ဘာေတးလစ္တနာ – ဩဇာေညာင္းမႈ ကို ျပန္လည္ရယူ၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ကိုဟန္႔တား

June 24, 2017


ဘာေတးလစ္တနာ – 
ဩဇာေညာင္းမႈ ကို ျပန္လည္ရယူ၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ကိုဟန္႔တား

တ႐ုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဗမာ ( ျမန္မာ) ႏိုင္ငံ –  အပိုင္း ၈

( ဘာသာျပန္) မိုုးမခ၊ ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာ နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၾကားက ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္လာတဲ့  မိတ္ေဆြျဖစ္မႈ ဟာ တ႐ုပ္ကို ျမန္မာနဲ႔ဆက္ဆံေရးမွာ က်ားကန္ေပးမယ့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားစတင္႐ွာေဖြဖို႔ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုပ္ျပည္က ပညာ႐ွင္ဆန္တဲ့ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ  ေဘဂ်င္း ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာေပၚလစီမွာ ဘာမွားေနသလဲ၊ ဒါကို ျပဳျပင္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သလဲ၊ လုပ္သင့္သလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါး ေျမာက္မ်ားစြာ ေဖၚျပလာၾကပါတယ္။ အၾကံျပဳထားတဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ တခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ မွာ တ႐ုပ္အေပၚ လက္႐ွိျမင္ေနတဲ့မေကာင္းျမင္ပံုရိပ္ ကို အလံုးစံု ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္၊ လူထုဆက္ဆံေရး လႈံ့ေဆာ္မႈ စစ္ဆင္ေရး တခု လုပ္သင့္ေၾကာင္းပါ။

ေဘဂ်င္း ဟာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း က အျခားအင္အားစုမ်ား- အမ် ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ် ဳပ္  အပါအဝင္ အျခားဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႔မ်ား – ကို စတင္ၿပီး သဲသဲမဲမဲ လက္ကမ္းဆက္သြယ္ပါေတာ့တယ္။ တ႐ုပ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ရဲ႕  ယခင္က ကန္႔သတ္အဝိုင္းအဝန္းျဖစ္တဲ့စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သူတို႔နဲ႔.ေပါင္းစားေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားမ်ား ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့၊ တ႐ုပ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီရဲ႕ ေပၚလစီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့အစိုးရ အစိုးရခ်င္း၊  ပါတီ ပါတီခ်င္း နဲ႔ ျပည္သူ ျပည္သူခ်င္း ဆိုတဲ့ နည္းဗ် ဴ ဟာ ကို အသံုး ခ်ပါေတာ့တယ္။ ဒီလို ‘အေပ်ာ့ဆြဲနည္းလမ္း’မ်ားအျပင္ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္း အစားစား လည္း ေဘဂ်င္းမွာရိွပါေသးတယ္။ ျမန္မာပိုက္နက္နယ္ေျမ တနံတလ်ားလံုး ကို အႂကြင္းမဲ့ ထိန္းခ် ဳပ္ႏိုင္ၿပီး တာ႐ွည္ခံမယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရ ရဲ႕ အားထုတ္က် ဳိးပမ္းမႈမ်ားကို ေခ်ာေမြ႔ေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္  အဆင္မေျပ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း ေဘဂ်င္းမွာ ရိွေနပါတယ္။

၂၀၁၁ခုကတည္းကစၿပီး ေဘဂ်င္း ဟာ ဒီလို အၾကမ္းနည္းအႏုနည္း ေရာစပ္ထားတဲ့ ကစားကြက္မ်ားကို သတိထား  ေဖၚေဆာင္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကိုေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ ကိုပါ ဩဇာေညာင္း ႏိုင္တဲ့အေနအထားကိုျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။တ႐ုပ္ နဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ သူ႔ ရဲ႕ အေနအထားကို အင္အားခိုင္မာေစဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း သူ ၂၀၁၄မွာ ဥကၠ႒ လုပ္ခဲ့တဲ့အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက မိတ္ဖက္ မ်ားဘက္ကို လွည့္ပါတယ္။ ပို၍ အေရးပါတဲ့ အျဖစ္တစ္ခုက ၂၀၁၁ မတ္လမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ် ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဟာ ႏိုဝဘၤာ လလယ္ မွာ သူ႔ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ပါတယ္။ သူသြားတာ တ႐ုပ္ျပည္ မဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုပ္ျပည္ ရဲ႕ မိ႐ိုးဖလာ ရန္သူ ျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္ ကိုသြားပါတယ္။ ျမန္မာ ေရာ ဗီယက္နမ္ ပါ

သူတို႔ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္က အင္အားႀကီးတဲ့ ဘံု အိမ္နီးခ်င္း ကို ေၾကာက္လန္႔ၾကရတဲ့ေနရာမွာ အတူတူပါပဲ။ဒါေၾကာင့္ မင္းေအာင္လိႈင္ ဟာ သူ႔ရဲ႕ ဗီယက္နမ္ အိမ္႐ွင္မ်ား နဲ႔ ေဆြးေႏြးစရာ တပံုတပင္ ရိွလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရင္ ယုတၱိရိွပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရဟာ ေဒသတြင္းအျခားႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခိုင္ျမဲတဲ့ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ ႐ွာၾကံေနခ်ိန္မွာ၊ ျပည္တြင္းက သိသာထင္႐ွားတဲ့ စိမ္ေခၚမႈမ်ားက အိမ္တြင္း စီးပြားေရး ႏ္ုင္ငံေရးမွာ ေလးနက္တဲ့ တိုးတက္မႈမ်ားမရေအာင္ ဆက္လက္ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ေနပါတယ္။သမိုင္း က သက္ေသျပခဲ့သလို တ႐ုပ္ရဲ႕လမ္းႏွစ္ခြ ေပၚလစီက ျမန္မာ အစိုးရ နဲ႔ သူပုန္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ က မတူျခားနားတဲ့ တြန္းအားေပးမႈ ဩဇာေညာင္းမႈေတြ ကို ဆက္လက္ ေဖၚေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က၂၀၁၁အေစာပိုင္းမွာ သမၼတရာထူး ခန္႔အပ္ခံရအၿပီးမၾကာခင္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တ႐ုပ္ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြကို တ႐ုပ္အစိုးရက အစဥ္တစိုက္ျငင္းဆိုခဲ့ေပ မယ့္ ျမန္မာ က အင္အားအႀကီးဆံုုး ျပည္နယ္လက္ကိုင္မရိွ သူပုန္အုပ္စုကို တ႐ုပ္ကနားလည္မႈနဲ႔ ေထာက္ကူေပးေနတာကေတာ့  မတူညီတဲ့ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ အေၾကာင္း ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။

၁၉၈၉ေမ မွာ ဗကပ ကိုဆက္ခံတဲ့ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA ဟာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုပ္အစိုးရရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး အက် ဳိးစီးပြားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီပါတယ္။ UWSA ကို အင္အား ခိုင္မာေစဖို႔ နည္းလမ္း႐ွာၾကံ ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ ဩဇာေညာင္းမႈတိုးခဲ့်ေရးဟာ တ႐ုပ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဝျပည္တပ္မေတာ္ ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ တ႐ုပ္ရဲ႕ ႐ွည္ၾကာတဲ့ ရင္းႏွီးမႈဟာ ျပန္ၾကည့္ရင္ဗကပ ေခတ္ကတည္းက စခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ UWSA ဟာ တ႐ုပ္ထံက လက္နက္အေျမာက္အမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၃ဧၿပီ ၂၆ ထုတ္ လူသိမ်ားထင္႐ွားတဲ့ ” ဂ်ိန္း ကာကြယ္ေရး အပတ္စဥ္” စာေစာင္အရဆိုရင္ ဒီလက္နက္ အေရာင္းအဝယ္မွာ လက္နက္တပ္ဆင္ထားတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ မ်ား ပါပါတယ္။ ဒိလို ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားကိုရရိွသြားျခင္းဟာ UWSA ရဲ႕ စစ္တပ္ကိုအေရးပါတဲ့အဆင့္ျမင့္တင္ ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္း တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝ စစ္တပ္ဟာ အာ႐ွတိုက္မွာ အင္အားအႀကီးဆံုး စစ္လက္နက္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံမဲ့ စစ္တပ္ အျဖစ္ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ကမၻာ ေပၚရိွ ႏိုင္ငံမဲ့တပ္မ်ားထဲမွာ အေကာင္းဆံုး လိုေတာင္ေျပာႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဂ်ာနယ္ကဆိုပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းေျခာက္လ မွာ ဝ စစ္တပ္ ဟာ သံခ်ပ္ကာကား မ်ားကိုပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ရပါတယ္။ ဒီ ယာဥ္မ်ားထဲမွာ တ႐ုပ္လုပ္ PTL -02 6X6 ေျခာက္ဘီး တင့္ကားဖ်က္ယာဥ္ မ်ားနဲ႔  တ႐ုပ္လုပ္ 4X4ZFB-05 တိုက္ပြဲဝင္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား ပါပါတယ္။ ( ဂ်ိန္း ဂ်ာနယ္ က သတ္မွတ္ျပတာပါ)ထိုမ်ွမက UWSA ဟာ တ႐ုပ္ထံမွာ အေရအတြက္မ်ားျပားလွတဲ့ လက္နက္ငယ္မ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ကိုရရိွခဲ့ပါတယ္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ တစ္ရာ ဝန္းက်င္ခန္႔ရိွမယ့္ လူတေယာက္သယ္ယူႏိုင္တဲ့ HN -5ဆီးရီး ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစံနစ္မ်ာ း လည္းရရိွထားတယ္ဆိုပါတယ္။ ႐ု႐ွား ရဲ႕ Strela-2( SA-7″Grail ) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစံနစ္ကို တ႐ုပ္က တုထုတ္ထားတာပါ။.

ဒီလိုနည္းနဲ႔ဒီကေန႔ ဝ စစ္တပ္ဟာ ယခင္ ဗကပ နဲ႔ မတူ ပိုၿပီးေခတ္မီေကာင္းမြန္တဲ့ လက္နက္တပ္ဆင္ထားတဲ့စစ္တပ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လက္နက္အျပည့္တပ္ဆင္ထားတဲ့ အျမဲတမ္းစစ္သည္ ၂၀,၀၀၀ အျပင္ ရြာေတြမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီရိွတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ၊ အျခား အေထာက္အကူျပဳ တပ္ဖြဲ႔ေတြရိွပါေသးတယ္။UWSA ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြအနားမွာတ႐ုပ္ေထာက္လွန္းေရး အရာရိွမ်ား လိုက္ပါေလ့ရိွၿပီး အၾကံဉာဏ္မ်ား လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ေပးတယ္ဆိုပါတယ္။ ဒိလိုဆိုရင္ တ႐ုပ္ ဟာ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေနပါသလဲ ? တိုင္းျပည္မရိွ စစ္တပ္ တစ္ခုကို လက္နက္တပ္ဆင္၊ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေနတာနဲ႔ တခ်ိန္တည္း( အေ႐ွ႕ေျမာက္ ဗကပမ်ားကို  ကူညီတဲ့ေပၚလစီကို စြန္႔လြတ္ၿပိးခ်ိန္ကစလို ့) ေဘဂ်င္း ဟာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္တဲ့ ဆက္ဆံမႈ ကို ဘာလို႔လုပ္ေနပါသလဲ?

( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္