Ashin Nanika – As dear as Life …

October 3, 2013

အသက္တမွ်
အရွင္ဉာဏိကာဘိ၀ံသ၊ ေအာက္တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၃
“သကၤန္း ကထိန္၊ ေက်ာင္းမွာ သိမ္၊ ဆြမ္းမွာ ပိဏ္”ရယ္လုုိ႔ ကုုသုုိလ္နဲ႔စပ္ အျမတ္ျဖစ္တဲ့အရာမ်ားကုုိ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ား၀တ္ရုုံသုုံးေဆာင္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သကၤန္း အလွဴ လွဴတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီသကၤန္းအလွဴေတြထဲမွာ ကထိန္သကၤန္းဟာ အျမတ္ဆုုံးျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဆုုိလုုိတာပါ။
သကၤန္းခ်င္းအတူတူ ကထိန္သကၤန္းအလွဴက ဘာေၾကာင့္ပုုိၿပီးျမတ္တယ္လုုိ႔ ေျပာရတာလဲ။ ကထိန္ သကၤန္းအလွဴက သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႔ေသာ၀ိနည္းသိကၡာပုုဒ္ေတြကုုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးတာမုုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေနထုုိင္ရတာ ပိုုမုုိသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစတယ္။ မပင္မပန္းလြယ္ကူစြာ သြားလာနုုိင္တယ္စတဲ့အက်ိဳးတရားေတြကုုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္တယ္။ အျခားသကၤန္းမ်ားက အဲဒီလုုိအက်ိဳး အာနိသင္ေတြကုုိ သံဃာေတာ္ေတြမွာ မရေစဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သာမန္သကၤန္းအလွဴမ်ားထက္ ထူးကဲတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကုုိျဖစ္ေစႏုုိင္တာမုုိ႔ ကထိန္သကၤန္းအလွဴကုုိ အျမတ္ဆုုံးလုုိ႔ ဆုုိလုုိတာျဖစ္တယ္။
ဆြမ္းအလွဴမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ ဆယ့္ငါးရက္တစ္ႀကိမ္၊ တစ္လတစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လွဴဒါန္းတဲ့ဆြမ္းကစလုုိ႔ ေမြးေန႔ဆြမ္း၊ မဂၤလာဆြမ္း စသျဖင့္ေပါ့။ အဲဒီဆြမ္းအလွဴေတြထဲမွာ ေန႔စဥ္ မပ်က္ ၀တ္ထားၿပီး ရဟန္းေတာ္သပိတ္ထဲ ေလာင္းလွဴဒါန္းတဲ့ ပိ႑ပါတ္ဆြမ္း အလွဴဟာ အျမတ္ဆုုံး ျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဆုုိလုုိရင္းျဖစ္တယ္။ အၿမဲတမ္းကုုသုုိလ္ပြားေနေစတဲ့( အာစိဏၰကံ) ကုုသုုိလ္မ်ိဳးေပါ့။
ေက်ာင္းမွာသိမ္ ဆုိတာကေတာ့ သာသနာေတာ္မွုုာ သိမ္ဆုုိတာက မရွိမျဖစ္ အေရးအၾကီးတဲ့အရာ တစ္ခုုပါ။ ရဟန္းခံခ်င္တယ္ဆုုိရင္ သိမ္မရွိက ရဟန္းခံလုိ႔ မရပါဘူး၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဥပုသ္ကံျပဳခ်င္ တယ္ဆုုိရင္လည္း သိမ္မရွိပါက ဥပုသ္ကံျပဳလုုိ႔ မရႏုုိင္ပါဘူး။အခ်ိဳ႔သိကၡာပုုဒ္ေတြ လြန္က်ဴးမိလုုိ႔ ၀ိနည္းနဲ႔ အညီ ကုုစားလုုိတယ္ဆုုိရင္လည္း သိမ္မရွိက ကုုစားလုုိ႔ မရႏုုိင္ပါဘူး။ ကထိန္ခင္းခ်င္တယ္ဆုုိရင္ သိမ္မရွိက ကထိန္ခင္းလုိ႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သိမ္ဟာ သာသနာေတာ္မွာ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး ေက်းဇူးမ်ားတဲ့ အရာဝတၳဳျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ဆုုိတာ ရဟန္းအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစဖုုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသလုုိ ရဟန္းအျပစ္အခ်ိဳ႔ ေျပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္လည္း ေထာက္ကူလုုိ႔ေပးပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဗုုဒၶက ၀ိနည္းကံနဲ႔အညီ သိမ္ဆုုိတာကုုိသာ ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူးဆုုိလ်င္ ခုုဖူးေျမာ္ခြင့္ရေနတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြဆုုိတာကုုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ သံဃာေတာ္ေတြဆုုိတာ မရွိခဲ့ရင္လည္း သာသနာေတာ္ကုုိ အဆင့္ဆင့္လက္ဆင့္ကမ္းမည့္သူဆုုိတာ မရွိႏုုိင္လုုိ႔ ဗုုဒၶအဆုုံးအမ သာသနာေတာ္ ဆုုိတာလည္း ရွိႏုုိင္မယ္ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သိမ္ဆုုိတာ သာသနာေတာ္ အသက္ဆက္ေရးမွာ အသက္တမွ် အခရာက်တဲ့ အသက္ဆက္ အလွဴတစ္ခုုသာပါ။ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းမည္ဆုိလ်ွင္ ရုိးရုိးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လွဴတာထက္ သိမ္ကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းတာက ပုိမုိအသုံးဝင္ ေက်းဇူး မ်ားလုုိ႔ ေက်ာင္းမွာ သိမ္လုိ႔ဥဒါန္းစကားဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမတ္ေသာအလွဴဆုုိတာ အသာထားၿပီး အမွန္တကယ္လုုိအပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ လုုိအပ္တဲ့အလွဴ လွဴျဖစ္ တယ္ဆုုိတဲ့ရွဳေထာင့္ကစဥ္းစားႏုုိ္င္ဖုုိ႔ အနည္းငယ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
အလုုပ္က ခြင့္ရခုုိက္ မုုဒိတာေရႊေက်ာင္းကုုိလာေရာက္ၿပီး ဒုုလႅဘရဟန္း၀တ္လုုိၾကေၾကာင္း မၾကာခဏ ေလွ်ာက္ထားတတ္ၾကတယ္။ မုုဒိတာေရႊေက်ာင္းမွာက သိမ္ကမရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထား တတ္ၾကတဲ့ သူတုုိ႔ေတြကုုိ သာသနာတြင္း သြတ္သြင္းခ်ီးေျမွာက္ၿပီး တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားခြင့္ရႏုုိင္ေစဖုုိ႔ အကူအညီေပးခြင့္ မသာႏုုိင္ခဲ့ဘူး။ ကုုိယ့္စိတ္က ဘယ္လုုိပင္ကူညီလုုိေပမယ့္ မျဖစ္မေနရွိရမည့္အရာက ရွိမေနတာေၾကာင့္ ကူညီခြင့္မသာခဲ့ပါဘူး။
ေနာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္က နာမည္ႀကီး၊ နာမည္မႀကီးတႀကီး အေက်ာ္အေမာ္ဆရာေတာ္ေတြ မၾကာခဏ ဆုုိသလုုိ မုုဒိတာေရႊေက်ာင္းကုုိ ၾကြလာတတ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္မ်ားၾကြေရာက္လာခုုိက္ ဒကာဒကာမ မ်ား အက်ိဳးမ်ားေစဖုုိ႔ရည္ရြယ္ၿပီး တရားပြဲမ်ား၊ တရားသင္တန္းမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သုုိ႔ေပမယ့္ လက္ရွိဘုုရားခန္းက ျမန္မာနည္းျမန္မာ့ဟန္ ကပ္ကပ္ရပ္ရပ္ထုုိင္တာေတာင္မွပဲ လူသုုံးဆယ္ေလာက္ဆုုိ လ်င္ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း။ ဒါေၾကာင့္ ဒကာဒကာမေတြ က်ဥ္းက်ႈဥ္းက်ပ္က်ပ္ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရတုုိင္း သက္ေသာင့္သက္သာထုုိင္ၿပီး တရားနာ တရားမွတ္ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေစဖိုု႔ ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔တဲ့ တရားခန္းမ(ဓမၼာရုုံ) တစ္ခုုတည္ေဆာက္ဖုုိ႔ စိတ္ကူးရွိေနခဲ့တာ။
ခုုေတာ့ အတန္အသင့္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေျမေနရာတစ္ခုုကုုိ ေက်ာင္းနဲ႔ကပ္လ်က္မွာ ၀ယ္ႏုုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ လာေရာက္ၿပီး တရားေဟာတရားျပ ျပဳလုုပ္ၾကမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားနဲ႔ လာေရာက္ကာ တရားနာ၊ တရား ထုုိင္ၾကမည့္ ဒကာဒကာမမ်ားရဲ့ ကုုသုုိလ္ကံအစြမ္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာတာပါ။
ခု ဒီေနရာမွာ သာသနာအတြက္ အက်ိဳးမ်ားမည့္ သိမ္နဲ႔ ဓမၼာရုုံတြဲလ်က္ ေက်ာင္းခန္းမတစ္ခုု တည္ ေဆာက္ဖုုိ႔ စတင္လုုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ေက်ာင္းမွာသိမ္၊ သကၤန္းမွာကထိန္ရယ္လုုိ႔ ေျပာတတ္ၾကလုုိ႔ ကုုသုုိလ္နဲ႔စပ္ အျမတ္ျဖစ္ေရးအတြက္ပဲ ရည္ရြယ္ရည္ရြယ္၊ အမွန္တကယ္လုုိအပ္တဲ့ေနရာမွာ လုုိအပ္ ခ်က္ကုုိျဖည့္စြက္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ပဲ ရည္ရြယ္ရည္ရြယ္၊ မုုဒိတာေရႊေက်ာင္းမွာ အသစ္ေဆာက္လုုပ္မည့္ ေရႊသိမ္ေတာ္အလွဴအတြက္ ကုုသိုုိလ္ပါ၀င္ျခင္းဟာ ကုုသုုိ္လ္ရွင္မ်ားအတြက္ေရာ၊ သာသနာေတာ္ အတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးအမွန္ တုုိးပြားေစမွာပါ။
ဇေနတိ သဒိသံ ပါကံ- တူေသာအက်ိဳးေပးတတ္တာ သဘာ၀တရားပါ။ ျမတ္ေသာကုုသုုိလ္က ျမတ္ေသာအက်ိဳးေပးေလမွာ၊ သူတစ္ပါး လုုိအပ္ခ်က္ကုုိ ျဖည့္စြက္ျခင္းက ကုုိယ့္လုုိအပ္ခ်က္ကုုိ အမွန္ျပည့္၀လာေစမွာ မလြဲႏုုိင္တဲ့ နိယာမတစ္ခုုသာပါ။ ။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)