ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား – အပိုင္း (၃၄)

July 19, 2017

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား – အပိုင္း (၃၄)
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၀၁၇

● အမွန္ အမွားႏွင့္ အစြန္း
ဤသုိ႔ ျငင္းခုံၾက ကြဲျပားေနၾကသည့္ကာလတြင္ အားလုံး ကိုယ့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ကိုယ္ မွန္ေနၾကသည္။ ဗဟိုဌာနရွိသူမ်ား ကေတာ့ လက္ရွိ ပါတီဗဟိုသည္ အေရွ႕ေျမာက္ရွိ ၁၉၇၅ ေမလတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ သခင္ဗသိန္းတင္ဦးစီးသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္ရာ လက္ရွိပါတီဗဟိုကို နာခံရမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းအခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိပါတီဗဟိုဘက္က ရပ္ခံၾကသည္။ မိမိတုိ႔ကလည္း ပဲခူး႐ုိးမပါတီဗဟို၏ စြန္႔လႊတ္မႈ၊ တိုက္ပြဲဝင္မႈ ရပ္ခံမႈ ထူးျခားမႈတုိ႔ႏွင့္အတူ အေရွ႕ေျမာက္၏ပါတီ၏ ဗဟိုနာခံမႈ အားေမးခြန္းထုတ္ကာ ရပ္ခံခ့ဲၾကသည္။ ကိုယ္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ကိုယ္ မွန္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။

၇၅ ပါတီဗဟိုကို ေထာက္ခံသူမ်ားထဲကအခ်ဳိ႕ကလည္း ပဲခူး႐ုိးမပါတီ ဗဟိုကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ပါတီ ဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္း သခင္ဇင္တုိ႔ကိုပင္ လူပုဂၢိဳလ္အရ တိုက္ခိုက္သူေပၚလာသည္။ မိမိတုိ႔အတြက္ ထိထိခိုက္ခိုက္ ခံစား ရသည္။ ထိုသတင္းအား မိမိတုိ႔ထံသယ္လာသူက ကိုျမေမာင္ (ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာ) ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဌာနတြင္ရွိသည့္ ကို သန္းေမာင္ဆိုသည့္ လူငယ္တဥိီးက လမ္းစဥ္အမွားမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ သခင္သန္းထြန္း သခင္ဇင္တုိ႔၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ျဖဲ ဆုတ္၍ အိမ္သာတြင္းထဲပစ္ခ်လိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုစဥ္က ဗဟ္ိုကတိုက္႐ိုက္ကိုင္ေသာ စခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ဌာန ျပည္သူအသံဆိုင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ႂကြက္တြင္း တုိ႔အား မိမိတုိ႔အျပင္ဌာနရွိ ရဲေဘာ္မ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိ၍ ထိုဌာနတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကိုမသိရပါ။ ထိုစဥ္က ႂကြက္ တြင္းတြင္ရွိေနသည့္ ကိုျမေမာင္ ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာ (ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ၏သား) သည္ ကိုစိုးနိုင္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ခင္မင္နီးစပ္ သူျဖစ္ေပရာ သူေျပာ၍သာ သိရေပသည္။

ထိုစဥ္က သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဇင္၊ သခင္ဗသိန္းတင္တုိ႔ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ၂ လက္မပတ္လည္ခန္႔ ေဆးေရာင္စုံပုံမ်ား အေရွ႕ ေျမာက္ရိွဌာနတပ္တုိ႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိထားရာ ဆုတ္ျဖဲခံရသည့္ဆိုသည့္ သခင္သန္းထြန္း သခင္ဇင္တုိ႔၏ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ၎တုိ႔ဌာနရွိ ထိုဓါတ္ပုံမ်ားျဖစ္သည္။ ဆုတ္ျဖဲသည္ဆိုသည့္လူငယ္မွာ ေပၚတူဂီသန္းေမာင္ (ကြယ္လြန္) ျဖစ္သည္။ ကိုသန္းေမာင္မွာထိုစဥ္ အသက္ ၂ဝ ခန္႔ လူငယ္တဦးသာျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး ပုလင္းဝင္းမွ ကိုသက္ခိုင္တုိ႔ စည္းရံုးလာေသာသူတဦးဟု သိရသည္။ သူ အေနႏွင့္ ၇၅ ဗဟ္ိုဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္နာခံၿပီး ပဲခူး႐ုိးမ ဗဟိုႏွင့္ လမ္းစဥ္ကို အျပင္းထန္ဆံုး ဆန္႔က်င္လိုက္ ပုံရသည္။ မိမိတုိ႔အတြက္ စိတ္ပ်က္ နာက်င္ဘြယ္ရာ ေဒါသထြက္စရာျဖစ္ခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ ၇၅ ဗဟိုကိုေထာက္ခံသူမ်ားဘက္မွသာ စြန္းၾကသည္မဟုတ္။ မိမိတုိ႔ ပဲခူး႐ုိးမ ဗဟိုကို ေထာက္ခံသူမ်ားဘက္ကလည္း စြန္းၾကသည္။ အျခားသူ စြန္းသည္ထက္ မိမိကအစြန္းဆံုးျဖစ္မည္ထင္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ လမ္းစဥ္ဆိုင္ရာကြဲျပားမႈ အေရွ႕ ေျမာက္ရွိ  ပါတီတပ္ ေဒသဆိုင္ရာတုိ႔၏တည္ေဆာက္မႈပိုင္း ေလ်ာ့ရဲမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိစကားတခြန္း လႊတ္ကနဲေျပာမိသည္။ ထိုစကားမွာ “မုန္းကိုးကို အရင္အာဏာျပန္သိမ္းမိဘို႔လုိတယ္” ဆိုသည့္စကားျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔မိမိေျပာလိုက္ျခင္းသည္ ပဲခူး ႐ုိးမပါတီဗဟို၏ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးမူမ်ားကို စြဲလမ္းေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တ႐ုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလက ေမာ္စီတုန္းေျပာၾကားသည့္ ဌာနခ်ဳပ္ကို အေျမာက္ႏွင့္ပစ္ၾကဆိုသည့္ ေဆာ္ၾသခ့ဲမႈကို စိတ္ထဲတြင္ စြဲေန၍ျဖစ္ပုံရသည္။

တကယ္ေတာ့ပါတီတြင္းေရာက္ခါစ အေျခအေနအားလုံးကို ဆုပ္မိကိုင္မိမျဖစ္ေသးမီ ေကာက္ခ်က္ခ် ရန္ေစာလြန္းေသာ္လည္း လႊတ္ကနဲထြက္သြားသည့္စကားတခြန္းဟုဆိုရမည္။ မိမိကလည္း ကိုျမေမာင္အေၾကာင္း မသိ၍ ေျပာမိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ကိုျမေမာင္က ႂကြက္တြင္းတြင္ေနေသာ္လည္း ကိုစိုးနို္င္ႏွင့္မိမိတုိ႔ရွိရာ နိုင္ငံေရးဌာနသုိ႔ ေရာက္လာေလ့ရွိၿပီး မိမိတုိ႔ ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုသူ သေဘာထားနီးစပ္သူအျဖစ္ ရင့္ဖြင့္လိုက္မိျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုျမေမာင္ကား သူ၏ခံစားခ်က္ ထင္ ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သူသိသည္မ်ားကို ျမိဳသိပ္ထားတတ္သူမဟုတ္ေခ်။ ဘြင္းဘြင္းထုတ္ေျပာလိုက္္ရမွ ေနသာထိုင္သာရွိသူတဥိီး ျဖစ္ေပရာ မိမိတိုးတိုးတိတ္တိတ္ေျပာဆိုမႈ အားလည္း က်န္သူမ်ားသိသြားၾကေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိမိအားလည္း ဗဟို လူႀကီးအခ်ဳိ႕ အျမင္ၾကည္လင္နိုင္ၾကမည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ မည္သုိ႔ဆိုေစမိမိ၏ မေျပာသင့္ေသာ အစြန္းေရာက္ေသာ အျမင္ ျဖစ္ေပရာ မိမိအမွားသည္မိမိတာဝန္သာျဖစ္ေပေတာ့သည္။

● ဒီမိုကေရသစ္
ထိုသုိ႔မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ရွိ CPB ေရာက္ရွိၿပီး နိုင္ငံေရးအရ လမ္းစဥ္ဆိုင္ရာကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း CPB အားစိတ္ပ်က္ခ့ဲမရွိေသးေပ။ နိုင္ငံေရးအရ အျမင္မတူသည္ကို ျငင္းခုံသည္ကတဖက္၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းကေပးသည့္တာဝန္ ကို တက္ႂကြေဆာင္ရြက္သည္တဖက္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ CPB အား စိတ္ပ်က္ခ့ဲျခင္းမရွိသည္မွာ အေၾကာင္းခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္မွာ ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲကို ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ CPB သည္ ပါတီတြင္းေဝဖန္ေရးႏွင့္ ေဝဖန္ေရးက်င့္သုံးသည့္ပါတီျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔သည္လည္း ေဝဖန္ေရး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေဝဖန္ေရးကို အစည္းအေဝးတိုင္း၌ တက္ႂကြပြင့္လင္းစြာ ကိုင္စြဲထားသည္ျဖစ္ရာ ပါတီတြင္းျပႆနာမ်ားကို တစုံတရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္မည္။ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ခ့ဲ့ သည္။ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ အထူးသျဖင့္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတရပ္တြင္ လမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္တိုက္ပြဲ အေတြးအေခၚႏွစ္ရပ္တိုက္ပြဲသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ရာ မိမိတုိ႔သည္ ထိုတိုက္ပြဲ တြင္ မလႊဲမေသြပါဝင္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ခ့ဲ၍ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္ ထိုစဥ္က လက္ရွိလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေျပာင္းလဲရန္မွာလက္နက္ကိုင္တိုက္မွျဖစ္မည္။ ထိုလက္နက္ကိုင္တိုင္ပြဲ ကို မားမားမတ္ရပ္၍ဦးေဆာင္နိုင္သည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အႏွစ္ ၃ဝ နီးပါးၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ခ့ဲသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ CPB သာရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ခ့ဲ၍ျဖစ္သည္။ထိုစဥ္ကာလက အင္အားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ၍ရွိသည့္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မဆလအစိုးရအားစစ္ေရးအရ ယွဥ္နိုင္သည္မွာ CPB တပါတီသာရွိသည္။ ထိုစဥ္က က်န္အမ်ားစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာတိုင္္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဦးနု၏ ပဒပအဖြဲ႕မွာလည္း အင္အားေလာက္ေလာက္လားလားမရွိသည့္ျပင္ မိမိအေနႏွင့္လည္း ယုံၾကည္မႈ မရွိေပ။

မိမိတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈ အရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလတြင္းမွ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုမ်ားက CPB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးၿပီး မတရားသင္းေၾကညာခ့ဲ၍ CPB အေနႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲရသည္။ “၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ မနက္ အ႐ုဏ္ဦးမွာ ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာတဲ့ ေသနတ္သံဟာ ဗမာျပည္သမိုင္းအသစ္ကို သယ္ေဆာင္လာတာ ျဖစ္တယ္” ဆိုသည့္ သခင္သန္းထြန္း၏ေျပာၾကားခ်က္သည္ လွပသည့္ နိုင္ငံေရးစကားတခြန္းျဖစ္ခ့ဲသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ လည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း မေက်နပ္ရင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ၾက လိုက္ေတာင္ပို႔ေပးဦး မည္ဟု ဆိုေနသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ထို႔ျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခ့ဲသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း စစ္တပ္ကစိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒတရပ္ျဖင့္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ ထားခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ အာဏာရွင္ကို တြန္းလွန္ၿပီး အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဓနရွင္ေပါက္စ၊ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအရင္းရွင္တို႔အား စုစည္းၿပီး အာဏာရွင္မ်ားကိုေတာ္လွန္၍ ျပည္သူဒီမိုေရစီအာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္မည္ (ဝါ) ဒီမိုကေရစီသစ္လူ့အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ထူေထာင္မည္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္သည့္ သုံးသပ္ခ်က္တရပ္ဟု မိမိယူဆခ့ဲသည္။

ဗီယက္နမ္အပါ အင္ဒိုခ်ဳိ ္းနားသုံးနိုင္ငံ၏ ေအာင္ပြဲသည္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ျဖတ္သန္းခ့ဲသည့္ အလုပ္သမားေက်ာင္းသား တုိ႔၏ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔အားဆန္႔က်င္သည့္တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မိမိေျပးလႊားပုန္းေအာင္းခ့ဲသည့္ တႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေတြ႕ၾကံဳခ့ဲရသည့္ လူထု၏ေထာက္ခံကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအား CPB ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝေပးေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေရွ႕ေျမာက္ေဒသေရာက္ရွိၿပီး ပါတီတြင္း တပ္ဖြဲ႕တြင္း မတူေသာအျမင္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲေသာ္လည္း ပါတီ တြင္း၌ ေဝဖန္ေရး၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေဝဖန္ေရးကို ကိုင္စြဲၿပီး ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲႏွင့္ျဖတ္ေက်ာ္မည္ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ ယုံၾကည္မႈ ျဖင့္ CPB ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ဆက္ေလွ်ာက္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုကာလက စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ မိမိအေနျဖင့္ အျခားလမ္းလည္းမေတြ႕ခ့ဲေပ။

● ရဲေဘာ္ျမေမာင္ ရဲေဘာ္ခိုင္ေအာင္

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ကိုေက်ာ္ေဇာဦးသည္ အေရွ႕ေျမာက္ အေျခခံေဒသေရာက္ေတာ့ ရဲေဘာ္ျမေမာင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ခိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားသည္။ ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာက အဘယ္ေၾကာင့္ ျမေမာင္အမည္ယူခ့ဲသည္ကို မသိေသာ္လည္း ကိုေက်ာ္ေဇာဦးက ကိုခိုင္ေအာင္အမည္ယူသည္ကေတာ့ ၁၉၇၅ ဇြန္ ေက်ာင္း သားသပိတ္တြင္ ပါဝင္၍ ေထာင္က်သြားေသာ ေက်ာင္းသား ကိုဦးလွေစာ၏ ကဗ်ာဆရာနာမည္ ေမာင္ခိုင္ေအာင္ကို ယူထားသည္ဟု နားလည္မိသည္။

အေဖက ျဖဴျဖဴေထာင္ေထာင္ေမာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သားႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ မဲမဲသဲသဲ ပါးသိုင္းေမႊး မုတ္ဆိတ္ေမႊးမ်ား ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံး စကားအေတာ္ေျပာနိုင္ၾကသည္။ ကိုျမေမာင္က ခပ္ပိန္ပိန္ပါးပါး၊ ကိုခိုင္ေအာင္ကေတာ့ ခပ္ တုတ္တုတ္ခိုင္ခိုင္ျဖစ္သည္။ အက်င့္စရိုက္က အနည္းငယ္ကြဲျပားသည္။ ပို၍ကြဲျပားသြားသည္က နိုင္ငံေရးအယူအဆ ျဖစ္သည္။ ကိုျမေမာင္ကေတာ့ ပဲခူး႐ုိးမကို သံေယာဇဥ္ရွိသည္။ ကိုစိုးနိုင္ႏွင့္ နီးစပ္သည္။ ကိုခိုင္ေအာင္ကေတာ့ ၇၅ ဗဟို လူႀကီးမ်ားအားေထာက္ခံသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ႂကြက္တြင္းတြင္ ညတည၌ျငင္းၾကခုံၾကရင္း ညီအကိုႏွစ္ေယာက္ ေသနတ္ထဆြဲၾကၿပီး ပစ္မည္ ခတ္မည္ျဖစ္ကုန္၍ ေဘးက ဆြဲၾက လြဲၾကျဖစ္ကုန္ၾကရသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။ ဆြဲၾကလြဲၾက သူမ်ားကေတာ့ ကိုအုန္းႏွင့္ ကိုျငိမ္းျမင့္တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

နိုင္ငံေရးအရျငင္းခုံၾကရာမွ ညီအကိုခ်င္းေသနတ္ဆြဲရသည္အထိလည္းျဖစ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ၏သားမ်ားလည္းျဖစ္သျဖင့္ ၎ သတင္း ပါတီဗဟိုထိေရာက္သြားၿပီး ဥကၠဌသခင္ဗသိန္းတင္ပင္ သူ၏မိန္႔ခြန္း အတြင္းထည့္သြင္းေျပာဆို၍ ေဝဖန္ရသည္အထိ ျဖစ္သြားေပေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကား ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔ျဖစ္ေပမည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလက ၿမိဳ႕ေပၚက ေရာက္ လာၾကသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားအတြင္း နိုင္ငံေရးအရ လမ္းစဥ္ဆိုင္ရာကြဲလြဲမႈ မည္မွ်ျပင္းထန္သည္ကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ CPB ပါတီဗဟိုမွ ခ်မွတ္ခ့ဲသည့္ ၆၄ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လက္ရွိ ၇၅ ပါတီဗဟို၏ သေဘာထားကြဲျပားမႈအားလည္း ေကာင္း၊ လက္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အျပင္းထန္ဆံုးေဖၚျပခ့ဲျခင္းဟုလည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

ဓာတ္ပုံ – ရဲေဘာ္ျမေမာင္ ေခၚ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ (ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ၏သား)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)