ဘေအး – လွ်ပ္စစ္မီတာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္

September 28, 2017

– လွ်ပ္စစ္မီတာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အေျခ ခံအေဆာက္အဦးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာရလွ်င္ အမ်ားျပည္သူတို႔ လံုျခံဳမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း (Public Safety Endangerment) ဟု ရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ – အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္ လူသြားစၾကၤမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္မကင္းမႈ၊ စားေသာက္ ကုန္မ်ား ေဘးကင္းေအာင္ ၾကီးၾကပ္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ ျမိဳ႕ျပေရလွ်ံမႈႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈအမ်ားစုသည္ အစိုးရ၏ အမ်ား ျပည္သူေဘးကင္းေရး (Public Safety) ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈေလ်ာ့ရဲ၍ သုိ႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားကာ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျဖစ္ ရသည္ဟုဆိုသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားရွိရမည္ျဖစ္ သည္။
(ေမာင္ျမင့္ေဇာ္ – ျမန္႔မာလူ႔ေဘာင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ စကားလံုး ၁၀၀ စာအုပ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုဆိုရင္ ယခင္နဲ႔မတူဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ခြင့္ရခဲ့တာ အခုဆို ရင္ အစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ခုထဲကို ေရာက္ေနပါျပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကေန ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္တဲ့ အစိုးရေတြကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ အမွန္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ေတာ့ ဘယ္သူ႕ကို အာဏာ ႏွင္းမယ္ဆိုတာကိုပဲ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအာဏာကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္မယ္၊ ဘယ္လိုအသံုးျပဳမယ္ဆိုတာကို ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကေန လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္း အရမ္းနည္းပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းတဲ့အေနနဲ႔ မီဒီယာ ေတြက ျဖစ္ရပ္ (Event) ဆိုတာေတြကို မီးေမာင္းထိုး ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကရပါတယ္။ ဒါမွလည္း အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚမွာ အာရုံျပဳမိျပီး သတိထားလာမိပါတယ္။ ဒါမွသာ အစိုးရရဲ့အဆင့္ဆင့္လုပ္ကုိင္မႈ (Process) ေတြကို ျပည္သူလူထုပါ၀င္တဲ့ Civil Society အေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားၾကီးထဲကမွ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာပါတဲ့ ‘လွ်ပ္စစ္မီတာ စကား၀ိုင္း’ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးနဲ့ ပက္သက္ျပီး အျပဳသေဘာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ေ၀ယံက ယေန႔ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိတဲ့ မီတာေတြနဲ႔ ပက္သက္လို႔ လက္ဖက္ရည္၀ိုင္း ေဆြးေႏြးတဲ့ပံုစံနဲ႔ (၁) တိုင္ေပၚတပ္ဆင္ေသာ မီတာသံုးစြဲမႈ – OMR (၂) ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈက်ဆင္းျပီး ၀င္ေငြတိုးမႈရရွိ (၃) OMR ႏွင့္ AMR မီတာစနစ္ (၄) OMR မီတာစနစ္ကေန AMR မီတာစနစ္ေျပာင္းလဲမႈ (5) ဒါဆို OMR စနစ္အစား AMR, AMI စနစ္ကို ဘာလို႔မလုပ္ခဲ့တာလဲ (၆) လွ်ပ္စစ္မီတာ၀ယ္ယူရတြင္ (၇) မီတာစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တျခားကုမၸဏီေတြကလည္း OMR, AMR စနစ္ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ (၇)ခ်က္ကို ဖြင့္ဆိုရွင္းျပေရးသား ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လံုးကို သာမန္ဖတ္လိုက္ရင္ေတာ့ စာေရးသူရဲ့ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈက႑အေပၚထား တဲ့ ေစတနာအခ်ိဳ႕ကိုေတြ႕လိုက္ရေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ငံု ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေရႊနားေတာ္သြင္းတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေဆာင္းပါးရဲ့ အႏွစ္သာရကိုေလ့လာၾကည့္မိေတာ့ ပထမဓာတ္တိုင္ေပၚမွာ လက္ရွိတင္ထားတဲ့ OMR မီတာရဲ့ေကာင္းေၾကာင္းကို ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ အမႊန္းတင္ထားျပီး AMI (Advanced Metering Infrastructure) အေၾကာင္း ကို ထပ္ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ လက္ရွိတပ္ဆင္ထားတဲံ OMR မီတာေကာင္းေၾကာင္းကို ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ မႊန္းပါေတာ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ Standard IEC နဲ႔ မညီတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ software ကိုသာ သံုးသင့္ေၾကာင္း၊ အျခားမည္သည့္မီတာနဲ႔မွ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္တ့ဲ software မသံုးသင့္ေၾကာင္း၊ Open Communication Protocol ကို မသံုးသင့္ေၾကာင္း စတဲ့ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ မသိနားမလည္သူမ်ားကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေျပာဆိုေရးသား ထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ လိုအပ္ေနတဲ့ စနစ္တစ္ခုအတြက္ အမွားမ်ားကို အမွန္ကဲ့သို႔ ေရး ထားတာေၾကာင့္ မူရင္းဒီက႑အေၾကာင္းကို ေသခ်ာမသိေသးသူမ်ားက ဟုတ္လိမ့္ႏိုးထင္ကာ လက္ရွိတပ္ဆင္ထားေသာ အရည္အေသြးညံ့မီတာေတြကို အဆင့္ျမင့္မီတာေတြလို႔ ထင္မွတ္လာေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးသားထားတယ္လို႔ သတိျပဳမိပါ တယ္။

ဒီေဆာင္းပါးကို အထပ္ထပ္အခါခါဖတ္ေလ Consumer : Customer မ်ားရဲ့ အက်ိဳးကိုထည့္မတြက္ဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈကာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲံ အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးမားေစတဲ့ႏွပ္ေၾကာင္းေပး၀ါဒျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစရာ ေတြ႔ရွိလိုက္ရပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဌာနနဲ႔ ျပည္သူကို “ဂ်င္း” အၾကီးၾကီး ထည့္တယ္လို႔ျမင္မိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက ထုတ္လုပ္တဲ့ မီတာတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ၀ယ္ယူဖို႔အ တြက္ အစိုးရကိုႏွပ္ေၾကာင္းေပး တိုက္တြန္းမႈ (၀ါ) ပူးေပါင္းစားေသာက္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးအကြက္ဆင္မႈတစ္ခုလို႔ ေဆာင္း ပါးရဲ့ အာေဘာ္ကေပးတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ အရျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ တန္ဖိုးၾကီးမာတဲ့ မည္သည့္စီမံကိန္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈကိုမဆို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါေခၚယူရမယ္လို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧျပီမွာ အတိအလင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္ျပီး ၀ယ္ယူလက္စပစၥည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း တင္ဒါေခၚ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားမလုပ္ဘဲ မူလေရာင္းခ်ေနသူထံမွသာ ဆက္လက္၀ယ္ယူသင့္တယ္ဆိုျပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳကာ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာတစ္ခုအေပၚကေန ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းကို နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၄င္း မီတာထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီဟာ အစိုးရ (အနည္းဆုံး လွ်ပ္စစ္မွတာ၀န္ရွိသူေတြ)ကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိေနႏိုင္သည္ကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္မွေနျပီး ျပည္သူလူထုနဲပ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရကို ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ခ်ျပတာကိုလည္းမ်ားစြာ စိတ္၀င္စားမိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လက္ရွိအစိုးရရဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ’၊ ‘ျပည္သူႏွင့္အတူ’ တို႔ကို ဆန္႔က်င္ ထားတဲ့၊ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတဲ့ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါေတာ့တယ္။

တစ္ဦးတည္း၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း (Monopoly)
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ Analog မီတာမွ Digital မီတာသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဒိအတြက္ အေရအတြက္အမ်ားအျပား လိုအပ္ေသာမီတာမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ ဌာနမွ တင္ဒါတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ အမ်ားစု တင္ဒါတင္ခဲ႕ေသာ္လည္း စီစစ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မည္သည္႕ သတင္းမ်ားမွ ထပ္မံထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ပဲ၊ တင္ဒါ သတင္းမွာ စုန္းစုန္းျမဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ျပည္သူမ်ားမွ digital meter ေျပာင္းရာတြင္ Ever တံဆိပ္ Digital meter မ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ရမည္ဟု နားလည္လာၾကျပီး Ever မီတာသည္ လွ်ပ္စစ္ဌာန၏ ေထာက္ခံမွဳ အျပည့္အ၀ရထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ မီတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလာၾကသည္။

Digital kwHr တစ္ခုတည္းသာ ဖတ္ႏိုင္ေသာ ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာမွ မသံုးဘူးေသာ ၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာ မီတာမ်ား၏ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အရည္အေသြးကို ျပည္သူမ်ားမွ ဆိုးရြားစြာ ခံစားရေသာ္လည္း ထို Ever meter မွာ ေစ်းႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မလိုဘဲ ၊ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မလိုဘဲ အလံုးေရ ၅ သန္းခန္႔ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေစ်းျဖင္႔ ၂၀၁၇ အထိ ့ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ မူလေစ်း မွာ (၁၅) ေဒၚလာခန္႔သာရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားထံေရာင္းခ်ေသာေစ်းမွာ ရွစ္ေသာင္း ၊ ကိုးေသာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ့ ျပည္သူမ်ားမွ ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆန္႕ျဖင္႔ ေစ်းႏႈန္းႀကီးမား စြာ ေပးေခ်ေနရပါသည္။ ထပ္မံသိရသည္မွာ ထို Ever မီတာသည္ မီးခိုးဒဏ္ (Tamper) မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တိုင္အျမင့္တြင္ တပ္ဆင္ကာ HHU (Hand Hold Unit) ျဖင့္ LPR (Low Power Radio) စနစ္ျဖင့္ ဖတ္ယူေနရပါသည္။ အဆိုပါ LPR သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မီတာဖတ္ယူရာတြင္ data Acquisition ရရွိႏႈန္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္ လူသူအေရာက္ အေပါက္နည္းပါးေသာ လယ္ေတာတြင္ ေရတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ တပ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ယခုအသံုးျပဳေနေသာ HHU ဖတ္စနစ္သည္ မီတာမ်ားတြင္ ဖတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔သာရရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မီတာဖတ္စာေရးမွ ခန္႔မွန္းဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွမိမိတို႕ သံုးစဲြယူနစ္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ စာ ရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားသည္႕အတိုင္း ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ ဌာနမွလည္း မီတာ ဘက္ထရီေသသြားသည္႕ အခ်ိန္ တြင္ မီတာမတက္ေသာေၾကာင္႕ လည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္မွဳနည္းသည္႕ HHU ႏွင္႔ဖတ္ျခင္းေၾကာင္႕ လည္းေကာင္း ေငြေၾကးဆံုးရွဳံးမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရပါသည္။

ဤသို႕ ျပည္သူေတြ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ရၿပီး တစ္ဦးတည္း ေရာင္းခ်ေနေသာ မီတာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ fair competition ျဖစ္ေစေသာ တင္ဒါႏွင္႔ မ၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြမ်ား မ်ားစြာ ဆံုးရႈံးေနသည္ကို စာေရးသူေ၀ယံမွ အားေပးေထာက္ခံေသာ အျမင္ျဖင္႔ တစ္ဦး တည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ သည္သာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသေယာင္ေယာင္ ကို ခို္င္လံုျခင္းမရွိေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို နားလည္မႈလႊဲမွားေစရန္ နားရႈပ္ေစရန္ တဖက္သက္ေရးျခင္းမွာ အံအားသင္႕ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု အျမတ္ရရွိေရးကိုသာ ဦးစားေပျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႕ ျပည္သူမ်ား သက္သာမွဳ၊ အက်ိဳးရွိမွဳကို အတည္႕အလင္း မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာ ေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္လို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။

NLD အစိုးရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးေသာ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပြင႔္လင္းျမင္သာေသာ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးတင္ဒါစနစ္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန မွ ပထမဆံုးေသာ မီတာ တင္ဒါ ကိုေခၚယူခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိမီတာ ကို အျပည္႕အ၀ ကာကြယ္လိုျခင္းေၾကာင္႔ တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ထားေသာ တင္ဒါစည္းကမ္းမ်ားအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးသည္႕ေနာက္တြင္ေတာင္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ တင္ဒါရလာဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ တင္ဒါ၏ နည္းပညာ ေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ Ever မီတာ၏ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းမွာ ႏွစ္ဆ နီးပါးကြာျခားပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ သံုးစဲြမွဳရွိေသာ၊ အရည္အေသြး မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ေကာင္းမြန္ျပီး ေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာသက္သာေသာ ကုမၸဏီမ်ား မွ အဆိုပါ မီတာမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း မရွွိဘဲ၊ လိမ္ဖယ္ဖယ္ အရည္အေသြးႏွင္႔ ေစ်းႏွဳနး္ျမင္႕မားေသာ Ever မီတာကိုသာ ဦးစားေပး မီတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေနၾကေသာ ဌာနအတြင္း အၾကီးအကဲ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အကဲျဖတ္အရည္အခ်င္းကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္မိပါသည္။

အေရွ႕တြင္ မည္သို႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳး စီပြား ကို ရဲ၀ံ႕စြာ”ျပည္သူႏွင္႔အတူ” ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည္႕သင္႔ျပီဟုလည္း ယူဆမိပါသည္။ Ever မီတာတစ္မ်ိဳးတည္းကို မ်က္စိပိတ္ အမႊန္းတင္ျခင္းထက္၊ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လက္ခံက်င္႕သံုးေနေသာ မီတာမ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္ လက္ခံတပ္ဆင္သင္႕ျခင္း ရွိ၊ မရွိေလ႕လာျခင္း၊ ေစ်းႏွန္းမ်ားကို စီစစ္ျခင္း၊ သံုးစဲြသူမ်ား ေက်နပ္မွဳကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပ်က္စီးမွဳႏွဳန္း defect rate မ်ား နည္းျခင္းရွိ၊ မရွိတို႕ကို ေလ႕လာျပီး အျခားေသာမီတာအမိ်ဳးအစား မ်ား ေကာင္းမြန္လွ်င္ ၀ယ္ယူရန္ျပင္ဆင္သင္႔ပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ဆိုေစ်းအတိုင္ ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိ ၀ယ္ယူေနမွဳမွ တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိ၊ ျပည္သူအမ်ား အဆင္ေျပမည္႕ မီတာမ်ား၀ယ္ယူရန္ တရားေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ေရးကိုဖြင္႔လွစ္ေပ ျပီး မွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင္႔ ျပဳသင္႔ပါျပီ။

ႏိုင္ငံတကာ အရည္ အေသြးမွီၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳ သာေသာ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုး ျပဳ ထားေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္ေသာ၊ အေရးအေသြး စစ္လက္မွတ္ (Type Test လက္မွတ္) မ်ား တင္ျပႏိုင္ေသာ မီတာမ်ားကို တရားမွ်တစြာ တင္ဒါ ေခၚယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ တင္ဒါ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖင္႔ အပ်က္အစီးနည္းပါးေသာ၊ အေရးအေသြး၊ ေစ်းႏႈန္း ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင္႔မွီ ႏိုင္ငံတကာမီတာမ်ားကို အလႊာအသီးသီးရွိ ျပည္သူတုိင္းမွ သက္သာစြာ ထပ္ဆင္႔၀ယ္ယူ သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါကလည္း အဆင္ေျပသည္႕ ႏိုင္ငံတြင္ထုတ္ (အမ်ားအားျဖင္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္) ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုတင္သြင္းျပီး တံဆိပ္ကပ္ေရာင္းခ်ေလ႕ရွိေသာ အေလ့အက်င္႔မ်ားကို အေမြမဆက္ခံပဲ အမွန္အကန္ အရည္အေသြးမွီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ manufacturer ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ေမြးထုတ္ သင္႔ပါသည္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစိုးရလူၾကီးမ်ားမွလည္း အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာ၊ တိုင္းျပည္ မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္သင့္တဲ့ အခ်ိန္လည္း ေရာက္ေနပါျပီ။


AMR စနစ္ ႏွင္႔ ယေန႕လွ်ပ္စစ္ေလာက

AMR စနစ္ (Automatic Meter Reading) ကို တိုင္းျပည္တြင္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ဆိုပါကလည္း နည္းပညာမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အခ်ိန္ယူေလ့လာျပီး စနစ္တက် အပိုင္းလိုက္ ေျပာင္းလဲသင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳျခင္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ ေ၀ယံမွ ေရးသားထားသလို နည္းပညာအားနဲ႔ ယခုတပ္ဆင္ထားေသာ မီတာေတြကို တဆင္႕တည္း ေျပာင္းလဲရသေယာင္ ေယာင္၊ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းအက်ဥ္းမွ် ရွိသေယာင္ေယာင္ ေရးသားထားတာကို နားမရႈပ္ေစဘဲ ယင္းေဆာင္းပါးမွာ အၾကံျပဳပါရွိေသာ DCU (Data Concentration Unit) ၏ တန္ဖိုး၊ Modern ၏တန္ဖိုး ၊ Sever ၏ တန္ဖိုး စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ မည္မွ်ကုန္က်မည္ကို တိက်စြာ တြက္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာသင္႔ပါသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ AMR အတြက္ အကုန္ခံႏိုင္ သည္႕အတြက္ ၀ယ္ယူမည္ဆိုပါကလည္း ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာ၊ မွ်တစြာ၊ တင္ဒါေခၚယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္႕ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးႏွင္႔မွ တင္ဒါႏွင္႔၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚေသာ္လည္း နည္းစနစ္မွာ တစ္ဖက္သက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္ျပီး စည္ကမ္းမ်ားႏွင္႔ တင္းဒါေခၚယူျခင္ း မွ လြတ္ကင္းေသာ တင္ဒါမ်ားထုတ္ျပန္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲအဆင့္ဆင္႔မွ ၾကီးၾကပ္၊ ကြပ္ကဲ၊ လမ္းညႊန္မွဳမ်ားျဖင့္ ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ ဆုေပး ဒဏ္ေပးစနစ္ျဖင္႔လည္း ကုမၸဏီမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရင္း လူၾကီးမ်ားမွ မွ်တစြာ၊ တိက်စြာ စဥ္းစား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပသသင္႔ပါသည္။ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ အေလအလြင္႔မရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ့ တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း အေရးတၾကီးလို အပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

အထူးသတိခ်ပ္အပ္သည္မွာ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဟုတ္၊မဟုတ္ (Reform Credibility) ကို အစိုးရရဲ့ အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ (Process) ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘေအး
(ယခုေဆာင္းပါးသည္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္
The Politics ႏိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံထားရျပီးျဖစ္ပါသည္)

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments