ေအာင္သူၿငိမ္း ● ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ R&D အေျပာင္းအလဲသစ္

June 3, 2017

● ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ R&D အေျပာင္းအလဲသစ္
(မိုးမခ) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၇

ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ အသစ္နဲ႔အတူ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာေတြ ထိုင္းပညာေရးစနစ္မွာ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ လထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အခု စစ္အစိုးရသစ္က Thailand Economy 4.0 ဆိုတဲ့ စီးပြားေရး စီမံကိန္းခ်မွတ္ထားတဲ့အေၾကာင္း၊ အဲဒီ စီမံကိန္းနဲ႔ အညီ ပညာေရးစနစ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း က်ေနာ္ ေရးခဲ့ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ Thailand Economy 4.0 ဆိုတာကေတာ့ အခုလို စဥ္းစားခ်က္အေပၚ အေျခခံတာပါ။ ကြန္ျပဴတာ ဗားရွင္း (Version) ေတြလို တခုၿပီး တခု တိုးတက္ လာတဲ့ သေဘာပါ။ ထိုင္းစီးပြားေရး 1.0 ကေတာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ပါ။ ထိုင္းစီးပြားေရး 2.0 ကေတာ့ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနဲ႔ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို သူတို႔က ျဖတ္ေက်ာ္္ခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။ ထိုင္းစီးပြားေရး 3.0 ကေတာ့ စြမ္းအင္နဲ႔ အႀကီးစားစက္မႈ လုပ္ငန္း (ကားထုတ္လုပ္ငန္း.. စသည္ျဖင့္) ကို အေျချပဳတာပါ။ အခုထိုင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရး GDP ရဲ႕ ၇၀ % ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီကေန ေနာက္တဆင့္ စီးပြားေရး 4.0 ကို တြန္းတင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ 4.0 ဆိုတာကေတာ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ (high-tech) အေျချပဳ စီးပြားေရးကို တြန္းတင္ဖို႔ပါ။ ဒီစီးပြားေရး မူဝါဒ ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

သေဘာကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ အဆင့္မွာ ပိတ္မိေနတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ကေန ေက်ာ္လႊား ရုန္းထြက္ၿပီး၊ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၅-ႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းလူထုရဲ႕ ၅၆ % ကပဲ အင္တာ နက္သံုးႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဟိုက္တက္ခ္ လုပ္သားထုေတြထုတ္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါေသးတယ္။ အဲဒါအျပင္ အခု ထိုင္းစီးပြားေရး 4.0 မွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စာတိုက္စနစ္၊ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်စနစ္ေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ပါ လ်ာ ထားခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အညီ ပညာေရးကိုလည္း အခုရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ (AEC) အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း ေပါင္းစည္းမႈအေပၚမွာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ယခု ႏွစ္သစ္မွာ ထိုင္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အစိုးရက ဘတ္ ၂.၅ ဘီလီယံ (USD ၇၁ သန္း ေက်ာ္) ကို လ်ာထားေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းစီးပြားေရး 4.0 ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ ၂၇ ခုမွာ စီးပြား ျဖစ္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား (research projects with commercial purposes) အတြက္ ဘတ္ ၁၉၀ ဘီလီယံ (USD ၅.၄ ဘီလီယံ) သံုးစြဲဖို႔ အပိုေဆာင္းခ်ထားေပးေငြထဲက သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေငြေတြထဲက ပထမ ဘတ္ ၁.၅ ဘီလီယံကို တကၠသိုလ္အုပ္စုေတြမွာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစင္တာမ်ား (innovation centres) ထူေထာင္ဖို႔ သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အစားအေသာက္နဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အိုမင္းလာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (ageing society)၊ စမတ္ၿမိဳ႕ျပမ်ား (smart cities)၊ စြမ္းအင္၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ စီးပြားေရး (creative economy) စေသာ က႑မ်ားကို စီးပြားျဖစ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ ၁ ဘီလီယံကိုေတာ့ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ ၂ ခုအတြက္ သံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲက တဝက္ ဘတ္ သန္း ၅၀၀ ကို ကဆက္ဆတ္တကၠသိုလ္မွာ ဇီဝနည္းပညာ (biotechnology) သုေတသနေတြအတြက္၊ က်န္ဘတ္ သန္း ၅၀၀ ကို မဟီေဒါတကၠသိုလ္မွာ ဇီဝေဆးပညာ အင္ဂ်င္နီယာရင္း သုေတသန (biomedical engineering research) အတြက္ သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ပစ္မွတ္ထားတဲ့က႑ေတြမွာ ပညာေရးက႑နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းပ ညာအုပ္စုမ်ား (technology groups) ၅-ခုကိုလည္း အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ထိုင္း ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ သုေတသနနဲ႔ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (R&D) အသံုးစားရိတ္က ဂ်ီဒီပီရဲ႔ 0.5-0.6 % သံုးေနရာကေန ၁ % အထိ (တႏွစ္ကို သံုး ေငြ ဘတ္ ၁၃၀ ဘီလီယံ) ျမင့္လာမယ္ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားကေတာ့ R&D မွာ GDP ရဲ႕ ၄ % အထိ အသံုးျပဳေနပါတယ္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက ယခုေထာက္ပံ့မႈေတြကေန ေက်နပ္စရာ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚလာရင္ ပိုတိုးၿပီး ရန္ပံုေငြ ခ်ေပးမယ္လို႔လည္း ကတိေပးပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ၉၀ % က တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ။

အခု စနစ္သစ္အရ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသား၊ ဟိုက္တက္ခ္နည္းပညာ ေက်ာင္းသားေတြကို တိုးျမႇင့္သင္ၾကား ဖို႔ပါ။ ဒီလိုသင္ၾကားတဲ့အခါ ထိုင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကဆိုတာက ယခုပညာေရးစနစ္သစ္မွာ ကုမၸဏီေတြမွာ အလုပ္သင္ စနစ္ (apprenticeships) နဲ႔ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရး ေပါင္းစည္းမယ့္ ႏွစ္လမ္းသြားစနစ္ (dual system) ကိုလည္း သံုးသြားမယ္ ဆိုပါတယ္။ ခုအခ်ိန္မွာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသားနဲ႔ အေထြေထြေက်ာင္းသားအခ်ဳိးက 38:62 ရွိေနရာကေန၊ ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းၿပီးတဲ့အခါ 60:40 အခ်ဳိးေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တႏိုင္ငံလံုးက ေက်ာင္းေတြမွာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ (high-speed internet access) ရရွိႏိုင္မႈကို ၉၀ % ေသာ ေက်ာင္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ မဟာဗ်ဴဟာသစ္အရ ေက်းလက္ေဒသက ေက်ာင္းေတြမွာ တန္းတူညီမွ်စြာ ရင္းျမစ္ မ်ား ရရွိခြဲေဝေပးေရးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ “ထိုင္းႏိုင္ငံ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးရဲ႔ ေရႊေခတ္”လို႔ေတာင္ တင္စား ေျပာ ဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ သူတို႔က သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရး ေကာ္မရွင္ (Office of Vocational Education Commission_OVEC) ဖြဲ႔လို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။

လာမယ့္ ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၈ မွာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္ကိုလည္း အႀကိမ္ ၅-ခု (five rounds) နဲ႔ စစ္ေဆး ဝင္ခြင့္ျပဳဖို႔၊ ေက်ာင္းသားေတြအၾကား မွ်တမႈ ပိုျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေၾကာင္း ေနာက္ေတာ့ ဆက္ေရးပါမယ္။ က်ေနာ္ ေတာ့ အားက်ေငးေမာရပါတယ္။

ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္း ျမင္လိုပါတယ္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၇

စာကိုး
http://www.nationmultimedia.com/…/EconomyAndTourism/30317060
http://www.nationmultimedia.com/news/national/30317070
http://www.nationmultimedia.com/news/national/aec/30223547


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)