ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ “ဟဟ” အေဟာ

October 18, 2017

ေမာင္လူေရး – ဖြတ္ဂါရာမ “ဟဟ” အေဟာ
(မိုးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇

ဖြတ္ဂါရာမသည္ ဇမၺဴဒိပ္ နိမိတ္ေပၚတဲ့ကၽြန္း၏ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ရကား အတိတ္တေဘာင္တို႔ျဖင့္ အရိပ္ေဆာင္ေလ့ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရာ၌ အတိတ္တေဘာင္စနည္းတို႔သည္ ေဆးစက္မ်ားျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။ ယင္းေဆးစက္မ်ားသည္ ေမွာ္ဆန္ေသာ အ႐ုပ္ထင္မႈရွိ၏။
ယခုေရာအခါသည္ တရံေရာအခါႏွင့္ စနည္းနာပုံ မတူေတာ့ေခ်။ တရံေရာအခါက ေလွဆိပ္ လွည္းဆိပ္ ဘုံဆိုင္စသည္တို႔၌ ဘယ္သူ ဘယ္လို တြတ္သလဲ စနည္းနာရ၏။ ယခုမႈ ေျခတိုေအာင္ ေလွ်ာက္စရာ မလိုေတာ့ေခ်။ ေဘလိုတာ ျဖည့္လိုက္ဖို႔သာ။ ကိုယ့္အိပ္ယာေပၚမွ ဖုန္းကို ပြတ္လိုက္႐ုံမွ်ႏွင့္ တျပည္လုံးတြတ္သမွ် ၾကားရ အဲ ဖတ္ရေပေတာ့သည္။ ၾကားရသမွ်ထဲက “စနည္း” အရည္မွီသည့္ စကားလုံးမ်ားကို ဆြဲထုတ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တိုင္းျပည္၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အရာမ်ားကို ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ေပသည္။

“ဗရမ္းဗတာေတြပါဟယ္” ဆိုေသာ စကားသည္ ေဖ့ဘြတ္မ်က္ႏွာစာတြင္ ေလာက္ကဲ့သို႔ တရြရြတက္လာ၏။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေစ်းအိမ္သာက ေလာက္မ်ားကဲ့သို႔ တဖြားဖြားတက္လာၿပီးေနာက္ တိုင္းျပည္သည္ တရားစီရင္ေရးဗရမ္းဗတာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဗရမ္းဗတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗရမ္းဗတာ၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းဗရမ္းဗတာ၊ သိမ္းဆည္းေျမယာအေရးဗရမ္းဗတာ၊ မီဒီယာဗရမ္းဗတာ၊ အမတ္ဗရမ္းဗတာ အရပ္ဗရမ္းဗတာ၊ ဇာတ္ဗရမ္းဗတာ၊ နတ္ဗရမ္းဗတာစသျဖင့္ ဗရမ္းဗတာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ တလႈပ္လႈပ္တရြရြ ျဖစ္ေနရမည္ဟု ဆိုေပသည္။

ဦးကိုနီသတ္ေသာတရားခံမ်ားကို တရားစီရင္မႈအစ ၆၆ဃဥပေဒျပဳမႈအလယ္ ေတာင္ျပံဳးပြဲပိတ္ခံရျခင္းအဆုံး ဤသုံးခုေလာက္ ဆင္ျခင္ၾကည့္႐ုံႏွင့္ သိသာႏိုင္သည္။ သခ်ၤာပါေမာကၡ လည္ဆည္ပဝန္ႀကီးျဖစ္၊ ဒုဝန္ႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ျဖဳတ္ခံရတာေတြ ရခိုင္အေရးမွာ မီဒီယာက ပလီတာေတြ ထားပါဦး။

“ဒိုးခ” ဆိုတဲ့ စနည္းကေတာ့ ခရီးစရိတ္ကို ဆိုလိုသည္။
ဒိုးခဆိုသည့္အတိုင္း သြားေရးလာေရးအဖိုးအခမ်ား ပိုကုန္က်လာသည္။ ေငြတင္မက အခ်ိန္ကိုပါ ပိုေပးလာရရာ” ျပည့္အင္အားသည္ ကားေပၚမွာသာ ရွိသည္ “ဟူေသာ သေဘာ အေဟာထြက္သည္။

“ဟဟဘဲရမယ္” ဆိုသဟာသည္ ဖြတ္ဂါရာမ၏ အဟမ်ားကို အထူးဆိုလိုသည္။ သာမန္ ဟ သည္သာမက အထူး ဟ သည္ဟု ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ဖြတ္ဂါရာမသည္ တခါးမရွိ ဒါးမရွိ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟႏွစ္လုံးထပ္၍ ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

ေဟာသည့္အတိုင္းပင္ အေနာက္တံခါးသည္ ဟ ႐ုံမက ဟက္ ပင္ ခံလိုက္ရသည္။ အခုအခါ ကမ႓ာ့ဆရာႀကီးမ်ား မီဒီယာမ်ား၏ ဟဟ လုပ္တာ ေဟာက္တာ ဟဲတာပင္ ခံေနရေခ်ေသးသည္။ ဟ ႐ုံမက ဟင္းလင္းပြင့္ေနတာကေတာ့ အေရွ႕တံခါး ေျမာက္တံခါး။ သစ္ေရာ ေက်ာက္ေရာ တလေဟာ။ ေတာင္တခါးကလည္း လူေတြ တေသာေသာထြက္ေနသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပညာသင္လိုလို ပညာရွင္လိုလိုႏွင့္ အေပၚတခါးက ထြက္သြား ဝင္လာ လုပ္ေနၾကပုံမ်ားကို အလင္းျပသည္။

ေဖ့ဘြတ္စနည္းမ်ားကား မၿငီးစရာ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားစြာကို ဆြဲေနေပေတာ့သည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဳက္သံ” ဆိုသည့္ စကားလုံးလည္း ကုန္းကုန္း ကုန္းကုန္းနဲ႔ တက္လာျပန္ရာ အဲဒီကထဲက စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ငိုရွိဳက္ေနၾကရမည္မွာ သိသာလွသည္။ NCA မွ်ႏွင့္ဘဲ ျမန္ျပည္ေၾကမြသည့္ကိန္းကို လူပိန္းပင္ သိေစျပန္သည္။

“သိုက္ကလာတယ္” ဆိုသဟာ တခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားကေတာ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္ ဌာနဆိုင္ရာ ဗိုလ္ျပဳတ္မ်ား၏ ဘနဖူးသိုက္တူးပုံကို အေဟာထြက္သည္။
တခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားကေတာ့ စနည္းထက္ျမင့္ တေဘာင္အဆင့္ေပးတြက္ေသာအခါ ၂၀၀၈ေျခဥကို ဆိုလိုပါသတဲ့။ သိုက္ကလာသူမ်ားက တျပည္လုံးရွိ သတၳဳသိုက္ ေရနံသိုက္ ဂက္စ္သိုက္ ေရႊသိုက္ ေက်ာက္သိုက္ သစ္သိုက္ ေျမသိုက္ ဒီမိုကေရစီသိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးသိုက္မ်ားကို ထင္သလိုႏိႈက္ၾကသည့္အျဖစ္ကို ထုဆစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသတဲ့။

“ဆုေတာင္းေလ ဆုေတာင္း” ဆိုသည့္စနည္းကေတာ့ ေဖ့ဘြတ္ စနည္းခ်ဳပ္တည္း။ သိေတာ္မူသည့္အတိုင္း အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ေတြအားလုံးကို စု႐ုံး အ႐ုပ္ထင္မႈတည္း။
မိမိကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ မိမိတဦးခ်င္း မိမိဝတ္ေက်ာင္း၌ ကုသိုလ္ျပဳ ဆုေတာင္းေန႐ုံႏွင့္ ဖြတ္ဂါရာမ နလံထဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။ အႏို႔သို႔မို႔ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစုံ လူစုံ ၿမိဳ႕စုံ တရက္တည္းစုေပါင္း၍ ဆုေတာင္းပြဲႀကီးမ်ားေပၚရသည့္ပုံကို စနည္းစုတ္တင္ကာ ကမၺည္း႐ုပ္ထင္ထားျခင္းတဲ့ဗ်ာ။

“ဂ်င္းေကာင္”တို႔ “ဂ်င္းထည့္”တို႔ဆိုသဟာကေတာ့ ဖြတ္ဂါရာမတြင္ “ဂ်ီႏိုဆိုက္”အသံမ်ား မိုးလုံးလွ်ံလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာလိုရင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္လူေရး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သေရာ္စာ, ေမာင္လူေရး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)