ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာလြင္ (ခ) ဦးေဌးေအာင္ (ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ) ၏ အထုပၸတၱိအက်ဥ္း

May 2, 2017

 

ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာလြင္ (ခ) (ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ) ၏ အထုပၸတၱိအက်ဥ္း
(မိုးမခ) ေမ ၁၊ ၂၀၁၇
(စ်ာပနာတြင္ ေ၀ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)
ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ၁၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္ (ခ) ဦးေဌးေအာင္ အတြက္ ရက္လည္အခမ္းအနားကုိ သံလ်င္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ပန္းတိမ္တန္းလမ္း အမွတ္ ၁၁ ေနအိမ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္ရဲ႕ အထုပၸတၱိအက်ဥ္း လက္ကမ္းစာရြက္ကုိ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

 
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ

အမည္ရင္းမွာ ေဌးေအာင္ျဖစ္သည္။ အဖ ဦးသန္း ေအာင္ (လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ ဒုတိယဆင့္)၊ အမိ ေဒၚလွညြန္႔ တုိ႔မွ ၁၉၅၃ ေမ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားသည္။ ေမြးခ်င္း ၅ ေယာက္ အနက္ ဦးသက္ေအာင္၊ ဦးယုေအာင္၊ (ဦးထင္ ေအာင္)၊ ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ေအာင္တုိ႔႔၏ အကုိအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။

သူငယ္တန္းမွ ဂ တန္းအထိ သံလ်င္ၿမိဳ႕ အလက ၂ ၌ လည္းေကာင္း၊ ၉ တန္း ႏွင့္ ၁၀ တန္းကုိ သံလ်င္ၿမိဳ႕ အထက ၁ တြင္လည္းေကာင္း ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ဂ တန္း၊ ၉တန္း၊ ၁၀ တန္းတြင္ လူရည္ခြ်န္သုံးထပ္ ကြမ္း ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီး ဥပေဒအဓိက ဘာသာရပ္ယူကာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဦးသန္႔ ေက်ာင္း သားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ဇြန္လတြင္ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ ေရႊတိဂုံသပိတ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေနာက္ ဆုံးႏွစ္ ဥပေဒ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦး ေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ မဆလ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ဂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ ျခင္းခံရသည္။ ေထာင္တြင္းတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရွ႔တန္းမွ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။

ေထာင္တြင္း ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ ဆန္းပုိင္းတြင္ ၂/ဂ၀ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္အရ အင္းစိန္ေထာင္မွ လြတ္သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္စာေပးစာယူသင္တန္းမွ ဥပေဒဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ဗဟုိတရားရုံး ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံကာလ၌သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္သပိတ္ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဟံသာ ၀တီခရုိင္ ဗကသကုိ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ စတင္ထူေထာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ ရန္ကုန္တုိင္း ဥကၠဌ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ညီလာခံကုိယ္စား လွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ နယ္စပ္ ေတာ္လွန္ေရးေဒသ သုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ABSDF တြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

တပ္မဟာ ၃၊ တပ္ရင္း ဂ ခြင္၌ KNU မွ ဖဒုိမန္းရွာႏွင့္ အတူ ျဖဴး၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ တာပလူ ေရွ႕တန္း စခန္း ျဖစ္ေသာ DAB အမာခံနယ္ေျမ တည္ေဆာက္ ေရးတာ၀န္ခံ၊ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အလယ္ပုိင္းျဗဴရုိ၌ ရလလဖ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ABSDF ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လပဒတ သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကယန္းျပည္ သစ္ပါတီတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ခုိင္တုိးခ်ဲ႕ စစ္ဆင္ေရး အဆင့္ ၃ ဒုတိယပတ္တြင္ စစ္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ABSDF တပ္ရင္း ၂၁၀ ႏွင့္အတူ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္မွ စတင္ ၍ ကယန္းျပည္သစ္တပ္မေတာ္ အမွတ္ ၆၄၇၇ တပ္ရင္း၏ ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ေပးအပ္ခံရသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မသူသူေအာင္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ဥပေဒ၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဥပေဒျဖင့္ အျခား ၁၀ ဦးႏွင့္အတူ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ အထူးတရားရုံးျဖင့္ ၁၆ နာရီအတြင္း အမႈစစ္ေဆးၿပီး ရမည္းသင္းခရုိင္တရား ရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး၊ အုိးဘုိေထာင္ မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၁ အျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ၁၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္သည္ ကုတင္ ၅၀၀ ဆန္႔ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး၌ ေသြးကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ အသည္းေရာဂါဌာနတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနရင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃း၄၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီး ေဒၚသူသူေအာင္ႏွင့္ သား ေမာင္ထြန္းသူေအာင္၊ ေမာင္မုိးသူေအာင္ တုိ႔ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ညေန ၄း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္ ၁၁ ပန္းတိမ္တန္းလမ္း ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ သံလ်င္ၿမိဳ႕ေနအိမ္မွ ဒါရ္ကာ ကာ ဘက္စတန္သို႔ လမ္းေလ်ာက္ပို႔ေဆာင္ကာ ဒပ္ဖနာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သံလ်င္အစၥလာမ္ သုသာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ သၿဂိၤဳဟ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ စီဘူးရြာ။ ကယန္းျပည္ သစ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္၊ ကယန္းအမ်ဳိးသား အာဇာနည္ ဗိမာန္၌ ရုပ္ၾကြင္းအုိးကုိ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားျဖင့္ ျမဳပ္ႏွံ ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္ (ခ) ဦးေဌးေအာင္ သည္ ၇၄၊ ၇၅ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္၊ ေရွ႕ေန၊ နိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသား၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ႏွင့္ ABSDF အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ၁၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္း ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ဘ၀တသက္တာ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

 
သူ၏ သေဘာထားတခု ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – အတုအေယာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား

၂၀၀၈ ေျခဥဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
၂၀၀၈ ေျခဥကို ျပင္ၾကမယ္ဆိုတဲ႔ သေဘာတူညီမႈ အေပၚ အေျခမခံတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အတုအေယာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကို ဆင္ႏႊဲၿပီး ၁၉၉၀ ေမနဲ႔ ၂၀၁၅ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ NLD အျပတ္ အသတ္ အႏိုင္ရေအာင္ မဲေပးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ ျပည္သူေတြဟာ ေရရွည္တည္တံ႔တဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ထိုက္တန္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးက်မွ ၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ေရးကို လုပ္မယ္ ဆို တာဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ကိုပါ ေနာက္တန္းေရာက္သြားေစတာပါ။ ဒါဆိုရင္ ေျပာေနတဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးက ဘာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို NLD အစိုးရနဲ႔ NLD ပါတီက ေလးေလးနက္နက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ (ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္မွ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္