ဇင္လင္း ● တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္ရမည့္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသလား

July 14, 2017

ဇင္လင္း ● တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္ရမည့္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသလား
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၄၊ ၂၀၁၇

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်ေနရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအနက္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ ပ်က္ လာဘ္စားမႈသည္ အဓိကေန၌ ရွိေနသည္။ သယံဇာတ ကိစၥ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ကိစၥ၊ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးမႈ အစရွိေသာ အမႈကိစၥမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲမရေအာင္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ အေကာက္အခြန္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ စသည္တုိ႔တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူတုိ႔ထံမွ ေျပာဆို ေဝဖန္သံမ်ား ၾကားေနရဆဲရွိ သည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာဝန္စတင္ လက္ခံစဥ္က အဂတိတရား ကင္းစင္သည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစားေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ အားတက္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ပဓါနအလုပ္ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး သူ႔လူကိုယ့္လူမေရြး မည္သူ႔ကိုမွ် သည္းမခံသင့္ေပ။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အာဏာအလြဲသုံး ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြါး ကို လ်စ္လ်ဴျပဳလွ်က္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အဂတိ လိုက္စား ခ်မွတ္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ ဆုံးရႈံးနစ္နာခဲ့ဖူးသည္္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ထူးသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကိုအမွန္တကယ္ တိုက္ဖ်က္လိုေသာ အစိုးရျဖစ္ေရးႏွင့္ NLD အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရးတုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဘက္က တင္ျပထားခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔7Day Daily သတင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၏ အသက္ကို (၇၅) ႏွစ္အထိတိုး ျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္း သတင္းေဖၚျပထားသည္။ ေကာ္မရွင္အတြင္း အေတြ႕အႀကံဳရွိ သည့္ ဝါရင့္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီးပါက ေကာ္မရွင္တြင္ အသက္ (၇ဝ) ေက်ာ္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ ပညာရွင္မ်ားထည့္သြင္း ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသက္ (၇ဝ) ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ထဲတြင္ ၎တို႔ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ သင့္သည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားေတြ႕ရွိပါက ေမးခြန္းေမး႐ံုတင္မဟုတ္ဘဲ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုျဖင့္ တိုင္ၾကားႏုိင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားေၾကာင္းလည္း ၾကားရသည္။ အုတ္တြင္းအမတ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ ၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား ေခ်းေငြကိစၥတြင္ တစ္ဧကကုိ က်ပ္ခုနစ္ေသာင္းမွ က်ပ္တစ္သိန္းခဲြအထိေပးရ၍ လယ္ သမားမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ ျပႆနာေျပ လည္ရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဆက္စပ္ေမးခြန္းကို ဥကၠ႒က ယင္းသို႔ ျဖည့္စြက္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

‘‘ဒီလိုဝန္ထမ္းေတြရွိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အခုေမးတဲ့ေမးခြန္း တင္မဟုတ္ဘူး။ တိတိက်က် ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကို တိုင္လို႔ရတယ္။ ဘာမွ အားမနာနဲ႔။ ရာထူး၊ နာမည္၊ ဌာနနဲ႔ တိတိက်က်တိုင္၊ နာမည္နဲ႔ လိပ္စာနဲ႔ မွတ္ပံုတင္နဲ႔ ေသခ်ာတုိင္၊ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကိုလည္း မိတၱဴေပး၊ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ဒါကို ထိထိေရာက္ ေရာက္လုပ္ေပးပါ’’ ဟု ဦးဝင္းျမင့္က လယ္ယာေျမကိစၥေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ထိေရာက္မႈ နည္းေန သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ႔စည္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျမာက္ ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းက ႏုိင္ငံတဝွမ္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ထင္ရွား သိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္း သည့္ အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦးအထိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ဗီြအိုေအ သတင္းအရ သိခဲ့ရသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္ရမည့္ သူမ်ားကိုယ္တိုင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအားနည္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဖားကန္႔ုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုးတင္ျပခဲ့ဖူးသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ရဲစခန္းမႉးတေယာက္ ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၂ဝဝ မွ် လာဘ္ေငြေပးရေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးကိစၥ မေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ သာမန္ေျမတိုင္းစာေရးေလးက ေနာက္ဆံုးေပၚ ေမာ္ေတာ္ကား ၄ စီး စီးႏိုင္ျခင္းကိစၥ၊ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေလာင္းကစားဒိုင္ မ်ား ဖမ္းရာ၌လည္း လက္ခြဲဒိုင္မ်ားကိုသာ မိၿပီး ပင္မဒိုင္ႀကီးမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် မမိျခင္းကိစၥတုိ႔ကို ၎က  ဥပမာ ျပခဲ့ သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အျမား ဆံုးရႈံးေနရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအနက္  အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံးမွာ တရားရုံးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑ တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ထူေပ်ာ ပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္သုဥ္းေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္ တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ေထြးက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳ အႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၎အဆုိအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု အစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရွိေနျပီး၊  တရားသူႀကီးမွ စာပို႔လုလင္အထိ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသ ျဖင့္ ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း “တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသ နားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ” က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္ဟု အလဲဗင္း မီဒီယာသတင္းတပုဒ္၌ ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။  ထို႔ျပင္ တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိတရားမ်ား လႊမ္းျခံဳလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊ တရားသူႀကီးအဆင့္ဆင့္သည္ အထက္တရားသူႀကီးအဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေပးအယူ ကိစၥကြင္းဆက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ ဥပေဒဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္၌လည္း ႀကီးၾကပ္သူအဆင့္ဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြင္းဆက္ရွိေနၿပီး နားလည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ၌ ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။

တရားစီရင္ေရးဟုဆိုရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသာမက တရားေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္း အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ စာပို႔လုလင္အထိ ပါ ဝင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ ၎တို႔အားလံုး၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ ေရးသည္ လြယ္ကူေသာကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ တရားရုံးမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာ ရန္လိုသည္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယိုယြင္းလွ်င္ ႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ခြၽတ္ျခဳံက်ကာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္တကြ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား စာရိတၱမ႑ိဳင္ယိုယြင္းသျဖင့္ စီးပြားေရးမွ်မက ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ နိမ့္က်ခဲ့ရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိေသာ Transparency International အဖဲြ႔၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ အဆင့္ ၁၃၆ တြင္ ရွိသည္။ အမွတ္ ၁ဝဝ ေပးရာတြင္ ျမန္မာသည္ ၂၈ မွတ္သာ ရရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁ဝ၁ ျဖင့္ ၃၅ မွတ္၊ ဗီယက္နမ္က အဆင့္ ၁၁၃ ျဖင့္ ၃၃ မွတ္၊ လာအိုက အဆင့္ ၁၂၃ ျဖင့္ အမွတ္ ၃ဝ အသီးသီး ျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဆင့္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသာရွိသည္။ ကေမၻာဒီးယားက အဆင့္ ၁၅၆ ျဖင့္ ၂၁ မွတ္သာရရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ ေပါင္းစုံ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ နိမ့္က်ဆင္းရဲမြဲေတရသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲတြင္ တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ အစိုးရယႏၱရားအတြင္း အဂတိ လိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေျခအေနသည္ ညံ့ဖ်င္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကမၻာတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အဆိုးဆုံး ၅ ႏိုင္ငံမွာ ဆီးရီးယား (အဆင့္ ၁၇၃)၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား (၁၇၄)၊ ေတာင္ဆူဒန္ (၁၇၅)၊ ဆိုမာလီ (၁၇၆) စသျဖင့္ ျဖစ္သည္။

Transparency International အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ ဂ်ိဳ႕စ္ အူပတ္ဇ္ (José Ugaz)က “အက်င့္ပ်က္ အဂတိလိုက္စားတဲ့ အာဏာပိုင္ လူတစ္စုက တရားဥပေဒအထက္မွာ ရွိေနျပီး အလွ်ံပယ္ႂကြယ္ဝတဲ့ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြကို ခံစားေနခိုက္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ အေျခခံႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားဟာ  ညစဥ္ညတိုင္း ညစာမစားရဘဲ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနရင္း အိပ္ယာဝင္ၾကရ တယ္။” ဟု မွတ္ခ်က္စကား ေျပာၾကားထားသည္။

သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အသက္ကို(၇၅)ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ ျခင္းကို ျပည္သူတုိ႔က ႀကိဳဆိုၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အတြင္း အေတြ႕အႀကံဳရွိ ဝါရင့္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္လာ ပါက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား တေျဖးေျဖး က်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိမည္ဟုလည္း ေေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အစိုးရ၏ တိက်ျပတ္သားေသာ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားေရးလည္း လိုပါသည္။ မူဝါဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္တကြ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးကလည္း ဝန္းရံေထာက္ခံ ကူညီၾကရန္လိုပါသည္။ ဤကိစၥသည္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံ့ ပုံရိပ္ တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ပါဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပူေပါင္းကူညီႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း လမ္းဖြင့္ ေပးရပါမည္။ အက်င့္ပ်က္ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိတုိ႔ အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ခဝါခ်၍ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အက်င့္စာရိတၱကို ထူေထာင္ၾကရပါမည္။ အထက္အရာရွိအဆင့္ဆင့္ကို လာဘ္ေငြရွာေပး ရသည့္ စနစ္ကို အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုပါသည္။ ထိုသို႕ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ရာ ၌ ကူညီသတင္းေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားျဖင့္ အားေပသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းေရးကာလတြင္ အေဟာင္းကိုဖက္တြယ္ကာ အက်င့္ပ်က္ျမဲ ပ်က္ေနေသာ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ မူသစ္ လူသစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္လိုေသာ အသစ္လိုလားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ မ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔က တရားစီရင္ေရးက႑ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ပါက လိုအပ္ သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အစိုးရ) အေနႏွင့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည့္ သတင္း ၾကားရသည္။ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး H.E. Mr Borge Brende ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံျပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ Reuters သတင္းဌာန၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရာ၌ ထိုသို႕ေျပာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ကာလခရီး အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ပညာေပးကာလ အေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုံးမရုံ သတိေပးရုံလုပ္ခဲ့ျပီး မိသားစု ဘဝမ်ားကို ေထာက္ထားကာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးမႈမ်ား နည္းပါးခဲ့သည္။ ဤသည္ကို အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားက အခြင့္ေကာင္းယူကာ လာဘ္ယူျမဲ ယူေနခဲ့သည္။ ျပည္သူကို ေမာက္ေမာက္မာမာ ဆက္ဆံေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤပုံအတိုင္း ဆက္သြားေနပါက အစိုးရအား ျပည္သူတုိ႔ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားလာႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕” ကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျပီးပါက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒႏွင့္အညီ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္မပါေစဘဲ တာဝန္ထမ္းရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို မ်က္ႏွာမူကာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ၾကရေပမည္။ သို႕မွသာ လူထုက အစိုးရအား၎၊ ေကာ္မရွင္အား၎၊ ယုံၾကည္အားကိုးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္အားကိုးထိုက္ျခင္း ရွိ/မရွိကို ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ ေပသည္။ 

Photo credit : Daily Mail

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags