ေမာင္ေမာင္စိုုး – တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုအေရႊ႔

May 7, 2017ေမာင္ေမာင္စိုုး – တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုအေရႊ႔
(မိုုးမခ) ေမ ၇၊ ၂၀၁၇

KIO/KIA က UNFC က နွဳတ္ထြက္သည့္သတင္းေပၚလာျပီးေနာက္ လွဳပ္လွဳပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္သြားျကသည္။ UNFC ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ လာျကေတာ့သည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ UNFC စတင္ဖြဲ့စည္းစဥ္က အေရးပါခ့ဲေသာ KNU ႏွင့္ အျခားအဖြဲ့မ်ား ထြက္စဥ္က ဤေမးခြန္းမ် ဳိ းမထြက္ခ့ဲေပ။ အဘယ္ေျကာင့္ပါနည္း။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားသည္ ျပည္မအစိုးရအား အံတုတုန့္ျပန္တိုက္ခိုက္ေနျကသည္မွန္ေသာ္လည္း ၎တိ့ု ၾကားတြင္ လူမ် ဳိးအလိုက္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ၊ဘာသာစကား ၊ ယဥ္ေက် းမွဳ တူျကသည္မဟုတ္ေပ။ ထိ့ုျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားျကားတြင္လည္း အင္အားမွစ၍ ေျမျပင္အေနအထား အဖြဲ့အစည္းအေနအထား ဘဏၰာအေနအထား တပ္အင္အား ထိမ္းခ် ဳပ္နိုင္သည့္ဧရိယာ လူထုအားစည္းရံုးမွဳ မွစ၍ တဖြဲ့ႏွင့္တဖြဲ့ အေနအထားျခင္ အေျခအေနျခင္း မတူျကေပ။

မည္သုိ့ပင္ျဖစ္ေစ အင္အားျကီးေသာ ျပည္မအစိုးရအား ရင္ဆိုင္အံတုနိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားျကား တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့နိုင္ရန္ ျကိဳ းစားျကခ့ဲသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ့ျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီရွိစဥ္က မဒညတ ( အမ် ဳိ းသားဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု ) ဆိုသည္ ေပၚေပါက္ခ့ဲဘူးသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU ကမကထျပဳ သည့္ မဒတ ( အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု ) ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ DAB ( Democratic Alliance of Burma ) ေပၚခ့ဲဘူးသည္။ ၂၀၁၂ တြင္ UNFC ( ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ) ေပၚလာခ့ဲ့သည္။

UNFC သည္ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္းအေျခစိုက္ တိုုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေရးပါခ့ဲေသာ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္း
စုဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ့ေသာ္ UNFC အကြဲသည္ ၂၀၁၅ KNU ႏွဳ တ္ထြက္ျခင္းမွ အစျပဳ သည္။ သုိ့ေသာ္ နိုင္ငံေရး စစ္ေရးအရ တစုံတရာ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ KIO/KIA ၊ SSPP/SSA က့ဲ့သုိ့ အဖြဲ့မ်ားက်န္ေသး၍ သိပ္ပုံမပ်က္ဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း UNFC ၏ကံျကမၼာကို အစျပဳ သည္က KNU ႏွဳ တ္ထြက္၍ NCA လက္မွတ္ထိုးသည္က အစျပဳ သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

ဤေနရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားအေနႏွင့္ ပုန္ကန္ျကျပီး တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ျကသည္ ဆိုျကေသာ္လည္း မတုူေသာအေျခအေနမ်ားရွိျကသည္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ့မ်ား အပစ္ရပ္၍ တည္ျငိမ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ KNU တဖြဲ့တည္းလိုလို အလူးအလဲအတိုက္ခံေနရသည္။ အဖြဲ့မ်ားစြာကြဲသည္။ DKBA ခြဲထြက္သည္။ ဖဒိုေအာင္ဆန္း၊ ေစာသမူဟဲ၊ ေစာဖယ္ရီမိုး စသျဖင့္ အဖြဲ့မ်ားစြာ ကြဲထြက္သည္။ တခ်ိန္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားအတြင္း အင္အားအၾကီးဆံုး KNU မွာ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့သြားသည္။ ထိ့ု
ေျကာင့္ KNU အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းသြားခ့ဲသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အင္အားအျကီးဆံုးျဖစ္ခ့ဲေသာ KNU ၏ အေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ထိုင္းနယ္စပ္အေျချပဳ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုမ်ားအတြက္ အေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္းလည္းျဖစ္ေပ
သည္။ အဆိုပါ UWSA ဗဟိုျပဳ သည့္တပ္ေပါင္းစုေပၚလာျခင္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားေျကာင့္ ၎ နယ္ေျမျခင္းထိေတြ့ဆက္စပ္မွဳ ေျကာင့္၎ အျခားစစ္ေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္၍ ေက်ာခ်င္းကပ္နိုင္သည့္ အေနအထားေျကာင့္၎ ေပၚလာသည္ဟုဆိုရသည္။

သုိ့ႏွင့္ ယခုအခါ ေျမာက္ပိုင္းအေျချပဳ UWSA ကို ဗဟိုျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုတခု ျပန္ေပၚလာသည္။ ဤသည္ကား အေရြ့တခုဟုဆိုရမည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ UNFC မွ KIO/KIA ႏွဳ တ္ထြက္ခြင့္တင္သည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။ SSPP/SSA ကလည္း ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း
အေဝးျပဳ လုပ္ျပီး ႏွဳ တ္ထြက္ဖြယ္ရာရွိသည္။ ၎တိ့ုသည္ ပန္ဆန္းေျကညာခ်က္၌ UWSA ဗဟိုျပဳသည့္ အဖြဲ့ ၇ ဖြဲ့ႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ဟု ေျကညာခ့ဲျပီး မဟုတ္ပါေလာ။

ထိုအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ သတင္းမ်ားစြာတြင္ ေဖၚျပသည့္ က်န္ေသာ UNFC အဖြဲ့ ၅ ဖြဲ့ျဖစ္ေသာ NMSP/KNPP/ANC/LDU/WNO တိ့ု NCA လက္မွတ္ထိုးေတာ့မည္ဟူသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားထြက္လာသည္။ အမွန္တကယ္ ဤသုိ့ ျဖစ္နိုင္ပါမည္ေလာ။

ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ UNFC အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အခ်က္ ၉ ခ်က္တင္ျပခ့ဲေသာ ၎တိ့ုအား အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို့မွ သေဘာတူလိုက္ေလ်ာပါမည္ေလာ။ သုိ့မဟုတ္ပါက မျပင္ဘဲႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးပါက ၎တိ့ု၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထိ့ုျပင္ ထို UNFC လက္က်န္ ၅ ဖြဲ့ မည္သုိ့စဥ္းစားမည္နည္း။ ထိုထဲမွ တဖြဲ့ျဖစ္ေသာ WNO ဝ အမ် ဳိ းသားအဖံြဲ့ခ် ဳပ္သည္ UWSA ၏စည္းရံုးသိမ္းသြင္းမွဳ ေအာက္မပါနိုင္ေပဘူးေလာ။ ဝ တိ့ုျကားတြင္ ဗကပ ႏွင့္ေပါင္းခ့ဲေသာ UWSA အား ဝ နီ ဟုေခၚျကသည္။ ဗကပႏွင့္မေပါင္းေသာ WNO အား ဝ ျဖဴ ဟုေခၚျကသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝ ျဖဴ ဟုေခၚေသာ WNO သည္ UNFC ႏွင့္ ဆက္သြားမည္ထက္ UWSA ႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းသြားပါက အ့ံျသစရာမရွိေပ။ LDU ေခၚ လားဟူအဖြဲမွလည္း UWSA ႏွင့္ ဆက္စပ္မွဳ ရွိေပသည္။ UWSA ၏ ၁၇၁ စစ္ေဒသဟုေခၚသည့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ UWSA တပ္ဖြဲ့အတြင္း မ်ားစြာပါဝင္ထားျကသည္။ ANC/AA ကလည္း NCA လက္မွတ္ထိုးမည္ေလာ သုိ့မဟုတ္ UWSA ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳ ထားေသာ ULA/AA ႏွင့္ေပါင္းမည္ေလာ ေစာင့္ျကည့္ရဘြယ္ရွိသည္။ KNPP အေနႏွင့္လည္း အင္အား နည္းပါးေသာ္လည္း ရပ္တည္မည္ဆိုက ရပ္တည္နိုင္စြမ္းရွိသည္။ သုိ့ေသာ္ လက္ရွိတြင္ UNFC ၏ DPN ကိုေခါင္းေဆာင္ေနသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP အေနအထားကေတာ့ ျကပ္တည္းသည္။ တပ္မေတာ္အျပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာအဖြဲ့မ်ား BGF မ်ားျကားတြင္ ညပ္ေနရာ ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ် ရဘြယ္ရွိသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ KNPP တိ့ုအတြက္ နိုင္ငံေရးအျကပ္အတည္းမွာ ၎တို့ေတာင္းဆိုထားသည့္ NCA မူ ၉ ခ်က္ ျပင္မေပးပါက မည္သုိ့ေဆာင္ရြက္မည္နည္းဆိုသည့္နိုင္ငံေရး အျကပ္အတည္းႏွင့္ စစ္ေရးအျကပ္အတည္း ႏွစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ မည္သုိ့ဆိုေစ UNFC လက္က်န္ ၅ ဖြဲ့လုံး NCAလက္မွတ္ထိုးဘြယ္ရာ မျမင္ ဟု ဆိုရပါမည္။

တကယ္ေတာ့ နိုင္ငံေရးအရစုဖြဲ့ရန္ျကိဳ းပမ္းခ့ဲသည့္ UNFC သည္ ၂၀၁၅ KNU ႏွင့္အင္အားအခ် ဳိ့ ႏွဳ တ္ထြက္သြားျခင္းမွ အစျပဳ ၍ နိုင္ငံေရးအရ စုဖြဲ့မွဳ ေလ်ာ့က်လာသက့ဲသုိ့ NCA ေဆြးေႏြးမ်ားမွာလည္း ေျပလည္မွဳ
မရခ့ဲေပ။ တခ်ိန္တည္းမွာ စစ္ေရးအရလည္း ျပင္းထန္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲေနရသည့္ ေျမာက္ပိုင္းအတြက္ စစ္ေရးကို အေျခခံသည့္ စဥ္းစားသည့္ နယ္ေျမဆက္စပ္မွဳ စစ္ေရးအရေပါင္းစည္းနိုင္မွဳ ကို အေျခခံသည့္ တပ္ေပါင္းစု တခု ေပၚေပါက္လာသည့္ အေရြ့တခုသည္ တေျဖးေျဖးေပၚေပါက္လာသည္ ဟု ဆိုရမည္။ နိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားထက္ လက္ေတြ့က်သည့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ သည့္ တပ္ေပါင္းစုတခုကို စဥ္းစားျကပုံရသည္။

ဤသုိ့ တရုတ္နယ္စပ္အေျချပဳ တပ္ေပါင္းစုတရပ္ေပၚေပါက္လာပါက တရုတ္တိ့ု ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟူေသာ အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျကားရနိုင္သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း အေျချပဳ ခဲ့ေသာ မဒတ / DAB / UNFC တိ့ု လွဳပ္ရွားစဥ္က အေနာက္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္အေျခစိုက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ခ့ဲျကသည္ သာ ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ထိုခ်ိန္ကာလက အေနာက္အုပ္စုက ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟူေသာ အသံသိပ္မက်ယ္လွေပ။
ဤကား ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးဟုသာဆိုရမည္။

တပ္မေတာ္ကေတာ့ NCA ကို မူအရျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ 7/5/2017 ရက္ေန့စြဲႏွင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ NCA လမ္းေျကာင္း အတိုင္းသြားမည္ဟု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ထပ္မံအတည္ျပဳ သည္။
သုိ့ျဖစ္ရာ NCA လမ္းေျကာင္းအတိုင္းသြားမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏ သေဘာထားႏွင့္ NCA လမ္းေျကာင္းကို လက္မခံဟုထုတ္ျပန္ထားသည့္ UWSA ဗဟိုျပဳ သည့္တပ္ေပါင္းစုျကား သေဘာထားကား ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျကီး ဆန့္က်င္ေနေပေတာ့သည္။

သေဘာထားေျဖာင့္ေျဖာင့္ျကီး ဆန္က်င္ေနသည္က မထူးဆန္းေပ။ ဤသုိ့ ျပင္းထန္သည့္သေဘာထားကြဲလြဲမွဳ မ်ားေျကာင့္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာေအာင္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပသနာကား လက္ရွိအေျခအေနကို အသိအမွတ္ျပဳ ျပီး မည္သုိ့ အေျဖရွာမည္နည္း ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အား စုစုေပါင္း၏ 75% မွ 80% ထိ ရွိနိုင္ ေသာ UWSA ဗဟိုျပဳ အင္အားစုမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းေပၚ မေရာက္ေသးဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ NCA ထိုးထားေသာအဖြဲ့မ်ားတြင္လည္း ဂယက္ရိုက္မွဳ ရွိေပလိမ့္မည္။ NCA လမ္းေျကာင္းအတိုင္းသြားမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း NCA ထိုးထားေသာ အဖြဲ့ႏွစ္ဖြဲ့ ညီလာခံက်င္းပရန္ ရက္ပိုင္းအလိုထိ လူမ် ဳိ း အလိုက္ အမ် ဳိ းသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္ မရေသးေပ။ NCA စာခ် ဳပ္ပါ အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမျပဳ နိုင္ေသးေပ။ ထိ့ုျပင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ့မ်ားမပါဘဲ KNU အပါ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ့မ်ားအဖိ့ု ၎တိ့ုရည္မွန္းခ်က္ ေ့ပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္နိုင္ရန္ အကန့္အသတ္ ရွိေနသည္။ထိုသုိ့ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ NCA ထိုးထားေသာ အဖြဲ့မ်ားအေပၚ၌လည္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားက မည္မ်ွသက္ေရာက္မည္ဆိုသည္က စိတ္ဝင္စားဘြယ္ပင္ျဖစ္သည္။

မိိမိအျကိမ္ျကိမ္ေျပာခ့ဲသက့ဲသုိ့ပင္ စစ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဒဂၤါးျပားတခု၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းမက်လ်င္ ပန္းက်ေပလိမ့္မည္။ ျငိမ္းခ်မ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ဖိ့ုဆိုလ်င္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ား လက္ေတြ့ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ရန္လိုသည္။ ျဖစ္စဥ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)