ေမာင္ေမာင္စုိး ● တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး (နိဂံုး)

February 27, 2017

ေမာင္ေမာင္စုိး ● တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး (နိဂံုး)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၇

● ျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ေျခဥ
တဖက္တြင္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အနိုင္ရၿပီး ၂၀၁၆ မတ္လကုန္တြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုယ္စီရွိေနၾကၿပီး တပ္၏ အခန္းသည္ အလြန္အေရးပါသည္ကို အားလုံးသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သမတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိုျပႆနာသည္ သိပ္မႀကီးလွဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း အရပ္သားစစ္စစ္ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ ထိုျပႆနာသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ျပႆနာျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ဆက္ဆံေသာ သံတမန္အားလုံးသည္ NLD အစိုးရအားလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္အားလည္းေကာင္း၊ ဆက္ဆံမႈျပဳၾကရသည္မွာ ေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္ တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္လည္း အစ္ိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနခ်င္းဆက္ဆံေရးသာမက တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ ဆက္ဆံေရးပါလိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာျပည္ၾကား ၂ + ၂ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

● ၂+၂ ဆက္ဆံေရး
တ႐ုတ္အစိုးရဘက္မွ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုေပါင္းတုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပုံမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ အစီအစဥ္တရပ္ကို NLD အရပ္ သားအစုိးရတက္ၿပီးသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ၂+၂ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈကို ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးျပႆနာက ေရွ႕တန္းေရာက္ခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၇ အတြင္းေတြ႔ဆံုမႈကို တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခြင္းမင္ၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခ့ဲသည္။ ထိုေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ဒုနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲသက့ဲသုိ႔ တ႐ုတ္စစ္ဖက္မွ တ႐ုတ္ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိ ယညႇိနႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးတက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အမွတ္ ၁ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို သုံးသပ္ခ့ဲၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒ သျပႆနာကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တ႐ုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ထိမ္းသိမ္းျခင္းသည္ ႏွစ္နိုင္ငံ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ေခတ္သစ္ကို တြန္းအားေပးရန္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္နိုင္ငံ အနီးကပ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားထားရွိၿပီး နယ္စပ္ေဒသထိမ္းသိမ္းေရးကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံဘက္မွ ေျပာၾကားသည္မွာ ျမန္မာျပည္၏အေရးကိစၥတြင္ ဆိုင္ရာဖက္အသီးသီးက ထိန္း ခ်ဳပ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ၿပီး တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေအာင္ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေထာက္ ခံေၾကာင္း အဆိုပါျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အျမန္ဆံုးရရွိေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားအား ရွင္းျပခ့ဲၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားဆက္လက္တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအေနႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ၿပီးခ့ဲေသာကာလတေလ်ာက္ ေထာက္ခံကူညီခ့ဲသည္ကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္မွ အျပဳသေဘာျဖင့္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း ဆင္ဟြာ Xinhwa သတင္းဌာနမွ အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္နိုင္ငံ၏ ၂+၂ ေတြ႔ဆံုမႈအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္တၾကိမ္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္နိုင္ငံ ၂+၂ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအေရးတုိ႔ ေရွတန္းေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။

● တ႐ုတ္အထူးသံတမန္
တ႐ုတ္အစိုးရနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဦးတည္ခ်က္သည္ ႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္စြာဆက္ဆံသည့္အေျခခံေပၚမွ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ျမန္မာနိုင္ငံ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း၊ တိုးျမႇင့္ျခင္း တ႐ုတ္၏ေသနဂၤဗ်ဴ ဟာစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္ျဖတ္မည့္ အေနာက္ဘက္ ပိုးလမ္းခါးပတ္တုိ႔တြင္ အာ႐ံုစိုက္ထားခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းထိုစီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္မွာ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တ ေလ်ာက္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအရ ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ KIA/MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္မီးအား ျငိမ္းသတ္ရန္လိုအပ္ေနသက့ဲသုိ႔ ထိုမီးစမွတဆင့္ ၎လက္ရွိ ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ေကာင္းမြန္စြာေဆြးေႏြးေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းမရွိပါက ဝ ေဒသႏွင့္ မိုင္းလားေဒသသုိ႔ စစ္မီးေတာက္ကူးစက္ နိုင္သည္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားသည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္လာခ့ဲၾကသည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ တ႐ုတ္မွ အထူးသံတမန္တဦး ခန္႔အပ္ ခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္အမည္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ထိုသံတမန္၏ အဓိက အာ႐ံုစိုက္မႈမွာ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို အထူးအာ႐ုံစိုက္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ျမန္ မာျပည္တြင္းရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တိုင္းရင္းသားမ်ားျပဳလုပ္သည့္ လိုင္ဇာ/ေလာ္ခီးလာညီလာခံမ်ားတြင္ ကုလ သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အထူးကိုယ္စားလည္ႏွင့္အတူတကြ ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏အထူးကိုယ္စားလွယ္သက္တမ္းျပည့္သြားၿပီး ထပ္မံခန္႔အပ္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္သံတမန္ကေတာ့ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္မွာ မစၥတာဆြန္ ေကာ့ရွန္ (Mr Sun Guoxiang) ျဖစ္ပါသည္။

မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ NLD အစိုးရတက္ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ လကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝးသုိ႔လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ခ့ဲရသည္။ ထိုေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တုိ႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ပို၍ သိသိသာသာ သြက္သြက္ လႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲသည္ တ႐ုတ္ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ထိခိုက္ေစသည္ သာမက တ႐ုတ္တုိ႔၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ စစ္မီး ပိုမိုႀကီးထြားလာနိုင္သည့္အေျခအေန ျဖစ္ပြားမလာေစရန္ တားဆီးလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္းသုံးသပ္ရပါသည္။

● တ႐ုတ္အထူးသံတမန္၏ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲစတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္တုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈ ပိုမိုသြက္လက္ လာခ့ဲေတာ့သည္။ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာလအတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး ဝင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ KIA/TNLA/MNDAA/AA ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလား အဖြဲ႕ ၂ စုစုေပါင္း ၆ ဖြဲ႕ႏွင့္ ခြင္းမင္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္/ ၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ေပးခ့ဲသည္။ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ေတြ႔ဆံုခ့ဲေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေရး မေအာင္ျမင္ခ့ဲေပ။

သုိ႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔လက္ေလ်ွာ့မသြားဘဲ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္ ၄ ဖြဲ႕တုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ထပ္မံေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကၿပီး ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္သည္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္ (Mr. Hong Liang)လိုက္ပါ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု ခ့ဲသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္တုိ႔လည္း ေတြ႔ဆံုရာတြင္ပါဝင္ခ့ဲ သည္ ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အဓိကထားေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။

မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္သည္ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ဦးေပါက္ယိုခ်မ္းေခါင္း ေဆာင္ေသာ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ တဖန္ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ခြင္းမင္ၿမိဳ႕ ၌ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕တုိ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲကိစၥမ်ားအား ဒုတ္ိယအၾကိမ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးခ့ဲျပန္သည္။ ဤသုိ႔ တ႐ုတ္သံတမန္၏ လြန္းျပန္ခရီးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရသည္။

● လက္ရွိ တ႐ုတ္ေပၚလစီ
လက္ရွိတ႐ုတ္ေပၚလစီမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေရွ႕ေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္စစ္ဖက္က ေနာက္မွရံေပးေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ တ႐ုတ္သံတမန္သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ ပါဝင္သြားေရးကို ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အေနာက္ဖက္စစ္နယ္ဝန္းတပ္မွဴး (Western Theatre Command) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာက္ဇံုးခ်ိ (Zhao Zongqi) ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္ စစ္နယ္ဝန္း ၅ ခုခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး အေနာက္ဖက္စစ္နယ္ဝန္းသည္ ယခင္ ခ်င္တူးစစ္ေဒသႏွင့္ လန္က်ဳိး စစ္ေဒသကို ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ စစ္ခြၽမ္းျပည္နယ္ တိဘက္တုိ႔ပါဝင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တ႐ုတ္စစ္ဖက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာက္ဇံုးခ်ိႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္းတုိ႔သည္၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပဋိပကၡတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္ ဟုဆိုပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္စစ္ဖက္သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးသံတမန္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေအာင္ျမင္နိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ မွေန၍ ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲအတြင္ နယ္စပ္ လုံျခံဳေရးထိပါးသည့္ျပႆနာမ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲကာလကက့ဲသုိ႔ တင္းတင္းမာမာ တုန္႔ျပန္ျခင္းမျပဳခ့ဲေပ။ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲကာလအတြင္း ၎၏နယ္နမိတ္အတြင္း ျမန္မာဖက္မွ ဗံုးဆံက်ျခင္း၊ အရပ္သားထိခိုက္ျခင္းမ်ားအား ထိန္း သိမ္းကိုင္တြယ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ေခ်ာင္းသာျခားသည့္ မုန္းကိုး၌ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ကာလ၌ တ႐ုတ္ပိုင္နက္ မန္ဟိုင္းရွိ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားေရာ၊ ျမန္မာဘက္မွေျပးလာသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကိုပါ နယ္စပ္ႏွင့္ေဝး သည့္ က်ယ္ဖန္႔၊ မန္စီ ၿမိဳ႕မ်ားဆီသုိ႔ ပို႔ဆာင္အကာကြယ္ေပးခ့ဲၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ျပင္းထန္သည့္ကန္႔ကြက္မႈ မျပဳခ့ဲေပ။

တ႐ုတ္စစ္တပ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကိုးကန့္စစ္ပြဲကာလထက္ မ်ားစြာေပ်ာ့ေျပာင္းမႈျပသေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးသံ တမန္၏လုပ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္နိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကိုျပသေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ တ ဖက္တြင္လည္း တ႐ုတ္သံတမန္သည္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမာက္ ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕အား တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသုိ႔ဖိတ္ေခၚ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းတြင္ ပါဝင္နိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ဤကား လက္ရွိ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ တ႐ုတ္ေပၚလစီအခင္းအက်င္းဟု ဆိုရေပမည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလည္းဆက္လက္၍ ျမင္ေတြ႔ရပါက အ့ံၾသဘြယ္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္သည္ UWSA အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္မွအဖြဲ႕အားလုံးအား ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲဝိုင္းတြင္ပါဝင္နိုင္ေရး NCA လက္မွတ္ ထိုးေရးတုိ႔အတြက္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္ေနမည္ဆိုပါက အံ့အားသင့္စရာရွိမည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ေပၚလစီသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားအား NCA လက္မွတ္ထိုးေစေရးအတြက္ UWSA အေပၚ တ႐ုတ္တုိ႔ တိုက္တိုက္တြန္းတြန္း ဖိအားေပးမႈကို လိုလားေနသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ဖိအားေပးမႈျဖင့္ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားတုိ႔NCA ထိုးေရးကို လိုလားေနပုံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္နိုင္ငံ ၂+၂ အစည္းအေဝး၌ ျမန္မာနိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ အျပဳသေဘာျဖင့္ ဆက္လက္ပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း ျမန္ မာဖက္ကေျပာဆိုခ့ဲျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အစပ္အဟပ္တည့္ေနပုံရသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစကာမူ ျမန္မာျပည္ေပၚ၌ မည္သုိ႔ေပၚလစီက်င့္သုံးမည္ဆိုသည္ကို အဓိကအဆံုးအျဖတ္ျပဳႏိုင္သည္ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ နိုင္ငံတကာေရးရာဌာနႀကီးျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ သတိမူထားရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။

 

ၿပီးပါၿပီ။

ေမာင္ေမာင္စိုး
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္း၌ေဖၚျပၿပီး ျဖစ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

One Response to ေမာင္ေမာင္စုိး ● တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး (နိဂံုး)

  1. U U lin on February 27, 2017 at 11:47 pm

    ဆရာ႔သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ္ကန္သင္႔ျမတ္လွပါ
    သည္ လို႔သာေျပာတတ္ေႀကာင္းပါခင္ဗ်ား

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)