ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● NCA က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၂ဝဝ၈ ျပင္ေရးကုိ အာမခံဖုိ႔ လုိပါတယ္

March 19, 2017

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● NCA က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၂ဝဝ၈ ျပင္ေရးကုိ အာမခံဖုိ႔ လုိပါတယ္
(မုိးမခ) မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၇

● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိတဲ့အခါ ႏုိင္ငံတုိင္းရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားၾကေပမယ့္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္အင္အားသုံးျခင္းမွ ကင္းေဝးမႈ၊ လုံျခံဳမႈ စတာေတြ အား လုံးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ ဖြင့္ဆုိတာကေတာ့ …
၁။ မတရားအၾကမ္းဖက္ဖိုႏွိပ္မႈမ်ားမရွိျခင္း။
၂။ တဦးခ်င္း အခြင့္အေရးကိုျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း အခြင့္အေရးကိုျဖစ္ေစ မတရားအၾကမ္းဖက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမရွိျခင္း။
၃။ တကယ္လုိ႔ မတရားဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိလာခဲ့ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ လြတ္ လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ ထက္ျမက္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တည္ရွိျခင္း။

စတဲ့ အေျခအေန သုံးရပ္တၿပိဳင္နက္တည္း အတူတကြတည္ရွိေနတယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီလုိ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုုၾက ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာေတာ့ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ၊ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆီးေပးႏုိင္မႈ စတာေတြ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားသြားရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒရႈေဒါင့္အရ အဓိကအားျဖင့္ အေၾကာင္း သုံးရပ္ေၾကာင့္လုိ႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
၁။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး အားေကာင္းစြာ က်င့္သံုးျခင္း။
၂။ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူ လူစုမ်ားအတြင္း မဟာလမ်ဳိးႀကီးဝါဒအား က်င့္သံုးမႈႀကီးမားျပန္႔ပြားလာျခင္း။
၃။ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားလမ်ဳိးမ်ားအတြင္း အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒအား တည္ရွိေစရံုသာမက ႀကီးထြားေအာင္ အားေပးလ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

● ႏုိင္ငံေရးရဲ႕အဆက္
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းစစ္သမုိင္းမွာ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ စုေပါင္းၿပီးတန္ျပန္ထုိးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲျခင္း မျပဳခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္လက္နက္ကုိင္ ေလးဖြဲ႕စုေပါင္းၿပီးတန္ျပန္ထုိးစစ္ မ်ား ဆင္ႏႊဲလုိက္တဲ့အခါ မတူတဲ့ရႈေဒါင့္ကေန မတူတဲ့အျမင္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြရပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တကယ္တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိစစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနရတာလဲဆုိတဲ့ အရင္းခံ အေၾကာင္း တရားကုိ ရွာေဖြရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိက်င္းပေနတဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံနဲ႔ NCA ဟာ စစ္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ရတဲ့ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားေတြျဖစ္ေနတာမုိ႔ NCA နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိအပ္ၿပီး အဲဒီအတုိင္း ႏွစ္ဖက္လုိက္နာၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပႆနာက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ဆုံရႈံးခဲ့ရတဲ့ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးေရး စတာ ေတြအတြက္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။စစ္ဆုိတာလည္း ႏုိင္ငံေရးရဲ႕အဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ထြက္ေပါက္မရွိေတာ့တဲ့အခါ စစ္ေရးနည္းကုိ မလြဲမေရွာင္သာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရတဲ့အခါမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္ပါ တယ္။

တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ၊ ယင္းကုိ အေျခခံၿပီး ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံနဲ႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖၚေဆာင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ ဟုတ္ရဲ႕လား။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာသာ ဝဲလည္ေနေစမယ့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေယာင္ျပ ျဖစ္ေနမယ့္ လႈပ္ရွားမႈေတြလားဆုိတာ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ပိတ္ေနၿပီး စစ္ေရးအရ တဖက္သတ္ဖိအားေပးခံရတဲ့အတြက္ တန္ ျပန္ထုိးစစ္ေတြဆင္ႏႊဲေနရတာလားဆုိတာလည္း ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

● NCA နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္
လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံကုိ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္တုိ႔ရဲ႕ အကန္႔အသတ္အတြင္းက က်င္းပေန ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ဟာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အသီးသီးနဲ႔ အရင္ကခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့စာခ်ဳပ္ေတြအနက္ အ သြင္သ႑ာန္အရေကာင္းမြန္ၿပီး ဥပေဒပုံစံ အဝင္ဆုံးစာခ်ဳပ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက ဆုိပါတယ္။

“ – – – – ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ သြားရန္။” ဆုိတဲ့စကားက NCA ကုိ လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ကုိအေျခခံကာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ၾက မယ့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံး ဝါက်ျဖစ္ပါတယ္။ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ” ဆုိတဲ့ ခြၽင္းခ်က္ျပဌာန္းခ်က္က အခရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝါက်မွာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ အလုိခ်င္ ဆုံးျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အခြင့္အေရးေတြက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီသာ ရႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာေတြဟာ NCA မွာပါဝင္တဲ့ တျခားသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ NCA ကုိ အေျခခံၿပီးေပၚ ေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရတဲ့အခါ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ရလဒ္ေကာင္း ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ ေပၚထြက္လာဖုိ႔ မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

အပုိဒ္ ၃၂ က “ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈအေပၚ ဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ပါက ႏွစ္ဖက္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။” ဆုိတာ လည္း ဒုတိယဆြဲေဆာင္မႈ အရွိဆုံးစာပုိဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈအေပၚ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ သက္သက္ပါပဲ။ NCA ပါ ေဝါဟာရေတြ၊ ဝါက်ေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျဖည့္ စြက္ျခင္း ျပဳႏုိင္တယ္လုိ႔ မပါရွိပါ။ မူရင္းသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ မျပင္ႏုိင္ရင္ အရင္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖၚရမွာပါ။ အပုိဒ္ ၃၂ က ေပးထားသလုိလုိနဲ႔ မရေအာင္လုပ္ထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

NCA နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္တုိ႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္အစစ္အမွန္ကုိ NCA အပုိဒ္ ၁(က)၊ အပုိဒ္ ၂၁(ဃ)၊ အပုိဒ္ ၂၂(ဃ)၊ မူေဘာင္ အပုိဒ္ ၁ (ဃ)၊ အပုိဒ္ ၄(၄.၂.၁)နဲ႔ အပုိဒ္ ၆(၆.၂)တုိ႔မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

NCA အပုိဒ္ ၁ (က)မွာ “. . . ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး တုိ႔ကုိ ေရွ႕ရႈ၍ . . .” ဆုိတဲ့ စကားရပ္က ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကုိ ရည္ရြယ္ တာျဖစ္ပါတယ္။ အပုိဒ္ ၂၁(ဃ)မွာ “ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိေရွာင္ရွား၍ . . .” ဆုိတဲ့ စကားရပ္က ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ မထိခုိက္ေစရဆုိၿပီး တားျမစ္လုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆ မွာ “(က) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ (ခ) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ (ဂ) အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး (ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး” ဆုိၿပီး ထပ္ ေလာင္း အတည္ျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA အပုိဒ္ ၂၂ (ဃ) နဲ႔ မူေဘာင္ အပုိဒ္ ၁ (ဃ) တုိ႔မွာ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားအား လုိအပ္သလုိျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္” လုိ႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ခ်င္ရင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိရမယ့္အျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂၊ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)ပါ ျပဌာန္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူေဘာင္အပုိဒ္ ၄ အပုိဒ္ခြဲ (၄.၂.၁) အရ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ အစုအဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕က ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၇ဝဝ တက္ ေရာက္မွာပါ။ မူေဘာင္ အပုိဒ္ ၆ အပုိဒ္ခြဲ (၆.၂) မွာ “ . . . ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ညီလာခံ တက္ေရာက္သူ အစုအဖြဲ႕ တဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ အနည္းဆုံး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္ေထာက္ခံမဲ ရရွိ၍ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆုံး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္ေထာက္ခံမဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။” ဆုိၿပီး ေဖၚျပထားပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)၊ NCA အပုိဒ္ ၂၂ (ဃ)၊ မူေဘာင္အပုိဒ္ ၁ (ဃ)၊ အပုိဒ္ ၄ (၄.၂.၁)နဲ႔ အပုိဒ္ ၆ (၆.၂) တုိ႔အရဆုိရင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အနည္းဆုံး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေထာက္ခံရမယ္ဆုိတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ကုိ အစုအဖြဲ႕ ၇ ခုရွိတဲ့အတြက္ ၇ ႀကိမ္၊ ညီလာခံ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္းက မဲေပးဖုိ႔ ၁ ႀကိမ္၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၁ ႀကိမ္ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၉ ႀကိမ္ ၉ ခါ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ ႏုိင္ေအာင္ တံတုိင္း ၉ ထပ္နဲ႔ ကာဆီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

● အတည္ျပဳခ်က္မရွိေသးတဲ့ မူၾကမ္း
ဒါေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကေနၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစုံတရာမွထြက္ေပၚလာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ႏုိင္ရင္ ဒီမုိက ရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရႏုိင္ပါ။ NCA နဲ႔ မူေဘာင္ကုိမျပင္ဘဲ NCA မွာ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ရင္ စစ္တပ္အလုိက် ႏုိင္ငံေရးအရ ခ်ည္ေႏွာင္ခံလုိက္ရတဲ့ဘဝ ျဖစ္သြာ းမွာကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြက စုိးရိမ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က NCA မွာ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ အလြယ္ တကူ မဆုံးျဖတ္ၾကတာဟာ NCA ပဥၥမမူၾကမ္းကုိ EAOs (Ethnic Arm Organization) ကြန္ဖရင့္က အတည္ျပဳဖုိ႔ လုိအပ္ ေနေသးတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA ပဥၥမမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳမူၾကမ္းလုိ႔ ေခၚဆုိေနၾကေပမယ့္ အတည္ျပဳခ်က္မရွိေသးတဲ့ မူၾကမ္းတေစာင္အျဖစ္ရွိေနဆဲပါ။ NCA ပဥၥမ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳမူၾကမ္းကုိ လက္ခံႏုိင္တဲ့အဖြဲ႕မ်ားက အစုိးရနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး NCA အတည္ ျပဳမူၾကမ္းကုိ ဆက္လက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ လုိေနေသးတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳၾကေသးပါဘူး။ NCA လက္မွတ္မထုိးသူေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမလုိလားသူမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေနတာ လုံးဝမျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ခုိင္မာၿပီး ႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ ေသခ်ာေအာင္ အနားသတ္ေဆြးေႏြးေနၾကတာလုိ႔ ျမင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက အစုိးရနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာသူေတြကုိ EAOs ေတြ ဘက္က “NCA ထုိးၿပီးေနာက္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အေနအထားမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” လုိ႔ ဆုိခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

● အာမခံခ်က္ မရွိ
ဒါေၾကာင့္ NCA ဟာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထားတာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ မူေဘာင္ေတြ မျပင္ဘဲ NCA ကုိ လက္မွတ္ထုိးတယ္ဆုိရင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ ေခါင္းငုံ႔ဝင္ေရာက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈေတြ အလွမ္းေဝးေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ထူ ေထာင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြက ညႊန္းဆုိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ ဘယ္ညီလာခံ၊ ဘယ္ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဘယ္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိးေတြကမွ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီကုိ မဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ၁၄၊ ၃၊ ၂ဝ၁၇

ကုိးကား
၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း ဦးေအာင္ထူး (လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန) ပထမအႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဗမာအမ်ဳိးသမီး စာေပ။
၂။ တတိကအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး (ပန္ခမ္း) သုိ႔ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီတင္ျပခ်က္ (၂၁၊ ၂၊ ၂ဝ၁၇)

သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္း – ေက်ာ္သူရိန္

(၁၇၊ ၃၊ ၂ဝ၁၇ ေန႔ထုတ္ သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္မွ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ထြန္း၀င္းျငိမ္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္