ဗိုလ္ထက္မင္း – ဓါးေတာင္နဲ႔ မီးပင္လယ္ကို ၂၁ ပင္လုံ ဘယ္လိုေက်ာ္ရမွာလဲ – ၁

June 26, 2017


ဗိုလ္ထက္မင္း – ဓါးေတာင္နဲ႔ မီးပင္လယ္ကို ၂၁ ပင္လုံ ဘယ္လိုေက်ာ္ရမွာလဲ – ၁

(မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၇


၂၁ ပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယအၾကိမ္ရလဒ္၁။ ၂၁ပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယအၾကိမ္ကို ေမလ (၂၆ရက္ေန႕မွ ၂၉ရက္ေန႕ထိ) က်င္းပျပီးစီးခဲ့ ပါတယ္၊ ေမ်ွာ္မွန္းထားတဲ့ UNFC အဖြဲ႕တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိဘဲ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ တက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝးမွာ ႏုိင္ငံေရး က႑မွ မူဝါဒ အဆုိျပဳခ်က္ အခ်က္ ၂ဝ ရွိသည့္အနက္ သေဘာတူခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑မွ မူဝါဒ အဆုိျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑မွ မူဝါဒ အဆုိျပဳ ခ်က္ ၄ ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑မွ မူဝါဒ အဆုိျပဳခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ စုစုေပါင္း မူဝါဒ အဆုိျပဳ ခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကုိ သေဘာတူခဲ့ျပီး အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို NCA စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂ဝ (င) အရ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားက လက္မွတ္ေရး ထုိးနုိင္တဲ့ ရလဒ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီး(၈)ဖြဲ႕ရွိျပီးျဖစ္ေနရာ ဒုတိယအၾကိမ္ ညီလာခံမွာ ထပ္မံလက္မွတ္ထိုးလာတဲ့ အဖြဲ႕ မရွိတာဟာ ကိန္းဂဏန္းအရ တုိးတက္မွူျပယုဒ္ မျပနိုင္ဘဲ တုန္႕ေနတာကို အမွန္အတိုင္း အရွိအတိုင္း သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္

၂။ ဒါဆိုရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ

ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေနရတာလဲ၊

ဘယ္လို လုပ္ရင္ျဖင့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားလို႕ ရနိုင္မလဲ။

လုပ္ငန္းစဥ္တခုလံုး လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ရံုး Staff ဦးစီးအရာရွိေတြနဲ႕ေခါင္းေဆာင္ငယ္ေတြက Commander ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ တင္ျပပံုနဲ႕က်ြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ေနတာလား၊

NPRC နဲ႕EAOs ေတြ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ဘယ္သူက တုန္႕ေႏွးေနတာလ၊ဲ

တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ဆက္ဆံေရးရံုးေတြ အျပန္အလွန္ သတင္းပို႕ရာမွာ စိန္ေခၚမွူေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားၾကမလဲ၊

ဆက္ဆံေရးရံုးရဲ႕ အားေကာင္းေမာင္းသန္က ဘာလဲ၊

NCA ထိုးထားတ ဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေဒသေတြမွာ ျပည္သူလူထုဘဝ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ ဖြံံျဖိဳးလာမႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာေအာင္လုပ္သင့္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ျပယုဒ္နဲ႕ တပ္မေတာ္က ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သင့္သည့္လုပ္ရပ္ေတြ ရွိေန ျဖစ္ေနျပီလား။

ဒီလုပ္ရပ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ အားနည္းေနေသးလို႕လား …

စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သြက္လက္လာေစဖို႕ ၊ မိမိျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံအရ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေတြကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။

Staffs ေတြက Commander ထံ ခ်ဥ္းကပ္တင္ျပပံုနဲ႕ က်ြမ္းက်င္မွူ လိုေနေသးလား

၃။ ေရွးဦးစြာ စာေရးသူ ၾကားသိရတဲ့ သတင္းတရပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာ္ရံု အေရးမၾကီးရင္ တိုင္းျပည္ပ်က္မည့္ ကိစၥမဟုတ္ရင္ လာမတင္ျပၾကနဲ႕လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါဆို NPRC နဲ႕ဝန္ၾကီးဌာနေတြကျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီပိုင္းက ျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ အလ်ဥ္းသင့္သလို အလံုးစံု အေသးအဖြဲ႕ကိစၥပါ မက်န္တင္ျပ ေနလို႕လား၊ တင္ျပပံု တင္ျပနည္းစနစ္၊ နည္းဗ်ဳဟာ မက်ြမ္းက်င္လို႕ဘဲလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဏာ Power full ျဖစ္လို႕ လက္ေအာက္က ဒုသမၼတေတြကို မတင္ျပၾကေတာ့ဘဲ အဆင့္ေက်ာ္ တင္ျပေနၾကလို႕လား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိင္က လက္ေအာက္ကို အခြင့္အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ၊ခြဲေဝမႈ နည္းေနေသးလို႕လား၊ ရံုးစာအေရးအသား Staff Duty က်ြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ေနေသးလား၊ (ဥပမာ Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်လို႔ NLDပါတီက ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရာမွာ စာေၾကာင္းအဆံုးမွာ “ေၾကာင္း”နဲ႕ အဆံုးသတ္ျပီး ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မေပၚလြင္လို႕ မိမိတပတ္စဥ္ထဲ သူငယ္ခ်င္း နည္းဗ်ဳဟာမွဴး လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မွူးၾကီး(ျငိမ္း) တစ္ဦးက ေဖ့ဘုတ္မွာ ေဝဖန္ခဲ့ပါေသးတယ္။) စတာေတြကို စမ္းစစ္ ေလ့လာကာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

၄။ ဌာနေတြကို စာေတြ ထုတ္ရာမွာ စာေၾကာင္း အဆံုးသတ္တြင္ level တူဌာနေတြကို “ညွိႏွိူင္း အေၾကာင္း ၾကားပါသည္၊” သံုးဖုိ႕နဲ႕ လက္ေအာက္ဌာနေတြနဲ႕ မိမိထက္နိမ့္တဲ့ ဌာနေတြကို “အေၾကာင္းၾကားသည္၊” ဒီထက္ ပိုယဥ္ေက်းေစလိုရင္ “အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္၊”သံုးေၾကာင္း၊ “အပ္”စကားလံုးကို သိမ္ေမြ႕စြာ ခိုင္းသည္လုိ႕သေဘာရေၾကာင္း၊ အင္အားသံုး မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည္ဆိုပါက “ညႊန္ၾကားသည္၊” သံုးျပီး အထက္ဌာနဆိုရင္ေတာ့ “တင္ျပအပ္ပါသည္၊” သံုးပါတယ္။ အထက္ဌာနလူၾကီး စိတ္ဆိုးေနေၾကာင္း သိေစလိုပါက ထုေခ်လႊာေတာင္းတဲ့ “မည္သို႕ျဖစ္ရသည္ကို ေျဖရွင္းတင္ျပရန္”နဲ႕ “မလိုလားအပ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲရန္”၊ “အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ”“စဥ္ဆက္မျပတ္” စကားလံုးေဝါဟာရမ်ား ေရပန္းစားပါတယ္။ မိတဴၱ ေပးပါက ခ်ည္ေႏွာင္တဲ့သေဘာနဲ႔ မလုပ္ပါက သက္ေသထား လိုအပ္ရင္ စစ္ေဆးေရးဝင္မည္ဟု ျခိမ္းေခ်ာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိုဳ႕ျဖစ္စဥ္ေတြက်ေတာ့ ေဘးနံအဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနမ်ားနဲ႕ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႕၊ အေထာက္အကူျပဳဖို႕ ေပးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခ်က္က ရွည္လ်ားျပီး ညႊန္ၾကားခ်က္စာမ်ား ဆက္တိုက္လာတတ္သလို ေၾကးနန္း၊ သာမန္ရံုးစာမွ သည္ ထိပ္တန္း လ်ွိဳ႕ဝွက္အဆင့္ရွိ စာကို အတြင္းစာအိတ္ခ်ိတ္ပိတ္ (စာအိတ္၂ထပ္) အထိရွိျပီး ဒီထက္ပိုထိေရာက္လိုပါက BY Name အမည္နဲ႔ တိုက္ရိုက္တပ္ပို႕ရင္ ဘယ္သူ႕မွ ဖြင့္ဖတ္ခြင့္ မရွိဘဲ သက္ဆိုင္သူသာဖတ္လို႕ရပါတယ္။

စာတိုဆိုရာမွာ အထက္လူၾကီးႏႈတ္မိန္႕အရ အေရးေပၚလို႔ ၾကားျဖတ္ခိုင္းတာျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ေရွ႕ပိုင္းအရာအားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတတ္လို႔ အထူးသတိထားရပါတယ္။

၅။ ဆက္လက္ျပီး ဒီလို လုပ္ငန္းစဥ္ၾကန္႕ၾကာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက အဓိကေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ရံုးလုပ္ငန္းStaff ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ Commander အေပၚ တင္ျပပံု တင္ျပနည္း လိုအပ္ေနဟန္ တူပါတယ္။

Staff ေတြဟာ စာအုပ္ၾကီးအတိုင္း Book ပံုစံနဲ႕ အဆင့္ဆင့္ တင္ထားယံုနဲ႕ျပီးၾကေရာလား၊ Commander ေလ့ လာေနတယ္၊ေလာလို႕မရဖူး၊ ေစာင့္ပါဆိုတဲ့ဟာ အေျဖ မဟုတ္ပါ၊ ရလဒ္ေပၚထြက္တဲ့ အထိ စစ္သေဘာအရ နည္းဗ်ဳဟာေျမာက္ ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ျပီး Commander ကို တိုက္တြန္းမလဲ၊ ဘယ္လို နည္းစနစ္နဲ႕ သတိေပး Remind လုပ္နိုင္မလဲ နည္းလမ္းရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ Commander ထံတင္တဲ့ စာေတြဟာ ဌာနေပါင္းစံုမွ တင္ၾကတာမို႔ မိမိဌာနကစာ ေတြထဲကပင္ အေရးၾကီး ဦးစားေပး ဖတ္ေပးေစဖို႕ ဖိုင္ကို အလံနီ Flat ထိုးေပးၾကရဲ႕လား၊ ဖိုင္စားပြဲေပၚတင္ထားယံုနဲ႕ မျပီးဘဲ ဒီဖိုင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖတ္ေစဖို႕ သူမစိတ္ရႊင္လန္းေနခ်ိန္္၊ သာသာယာယာျဖစ္ခ်ိန္ေတြမွာ အနီးကပ္/ PA ေတြရဲ႕ အကူအညီကို ရယူတုိက္တြန္းမႈ လုပ္ခဲ့ၾကရဲ႕လားဆိုတာ ေမးလိုပါတယ္။

၆။ တခ်ဳိ႕တင္ျပရတဲ့ စီမံခ်က္လိုမ်ိဳး အကိုးအကား၊ အေထာက္အထားေတြ တပံုတပင္ၾကီးနဲ႕ စာအုပ္ခ်ဳပ္ တင္ျပရရင္ ဒါေတြကို အားမွ အခ်ိန္ေပးနိုင္မွ ဖတ္မွာမို႕ ဖတ္ရတာ အဆင္ေျပျမန္ဆန္ေစဖို႕ စာအုပ္ထဲမွ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကို Gist ထုတ္ကာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးထားတဲ့ စာရြက္ႏွစ္ရြက္ထက္မမ်ားေစဘဲ စာအုပ္အေပၚမွာ ကပ္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ေနာက္နည္းလမ္းတခုကေတာ့ စာအုပ္ထဲမွ အေရးၾကီးတဲ့ စာသား၊ စာေၾကာင္း၊ စာပိုဒ္၊ ေတြကို Colour လိုင္းတားေပးလိုက္ရရင္ ျမန္ျမန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးလို႕ရပါတယ္။ ေနာက္နည္းလမ္းတခုကေတာ့ Commander က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမက နားလည္လက္ခံျပီး လုပ္နိုင္ရင္ အလုပ္တြင္က်ယ္ကာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္လာသလို Commander အဖို႕လည္း သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ S-3/ S-2/ တပ္ခ်ဳပ္တုိ႕ကို ကက(ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ တာဝန္ဌာနၾကီးေတြမွ စစ္ဦးစီးမွူး(ဒုတိယတန္း) G-2ေတြက စားပြဲေပၚမွ ဖိုင္အထပ္လိုက္ေတြကို ၾကိဳတင္ဖတ္ထားကာ လူၾကီးရံုးခန္းမွာပင္ လိုလားခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည့္အခ်က္ေတြကို သတိထား ဖတ္ျပရျပီး သူ႕ႏွူတ္မိန္႕ေပးတာကို မွတ္ခ်က္ လိုက္ေရးကာ ဖိုင္ရွင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။ နားေထာင္တဲ့ လူၾကီးအိပ္ေပ်ာ္သြားရင္ေတာ့ ေသျပီဆရာလို႕ စိတ္ထဲမွာ ေရရြတ္ရင္း မတ္တတ္ၾကီး ဆက္ရပ္ေနရကာ မရဲတရဲ ေခ်ာင္းဟန္႕ သတိေပးရတာနဲ႔ ကိုးရီးယား/ကုလားကားၾကည့္ရသလို ဇာတ္လမ္းက မသန္းျဖစ္ေနတာ သိရပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္နဲ႕ဒုတပ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ နယ္ဘက္ဝန္ၾကီးဌာနေတြက စာ၊ဖိုင္၊ေတြကို ေတာ္ရံုမတင္ခိုင္းဘဲ အတြင္းေရးမွူး(၁/၂/၃) တို႔က နအဖရံုးညႊန္ခ်ဳပ္နဲ႕ အထူးအရာရွိေတြနဲ႕အတူ ညွပ္ျပီး ျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

၇။ ယေန႕ ဒုသမၼတ၂ ဦးစလံုးဟာ တပ္မေတာ္သမိုင္းမွာ စီမံခန္႕ခြဲေရးက်ြမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ နံမည္ၾကီးလို႕ ေတာ္ရံုအေရးၾကီးကိစၥမ်ားကိုပင္ ျဖတ္ခိုင္းပါက နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕မူဝါဒနဲ႕ မဟာဗ်ဳဟာပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးၾကီးကိစၥရပ္ေတြသာကိုင္ထားရင္ သက္သာလိမ့္မယ္လို႕ ေမ်ွာ္လင့္မိပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ဦးသန္းေရႊက ရိုးသားသစၥာရွိတဲ့ တပည့္ေတြအျဖစ္ သူခ်ီးမႊန္းတဲ့ လူအနည္းငယ္ထဲမွာ ဦးျမင့္ေဆြ ပါျပီး ဦးဗန္ဒီးယိုလည္း နယ္ဘက္ဝန္ၾကီးဌာနမွာ ေနခဲ့ဖူးလို႕အေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္လို မဟုတ္ေပမဲ့ တုိင္းနဲ႕ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ုဳပ္မ်ားနဲ႔ အစိုးရဝန္ၾကီးမ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏွိူင္းတဲ့ ကတ္ဘိနတ္ အစည္းအေဝးကိိ (၄/၆) လ တၾကိမ္လုပ္သင့္ပါတယ္။

၈။ အေရးၾကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဖို႕အခ်ိန္ေနာက္က်သြားရင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသာမက မိမိရည္မွန္းခ်က္ စီမံခ်က္ကိုပါ ထိခိုက္လာနိုင္လုိ႕ တခါတရံလူၾကီး အနားယူခ်ိန္နဲ႕ထမင္းစားခ်ိန္ေတြမွာ စိတ္လက္ၾကည္သာခ်ိန္ ၾကည့္ျပီး တင္ျပရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕လူၾကီးေတြဟာ အနားယူခ်ိန္မွာ အလုပ္ကိစၥေျပာရင္ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး တုန္႕ျပန္တတ္တာမို႕ ဆဲကာမွ ဆဲေရာ အေလာင္းအစားသေဘာ အရဲစြန္႕တင္ျပရတာလည္းရွိပါတယ္။

စာေရးသူဆိုရင္ လူၾကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါ PA/PSO နဲ႕ပူးေပါင္းျပီး GOLF ကစားခ်ိန္ စနိုးတာဝါနဲ႔ သစ္သီးကမ္း ေပးတာမ်ိဳး၊ ထမင္းပြဲေတြမွာ စားပြဲထိုးဝင္လုပ္တာမ်ိဳး ၊ကားတံခါးဖြင့္ေပးခ်ိန္၊ ထီးေဆာင္းေပးခ်ိန္၊ အနီးကပ္ ခ်ဥ္းကပ္ခါ ပထမေျခလွမ္းလွမ္းနိုင္ဖို႔ ဦးစြာလုပ္ရပါတယ္။ လူၾကီးကလည္း ဒီေကာင္ ဘယ္ျပသနာအထုပ္ကျဖင့္ သယ္လာျပီဆိုတာ ရိပ္မိသလို မိမိရဲ႕သနားစဖြယ္ မခ်ိျပံဳးကို ျမင္တဲ့အခါက်မွ ဘာထူးလဲကြ လို႕ ေမးပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ တိုတိုတုတ္တုတ္ Key point ကို တင္ျပရပါတယ္။ တခါတရံလူၾကီးက အလိုက္ကန္းဆိုး မသိတဲ့ေကာင္ဆိုျပီး တမင္မေမးဘဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရင္ေတာ့ တေနကုန္ ေသာကေတာင္တန္း၊ ေနၾကယ္ေတြသန္း ေဇာေခ်ြးျပန္ျပီး အဲဒီလူၾကီး သာသာယာယာျဖစ္ခ်ိန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရကာ ဥပမာ GOLF ကစားလို႕နိုင္သြားခ်ိန္လိုမ်ိဳးက်မွ ကိုယ့္ကိစၥကို တင္ျပရပါေတာ့တယ္။

၉။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႕ Commander ဟာ မိန္းကေလးျဖစ္ေနတာမို႕ လက္ေအာက္က Staffs အေနနဲ႕ သူမရဲ႕ ဗီဇစရိုက္လကၡဏာကို PA/PSO အနီးကပ္ေတြဆီမွ ေလ့လာရပါမယ္။ သူမ ဝါသနာက ဘာလဲ၊ အားလပ္ခ်ိန္၊ ရံုးပိက္ရက္္ေတြမွာ က်န္းမာေရးအရ လမ္းေလွ်ာက္သလား၊ ဂီတအနုပညာ နားေထာင္တတ္လား၊ အစားအစာ ဘာၾကိဳက္တတ္လဲ (ၾကက္သားကာလသားခ်က္၊ တာလေပါ့၊ ဖရုံသီးကို အလံုး မပ်က္ ေပါင္း၊ အထဲ က ပုဇြန္ျကက္သားငံုးဥကို ျကက္ဥ နဲ႔ ေပါင္း ျပီး အဆာသြတ္ ထား တဲ႔ သေရစာမုန္႔ )၊ အဝတ္အစား(နက္ျပာရင့္) အေရာင္ေတြထဲက ဘယ္အေရာင္ၾကိဳက္လဲ၊ ႏွင္းဆီပန္းလို ပန္းအမ်ိဳးအစား ထဲက ဘာကို ၾကိဳက္သလဲ၊ (တယ္ရီယာလိုမ်ိဳး အိမ္ေမြးေခြးေလးေတြ) ဘယ္သူေတြကို သနားၾကင္နာတတ္လဲ၊ ဘာကိုဆို မလိုလားဆံုးလဲ၊ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္လဲ၊ ေန႕စဥ္ရံုးခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဇယားက ဘာလဲ၊ ဘယ္ခ်ိန္ေတြမွာ နံနက္စာ အပါအဝင္ ထမင္းသံုးေဆာင္တတ္လဲ၊ မိမိတင္ျပမည့္ကိစၥ ဘယ္ခ်ိန္မွာ တင္ျပရင္ေကာင္းမလဲ၊ သူမရဲ႕စရိုက္ လကၡဏာ၊ အရိပ္အေျခ သာသာယာယာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႕အနီးစပ္ဆံုး တြက္ဆျပီး ဝင္ရပါမယ္။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကို လည္ပတ္စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့အၾကိဳက္ ႏွင္းဆီးပန္းကို ေလ့လာျပီး ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ တျခားသမၼတေတြနဲ႕ မတူ ထူးျခားစြာ ႏွင္းဆီပန္းအစည္းလိုက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပး ႏႈတ္ဆက္ သြားတာဟာ LEVEL တူျခင္းေတာင္ မာနမထားဘဲ သံတမန္ေရးရာ ခ်ဥ္းကပ္သြားတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက နံမည္ၾကီးေနတဲ့ လူၾကမ္းၾကီးလို႕ သူ႕ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထင္မွာစိုးလို႕ သူလည္း ကဗ်ာဆန္သူ ႏွလံုးသားနဲ႕ပါလို႕ လက္ေတြ႕ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေလ့လာဖို႕လိုသြားတာက ျမန္မာ အယူဆအရ ႏွင္းဆီပန္း၊ လက္ကိုင္ပုဝါေပးရင္ ျပန္မေတြ႕ရေတာ့ဖူးဆိုတာ (ေပးခံရသူက စိတ္ပူျပီး စတိသေဘာ ပိုက္ဆံနဲ႕ျပန္ဝယ္ရတာလည္းရွိ) ေမ့သြားတယ္ထင္တယ္။ သူက လွဴေတာင္ လွဴသြားပါေသးတယ္။

၁၀။ ယေန႕အစိုးရအဖြဲ႕မွာ သြက္လက္ခ်က္ျခာျပီး Commander ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင္ျပရဲသူကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုင္ငံျခားခရီးစဥ္အရ ေလဆိပ္ဆင္းတိုင္း လိုက္လံ ပို႕ေဆာင္ရာမွာ အေရးၾကီးကိစၥ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရနိုင္ဖို႔ ႏႈတ္ကတတြတ္တြတ္နဲ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရလဒ္ယူေနဟန္တူကာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း လူေတြ အုတ္ၾသေသာင္းနင္းျဖစ္ေအာင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္နိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဦးေအာင္မင္းကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဦးေဆာင္ရာမွာ သမၼတကို တိုက္ရိုက္ ဖံုးဆက္၊ ထိေတြ႕ခြင့္ရထားသူျဖစ္လို႔ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းလိုဘဲ ပိုင္နိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယေန႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ေရွ႕တန္းမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းအေနနဲ႕ အထက္ပါ စူပါႏွစ္ဦးလိုမ်ိဳး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပိုင္နိုင္သူ ၊ တင္ျပရဲသူ၊ ေရွ႕တန္းမွာ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံျဖတ္ရဲသူ ျဖစ္ရဲ႕လား။ အဲလိုေမးရတာက လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ EAOs တခ်ိဳ႕က ယခင္အစိုးရဦးေအာင္မင္းလက္ထက္က အလုပ္လုပ္ရတာျမန္ျပီး ယခုက်ေတာ့ အဆင့္ေတြမ်ားျပီးၾကာတယ္လို႕ေဝဖန္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း လုပ္ကိုင္ရ အဆင္ေျပေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္Power Authority ေပးထားကာ လိုအပ္က တုိက္ရိုက္ဖံုးဆက္ခြင့္ ေပးထားသင့္ပါတယ္။

၁၁။ တပ္မေတာ္က NPRC မွာ ထိပ္ဆံုးက ပါတဲ့သူကေတာ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရာျပည့္ျဖစ္ျပီး NPRC က ေမးထားတဲ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို အခ်ိန္နဲနဲ ၾကာသြားလို႕ ေလာ ခ်င္တယ္ဆိုၾကပါစို႔။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ”ကိုရာျပည့္ေရ၊ ရွင့္ဆရာ (တပ္ခ်ုဳပ္) ေျပာေပးပါ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ေမးေနၾကလို႕ ျဖတ္ေပးပါ” လို႕ မွာလိုက္ရူံပါဘဲ။ တပ္အထာအရ ထိပ္ပိုင္းလူၾကီးေတြ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ရိူက္ မေျပာခ်င္ေသးဘဲ ျမန္ခ်င္လို႕ ေလာလိုတဲ့အခါ ထိပ္ကို ေပါက္တဲ့ ကိုရာျပည့္၊ ကိုျမတ္ထြန္းဦး၊PA /PSO ေတြကို “မင္းဆရာကို ဒီကိစၥေျပာလိုက္စမ္းပါ၊ ခပ္သြက္သြက္လုပ္ေပးပါလို႕” ေျပာတဲ့ နည္းဗ်ဳဟာဆက္ဆံေရးကို သံုးၾကပါတယ္။ ေနာက္ နည္းလမ္းတခုက စာေတြတင္လုိက္ရင္ ေရာက္မေရာက္၊ ေရာက္ေပမဲ့ မဖတ္ျဖစ္မွာစိုးလို႕ REMIND ဖံုးနဲ႕လုိက္တာမ်ိဳးနဲ႔ လူၾကီးဆီမွ ဖံုးလာတဲ့အခါ တင္ထားတဲ့ဖိုင္ကို ထပ္မံသတိေပးလုိက္တာမ်ိုဳးလည္း လုပ္တတ္ပါတယ္။

၁၂။ အထက္အပိုဒ္ (၃)ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာ္ရံုအေရးမၾကီးရင္ မတင္ျပနဲ႕ဆိုလို႔ လက္ေအာက္ ဌာနေတြက ေၾကာက္လန္႕သြားဟန္တူျပီး ရံုးကိစၥမ်ား တုန္႕ဆိုင္းသြားနိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္နမူနာတခုတင္ျပရရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ DPN အဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုတဲ့ အစည္းအေဝးတခုမွာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က UNFC ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ (၈/၉) ခ်က္နဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး “ဘယ္ေတာ့သိရမလဲလို႕” ေမးရာ “အမ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ဆီ တင္ထားတယ္လို႕” ေဒါက္တာၾကီးက ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေဝးျပီးခါနီးမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က “ေဒၚစုထံ တင္ထားတာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ခန္႕မွန္း သိရမလဲ”လို႕ ထပ္ေမးခဲ့ရာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းက “အမ (ေဒၚစု) ထံ တင္ထားတယ္လို႔ ေျပာျပီးျပီေလဗ်ာ” ခပ္ဆပ္ဆပ္ျပန္ေျပာခဲ့ရာ စကားအဖုအထစ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႕နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မတ္လဆန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕DPN အဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး အဆိုပါ UNFC ရဲ႕(၈/၉)အခ်က္ကို “မူ” အားျဖင့္ သေဘာတူတယ္လို႕ျပန္ၾကားခ်က္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က“ ၂၁ပင္လံုညီလာခံက်င္းပခါနီးက်မွ ခ်ေပးလိုက္တာဟာ ေနာက္က်တယ္၊ ေစာေစာခ်ေပးဖို႕ေကာင္းတယ္၊ အခ်ိန္ေတြႏွေမ်ာဖို႕ေကာင္းတယ္၊”လို႕ သူ့႕ေဖ့ဘုတ္မွာ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ညီလာခံက ေမလကုန္မွာ က်င္းပတာမို႔ ၾကားကာလ၂လေက်ာ္ကို တကယ္ သြက္သြက္လုပ္လိုက္ရင္ UNFC က NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေပမဲ့ ဘာလို႔ မထိုးျဖစ္တာလဲ၊ ဆက္လက္ သံုးသပ္ၾကစို႔။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဗိုလ္ထက္မင္း, သတင္းေဆာင္းပါး

One Response to ဗိုလ္ထက္မင္း – ဓါးေတာင္နဲ႔ မီးပင္လယ္ကို ၂၁ ပင္လုံ ဘယ္လိုေက်ာ္ရမွာလဲ – ၁

  1. Mr.peace on June 26, 2017 at 10:23 am

    ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါ။ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမှန်တရားလိုအပ်တယ်။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)