ေမာင္လူေရး – ဆုိရွယ္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳမႈသေဘာ

November 12, 2017

 

ေမာင္လူေရး – ဆုိရွယ္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳမႈသေဘာ

(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ယုံၾကည္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိကုန္ေသာ လူအမ်ားအား ကိုယ့္သေဘာဆႏၵေတြကို တကမာၻတစ္ခုုလုံးအား တင္ဆက္ခြင့္ေပးသည့္ ဘုရားတို႔၏ဧကရာဇ္ နည္းပညာေခတ္ႀကီး၏လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္သည္။

နည္းပညာအားနည္းေသာ ဒီမုိကေရစီတြင္ လူတုိင္းအဖုိ႕ ၎တုိ႔ ဆႏၵမ်ားကုိ တင္ျပခြင့္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စင္ရွိသူမ်ား၊ ပလႅင္ရွိသူမ်ား၊ မီဒီယာပိုင္ရွင္မ်ား၊ မိုက္ခြက္ကိုင္မ်ား၏ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္သမွ် ခံၾကရေပသည္။ ယခုမူ လူတုိင္းအဖုိ႔ မိမိအေကာင့္သည္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ကုစားေရးစင္တာ၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးရာ၊ သတင္းဌာနမ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ေကာင္းစြ။
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေရြးခ်ယ္မႈ စိစစ္မႈ တင္ဆက္မႈ စည္း႐ုံးမႈ လႈံ႔ေဆာ္မႈအရည္အေသြးမ်ားလည္း ကၽြဲကူးေရပါ တတ္ေျမာက္လာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ပါဝင္ထိမ္းေက်ာင္းခြင့္၊ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခြင့္လည္း ရွိလာၾကၿပီး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေရးလည္း အပိုအျဖစ္ရရွိျပန္သည္။

အဆိပ္အေတာက္ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားအတြက္ေတာ့ ပ႐ိုဖိုင္အစစ္မရွိသူ၊ နာမည္အစစ္မသုံးသူေတြကို လက္မခံျခင္း၊ ယင္းအေကာင့္မ်ားမွ သတင္းပလင္းမ်ားကို မလိုက္ မရွယ္ျခင္းျဖင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျပႆနာမရွိေခ်။ ယင္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈထိ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေစမည္။
ယခုအခါ လူ႔ေဘာင္၏အယုတ္တမာမႈမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံက ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္အတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ေလာကပါလမီဒီယာပင္ ျဖစ္လာေခ်ေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူတေယာက္ကို တကမာၻတည္ေထာင္ေပးသည့္အတြက္ လူတိုင္းကိုယ့္ကမၻာႏွင့္ကိုယ္ တန္းတူရည္တူရွိလာၿပီး လူတဦးခ်င္း အျပားသေဘာ နက္ဝပ္သေဘာေဆာင္လာေပသည္။ နယ္နိမိတ္ရွိသလို နယ္နိမိတ္လည္း မရွိေတာ့ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ တဦးတည္းကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ္ရွိၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာဆက္ဆံေရးရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္ လူတေယာက္ ဘဝႏွစ္ခုျဖစ္သြားသည္။ တဘဝက လူ႔အသိုင္းအဝန္း၏ စည္းမ်ဥ္းခံ မူလဘဝျဖစ္ၿပီး၊ ဘဝသစ္က ကိုယ့္ခံစားမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စံႏႈံးကို ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္သည့္ဘဝတမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္းဘဝသစ္ေတြစုစည္းၿပီး အရင္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မရွိဘူးေသးေသာ ဝါဒသစ္ အယူသစ္ ႏိုင္ငံသစ္ နယ္ေျမသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသစ္မ်ား ေပၚလာေတာ့မည္။ဆုိရွယ္ မီဒီယာဆိုသည့္ ခ်ိမ္းေစာက (chain-saw) ယခင္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ့္က႑အလိုက္ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးထားမႈမွန္သမွ်ကို တိုက္ျဖတ္ခ်ေနသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားေလ်ာ့က်လာၿပီး အျခားသူမ်ား၏ပါဝင္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳလာရၿပီ။ လူတန္းစားအလိုက္ လူလည္က်ေနေသာျဖစ္ရပ္မ်ား အားေပ်ာ့လာၿပီ။ လူ႔အသိုင္းအဝန္းက စီရင္ေသာ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္မ်ား အသက္ဝင္ အားေကာင္းလာသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္ လူထုအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ မေလ်ာ္ၾသဇာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္လာသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေဒါင့္တေဒါင့္က အလြန္ေသးငယ္သည့္ အလြဲေသးေသးေလးတခုကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပံဳးစရာေလးကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံးဆီ တမုဟုတ္ျခင္းျဖန္႔ခ်ီႏိုင္သည့္အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းေအာင္ အရသာရွိေအာင္ လူတိုင္းပါဝင္ခံစားကူပ့ံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တခုတည္းေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အဆုံးသတ္ေပးၿပီး တကယ့္လိုအပ္မႈ လိုလားမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ လူ႔ေဘာင္အသစ္ကို ထူေထာင္ေနသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏အစြမ္းကို ျမင္ေနရသည္။ မၾကာမီကာလတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈစသည့္ မေကာင္းမႈမ်ား ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိယုံသာမဟုတ္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားပင္ ဆိတ္ကြယ္ရာမဲ့သြားေတာ့မည္။ ဆုိးရြားေသာ ႏူိင္ငံေရး ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားႏွင့္ အစုိးရဆုိးမ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးသြားေတာ့မည္။ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးက လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားမႈမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားပစ္ေတာ့မည္။ နည္းပညာက လူ႔ေဘာင္တခုလုံးကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာစနစ္ကို ေမြးဖြားေပးသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ ပ႐ိုဖိုင္အစစ္သုံးဆြဲျခင္း၊ အခ်က္အလက္မွန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ လူ႔ေဘာင္တခုလုံးက အသိအမွတ္ျပဳေသာလူသားအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာမည့္အျပင္ လူ႔ေဘာင္ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း လူသားထုတရပ္လုံးခ်ိပ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာျခင္းက လူ႔ေဘာင္၏မေကာင္းဆိုးရြားမႈမွန္သမွ် အလိုလိုဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္လာမည္။ ဘာသာတရားအဆုံးအမအပါအဝင္ လူသားမ်ားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ အေကာင္းအမြန္မွန္သမွ် လူသားဆိုင္ျဖစ္လာေပမည္။ အသိဉာဏ္ျမင့္မားေရးအပါအဝင္ အၿမဲတန္း အာသာဆႏၵ ပင္လယ္ဝျဖစ္ေနေသာလူသားအဖို႔ နည္းပညာမွတပါး ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ေသာအျခားအရာရွိမည္မဟုတ္ေခ်တကား။

ေမာင္လူေရး

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္, ေမာင္လူေရး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္