ဇင္လင္း ● ျပည္သူ႔ဆန္ စားေနၾကသူမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ မိမိတို႔သိကၡာကို ရိကၡာနဲ႔မလဲၾကပါနဲ႔

June 20, 2017

Image result for လာဘ္ 
ဇင္လင္း ● ျပည္သူ႔ဆန္ စားေနၾကသူမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊
မိမိတို႔သိကၡာကို ရိကၡာနဲ႔မလဲၾကပါနဲ႔ 
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၇


ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအား စိန္ေခၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ခန္႔ၾကာျပီျဖစ္သည့္ ရပ္စဲေရး၊ LDC အဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျမစ္ဆုံဆည္ ကိစၥ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥ၊ သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ေပးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္စင္ေရး၊ နိမ့္က်ေနတဲ့ ပညာေရး က်န္းမာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ လြတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ေလ်ာ့က်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္အလုံအေလာက္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုဖိတ္ေခၚႏိုင္ေရး  အစရွိသျဖင့္ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ တာဝန္ယူ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား တန္းစီလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂ဝ၁၆ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ – “မိမိအေနျဖင့္ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ၿခိဳးၿခံေခြၽတာေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝၿပီး က်စ္လ်စ္ခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း”..စသျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ကို သတိျပဳ မိသည္။  ထိုကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုေထာက္႐ႈ၍ ႏိုင္ငံအတြက္ အလားအလာေကာင္းသည္ဟု ယူဆမိသည္။ သမၼတ ဦး ထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းျပီး မိမိအလုပ္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေလးေလးစားစား ႀကိဳးစား အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားလိမ့္မည့္ အရိပ္လကၡဏာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ “အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္လာေရးကို ဦးတည္မယ္” ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို သေဘာ က် အားရမိသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္မႈက်ဆင္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ (Corruption & Kleptocracy) သည္ အဆိုးဆုံးကိစၥ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ေသာ သယံဇာတကိစၥ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကိစၥ၊ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးမႈအစရွိေသာ  အမႈကိစၥမ်ားသည္ အဂတိ လိုက္ စားမႈ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲမရေအာင္ ဆက္စပ္ယွက္ႏြယ္ေနေပသည္။  ထို႕ေၾကာင့္  သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က အဂတိတရားကင္းစင္ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အားတက္ ဝမ္းေျမာက္ ျဖစ္မိသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ဆယ္ယူ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္လည္း အလြန္ အေရးသည္။

ယခု ဇြန္ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစား ျပဳျခင္း ႏွင့္ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ပါတီစဲြ ထားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဘဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္လိုေၾကာင္း  ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အေလးအနက္ထား တုိက္တြန္းမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းၾကားသိရသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ေရွ႕ေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းဟု ဆိုရေပမည္။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က  ဇြန္ ၁ဝ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္သိရန္လိုအပ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ၾသဇာယူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ မွာၾကားသည္ဟု Daily Eleven သတင္းအရ သိရ သည္။ ထို႕ျပင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား သူ႕စည္း ကိုယ့္စည္း စည္းျခားၾကရန္၊ စည္းမျခားသည့္အတြက္ ပြတ္တိုက္မႈျဖစ္တတ္ျပီး အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ကာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ား ပ်က္ျပားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္မႈမရွိပါက၊ လႊတ္ေတာ္အေျခယုိင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီခုိင္မာမႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံျဖစ္၍၊ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွသာ အစုိးရအဖဲြ႕ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံမွစတင္ကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈမရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီခုိင္ျမဲရန္ မလြယ္သည္ကို နားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ရရွိထား ေသာ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ လစာခ်ီးျမႇင့္ေငြတို႕အေပၚ သာယာမေနၾကရန္၊ မိမိတို႕၏ အနာဂတ္ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည့္   ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ၌ အေလးဂရုျပဳရန္၊ ဒီမိုကေရစီရရွိျပီး ႏုိင္ငံတြင္ အဘက္ဘက္မွ  အားလံုး ျပည့္စုံမွသာ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကရန္ စသျဖင့္လည္း မွာၾကားသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎၏ မွာၾကားခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေန တြင္ သတိေပးသင့္ ေပးထိုက္ေသာေၾကာင့္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပုံရေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုက ယုံၾကည္သျဖင့္ ၎တို႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Mandate) မ်ားကို စုေပါင္း အပ္ႏွင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ အေျပာအဆို အက်င့္အႀကံ အျပဳအမူတို႕ကို အထူးဂရုစိုက္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ ဝတၱရားရွိေပသည္။

ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္ျပားေစမည့္ ကိစၥမ်ားကို ဟန္႔တားပယ္ဖ်က္၍၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥမ်ား စီမံကိန္းမ်ားကို ႀကံဆ ေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးထမ္းရြက္ၾကရေပမည္။ မေထာက္မညွာဆိုရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအစရွိသူမ်ားသည္ ျပည္သူ႕ဆန္စားေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိၾကရေပမည္။ ျပည္သူခ်ီးျမႇင့္ေသာ ေငြေၾကးရိကၡာကို စားသုံးေနၾကသည့္ အေလ်ာက္ ျပည္သူ႕စားဝတ္ေနေရးဘဝကို ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တာဝန္ရွိ ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ျပည္သူ႕ထံမွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိထားျပီျဖစ္၍ ျပည္သူကို အလုပ္ အေကြ်းျပဳရမည့္ တာဝန္ရွိေပသည္။

ယခုတေလာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား မၾကာခန ေပၚထြက္လွ်က္ရွိရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။   ယခု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွာၾကားသည့္ စကားမ်ားသည္လည္း တိုင္းျပည္အက်ဳိး ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို မ်က္ႏွာမူရန္ အဓိကထား ေျပာၾကားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ညီညြတ္ေရးစိတ္ဓါတ္အေျခခံျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း တိုင္တိုင္ပင္ပင္ ညွိညွိ ႏိႈင္းႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ မိမိအက်ိဳး၊ မိမိပါတီ၊ မိမိလူမ်ိဳး အက်ိဳးတို႕ထက္ ျပည္လူထုအားလုံးပါဝင္ေသာ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားထားသည္ မွာလည္း ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

“တုိင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အားလံုးစည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒီလိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူ႔အဖဲြ႕ငါ့အဖဲြ႕ ရန္ျဖစ္ေနမယ္၊ ေျခထုိးေနမယ္ဆုိရင္ အဲဒါက ကုိယ့္ဟာ ကုိယ္ ေတာ့ ဟုတ္တယ္ထင္ေနတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့ မွန္တယ္ေတာ့ ထင္ေနတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္ အလွန္နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈေပးပါ။ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ဘယ္အဖဲြ႕အစည္းနဲ႔မဆို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္နဲ႔မဆို ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မွာ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစြဲ၊ ဘာမွမရွိဘူး။ အားလံုးတုိင္းျပည္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုမယ္။ တခ်ဳိ႕က Mild Set ခ်ိန္းခ်င္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကမခ်ိန္းခ်င္ေသးဘူး။ မခ်ိန္းခ်င္တဲ့ပုဂၢဳိလ္နဲ႔ ခ်ိန္းခ်င္တဲ့လူေတြကလည္း အတူတူ လက္တြဲလုပ္လို႔ရတာပဲ။ လိုရင္းကို တစ္ရက္နဲ႔ေရာက္မွာ။ ႏွစ္ရက္သံုးရက္နဲ႔ ေရာက္တာေပါ့။ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ ပါတီ အတြက္မွ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ တုိင္းျပည္အေပၚမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ေစတနာထားၿပီးေတာ့ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ဒါကိုအေလးအနက္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာၾကားလိုပါတယ။္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အလုပ္လုပ္တာ၊ ကုိယ္ရမယ့္ အလဲြသံုးစားလုပ္တာတို႔၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားတာတို႔၊ အဲဒီရိကၡာနဲ႔မလဲပါနဲ႔။ ကိုယ့္ရဲ႕သိကၡာကို ေတာ့ ရိကၡာနဲ႔မလဲပါနဲ႔” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္ဟု အလဲဗင္းမီဒီယာသတင္း၌ ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားမျပဳလုပ္ရန္ အထူးမွာၾကားခဲ့ သည့္ အခ်က္မွာ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ ျမန္မာနုိ္င္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အႀကီးအက်ယ္ အဂတိလိုက္စားခဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းကာလ၌ ရာထူးရွိသူ တာဝန္ရွိသူမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားမလုပ္ေရးမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္ေပသည္။ ေခါင္ကစ မိုးမလံုခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္မိုးကိုလံုေအာင္ ဖာေထးဖို႔ ဘယ္တုံးကမွ စိတ္ကူးရွိခဲ့ပုံမရေပ။ ရာထူး ေနရာဌာန ေပးအပ္လိုက္လွ်င္ မိမိကို နယ္စားပယ္စားေပးလိုက္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကျပီး၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြေၾကး၊ ျပည္သူ႕ေျမယာ၊  ျပည္သူ႕တိုက္တာအိုးအိမ္၊ ျပည္သူ႕သယံဇာတ အစရွိသည္ တို႕ကို အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့စြာ ရသမွ် ႀကဳံးယူသြားခဲ့ၾက သည္မွာ အံ့ၾသစရာပင္ျဖစ္ရသည္။

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားမွာလည္း လာဘ္ရမွ အလုပ္လုပ္ၾကေတာ့သည္။ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမွ တဆင့္ျပီးတဆင့္ ေအာက္ဆံုး ႐ုံးအကူအထိ လာဘ္ေပးမွ အလုပ္လုပ္ၾကေတာ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသံသရာထဲတြင္ သာယာေနၾကေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈထမ္း အရာထမ္းအားလံုးလုိလိုမွာ လာဘ္ေပးမွ ဝန္ေဆာင္မႈရမည္ဆိုေသာ အသိမ်ိဳး ေခါင္းထဲ၌ စြဲေနၾကေတာ့သည္။ လာဘ္စားမႈကို ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးပမာ မွတ္ထင္ေနၾကေသာ အမႈထမ္း/ အရာထမ္းမ်ားကို မည္သုိ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္နည္းဆိုသည့္ ျပ ႆနာကို လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔က အထူးစဥ္းစားရန္လိုေပ သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈအဆိုးဆံုး နုိင္ငံစာရင္းထဲတြင္ပါလွ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာသည္ အဆင့္ ၁၃၆ တြင္ ရွိသည္ဟု Transparency International ၏ Corruption Perceptions Index  တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယခင္စစ္အစိုးရမ်ားေခတ္က ထိုထက္မက အဆင့္နိမ့္က်ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ နိမ့္က် ဆင္းရဲမြဲေတရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ Corruption လည္းပါဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ အစိုးရယႏၱရားအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ အဆိုးဆုံးကိစၥ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ တရားရုံးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို စံနမူနာထား၍ တိုက္ဖ်က္သင့္သည္။ ဤကိစၥသည္ ေကာင္းမြန္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္က ဆက္လက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေပးသင့္ သည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း၍ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္ မလိုက္ဘဲ အေရးယူႏိုင္ရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ၾကခ်ိန္ ေရာက္ေပျပီ။ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား စနစ္တက် သတ္မွတ္ကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုပါသည္။

သုေတသီအခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈပါက  အစိုးရပိုင္းႏွင့္  ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္၏ လာဘ္စားမႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားရရွိရန္ လုပ္ငန္း ႐ွင္ႀကီးမ်ားက အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား အခြန္ေ႐ွာင္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ ေငြေၾကးခဝါခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ စိစစ္အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တနည္းမဟုတ္ တနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေျခကုတ္ယူေနတတ္သည္ျဖစ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕အသီးသီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး က ႏိုးႏိုးၾကားၾကား သတိရွိရွိ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုက္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္မွသာ  ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘက္စုံတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီးပါက စားပြဲေပၚတြင္ ဆုံးျဖတ္၊ စာရြက္ေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္၊ သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ သတင္းေဖၚျပရုံမွ်ႏွင့္ လုံေလာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ တာဝန္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕က ခိုင္မာ ျပတ္သားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ျပီး သူ႕လူကိုယ့္လူ မခြဲျခားဘဲ၊ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္ မခြဲျခားဘဲ၊ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္စြာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ တစ္ခုဖြဲ႕ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ ေကာ္မတီဝင္မ်ား သည္လည္း အေျခခ့အားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုသည္။ ေကာ္မတီက လိုအပ္လွ်င္ မည္သူ႕ကိုမဆို စုံစမ္း စစ္ေဆးခြင့္ ရရွိဖို႕လည္း လိုသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္ အဂတိလိုက္မႈ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေခါင္ကစ အမိုးလုံရမွာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ယႏၱရားအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသူအားလုံး ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း လိုက္နာၾကဖို႕လိုသည္။ အထူး သျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ကိုယ္က်င့္ သီလမပ်က္ဖို႕၊ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ဆုံးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ၾကဖို႕ လိုသည္။ သုိ႔မွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား အဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ အစိုးရအမႈထမ္း အရာထမ္း မ်ား အဖို႕လည္း စံနမူနာယူစရာ ျဖစ္မည္။ အာဏာအလြဲသုံးမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္း တိတိက်က် အားမနာတမ္း အေရးယူဖို႕ လိုသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မွသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ‘အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ’ အသက္ဝင္ႏိုင္မည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအက်င့္ဆိုးကို  စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အားမနာတမ္း အဂတိကင္းကင္း အေရးယူကိုင္တြယ္မွသာ ‘လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္’ လည္း ေပၚထြန္းလာဖြယ္ရာရွိျပီး၊ ‘တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ လည္း ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္မွာ ျပည္သူ႕ဆန္စားေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုးထား ေလးစားၾကရန္ ျဖစ္သည္။ သိကၡာကို ရိကၡာႏွင့္ လဲမစားမိၾကပါေစနဲ႕ဟု အထူးတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)