လွေက်ာ္ေဇာ ● ၂၁ ရာစုပိုးလမ္းမႀကီးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား – အပိုင္း (၄)

June 25, 2017

၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းႀကီးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
အပိုင္း(၄)
(မိုးမခ)၊ ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၇
  
တရုတ္ျပည္ရဲ႕အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္းနာမ်ား။
တရုတ္ကတည္ေဆာက္ေပးတဲ့-အာဖရိက-ကင္ညာရွိ-မြန္ဘာဆာနဲ႔ႏိုင္ရိုဘီအၾကားရထားလမ္း

 ကမာၻမႈျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္းအစကို ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအမႈးျပဳတဲ့ အေနာက္တိုင္းကိုလိုနီစနစ္က ၁၉ ရာစုနဲ႔ ၂၀ ရာစုမ်ား က အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ သမိုင္းဆရာမ်ားက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္အမွဴးျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံစံု-ႏိုင္ငံခြေက်ာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ ရဲ႕ကမာၻအႏွံ႔ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွတဲ့(အက်ိဳးအျမတ္လည္းႀကီးလွတဲ့) ကမာၻမႈျပဳျခင္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။

ဒါကို ကမာၻမႈျပဳျခင္း ၁.၀ (globalization1.0) လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
    ဒီေန႔ (၂၁ ရာစု-အစမွာေတာ့) ဒီကမာၻမႈျပဳျခင္းကိုစတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားႀကီးရခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား(ဥပမာ- အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္) အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာင္ ကမာၻမႈျပဳျခင္းကိုဆန္႔က်င္တဲ့ (anti-globalization)  လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရး (protectionism) စိတ္ဓာတ္ေတြ ေပၚေပါက္လာေန ပါတယ္။
    ဒီလိုကမာၻႀကီးရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းလမ္းဆံု လမ္းခြေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ဘယ္လို စဥ္းစားခဲ့သလဲ။
အရင္းရွင္ကမာၻရဲ႕အက်ပ္အတည္းမ်ားကို တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အေရးေတာ္ပံုအတြက္ အခြင့္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား လာပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ၂၁ ရာစုပိုးလမ္းမစီမံကိန္း ေပၚေပါက္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ကမာၻဘံု (common) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္တရပ္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အႀကီးဆံုးပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ တရုတ္ကြန္္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ အရင္းရွင္ ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္းကို ဆို ရွယ္လစ္ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္းနဲ႔ အစားထိုးႏိုင္မယ့္လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
(အေနာက္တိုင္းပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ဒါကို တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္း (Globalization with Chinese charectar- istic) လို႔ သညာျပဳပါတယ္။ ကမာၻမႈျပဳျခင္း၂.၀ (globalization 2.0) လို႔လည္း အမည္ေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။
၁၉၇၈ ကစလို႔ တံခါးဖြင့္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေပၚလစီမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီး တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ ေဆာက္ေန တဲ့တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အရင္းရွင္ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္း ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္ရင္း အက်ဳိးအျမတ္ေတြလည္း ၿမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္ ရထား ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြ ေဒၚလာ-၃-ထရီလ်ံရွိ)။ အရင္းရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ကလည္း သူရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးပံုစံကိို ထြက္ကုန္(ပုိကုန္)အားျပဳတဲ့ ပံုစံကေန ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈကိုအားေပးတဲ့ပံုစံသို႔ ျပင္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ သူ႔ႏိုင္ငံမွာပံုေနတဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေငြအရင္း အႏွီးေတြကို တင္ပို႕ဖို႔လည္းလိုလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ပံုစံသစ္နဲ႔ (Win-win-အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေရး) လုပ္ခ်င္တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ တ႐ုတ္ကိုတခ်ဳိ႔ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္ေတြက ကိုလိုနီဝါဒသစ္က်င့္သံုးေနတယ္ ဒုတိယကမာ ၻစစ္အျပီး အေမရိကန္က ဥေရာပျပန္လည္ နာလန္ထူ ေရးအတြက္လုပ္ခဲ့တဲ့ မာရွယ္စီမံကိန္းအတိုင္းလုပ္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲတာေတြကို တ႐ုတ္ က လက္မခံတာပါ။
ဒီေနရာမွာ လက္ရွိတ႐ုတ္ရဲ႔ကမာၻအျမင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုလာပါတယ္။
တ႐ုတ္က လက္ရွိကမာၻဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုတဲ့ ေလထုက အဓိကျဖစ္ေနတယ္လို႔ရႈျမင္ျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္လည္းလုပ္ေဆာင္ေနျပီး ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ေတြမွာလည္း တိုက္တြန္းေျပာ ဆိုေနပါတယ္။ ဒီ အယူအဆရဲ႕အေျခခံတရားကေတာ့ ကမာၻႀကီးရဲ႕အရင္းအျမစ္အားလံုးကို တရားမွ်တစြာခြဲေ၀ယူမယ္ဆိုရင္ ကမာၻႀကီးရဲ႕ လူဦးေရ (ယခု-၇-ဘီလီယံ ေက်ာ္-)….အားလံုးအတြက္လံုေလာက္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ပါပဲ။ တခ်ိန္ထဲမွာလည္း ဒုတိယကမာၻစစ္ျပီးခ်ိန္ကစလို႔ တည္ရွိလာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးစည္းစနစ္ေတြ္၊ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးစည္းစနစ္္ေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ သိပ္အသံုးမတဲ့ေတာ့ဘူး။ ျပန္လည္ျပဳျပင္သင့္တယ္လို႔ဆိုလာပါတယ္။ (တကယ္ေတာ့ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးႏိုင္ငံႀကီးေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ)
တကယ္ေတာ့တရုတ္က ႏိုင္ငံႀကီးငယ္မဟူ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရွိတဲ့ (Multi-lateralism) ကို ရည္ညႊန္းတာပါ။
တရုတ္ျပည္-အေနာက္ေျမာက္-စင္က်န္ျပည္နယ္အတြင္းကအျမန္ရထားလမ္း
ဒီမွာတင္၂၁ ရာစုပိုးလမ္းမစီမံကိန္းႀကီး ေပၚလာတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုၾကည့္ရင္ အလြန္သိုသိပ္၊ ဘက္စံုျပီး ျမန္ဆန္ တာကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ေျပာက္က်ား စစ္မ်ားတိုက္ခဲ့ သူမ်ားပီပီတခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြမွာ အလြန္ေျပာက္က်ားဆန္ပါတယ္။ ဥပမာ- အာဖရိကတိုက္ကရထားလမ္းမ်ားကိစၥ၊ …ဘယ္သူမွ ထင္မထားတဲ့ ေနရာမွာ အလြန္ျမန္ဆန္ လွတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ရထားလမ္းေတြကို တည္ေဆာက္ပစ္လိုက္တာပါ။ အဲသလိုစမ္းသပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ျပီး တစံု တရာအေကာင္အထည္ ေပၚလာမွ လူသိရွင္ၾကာ ေၾကညာတာပါ။ တိန္႔ေရွာင္ဖင္ကလည္း ဒီလိုမွာထားခဲ့ဖူးပါတယ္။  ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ တည္ ေဆာက္ေရးမွာ ဘယ္သူမွေအာင္ျမင္ ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြထဲ ေက်ာက္ ခဲတံုးေတြေပၚ စမ္းတ၀ါး၀ါးေလွ်ာက္ရသလို ေျခေထာက္တေခ်ာင္းျမဲမွ ေနာက္တေခ်ာင္းကိုလွမ္း….တဲ့။ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းေတြဆိုရင္ လည္း တရြာစ ႏွစ္ရြာစမ်ားမွာ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ ၿပီး ေအာင္ျမင္မွ ခ႐ုိင္အဆင့္တက္၊ ျပည္နယ္ အဆင့္တက္နဲ႔ အလြန္စိတ္ရွည္ျပီး ဘက္စံုက် ေစ့စပ္ပါတယ္။ တခုရွိတာက သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ တပါတီထည္းေတာက္ေလွ်ာက္ကိုင္ထားတာျဖစ္လို႔ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေပၚလစီေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အခ်ိန္ ေကာင္းေကာင္းယူျပီး တဆက္တစပ္ထဲလုပ္ႏိုင္္တာလည္း ပါပါတယ္။ (တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အစိုးရတခါေျပာင္းရင္ ေပၚလစီေတြ တခါ ေျပာင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခု-အေမရိကန္သမၼတထရာမ့္လုပ္ေနပံုေတြပဲ ၾကည့္ပါ။ အိုဘာမာ စီမံကိန္းေတြအားလံုး လိုက္ဖ်က္ပစ္ေနပါတယ္။)
ႏိုင္ငံတကာတပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္း အေတာ္ညက္ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီးျပိဳကြဲအျပီး ႐ုရွားတင္မက ပဲ့ထြက္ ကုန္တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကိုို လွမ္းမဟာမိတ္ဖြဲ႔လိုက္ႏိုင္မႈက တ႐ုတ္ေတြအတြက္ အေတာ္အက်ဳိး ရွိလိုက္ပ ါတယ္။ အႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ ရာမွာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံအေနနဲ႔ေငြေရးေၾကးေရးအရ ခၽြတ္ျခံဳက်သြားပမယ့္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြလုပ္လာႏိုင္ခဲ့လို႔ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ တပိုင္း တစလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာပါ။ လူစြမ္းအားဇာစ္ျမစ္ေတြလည္း အလွ်ံပယ္ပါ။ ဒါေတြကို အဲဒီႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ထုတ္ေရာင္းတာ၊ လူ ေတြကို ဌားရမ္းေပးတာေတြ လုပ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကဝယ္လို႔ရသမွ် ဝယ္တယ္။ မေရာင္းတာေတြကိုေငြစိုက္ျပီး ပူးေပါင္း လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္လို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕နယ္ပယ္ေပါင္းစံု အထူးသျဖင့္ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာလုပ္ငန္းေတြ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိလိုက္ပါတယ္။ ဥပမာ- ယခုေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ရဲ႕အာကာသလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ လာတာ၊တရုတ္ေရတပ္ကိုေခတ္မီေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။
ယူကရိမ္းကထုတ္ေရာင္းတဲ့(႐ုရွားေတြစြန္႔ပစ္ခဲ့တဲ့)ေလယဥ္တင္သေဘၤာႀကီးကိုေပါေခ်ာင္ေကာင္းဝယ္ျပီး၊ ျပဳျပင္ ျပင္ ေဆာက္လုပ္ျပီး၊ အေကာင္းပကတိျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္႐ံုမက အခုအသစ္တစီးကိုလည္း ျပည္တြင္းမွာ တည္ေဆာက္လိုက္ႏိုင္ျပီး မၾကာခင္ ေရခ်ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ (တခ်ိဳ႕အဆင့္ျမႇင့္နည္းပညာေတြကို အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္္နဲ႔ တ႐ုတ္ကိုေရာင္းမေပးပါဘူး။ အခု တေလာ သမၼတထရာမ့္ကအိုဘာမာရဲ႕ ပဲရစ္သေဘာတူ ညီခ်က္စာခ်ဳပ္က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ေတြထိခိုက္တယ္… ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ပါ။
ဒါေပမဲ့ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္(clean-energy)အတြက္ လိုအပ္တဲ့အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြကို တျခားႏိုင္ငံမ်ားကို မွ်ေဝေပးရမွာစိုးလို႔ လို႔ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက အေမရိကန္ကိုစြပ္စြဲေနပါတယ္။)
   ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးစတာေတြမွာလည္း ဒီလိုဘဲေအာင္ျမင္မႈေတြရေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
၂၀၀၇ မွာ ႐ုရွားသမၼတပူတင္ရဲ႕စီမံကိန္းယူေရရွားစီးပြားေရးအဖြဲ႔ (ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံေဟာင္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတာ)(Eurasia Economic Union.E.E.U)ကို၂၀၁၄ မွာတ႐ုတ္ရဲ႕ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းနဲ႔ ဆက္စပ္လိုက္ႏိုင္မႈပါပဲ။
႐ုရွားရဲ႕စီးပြားေရးဟာ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္မပါႏိုင္တာေၾကာင့္ေရာ၊ တ႐ုတ္ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတာေၾကာင့္ေရာ ဒီလိုပူးေပါင္း လိုက္ႏိုင္တာပါ။(အေစာပိုင္းက အေနာက္တိုင္းပညာရွင္မ်ားက ပူတင္စီမံကိန္းနဲ႔ ရွီက်င့္ဖင္စီမံကိန္းတို႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔လိမ့္မယ္…လို႔ ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့တာပါ။) တ႐ုတ္အတြက္ ဒီကိစၥဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေအာင္ပြဲပါ။ ပူတင္ရဲ႕စီမံကိန္းကိုတ႐ုတ္က ပိုးလမ္းမနဲ႔ဆက္လိုက္ႏိုင္ေတာ့ တ႐ုတ္ ျပည္က (ပိုးလမ္းမ အထြက္လမ္းေၾကာင္းတေၾကာင္းျဖစ္တဲ့) စင္က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ (အရင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံက) မူစလင္ႏိုင္ငံမ်ား တဆက္တစပ္ ထဲျဖစ္သြားပါေတာ့ တယ္။ တ႐ုတ္ကသူ႔ႏိုင္ငံ စင္က်န္ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ဝါဒကိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ (အမာနည္းျဖစ္တဲ့ တရား ဥပေဒက အေရးယူျခင္း မ်ားအျပင္) အေပ်ာ့နည္းျဖစ္တဲ့ စင္က်န္ေဒသစီးပြားေရးတိုးတက္လာေရးကိုလည္း အေတာ္အာ႐ုံထား လုပ္ေဆာင္ပါ တယ္။
(တရုတ္က အၾကမ္းဖက္၀ါဒကိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒရဲ႕အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အဓိကထားေျဖရွင္းတာပါ။)
ဒီစီိမံကိန္း(၂)ခုေၾကာင့္ စင္က်န္အျပင္ တျခားမူစလင္ႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေစပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ အၾကမ္း ဖက္ ၀ါဒတိုက္ခိုက္မႈေတြ က်ဆင္းလာတာပါ။(ဒါ့ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္က တႏိုင္ငံထဲ တိုးတက္လို႔မျဖစ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို မွ်ေဝမွ်မယ္လို႔ ဆိုေနတာပါ။ မွ်ေဝရာမွာ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံ(mode of development) ပါ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါကိုပဲ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက မခံ မရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနတာပါ။)
ဒါတင္မက တ႐ုတ္ရဲ႕ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းအတြက္ရည္ရြယ္ထူေထာင္လိုက္တဲ့ အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (Asia Infrast- ructure Investment Bank-A.I.I.B) ဟာလည္း တ႐ုတ္ေတြကိုယ္တိုင္ အံ့ၾသယူရေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္လာတာေတြ႔ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသာမက (အေမရိကန္ရဲ႕ဖိအားကိုအံတုျပီး) ဥေရာပက ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ား အမ်ားအျပား ပါလာတာပါ။ အခုအခါပါဝင္လာတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္သြားပါျပီ။ အခုဂ်ပန္ကေတာင္ ပါေတာ့မယ့္အလားအလာမ်ား ေတြ႔လာေနရပါတယ္။
ဒီလိုေအာင္ျမင္လာရတာမွာ အေၾကာင္းေတြရွိပါတယ္။ တရုတ္က သူဦးစီးတည္ေထာင္ေပမယ့္အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ အက်ိဳးအျမတ္ကိုညီတူမွ်တူခြဲေ၀ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေရးဆိုတဲ့မူေတြအျပင္၊ သူတို႔အေနနဲ႔ ဗီတိုမသံုးပါဘူး။ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘံုေငြေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာပဲသံုးမယ္ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕စီမံကိန္းမ်ားမပါဝင္ေစရပါဘူးဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ကတိေပးခ်က္ မ်ားကလည္း တျခားႏို င္ငံေတြ (တသီးပုဂြလိက ရင္းႏွီး ၿမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအပါအဝင္) ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိက်င့္သံုးေနဆဲ ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္းေၾကာင့္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာစုေဆာင္းရရွိထားတဲ့ ေငငြအရင္း အႏွီးမ်ား ဟာ (ကမာၻဘဏ္ရဲ႕တြက္ခ်က္မႈအရ) ေဒၚလာ-ထရီလ်ံေပါင္း(၄၀)ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအရင္းအႏွီးမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္ တစံုတရာ ရွိမဲ့ စိတ္ခ် ရတဲ့ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမွာ ျမႇဳပ္ႏွံခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒီမွာတင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ အားလံုးပါဝင္လာေရးမူကိုသေဘာက်ျပီး ဝိုင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ ဒီ (A.I.I.B) ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း က်န္ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(ဥပမာ-ကမာၻဘဏ္၊ အိုင္-အမ္-အက္ဖ္၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား) နဲ႔ ဆြဲဆက္စပ္လိုက္ျပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား(အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး) မွာ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္တာပါ။ ဒီဘဏ္တည္ေထာင္စဥ္က အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္လာႏိုင္တယ္ဆိုျပီး သံ သယဝင္ေနသူမ်ားကို တ႐ုတ္က သူတို႔အေနနဲ႔-လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ (complementery) သာျဖစ္ပါတယ္…လို႔ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒီကတိလည္း တည္တဲ့အတြက္ ယုံၾကည္မႈေတြ တိုးလာ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ေၾကာင့္ပဲ ေမလကပီကင္းမွာက်င္းပတဲ့ပိုးလမ္းမဖိုရမ္ကို ကမာၻဘဏ္ဥကၠ႒ေရာ၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္ကဥကၠ႒ေရာ တက္ရံုမက အားတက္သေရာ၊ ေထာက္ခံအားေပးတဲ့မိန္႔ခြန္းေတြေတာင္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ တရုတ္ေတြအတြက္ သူတို႔ႏိုင္ငံကို ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ အယူဝါဒေရးရာေတြမွာ အစြဲအလန္းေတြ (ideological bias) မထားဘဲ လက္ေတြ႔အက်ိဳးရွိေရး (pragmatism) ကိုသာဦးတည္ျပီး အရင္းရွင္ဝါဒအတြင္းက ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္သံုးစြဲ ၾကည့္ျပီး လိုအပ္တာမ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပီး ရရွိလာတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုမွ်ေ၀ရာမွာတတ္ႏိုင္သမွ် တရားမွ်တေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ (တနည္းေျပာရရင္ ဆိုရွယ္လစ္လကၡဏာသြင္းယူတာပါ။) ဒီလိုနဲ႔ ကံတူအက်ိဳးေပးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္(shared-destiny) တည္ေထာင္ေရးတို႔၊ သဟ ဇာတ က်တဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း(harmonious-society)တည္ေထာင္ေရးတို႔ ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ေပၚေပါက္လာတာပါ။
ဒါေတြကေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ေသနဂၤဗ်ဴဟာေျခလွမ္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ဟန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:လွေက်ာ္ေဇာ, အာရွတလႊား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)