Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

December 15, 2013
ျဖတ္ခနဲျဖစ္ ဆတ္ခနဲ ကယ္မည့္အဖြဲ႔
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃

 

အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး (Emergency Rescue) ဟုဆိုရာ၌ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒုကၡေရာက္ ေနသည့္အခ်ိန္၊ ဒဏ္ရာရ႐ိွသည့္အခ်ိန္တို႔တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လွ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာျဖင့္ အသက္ အႏၲရာယ္မွ ကယ္တင္ႏိုင္ရန္၄င္း၊ ဒဏ္ရာရ႐ိွသည့္ လူနာမ်ားတို႔အား အေရးေပၚ အသက္ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားသို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္လက္ခံ ယံုၾကည္ထားသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားတို႔အား ေဘးဒုကၡ၊ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္တင္ကူညီသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားၾကေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား (၄) ပါးအား လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးေနၾကေသာ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား မ်ားစြာေပၚထြန္းလာသည့္အတြက္ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုတို႔ကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္႐ိွသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ လည္း နာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝေဘး၊ စစ္ေဘး အစ႐ွိသည့္ ဒုကၡ၊ အပူမီးမ်ားအား အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသလို အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး၌ ပါဝင္ၾကေသာ လူငယ္မ်ားအား ရန္ကုန္ တိုင္းၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အေရးေပၚအသက္နည္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူနာမ်ားအား စနစ္တက်ျပဳစုနည္း၊ ကိုင္တြယ္နည္း၊ လူနာတင္ယာဥ္ ေပၚတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးမ်ား အသံုးျပဳနည္း စသည့္ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုနည္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းရပ္သို႔ စတင္ေျခလွမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ကယ္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ဝ၉ – ၃၁ ၃၃၃ ၂၇၃ ႏွင့္ ဝ၁ – ၅၈ဝ ၁၃၃ သို႔ဆက္သြယ္၍ (အခမဲ့) အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ထားၿပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ပါၾက မည့္ ပရဟိတေမာင္/မယ္မ်ားအားလည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာရဲဌာန၊ ယာဥ္ထိန္းဌာန၊ ၾကက္ေျခနီဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားအား ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆတ္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္စီစဥ္ထား႐ိွသည္။

၇.၁၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ပရဟိတလုပ္ငန္းကိစၥရပ္ျဖင့္ သြား ေရာက္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို႔ေရာက္႐ိွစဥ္ ကၽြန္ေတာ္၏ တယ္လီဖုန္းထံ အေရးေပၚအကူအညီေတာင္းမႈ တစ္ခုၾကားသိခဲ့ရသည္။ မိေက်ာင္းကန္ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူလူထုတို႔ႏွင့္ တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္ (အနက္ေရာင္ဝတ္စံုဝတ္သူ) တို႔ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု (၁၂) ေယာက္၊ စိုးရိမ္ရသူ (၆) ဦးတို႔အား အေရးေပၚစံျပေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသေပးမႈတို႔အား ကူညီေဖးမ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၉.၁၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ညတြင္လည္း ယင္းမိေက်ာင္းကန္ရပ္ကြက္အား စစ္တပ္ေျမ ျဖစ္သည့္အတြက္ ညေန (၆) နာရီေနာက္ဆံုးထား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္မွ အၿပီးအပိုင္ဖယ္႐ွားမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားထပ္မံ၍ ျဖစ္ေပၚလာပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပရဟိတသမားမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚလူနာတင္ ယာဥ္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္တို႔အား မိေက်ာင္းကန္ရပ္ကြက္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ေစလႊတ္ၿပီး အသင့္ အေနအထား ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ည (၁၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ထိ  မည္သည့္ျပႆနာ တစ္စံု တစ္ရာမွ မေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁ဝ.၁၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး စကားေျပာစက္မွ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္႐ိွ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းႏွင့္ ဂႏၶမာလမ္းေထာင့္႐ွိ Gandamar Whole Sale တတိယထပ္တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည့္အတြက္ လွ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ကယ္တင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရာက္႐ိွသြားေသာ္ လည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈသည္ အေဆာက္အဦးျပင္ပတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေဆာက္အဦး အတြင္းပိုင္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္း၍ ေသဆံုးေနေသာ က်ား/မခြဲျခား၍မရႏိုင္ေသာ ႐ုပ္အေလာင္း (၇) ေလာင္း ကို ေၾကကြဲစြာျဖင့္သာ ေတြ႔႐ိွရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးသတ္ရဲေဘာ္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ ေသဆံုးသြားေသာအေလာင္းမ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ပါ႐ိွေသာ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္သာ သယ္ေဆာင္၍ မ/ဥကၠလာပျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။


၉.၁၂.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ ရန္ကုန္ ေသနတ္ပစ္ကြင္းအတြက္ လူနာတင္ယာဥ္ အကူအညီေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပရဟိတသမား မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လုပ္အားမ်ားျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ကူညီမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ တာဝန္က်သည့္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေသနတ္ပစ္ကြင္းသို႔ (၉.၁၂.၂ဝ၁၃ မွ ၁၇.၁၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔အထိ) နံနက္ (၉းဝဝ မွ ၁းဝဝ) နာရီအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးလွ်က္႐ိွေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူတို႔အား အသိ ေပးလိုက္အပ္ပါသည္။

ျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ကူညီေဖးမမည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး လူငယ္ပရဟိတသမားမ်ားအား ဤသတင္းေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ရသလို ျပည္သူလူထုတို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားအေနႏွင့္လည္း အေရးေပၚကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ လူ႔အသက္မ်ားအား ကယ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ိွ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ တယ္လီဖုန္းသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ေပးၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ ရပါသည္။

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags