ကိုသန္းလြင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈ

October 3, 2017

Photo – Reuters

ကိုသန္းလြင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ၂၀၁၇

(၁)

လြန္ခဲ့ေသာအပါတ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ဦးေအးလြင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ကို နားေထာင္လိုက္ရပါသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္လာေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအတြက္ သန္း၂၀၀ အပါအ၀င္သန္း၃၉၀၀ ေက်ာ္ရွိသြားပါျပီ၊ ထိုအထဲတြင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက ၃၂%၊ အိုးအိမ္ျခံေျမက၂၄%၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားက ၁၄%၊ မွ်ရွိသည္ဟုလည္း သိရပါသည္၊ အစိုးရတက္ခါစ ၆လအတြင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာျပခ်က္ အရ ေဒၚလာတစ္သန္း သာရွိေသးသည္ဆိုသည္ႏွင့္စာေသာ္ အားရစရာ ရွိပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ဖြံ႔ျဖိဳးစႏိုင္ငံတခု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အက်ယ္အ၀န္းပမာဏႏွင့္စာေသာ္ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၄ ေထာင္ဆိုသည္မွာ နည္းပါးေသးသည္၊ အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူကလည္း ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးမတိုးတက္ရျခင္းအေၾကာင္း ရင္းကိုသိလိုသည္၊ မည္သူမွ်ျပည့္စံုေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မထင္ေသာ္လည္း ဦးေအးလြင္၏ ရွင္းျပခ်က္မွာ တထိုင္ တည္း လက္တန္းေျပာသြားသူအဖို႔ ျပည့္စံုသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

သူက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလာသူတေယာက္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျပီး ျဖစ္ဖို႔လိုသည္၊ သတ္မွတ္ျပီးလ်င္လည္း ထို သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း မေျပာင္းလဲဘို႔ လိုသည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္၊ ထိုနည္းအတူဥပေဒမ်ားလည္းျပဌာန္းျပီး ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုသည္၊ ဟိုတယ္ ေဆာက္လိုသူတဦးကို အိမ္ေရွ႕(၇)အိမ္၊ ေဘးက(၇)အိမ္ လိုက္ျပီးလက္မွတ္ထိုးရျခင္း စေသာ ဥပေဒ မ်ားမွာ ေခတ္ကာလႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာသြားပါသည္။

သူကစီစစ္ေရး (Monitor) အဖြဲ႔ကေလးမ်ားဖြဲ႕၍ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါသည္၊ ထိုအဖြဲ႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိသင့္ေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႔ကခြင့္ျပဳလ်င္ ျပီးသင့္္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါသည္။

(၂)

ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီတစ္ခုရပ္တည္ႏိုင္ဘို႔ဆိုလ်င္ အေထာက္အပံ့ကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ားရွိရေၾကာင္း၊ ကားစက္ရုုံတခု တည္းျဖင့္လိုအပ္ေသာပစၥည္း အမ်ိဳးတစ္ရာလံုးကို ဘယ္လိုမွ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သမွ်ပစၥည္း အေသးအမႊား ေလးမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ ကုမၼဏီအငယ္ကေလးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔လိုပံုကို ရွင္းျပသြားပါသည္။

ျမန္မာျပည္၌ ပိုက္ဆံအျမတ္အစြန္းရရွိျပီး ကိုယ္ပိုင္လည္ပါတ္ေနေသာ အေသးစား၊ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ပါ သည္၊ ထိုကုမၸဏီအငယ္ေလးမ်ားက ကုမၸဏီအၾကီးၾကီးကို ပံ့ပိုးေပးရပါမည္၊ ယေန႔ျမန္မာျပည္မွာ ထိုကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ား ေပ်ာက္ေနျပီး အၾကီးမ်ားကလည္း ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။

ထိုကုမၸဏီငယ္ကေလးမ်ားကို အစိုးရ၏ ၀န္ထမ္းေပါင္းစံုက နည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ရပ္တည္မႈခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေနၾကပါသည္၊ လစာမလံုေလာက္ေသာအစိုးရ ၀န္ထမ္းေပါင္းစံုက ေဘးေပါက္၀င္ေငြရွိမွ စားရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထို ကုမၸဏီငယ္ကေလးမ်ားတိုးပြားလာေရးကို ဟန္႔တားေနၾကပါသည္။

တေန႔ကဆိုင္ေရွ႕က မီး (Box) ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာပံုးကို စည္ပင္ဧရိယာနွင့္ မလြတ္၍ ျဖဳတ္ေပးပါဟု ေျပာလာပါသည္၊ သူေတာင္း သည့္ေငြကိုေပးေတာ့ ခဏေတာ့အျဖဳတ္ျပရမည္ျဖစ္သြားပါသည္၊ ထိုဥပမာမ်ားမွာ ေရတြက္၍မကုန္နိုင္ပါ၊ ဤျပသနာေလး မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ေငြေတာင္းေသာ၀န္ထမ္းကို ၀န္ထမ္းဟူ၍ျဖစ္လာျပီဆိုလ်င္ လစာေငြကို လံုေလာက္ေအာင္ ေပးဖို႔ ဘဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ခရီးသြားကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ ရံုးခန္းကို လာၾကည့္ပါသည္၊ လာၾကည့္သူကို ေျခၾကြခေပးရပါသည္၊ ကားအသြားအျပန္ကို စီစဥ္ေပးရပါသည္၊ ထိုသူတို႕၏လက္ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ထည့္ထားေတာ့ ျခစားမႈေတြျဖစ္ကုန္ပါ သည္၊ စင္ကာပူလိုနိုင္ငံတြင္ ရံုးခန္းကို လာၾကည့္ေသာ ထံုးစံမရွိပါ၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္ျဖစ္သည္မျဖစ္သည္ ကကိစၥမရွိ၊ လိုင္စင္ေၾကးက ၄ သိန္းေပးရပါသည္၊ လုပ္ငန္းကအျမတ္မရ ပါ ဘုးဆိုေသာ္လည္း အျမတ္ခြန္က ေအာက္ေၾကး ၅ သိန္း၊ အျမတ္ခြန္အရာရွိကို ၁.၅ သိန္းေပးရပါသည္၊

အဓိကမွာ အျမတ္အစြန္းရရွိေနေသာ လုပ္ငန္းအငယ္စား၊ အလတ္စားကေလးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနျပီဆိုလ်င္ စီးပြားေရး ေအာင္ ျမင္ျပီဟု ဆိုနိုင္ပါသည္၊ အစိုးရ၏ ဗ်ဴရုိကေရစီ ၾကိဳးနီစနစ္ၾကီးမွာ နုိင္ငံျခားသားကို မဆိုထားႏွင့္၊ ျမန္မာျပည္၌ အရိုးစြဲ ေန ေအာင္ အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားပင္ ျငီးျငဴၾကရပါသည္၊ အခမ္းတခမ္းကို စတို လုပ္ခ်င္လ်င္ လ်ွပ္စစ္ဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ယူရပါသည္၊ ဟိုတယ္တစ္ခုေဆာက္နိုင္ဖို႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ရံုးေပါင္းစံုရပါသည္၊ ထိုရံုးတစ္ခုကို ၀င္တိုင္း ေငြကို လမ္းခင္းရပါသည္၊ ေတာ္ရံုလူဆိုလ်င္ မ်က္ေစ့လည္ေလာက္ပါသည္။

ဤလိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို နိုင္ငံျခားသားကို တေနရာတည္းတြင္ အျပီးလုပ္ေပးနုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ရပါမည္၊ ယိုးဒယားတြင္ OSOS ဟုေခၚသည္၊ One Stop, One Shop ဟုေခၚသည္၊ စင္ကာပူတြင္ EDB Economic Development Board က နိုင္ငံျခားသား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို တေနရာထဲတြင္ အျပီးလုပ္ေပးပါသည္။

တေနရာထဲတြင္အျပီးလုပ္နိုင္ဖို႕အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ အခြင့္အာဏာရွိဖို႕လုိသည္၊ ထိုအာဏာကို တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ လုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ (Infra structure) နဲနဲေနာေနာမဟုတ္ပါ၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္တစ္ခုတည္းကိုပင္ အေတာ္လုပ္ယူရမည္၊ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေရဆပ္ပလိုင္း၊ ေရဆိုးထြက္ေပါက္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး စသည္ျဖင့္ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကို တေနရာတည္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ စရိတ္စက က ၾကီးေသးသည္၊ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာလမ္းမွာ ဂိတ္ေတြကရွိေနေသးသည္၊ ေအရွားလမ္းမ ၾကီးအျဖစ္ ကားေတြ ဥဒဟိုေျပးေနဘို႔ လိုဂိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔လိုပါသည္၊ လိုင္စင္အဆင့္ဆင့္ေရာင္း၊ ဂိတ္ေၾကးေတြ ေကာက္ခံ၊ ေနာက္ဆံုးထိုစရိတ္စကမွာ စားသံုးသူတို႕ပင္ ျပန္၍ခံၾကရပါသည္။

တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ရံုးခြဲေတြ ဖြင့္ျပီဆို၍ ခြင့္ျပဳမိန္႕ကို ေဒသအလိုက္ ခ်ေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳ မိန္႕နွင့္အတူလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုပါ တပါတည္းခ်ေပးနိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားေပးထားသင့္ပါသည္၊ ေဒၚလာ ၅ သန္းေအာက္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ေအာက္ေျခမွ အတည္ျပဳေပးနုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈကို ဇံု (၁)၊ ဇံု(၂)၊ ဇံု(၃) ဟူ၍ ေဒသ၏ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အေျခအေနကိုလိုက္၍ ဇံုသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္၊ ဇံု (၁) တြင္ Tax Holiday ၇ ႏွစ္၊ ဇံု (၂) တြင္ ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ဇံု (၃) တြင္ ၃ ႏွစ္၊ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ၾကိဳဆိုပါသည္၊ ထို႕အတူ ထိုရံုးမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ၾကမည့္လူငယ္ကေလးမ်ား (Young officer ) ကေလးမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႕လာၾကပါဟု ဖိတ္ေခၚရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ ယေန႕ေကာ္မရွင္မွာ ( Inward Looking ) ေခၚ လာသည့္ပုဂၢိဳလ္ကို လက္ခံစီစစ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ တကယ္က ျပင္ပကမၻာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံနိုင္သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးသည္၊ သူတို႕ကို ႏွင့္ ဖိတ္ေခၚရန္ လိုအပ္သည္၊ (Outward looking)

ကိုယ္ကအျပင္ကိုထြက္ျပီးလာၾကပါ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွည့္ပါဟု ဖိတ္ေခၚရန္အတြက္ ထိုအရာရွိငယ္ ကေလးမ်ားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ေပးထားရန္အေရးၾကီးပါသည္၊ အထက္ကေဖၚျပခဲ့သည့္ စက္ရံုတစ္ရံုေဆာက္ရန္ လိုအပ္သမ်ွကို ထိုအရာရွိမ်ားက ေျဖရွင္းေပးရပါမည္၊ ျပင္ပမွရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံ ရန္လာေရာက္သူအဖို႔ လိုအပ္သမွ်ကို ထိုအရာရွိငယ္ ကေလးမ်ား ကေျဖရွင္းေပး ၾကရပါမည္၊

ဦးေအးလြင္က စက္မႈဇံုမ်ားတြင္ ဥပေဒမရွိေသးဘူးဟုဆိုသည္၊ တစ္ခုခုျဖစ္လ်င္ ဘယ္သူ႕ကိုတိုင္ၾကား၍ ဘယ္သူကအေရး ယူေျဖရွင္းမလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္၊ ထိုအရာအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္၍ အေျဖထုတ္ေပးရမည့္သူမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ မရွင္ ပင္ျဖစ္သင့္သည္။

သူက “တံခါးဖြင့္လ်င္ ယင္ေကာင္ေတြ၀င္လာမွာဘဲ “ဟု တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ တိန္ေရွာက္ပင္၏ စကားကိုအသံုးျပဳ၍ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈနွင့္အတူ အဖ်က္အဆီးမ်ား၀င္ေရာက္လာနိုင္ပံုကို ရွင္းျပသည္၊ နိုင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုသည္မွာ နိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းတာေတြေရာ၊ ဆိုးတာေတြေရာ ပါလာမွာသဘာ၀ပင္၊ အခုအေျခအေနက ၀င္လာသမ်ွကို လက္ခံရမယ့္အဆင့္မွာ ဘဲ ရွိပါေသးတယ္၊ တစ္ခ်ိန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္၀င္လာမွ ေကာင္းတာမေကာင္းတာကိုလဲစီစစ္ဖို႔လိုမည္၊ ဗမာစိတ္ဓါတ္ က မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္လိုေသာ အေတြးအေခၚမ်ားက လႊမ္းမိုးေနသည္။

(၃)

ဦးေအးလြင္၏အင္တာဗ်ဴးမွာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးၾကဘို႔ လိုသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဥပေဒအသစ္ေတြျ႔ပဌာန္းေနပါျပီ၊ ထိုဥပေဒမ်ားအသက္၀င္လာရင္ေကာင္းသြားမွာပါဟု အေကာင္းျမင္သူေတြရွိသည္၊ တကယ္ကဥပေဒေတြ ကလဲထြက္ပါ၊ ျပင္ပ၀င္ေငြရွာလိုေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျပသနာကို မေျဖရွင္းဘဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာမတိုးတက္ႏိုင္ပါ၊ သူတို႔ တေတြက တက္ လာၾကမည့္ ကမၸဏီအငယ္စား ေလးမ်ား ကို မတက္လာႏိုင္ေအာင္ဟန္႔တားေနၾကပါသည္၊

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္