ေအာင္ေမာ္ဦး ● ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေသြးသန္႔ခဲ့ၾကတယ္

February 25, 2017

ေအာင္ေမာ္ဦး ● ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေသြးသန္႔ခဲ့ၾကတယ္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၇

“တုုိင္းျပည္တျပည္လင္းဖိုု႔ ကိုုယ့္ကုုိယ္ကိုုယ္ ထင္းထည့္သလိုု ထည့္ခဲ့ၾကတယ္
တိုုင္းျပည္တျပည္လင္းဖိုု႔ ပ်ဳိျမစ္ႏုုနယ္တဲ့ လူငယ္ဘဝေတြကိုု စေတးခဲ့ၾကတယ္
တိုုင္းျပည္တျပည္လင္းဖိုု႔ မိသားစုုအလိုုက္ကိုု ရင္းပစ္ခဲ့ၾကတယ္“

စစ္အစိုုးရအဆက္ဆက္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖံုုးကြယ္ခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားသမိုုင္းဟာ ခုု အရပ္သားအစိုုးရလက္ထက္မွာလည္း ေဖာ္ျပျခင္းမခံရပါဘူး။ ရင္နာဖိုု႔ေကာင္းတာက ခုုအစိုုးရ (ျပည္သူေတြေျပာသလိုု ကိုုယ္တင္တဲ့အစိုုးရ) လက္ထက္မွာမွ အစိုုးရပိုုင္မီဒီယာကေန ဦးလွေရႊလိုု သမိုုင္းဝင္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးကိုု ေစာ္ကားလိုုက္တဲ့အျဖစ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔မ်ဳိးဆက္ေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုုိင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုုင္းရဲ႕တန္ဖိုုးကိုု ထိန္းသိမ္းၾကဖိုု႔ လည္း တာဝန္ရွိသလိုု ေဖာ္ထုုတ္ၾကဖိုု႔လည္း တာဝန္ရွိလာပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေရႊကိုု ေက်ာင္းသားသမဂၢေဆာက္မယ့္ေဆြးေႏြးပြဲတက္ဖိုု႔အတြက္ ဖိတ္ဖိုု႔ေမ့က်န္ခဲ့ (သိုု႔) ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ေပမယ့္လည္း အစည္းအေဝးၿပီးဆံုုးေၾကာင္း သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်ိန္က်ကာမွ သတိတရနဲ႔ နာမည္အအေဝၚ က အစ က်က်နနေရြးခ်ယ္သံုုးႏံႈးေဖာ္ျပခဲ့တာဟာျဖင့္ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိုုးႏွက္တိုုက္ခိုုက္မႈတခုုသာျဖစ္ တယ္လိုု႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။

ဦးလွေရႊကိုု အသေရဖ်က္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေရးသားသူကို အေရးယူတဲ့ကိစၥကေတာ့ ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝေရးဥပေဒ အပါအဝင္ လူသားဂုုဏ္သိကၡာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳမႈကိုု ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒပုုဒ္မေတြနဲ႔အညီ လုုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥလည္းျဖစ္သလိုု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕  တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔လည္း တိုုက္႐ိုုက္သက္ဆိုုင္ေနပါတယ္။

သတင္းေရးသူဟာ အမ်ားသူငါသိေစဖိုု႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးလိုုတာထက္ ေရွ႕လာမယ့္လႈပ္ရွားမႈတခုုမစတင္မီမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေစလိုုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ အဓိကအခန္းက႑ကေန (မျဖစ္မေနကိုု) ပါဝင္ရမွာျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္တဦးကိုု ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိုုးႏွက္တိုုက္ခိုုက္တာအေပၚ မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ညီၫႊတ္မႈရွိမရွိဆိုုတဲ့ကိစၥဟာလည္း အစိုုးရပိုုင္ မီဒီယာတခုုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာလည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕  တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ တိုုက္႐ိုုက္ သက္ဆိုုင္ေနပါတယ္။

ဦးလွေရႊတိုု႔မ်ဳိးဆက္သာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု မေတာ္လွန္ခဲ့ၾကရင္ ရွစ္ေလးလံုုးဆိုုတာ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ သူတိုု႔မ်ဳိးဆက္သာ ေရွ႕က မရင္းခဲ့ၾကရင္ ခင္ဗ်ားတိုု႔တေတြ ခုုလိုု လက္သန္းေတာင္ ေထာင္ခြင့္ရခဲ့ၾကမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ဒီသမိုုင္းကိုု ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္က်မွ လက္ဆင့္ကမ္းရယူခဲ့သူပါ။ သူတိုု႔မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ေက်းဇူး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္ေပၚမွာ ရွိပါတယ္။ သူတိုု႔မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ေက်းဇူး တိုုင္းျပည္ေပၚမွာရွိပါတယ္။ သူတိုု႔မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ေက်းဇူး မ်ဳိးဆက္တိုုင္း အေပၚမွာ ရွိပါတယ္။

သူကုုိယ္တိုုင္ကိုုယ္၌က သမိုုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကိုု ေသးသိမ္ေမွးမွိန္ေအာင္ ထိုုးႏွက္တိုုက္ ခိုုက္တာဟာ ေက်ာင္းသားသမိုုင္း၊ ေက်ာင္းသား ေတာ္လွန္ေရးသမိုုင္းကိုု ေသးသိမ္ေမွးမွိန္ေအာင္ ထိုုးႏွက္တိုုက္ခိုုက္တာပါပဲ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါဟာ ငါတိုု႔ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုုင္းရဲ႕ တန္ဖိုုးကိုု ထိပါးတာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုု ငါတိုု႔ ကာကြယ္ၾက ရမယ္၊ ဒီအတြက္ သင့္တင့္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တုု႔ံျပန္ၾကရမယ္ စသျဖင့္ ဒီအသိနဲ႔ လုုပ္ၾကကိုုင္ၾကသူ၊ ေျပာၾကဆိုုၾကသူဟာ အေတာ့္ကိုု နည္းလြန္းလွပါတယ္။ ဒါဟာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုုင္းကိုု မသိၾကလိုု႔ပဲ၊ သိခြင့္မရရွိခဲ့ၾကလိုု႔ပဲလိုု႔ က်ေနာ္သံုုး သပ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔မွာလည္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တိုု႔မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ က်ေနာ္တိုု႔ေနာက္ ေမြးဖြားလာ တဲ့မ်ဳိးဆက္ေတြအေနနဲ႔ က်က်နန ေလ့လာသင္ယူသိရွိခဲ့ၾကရတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ- ေက်ာင္းမွာသင္ၾကရတဲ့ လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုုိင္းဆိုုပါစိုု႔။ အဲဒီသမိုုင္းမွာ အဓိက အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕  အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကိုု ဖံုုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး စစ္တပ္ကိုု အေရးပါတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ေနရာ ေရာက္ေအာင္ လိုုရာဆြဲေရးထားတာကိုု သတိျပဳမိၾကမွာပါ။ ဒါဟာ သမိုုင္းအမွားႀကီးကိုု ျပဌာန္းၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲကိုု ႐ိုုက္ သြင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုု (သူတိုု႔လိုု) စစ္တပ္တည္ေထာင္သူနဲ႔ (သူတိုု႔လိုု) စစ္တပ္ရဲ႕  အႀကီးအကဲတဦးအျဖစ္ ကြက္ၿပီး ပံုုေဖာ္တဲ့နည္းနဲ႔ စစ္ဝါဒ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထြန္းကားေရးအတြက္ ပံုုမွား႐ိုုက္ထားတာပါ။ တကယ္က ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆိုုတာ ကိုုေအာင္ဆန္းဆိုုတဲ့ ခပ္စြာစြာ ေက်ာင္းသားတေယာက္ပါ။ ဦးလွေရႊတိုု႔အေရွ႕က ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေနာင္ေတာ္ ေက်ာင္း သားတေယာက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔အစိုုးရကိုုတခုုပဲ ေတာင္းဆိုုခ်င္ပါတယ္။ ဦးလွေရႊတိုု႔လိုု သက္ရွိထင္ရွား ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးစီးၿပီး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုုင္းျပဳစုုႏိုုင္ေရးနဲ႔ သူတိုု႔ျပဳစုုတဲ့သမိုုင္းကုုိ ေက်ာင္းသံုုးျပဌာန္း ေပးဖိုု႔ ေတာင္းဆိုုလုုိပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္တိုုင္တိုုင္ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ဦးလွေရႊတိုု႔မ်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ (ကုုိယ္ တင္တဲ့အစိုုးရလက္ထက္မွာ) ဒီဆုုကိုု ရသင့္ပါတယ္။

သူကိုုယ္တိုုင္ကိုုက သမုုိင္းျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေရႊဟာ ေက်ာင္းသားသမိုုင္းကိုု သူ႔ဘဝနဲ႔ရင္း၊ သူ႔မိ သားစုုဘဝနဲ႔ရင္းၿပီး သူ႔အသက္နဲ႔ထပ္တူ ထိန္းသိမ္းခဲ့သူ၊ ကာကြယ္ခဲ့သူပါ။ သူ႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးက်င့္ဝတ္နဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ သူ႔အရင္မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ သူနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ သူ႔ေနာက္ က်ေနာ္တိုု႔မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ က်ေနာ္တိုု႔ေနာက္ ကေန႔မ်ဳိးဆက္ ေတြ စသျဖင့္ မဟုုတ္တာမမွန္တာေတြ႔ခဲ့ရင္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုု႔၊ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုလိုု႔ ရႏုုိင္ၾက ပါတယ္။

ဦးလွေရႊဟာ သူ႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးက်င့္ဝတ္နဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္မက မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံဝံ့သူပါ။ က်ေနာ္တိုု႔ မ်ဳိးဆက္ေတြမွာ သူေပးတဲ့ စိတ္ဓာတ္အေမြတခုုပဲ ရွိတာပါ။ စစ္ေျမျပင္က တိုုက္ပြဲႀကီးငယ္ေတြမွာ ေသေကာင္ေပါင္းလဲ ဆုုတ္ခြာရလိုု႔ အေျခခံေဒသေတြဆံုုး႐ံႈးရမႈအေပၚ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့အခါ ဦးလွေရႊဟာ ေမာင္းႏွင္အားပါ။ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွာ ဒူးမေထာက္စတမ္းတိုုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ယံုုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရသူေတြဟာ ေမာင္းႏွင္အား ပါ။

ဘယ္ေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုုယ္က်ဳိးၾကည့္သူ၊ အလြဲသံုုးစားလုုပ္သူ၊ ေဖာက္ျပန္သူ၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြထဲမွာ မပါခဲ့တဲ့ ဦးလွေရႊဟာ သူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ႏုုိင္ငံေရးမွာ ေသြးသန္႔ခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေသြးသန္႔ခဲ့တယ္။ ဒီလိုုပဲ ဦးလွေရႊနဲ႔ ရင္ ဘတ္တူၾကတဲ့ က်ေနာ္တိုု႔ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ေတြဟာလည္း ႏိုုင္ငံေရးမွာ ေသြးသန္႔ခဲ့ၾကတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေသြး သန္႔ခဲ့ၾကတယ္။

ခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္
ေအာင္ေမာ္ဦး
၂၄၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၇။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေအာင္ေမာ္ဦး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္