ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ● အဂတိ

June 6, 2017

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ● အဂတိ

(မုိးမခ) ဇြန္ ၆၊ ၂ဝ၁၇

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အကတိလိုက္စားမႈ က်ဆင္းရန္အတြက္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရန္ အစိုး႐ုံးမ်ားက အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံုဘဲ ႐ံုးခ်ိန္းခဏခဏ မေျပာင္းရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူမႈ၊ အမိန္႔၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေမ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္သည္။ သတင္း (Eleven Media)

၎အဆုိကုိ ကေလးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ေဒၚရွားမီးက ၿပီးခဲ့သည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိအေပၚ ေမ ၃ဝ ရက္က က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး၌ ကုိယ္ စားလွယ္ေျခာက္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခဲ့သည္။

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္သူႏွင္အမ်ားဆံုးဆက္ဆံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုးမ်ား၊ လ.ဝ.က၊ ျပည္သူ႔ ရဲ၊ က.ည.န၊ ေျမစာရင္း၊ အခြန္ရံုး၊ စည္ပင္ စသည့္ဌာနမ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္၊ ပါမစ္ရရွိေရး၊ သက္တမ္း တိုးေရး၊ အခြန္ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအပါဝင္ ဌာနဆိုင္ရာအားလံုး ပါဝင္သည္။

ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ
၁။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ေလာဘမသတ္ႏိုင္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူရန္၊
၂။ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း
၃။ အလုပ္ႏွင့္ဝန္ထမ္းအင္အားမမွ်မတ ျဖစ္ေနျခင္း .. သံုးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း။ နံပါတ္ (၁) ေလာဘမသတ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူရန္၊ နံပါတ္ (၂) (၃) ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ေထြအုပ္ကို ၅ သိန္းသြားေပးရဥိးမယ္၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိကို သိန္း ၁ဝ သြားေပးရဦးမယ္ ..စသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ တကယ္တိတိက်က် ေမးၾကည့္ေသာအခါ မေျပာၾကေတာ့။ အားလံုး စာရင္းမရွိ၊ အဂတိ လာပ္ေပး၊ လာပ္ယူ လုပ္ေနသည္။ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးတဦး တႏွစ္ဝင္ေငြမွာ သိန္းေထာင္ခ်ီ ရွိေနသည္။ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕က ထိုစနစ္ကို ၾကိဳက္သည္။ အခ်ိဳ႕က ယူၿပီးစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ၅ ေထာင္၊ ၁ ေသာင္း ယူေနရသည္ကို မႏွစ္ျမိဳ႕ေတာ့၊

ျပည္သူလူထု၏ ဗဟုသုတနည္းပါးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ ႀကိဳးနီစနစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊  ေလွ်ာက္ လႊာမရွိ၊ ေလွ်ာက္လႊာမေရးတတ္၊ ေနာက္ဆံုး လာဘ္ေပးမွရမည္ဆိုျပီး ေပးဖို႔ပဲစဥ္းစားေနျခင္း စသည္အခက္ခဲမ်ား စြာၾကံဳ ေတြ႕ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပးေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲ၊ ရံုးခ်ိန္းေျပာင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုတင္သြင္းရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဥကၠဌ ဦးျမဝင္း လာေရာက္ေျဖၾကားသည္။ မွတ္တမ္းတင္သင့္ပါသည္ဟု ေျပာသည္။ အဆိုရွင္ ေဒၚေအးေအးမူ ကလည္း ဝန္ၾကီး၊ ဒုဝန္ၾကီးပင္ လာမေျဖၾကားေသာ္လည္း၊ ဘာမွမတတ္ႏိုင္။ သေဘာတူရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ (သမတထံသို႔) တင္ျပစရာပင္ မလိုေတာ့ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေငြမ်ားတိုးျမင့္ေကာက္ႏိုင္မႈ၊ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ .. ဘတ္ဂ်တ္ေငြ အေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲလာ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ဇီးသီးဗန္းေမွာက္မႈမ်ားတြင္ ယခင္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕လိုက္ အဂတိလိုက္စားသကဲ့သို႕ ၊ အဆင့္ ျမင့္ ဝန္ၾကီးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးလာဘ္စားမႈ Political Corruption အေျမာက္အမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ဘီယာ စက္ရံုမ်ားစြာ ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၆ မတ္လ ၃၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေႂကြးျမီ စုစုေပါင္းလက္က်န္မွာ ၂၇၉၇ဝ ဘီလ်ံ ျဖစ္ျပီ၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းျဖစ္ေသာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး ၃၈.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနသည္။ ထိုေခ်းေငြမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေခ်းေငြ ၂ဝ.၁ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း USD 9 billions ျဖစ္ၾကသည္။ (၂ဝ၁၅ တြင္ ဂ်ီဒိပီ၏ ၃ဝရာခုိင္ႏႈန္း မွာ ၂ဝ၁၆ တြင္ ၃၈.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္)။ အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို အစိုးရေငြ (ျပည္ သူ႔ဘ႑ာ)ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏိႈက္ယူ၊ ဘုန္းသံုးစားကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္းမ်ား၊ အတြင္းသူခိုးရွိပါက ျပည္ပသူခိုး (ဝိသမ စီးပြားကုမဏီ) မ်ားႏွင့္ ေပါင္းျပီး အက်ိဳးမရွိေသာ စက္ရံုေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဆည္ေျမာာင္း၊ တံတားေပါင္းမ်ားစြာ စက္မႈ၊ လယ္ဆည္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဌာနမ်ားက ဇီးသီးဗန္းၾကီးမ်ား ေမွာက္ခဲ့ၾကျပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အဂတိနည္းရန္ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွ ၂ဝ၁၆ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဝန္ ထမ္းမ်ားအတြက္ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊ တိုင္တန္းမႈမ်ား တရားဝင္ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ ယူမႈမ်ား အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို ၁ ႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ရသည္။

အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ ကြန္ျပဴတာစနစ္မသံုးပဲ လူအားျဖင့္လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာစနစ္ သံုးရန္ ဥပ မာ ေနအိမ္ေဆာက္လွ်င္ စည္ပင္သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္၊ ပါမစ္ရရွိဖို႔ အဆင့္မ်ားစြာလုပ္ရသည္။ လုပ္တတ္ရင္ တရက္ထဲႏွင့္ ၿပီး ပါသည္။ ေဆာက္ျပီးေသာအခါ အခြန္ေဆာင္ရန္ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ရံုးက ေငြျဖဴ၊ ေငြမဲ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ လာဘ္ယူရန္အတြက္ ဆင့္ေခၚပါသည္။ သိန္း၁ေထာင္ တိုက္အိမ္ကို သိန္း ၅ဝ ခန္႔ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေတာင္းသည္။ မေပးလွ်င္ အခြန္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ဟု လုပ္လာသည္။ ေပးေသာေငြကိုလည္း စာရင္းမျပပဲ ဘုန္းလိုက္၊ ဘာမွမပူနဲ႔ ဟုေျပာကာ ေျပစာပင္ မေတာင္းရဲျဖစ္ရသည္။ မွတ္ပံုတင္ဌာန၊ ေမာ္ေတာ္ကားလိုင္စင္ဌာနမ်ားတြင္လည္း အလားတူျဖစ္ သည္။ တခုခု ပံုမွန္မဟုတ္ပါက လာဘ္ေပးမွ ရမည္။ ရဲစခန္းမ်ားတြင္လည္း မသြားရဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ မိမိပစၥည္း သူခိုးခိုးခံရ၊ ယုယက္ဓါးျပတိုက္ခံရလွ်င္ပင္ ရဲစခန္းအမႈဖြင့္ပါက မိမိသည္ တရားခံျဖစ္သြားသည္။ အလုပ္ပ်က္၊ စီးပြားပ်က္ မတတ္ ျပည္သူကို ေမးျမန္းသည္။ ေနာက္ဆံုး အမႈမဖြင့္ေတာ့ပဲ အသိေပးရံုေျပာျပီး ျပန္လာရသည္။

အစိုးရဌာနအားလံုးတြင္ ကြန္ျပဴတာ တပ္ဆင္လိုက္ပါက၊ မွတ္တမ္းအားလံုး၊ ေငြစာရင္းအားလံုး ေဖ်ာက္လို႔မရေတာ့ပါ။ ခ်လံ ေငြသြင္းျခင္းကဲ့သို႔ ဘိုးေတာ္ဘုရားေခတ္ ေငြေပးစနစ္၊ ေငြထုတ္စနစ္ကလည္း အစိုးရဌာနတိုင္း အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနအားလံုး ပုဂၢလိကဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ထားမွာ ပိုမိုလွ်င္ျမန္လာမည္။

ကြယ္လြန္သူ ဥပေဒပညာရွင္ DVB ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္၊ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူလုပ္ၾကသျဖင့္ တိုင္ တန္းမႈမရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ အဂတိဥပေဒအေဟာင္းကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒအသစ္တြင္ တိုင္ၾကားစရာမလိုပဲ အေရးယူ၊ ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္အထိ အျပစ္ဒဏ္ေပး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈျပန္သိမ္းႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရျမိဳ႕နယ္မွဴးတ ေယာက္ႏွင့္ သူ႕မိသား စုသည္ သူ႔လစာႏွင့္ မတန္မဆပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရရွိခံစားေနပါက တိုင္စရာမလိုပဲ တရားစြဲအေရးယူႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အ ျမန္ဆံုး Big Fish ေလာဘေဇာမသတ္ေသာ ဝန္ထမ္းအရာရွိကို စတင္အေရးယူသင့္ျပီ။

● နိဂံုးခ်ဳပ္ …
ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း လစာ၊ ေဘာနပ္စ္၊ အခြင့္အေရးမ်ား ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအခြန္ဦစီးဌာန အၾကီးစား အ ခြန္ထမ္းမ်ားဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကို စတင္က်င့္သံုးေနျပီး၊ အျခားအေရးပါေသာ ဌာနမ်ားလည္း က်င့္သံုးရမည္။

ေလာဘၾကီးေသာ ဝန္ထမ္း၊ အရာရွိမ်ားကို ျပတ္သားစြာ အေရးယူရန္ အခ်ိိန္တန္ေနျပီျဖစ္သည္။

လြယ္ေနတာကို ခက္ေအာင္ သမတဦးသိန္းစိန္ေခတ္ ၅ ႏွစ္ လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမႏွစ္တြင္ ဘာမွမေျပာင္းလဲေသး။ အလြန္နာမည္ပ်က္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးတေယာက္ကို ဌာနေျပာင္း အျပစ္ဒဏ္အျမင့္ဆံုး၊ အေရးယူေထာင္ခ်ျခင္း PE, DE ဖြဲ႕ျပီး စစ္ေဆး၊ ရာထူးခ်၊ လစာဝက္ျဖင့္ အိမ္ျပန္အနားယူခိုင္းျခင္းမ်ား မၾကာခင္ ျပဳလုပ္ လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရက ဝန္ထမ္းငယ္အခ်ိဳ႕၏ လုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားအေပၚ လာဘ္စားေနမႈ ႏွင့္ အစိုးရထိပ္ပိုင္းအရာရွိႀကီးမ်ား၏ ေငြကို ဘုန္းေဘာလေအာ သံုးစြဲျပီး၊ အက်ိဳးနည္းေစမည့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြး ေႏြးစိစစ္သင့္ပါသည္။

သို႔မွာသာ.. ႏိုင္ငံေတာ္ပိုက္ဆံျဖင့္ ဥပေဒလက္တလံုးျခား အဂတိစနစ္ Political Corruption ကိုသာ ဖ်က္သိမ္းျခင္း.. တ နည္းအားျဖင့္ အဂတိၾကီးစိုးေသာ စနစ္ေဟာင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါမည္။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပိး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဂ်ီဒီပီ တဟုန္ထိုးျမင့္မားလာျပီး ေႂကြးျမီ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
ဇြန္ ၃၊ ၂ဝ၁၇


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္