ေမာင္လူေပ – ေပစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

June 2, 2017


– ေပစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၇

အႏွီၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေျပာၾကဆိုရသည္။ ျငင္းၾကခုန္ၾကရသည္။ ၂၁ရာစုေရာက္သည့္တိုင္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသး။ မၾကာမီက ၿပီးဆံုးသြားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကားမဟုတ္။ ေမာင္လူေပ၏ ေပေဂဟာတြင္ ျဖစ္၏။

ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ ဆူညံပူညံအရွိဆံုးအိမ္ကား ေပေဂဟာပင္တည္း။ ေပေဂဟာစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကစၿပီး မရခဲ့တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ ယခုထိလည္း ျငင္းခုန္ေနရဆဲ။

ေပေဂဟာကို ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေမာင္လူေပကား မဟာဖိုဝါဒသမား။ သူ႔အေပါင္းအသင္းေတြျဖစ္ေသာ ေမာင္ရစ္တို႔ ကိုရင္ခ်က္တို႔ အားကိုးႏွင့္ အိမ္သားေတြျဖစ္သည့္ မဒန္ေပႏွင့္ ေပသမီးတို႔ကို ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားသည္။

မဒန္ေပကလည္းမေခ။ သူတစ္ေယာက္ထည္းအားႏွင့္ ေမာင္လူေပကို မယွဥ္ႏိုင္ရကား ေပသမီးႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕သည္။ သူပိုင္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္မွ ဓါးလက္နက္အစံုအားကိုးျဖင့္ ခုခံေလသည္။ မဒန္ေပဖက္ကို အားေပးေနၾကသူမ်ားကေတာ့ ေမာင္ရစ္ကေတာ္ မမေမႏွင့္ ကိုရင္ခ်က္ကေတာ္ မမစိုးတို႔ပင္တည္း။

ေပသမီးကလည္း သူ႔အုပ္စုႏွင့္သူ။ သူ႔ရဲ႕မဟာမိတ္ေတြျဖစ္ၾကေသာ ေမႏိုင္၊ ပြင့္ျဖဴ၊ စမန္သာတို႔ထံမွ အၾကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္ ေမာင္လူေပ၏ အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ခုခံေလသည္။

ပူညံဆူညံႏွင့္ရန္ျဖစ္ၾက၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၾက၊ ျပန္ရန္ျဖစ္ၾကႏွင့္ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာလည္း ၾကာခဲ့ေလၿပီ။

ေပေဂဟာ ထူေထာင္ကာစက ႏွစ္ဦးသေဘာမတူလွ်င္ ခြဲထြက္ခြင့္၊ အဲေလ ေယာင္လို႔ ကြဲခြင့္ရွိသည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ေမာင္လူေပ၏ လခေတြကို ေပတစ္က်ပ္၊ မဒန္တစ္က်ပ္ခြဲယူမည္ဟု သစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေပေဂဟာထူေထာင္ၿပီးမၾကာခင္မွာပင္ ခြဲထြက္ခြင့္ အဲေလ ကြဲခြင့္ကို ေမာင္လူေပက ကန္႔ကြက္တားဆီးသည္။ လခကိုလည္း ေပးသမွ်သာယူရမည္ဟု အင္အားႀကီးသူပီပီ ၿခိမ္းေခ်ာက္အက်ပ္ကိုင္ေတာ့၏။ ေနာက္တိုးျဖစ္သူ ေပသမီးကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္း လိုက္နာခိုင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပသနာေပါင္းစံုတက္ရျခင္းျဖစ္ပါ၏။

၂၀ရာစုက ပါလာခဲ့ေသာ ဒီျပသနာက ၂၁ရာတိုင္ မၿငိမ္းႏိုင္။ ပတ္ဝန္းက်င္လည္းမတတ္ႏိုင္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ အႏွီအရႈပ္ထုတ္ကို ရွင္းလင္းဖို႔အေရး ၂၁ရာစု ေပစံုညီလာခံကို ေခၚခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေပေဂဟာမွ လူစံုပါဝင္တက္ေရာက္ရမည့္ ေပစံုညီလာခံကို ပုသိမ္သူမျမတ္မိုးက ကမကထျပဳၿပီး စီစဥ္သည္။ ညီလာခံတြင္လူစံုေစရန္အတြက္ ေကတုမတီသူ မိစံကလည္း အထူးဧည့္သည္ေတာ္အေနျဖင့္ဖိတ္ၾကားေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာသည္။

မိမိတို႔လိုလားခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံၾကရာတြင္ မဒန္ေပက ေပေဂဟာတည္ေထာင္စဥ္က သေဘာတူခဲ့သည့္အတိုင္း ကိုေပတစ္က်ပ္ မဒန္တစ္က်ပ္စနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္၊ မဒန္ေပပိုင္ဆိုင္သည့္ မီးဖိုေခ်ာင္ေရးရာမ်ားတြင္ ဗဟိုဦးစီးျဖစ္သူ ေမာင္လူေပမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ကို ကႏ္ုသတ္ရန္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဓါးလက္နက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခြင့္မရွိ လြတ္လပ္စြာသံုးစြဲခြင့္ရွိရန္၊ မေၾကနပ္ပါက ေပေဂဟာမွ ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုေလသည္။

ေပသမီးအလွည့္တြင္မူ ေက်ာင္းအသံုးစားရိတ္မ်ားကို ဗဟိုမွ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားသျဖင့္ ျပည့္ဝစြာရရွိေ႐း၊ သူပိုင္သည္ဟုရည္ၫႊန္းေသာ သူ႔အခန္းကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအခန္းအျဖစ္ ေၾကညာေပးေရး၊ အခန္းသို႔လာလိုပါက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ လာေရး၊ အခန္းတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရေရး၊သူသည္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို မေၾကနပ္ပါက ခြဲထြက္ခြင့္ရေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုသည္။

ဗဟိုအိမ္ဦးစီးျဖစ္သူ ေမာင္လူေပက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ားေတာင္းဆိုေသာ ခြဲထြက္ခြင့္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ မိမိပိုင္နယ္ေျမမ်ားကို စိတ္တိုင္းၾက စီမံပိုင္မႈမ်ားကလည္း ေတာင္းဆိုတာမ်ားလြန္းပါေၾကာင္း၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ေစလိုေၾကာင္း။ တတ္ႏိုင္သမွ်သာ လိုက္ေလွ်ာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာကို ဦးစီးထားသူပီပီ ခတ္တင္းတင္းပင္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ေပစံုညီလာခံသဘာပတိ ပုသိမ္သူမျမတ္မိုးကား ဘာမွ မတတ္ႏိုင္။ သူမ်ားအိမ္တြင္းေရးကိစၥဝင္ရႈပ္သည္ဆိုကာ ေမာင္ေမာင္မိုးေဇာ္၏ အျပစ္တင္ျခင္း ခံရမည္ကိုလည္း စိုးရေလကား ေပတို႔၏ တင္ျပသမွ်ကို မွတ္တမ္းတင္လက္မွတ္ထိုးထားပါေၾကာင္းေလာက္သာ တတ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

ေကတုမတီသူမိစံကေတာ့ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ဆိုသည္ႏွင့္အညီ တံုဏွိဘာေဝ။ မဒန္ေပ၏ေတာင္ငူမုန္႔ဟင္းခါးလက္ရာေၾကာင့္လည္း ဝင္မပါျခင္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ သူကလည္း မိတ္မပ်က္ေရးအတြက္ၾကားေန၏။

ထိုနည္းလည္းေကာင္းျဖင့္ပင္ ေပစံုညီလာခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးလည္း ၿပီးဆံုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေပေဂဟာကား ဆူညံပူညံျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
ေမာင္လူေပ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သေရာ္စာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)