ဇင္လင္း ● ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအႏၱရာယ္

July 4, 2017

ဇင္လင္း ● ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအႏၱရာယ္

(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၄၊ ၂ဝ၁၇

လြန္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရေခတ္ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ စီးပြားေရးနဲ႔ တကြ ဘက္ ေပါင္းစုံ ယိုယြင္းက်ဆင္းခဲ့ရျခင္းဟာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအတြင္း စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယိုယြင္းခဲ့တဲ့ အခ်က္ ဟာ ပဓါနက်တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ Transparency International အဖဲြ႔၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ အရ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အဂတိလုိက္စားမႈ အဆင့္ ၁၃၆ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံအဆင့္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေနာက္မွာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈနိမ့္က် ဆင္းရဲမြဲေတရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းေတြထဲ တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ ကိစၥဟာ အဆိုးဆုံးကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြင္း အဂတိ လိုက္စားမႈကို စံနမူနာထားတိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွသာ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တႏုိင္ငံလုံး အဂတိလုိက္စားမႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းေရး အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို တုိက္တြန္းတဲ့  အဆုိကို ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္း တင္သြင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အစရွိတဲ့ နယ္ပယ္အစုံမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး ျဖစ္ေပၚေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရာဂါဆုိးသဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းဝင္းက ထည့္သြင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာသန္းဝင္းက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အပါ အဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္သုဥ္းျပီး ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈအစရွိတဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြဟာ အဂတိလုိက္စားမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တင္ျပခဲ့ဖူးတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖြဲ႕ (Transparency International) ရဲ႕ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ အရ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏုိင္ငံထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈ အေျခအေနက အဆင့္ ၁၄၇ မွာ ရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အဆင့္ (၁၄၇) မွာ တည္ရွိေနတဲ့အတြက္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ႏုိင္ငံ့ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းဝင္းရဲ႕က တင္ျပခဲ့တယ္။

စစ္တမ္းအရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ဝ ေက်ာ္အနက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံေတြအျဖစ္  အဆင့္သတ္မွတ္ရာမွာ နံပါတ္ ၁ ဒိန္းမတ္၊ ၂ နယူးဇီလန္၊ ၃ ဖင္လန္၊ ၄ ဆီြဒင္ နဲ႔ ၅ ေနာ္ေဝ ျဖစ္ပါတယ္။  အာဆီယံႏုိင္ငံ အုပ္စုထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားက အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က “ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (MICC)၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္က ‘အဂတိ လိုက္စားမႈ ကုထံုးစာတမ္း’ ကို တင္ျပ ခဲ့ ဖူးတယ္။ ဒီ ေနရာမွာ ဦးျမင့္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္မွ စာပိုဒ္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပလိုပါတယ္။

– လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားတြင္ ေပးသူေရာယူသူပါ အက်ိဳးအျမတ္ ရႏိုင္ၾကပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ကိုလိမ္ညာရန္ သူတို႔ ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းၾကံစည္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေျပာရလွ်င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ေရာင္းလိုအားဘက္ကလည္း အလြယ္ တကူ စတင္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံ မ်ားမွ ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား (multinational corporations) ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ အရာရွိမ်ား ျငင္းဖို႔ခက္ေလာက္ေအာင္ မက္ေမာ စရာေကာင္းေသာ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးက်သည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳႏိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ထိုကုမၸဏီၾကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

– ဤကိစၥကို ဥပမာတစ္ခုႏွင့္ ရွင္းျပပါမည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုမွ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာနအေနႏွင့္ အလႉရွင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေငြ ေဒၚလာတစ္သန္း ရသည္ဆိုပါစို႔။ မၾကာခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစုအၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မိမိတို႔ဇာတိရပ္ရြာမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ႔ဒဏ္ခံေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေရး ေပၚ ရိကၡာအကူအညီအျဖစ္ အဆိုပါ ေဒၚလာတစ္သန္း ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ဥေရာပစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုက ထိုႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ႏွင့္  ပူးေပါင္း ၾကံစည္ၿပီး သက္တမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ဝယ္ၿပီး ေဒၚလာတစ္သန္း စာရင္းျပကာ ဆိုခဲ့ပါႏိုင္ငံသို႔ ပံ့ပိုးခဲ့သည္။

– ထိုသို႔ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ဝယ္ရာမွရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းေတြကို ကုမၸဏီကအိတ္ထဲထည့္ၿပီး ထိုအထဲမွ ေဝစုအခ်ိဳ႕ ကို ဝန္ၾကီး၏ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္စာရင္းသို႔ လႊဲလိုက္ပါသည္။ ကုမၸဏီေရာ၊ ဝန္ၾကီးပါ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားစြာ ရခဲ့ၾက ေသာ္လည္း၊ ဒုကၡသည္ကေလးငယ္ေတြမွာ သက္တမ္းလြန္ ႏုိ႔မႈန္႔အပ်က္ေတြ ေသာက္သံုးမိ၍ အာဟာရမျဖစ္႐ုံမွ် မက ေရာဂါတိုးရ ေလေတာ့သည္။

– ဤဥပမာက ဘာကိုေဖာ္ျပေနသနည္းဆိုလွ်င္ ဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ကူညီရာ တြင္ ဝယ္လိုအားဘက္တစ္ခုတည္းမွ ျပႆနာမ်ားကို ၾကည့္ျမင္႐ုံမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ ဆိုေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအခ်က္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကိုယ္တိုင္က ပို၍သေဘာေပါက္လာ ဟန္လည္း ရွိပါသည္။ ပို၍ လက္ေတြ႔ က်ၿပီး မွ်တေသာအျမင္ျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအေန ႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ လာဘ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို အေလးထားေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ အစိုးရကက္ဘိနက္မွာ ေလးေလးနက္နက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရ တစ္ရပ္ျဖစ္လာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ထူေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ အခ်ဳိးညီတဲ့ လုပ္ခလစာနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင္ေတြ ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ေပၚထြန္းလာေအာင္ လုပ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းတဲ့ အစိုးရရုံးမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေအာင္ ပညာေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ ေမြးထုတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး အစိုးရအေပၚျပည္သူက ယုံၾကည္အားကိုး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားအေနနဲ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အျပဳသေဘာ အႀကံေပးခ်က္ေတြကိုလည္း တန္ဖိုးထားတတ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေဘးဖယ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ အရင့္ အရင္အစိုးရေတြ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ သာဓကကို သခၤန္းစာ ယူသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ လူထုရဲ႕ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ ရရွိေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို တကယ္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေရးနဲ႔ လူထုကို အမွန္တကယ္ အလုပ္အေကြ်းျပဳလိုတဲ့ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ ေပၚထြက္လာေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ခ်န္ထားရစ္တဲ့ ဆိုးေမြေတြကို ခံစားေနၾကရတယ္။ အဆိုးဆုံးအေမြက ျပည္တြင္းစစ္ပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔အတူ တျခား မလိုလားအပ္တဲ့ ဆိုးေမြေတြက လည္း တသီႀကီးပါပဲ။ စစ္တပ္အလုပ္က လုံျခဳံေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးက စစ္တပ္နဲ႔ဘာမွ မဆိုင္ပါဘူး။ စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္တဲ့ အမိန္႕ေပးစနစ္နဲ႔ လုပ္လုိ႔ ရတဲ့ ကိစၥေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာဝန္ယူရတဲ့ အရာထမ္း အမႈထမ္းေတြဆိုတာ သူတို႕နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ပညာရပ္ေတြ ဆည္းပူးခဲ့ဖူးသူေတြ ျဖစ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံေတြအရ တဆင့္ျပီး တဆင့္ ရာထူးတာဝန္ တိုးျမွင့္ ထမ္းေဆာင္ရသူေတြျဖစ္တယ္။ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို ျပန္သုံးသပ္ရင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ျပန္အသက္သြင္းလိုက္ သလို ျဖစ္ခဲ့တာ သမိုင္းသက္ေသေတြရွိပါတယ္။ ဘာမွ လူေတြအေၾကာင္း ေလာကအေၾကာင္း က်င့္ဝတ္အေၾကာင္း မည္မည္ရရ မသိဘဲ၊ ရာထူးယူျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ သိတာက အမိန္႕ေပးတတ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးအျပစ္ကို မသိ၊ အမွားအမွန္ မခြဲျခားတတ္ဘဲ ကိုယ့္အက်ိဳးအတၱကို ဗဟိုျပဳျပီး အမိန္႕ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံ (Least Developed Country – LDC) အဆင့္အထိ ျပဳတ္က်ခဲ့ရတာ သမိုင္း သက္ေသပါပဲ။

ကိုလိုနီေခတ္က ျဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကရေပမယ့္ သူတို႕ဆီက ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာကိုေတာ့ ယူခဲ့ၾကရပါ တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပည္သူလက္ခံေအာင္ နည္းလမ္းစည္းကမ္းမွန္မွန္ ကန္ကန္နဲ႔ က်င့္သုံးရတာျဖစ္တယ္။ စစ္အစိုးရ ေတြ မတိုင္ခင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို စနစ္တက် သင္တန္းေပးထားတ့ဲ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ စီမံကြပ္ကဲ ခဲ့တာျဖစ္ တယ္။ အတြင္းဝန္စနစ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ေတြခန္႕ထားျပီး ဝန္ႀကီး ဌာနေတြ ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ျဖစ္တယ္။ တိုင္းမင္းႀကီးေတြက နယ္ေတြကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳျပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ အခ်ိန္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူေတြဟာ အဂၤလိပ္လက္ထက္က အုိင္စီအက္စ္ (I.C.S – India Civil Service Officer) ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ကင္းရွင္းရတယ္။ အာဏာရ  ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ တာဝန္ခံျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို စီမံခန္႕ခြဲရတယ္။ မိမိသင္ယူထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ၊ မိမိရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရွိထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အႀကံေပးၾကရ တယ္။

အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ရဲ႕တာဝန္ခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ အုိင္စီအက္စ္ေတြက လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ က်င့္ဝတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားနဲ႔အညီ သိကၡာ သမာဓိကို ထိန္းသိမ္းၾကရ တယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခံစရာမလိုဘဲ မိမိကြၽမ္းက်င္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းပီသစြာ တာဝန္ထမ္းရြက္ၾကရတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အိုင္စီအက္စ္ေတြ ကို ဘီစီအက္စ္ (B.C.S, Burma Civil Service officers) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာ တာဝန္ယူေစခဲ့ တယ္။ အဲဒီ အရာရွိေတြထဲမွာလည္း အရာရွိဆိုးတခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိခဲ့တာပါပဲ။ ဗ်ဴရိုကရက္ အရာရွိဆိုးအျဖစ္ လူထုနဲ႔ သတင္းစာ က ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံရသူေတြလည္းရွိပါတယ္။

အရင္ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာကြ်မ္းက်င္သူေတြကို ေနရာေပးတာမ်ိဳး မလုပ္ ဘဲ၊ အမိန္႕နာခံတတ္သူ ေမးခြန္းျပန္မထုတ္ဘဲ အမိန္႕အတိုင္း လုပ္တတ္သူေတြကိုသာ ေနရာေပးခဲ့တာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္တတ္သိမႈကို အေလးမထားဘဲ၊ အုပ္စု ဂိုဏ္းဂဏအရ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသူ ေတြကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အျခား တစ္ဖက္မွာလည္း အရပ္ဘက္ဌာနေတြမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ေတြ၊ အၿငိမ္းစားပုဂၢိဳလ္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေနရာဌာနေတြမွာ တာဝန္ေပးခဲ့တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ ခ်က္ဟာ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္မွာ အရွိန္အဟုန္ပိုျမင့္မားလာတယ္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း ေဖာင္ႀကီးသင္တန္း တက္ေစျပီး ပုံစံသြင္းခဲ့တယ္။ မဆလပါတီဝင္မဟုတ္ရင္၊ ေဖါင္ႀကီးသင္တန္းမတက္ရေသးရင္ ရာထူးတိုး မေပးတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးထက္ ပုဂိၢဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ ပိုမိုႀကီးထြားေစခဲ့တယ္။ ဆရာေမြး တပည့္ေမြးစနစ္ကို အားေပးအားေျမွာက္ လုပ္ရာက်ခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းခဲ့ရျပီး စီပြားေရးအရလည္း ခြ်တ္ခ်ဳံက်ခဲ့ရတာပဲ အဖတ္တင္ပါတယ္။

ျမင္သာေအာင္ေျပာရရင္ အဲဒီျဖစ္စဥ္ဟာ အမိန္႔ေပးစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ တယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ အမႈထမ္း အရာထမ္းေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစား ႀကံဆလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေတြ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္တယ္။ ထင္လြယ္ျမင္လြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာရရင္ လူစြမ္းလူစေတြ တုံးကုန္တယ္။ သင့္/မသင့္၊ မွန္/မမွန္၊ အက်ိဳးရွိ/မရွိ၊ ေကာင္း/ မေကာင္း မစဥ္စားေတာ့ဘဲ၊ အမိန္႔နာခံတတ္ဖုိ႔ လူႀကီးႀကိဳက္လုပ္တတ္ဖုိ႔ေလာက္ကိုသာ အေလးထားၾကေတာ့တယ္။ “မလုပ္ မ႐ႈပ္ မျပဳတ္” ဆိုတဲ့ မသံုးလံုးနဲ႔ “ေခၚရင္သြား၊ ခိုင္းရင္လုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႔၊”  ဆိုတဲ့ ခသုံးလုံး လမ္းစဥ္ အတိုင္း လုပ္ခဲ့ ၾကတယ္။ ရလဒ္ကို အေျချပဳတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Result Orientated Management) မလုပ္တတ္ေတာ့ဘဲ အထက္ လူႀကီး အႀကိဳက္သာ လုပ္တတ္ၾကေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ဘာရလဒ္မွ ေကာင္းေကာင္း မထြက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ စက္ရုံအလုပ္ရုံမွန္သမွ် အရႈံးျပခဲ့တယ္။ လူႀကီးႀကိဳက္တာကို ဂုဏ္ယူခ့ဲတယ္။ ဒီထက္ပို ဆိုး တာကေတာ့ အထက္လူႀကီးေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ အႀကံအဖန္ေတြလုပ္ေပးတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အမ်ား မိုးခါးေရေသာက္တဲ့ေခတ္လုိ႔ေတာင္ေျပာစမွတ္ျပဳၾကျပီး၊ လာဘ္မစားတဲ့သူကိုေတာင္ အရူးလုိ႔ ဆိုၾကတဲ့အထိ ေခတ္ပ်က္ခဲ့ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္မႈ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေခါင္ကစ အမိုးလုံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္ ေတြ အပါအဝင္ အစိုးရယႏၱရားအဆင့္ဆင့္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူအားလုံး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုံးဝကင္းရွင္း ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ တာဝန္ရွိသူေတြကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေလးစားက်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာၾကဖုိ႔လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြ  ကိုယ္က်င့္ သီလမပ်က္ဖုိ႔၊ သန္႕သန္႔ရွင္းရွင္း ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ၾကဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား အဆင့္ဆင့္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ အစိုးရအမႈထမ္း အရာထမ္းေတြအဖုိ႔လည္း စံနမူနာယူစရာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒီကေန႔ NLD လူထုအစိုးရအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ေတြ စိန္ေခၚမႈေတြထဲက အႀကီးမားဆုံးလုိ႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ ကိစၥဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ တာဝန္ရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕က ခိုင္မာျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ျပီး တကယ္ ဘက္မလိုက္တဲ့ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ လူထုက ယုံၾကည္ကိုးစားတဲ့ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိေၾကာင္းပါ။

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags