ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ့မလား

November 21, 2017ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ့မလား

(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားACကလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈဟုျပစ္တင္စြပ္စြဲခံေနရမႈ ႏွင့္မိမိတိုင္းျပည္တြင္း ရွိသူမ်ားက ဗုဒၶဘာသာကို သစၥာေဖာက္ဖ်က္သူအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈမ်ားအၾကားတြင္ သူမသည္သူမ၏ တိုေတာင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလ အတြင္း ညပ္ေန ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရျပီး ၂ႏွစ္တာကာလနီးပါးရွိလာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးဗုဒၶဝါဒီတို႔က တဖက္ မူဆလင္ထၾကြမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားက တဖက္တို႔အၾကား တြင္ၾကားညွပ္ေနခဲ့သည္။

အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္းကိုလိုခ်င္သလား သို႔မဟုတ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ လာျခင္းကို လိုခ်င္သလားဆိုသည္ကိုစဥ္းစားၾကဖို႔ လိုေပသည္။ ရွဳပ္ေထြးလွသည့္ျပႆနာကို ဂဃဏန နားလည္မႈမရွိပါက ထိုအခ်က္သည္ စစ္အုပ္ဝါဒဆီသို႔ ျပန္လည္သြားသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ဖိတ္ေခၚသလိုျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္။

ျဖည့္စြက္ေျပာရလွ်င္ လက္ရွိလက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရတို႔ၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္လည္း သေဘာတူညီမႈရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နက္ရွိဳင္းစြာရွိေနေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္မွာသူမ၏အရည္အခ်င္း၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုနားလည္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈေပၚတြင္မူတည္သလို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပံ့ပိုးေထာက္ခံအားေပးမႈအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနေပသည္။

သူမ၏အဓိကစိမ္ေခၚမႈမွာ စစ္တပ္မွ ဆယ္စုႏွစ္တစုေက်ာ္ ေရးဆြဲျပီးမွအတည္ျပဳထားခဲ့သည့္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ႏိုင္ငံတခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳထားျပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဥပေဒမဟုတ္သလို ဖက္ဒရယ္ဥပေဒလည္း မဟုတ္သည့္အျပင္ ထိုဥပေဒသည္ စစ္တပ္ကိုအစိုးရပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ႏွင့္ စီးပြါးေရး အခြင့္အလန္းမ်ားကို ၾကီးမားစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားႏိုင္ခြင့္ကို ေစာင္းေပးထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ၾကံခိုင္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ

သူမအေနႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္ၾကီးမားသည့္ စိမ္ေခၚမႈမွာၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနသည့္ အမ်ိဳးသားေရး ဗုဒၶဘာသာ ထၾကြလာမႈပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွေမြးဖြားလာသည့္ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရရန္ စိုင္းျပင္းလ်က္ရွိသည္။ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီကိုထင္ရွားစြာ ေထာက္ခံအားေပးေနသူတေယာက္မွာ အမ်ိဳးသားေရး ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ မဘသကို ဦးေဆာင္ေနသူ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီး ဝိရသူျဖစ္ျပီး တိုင္းမဂၢဇင္းတြင္ ဗုဒၶအၾကမ္းဖက္ဝါဒီ၏ မ်က္ႏွာဟု ေဖာ္ျပ ခံရသူျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေရး ဗုဒၶဝါဒီအုပ္စုေပၚထြန္းလာျခင္းက မူဆလင္မ်ားကိုပစ္မွတ္အျဖစ္ထားလာခဲ့သည္။ ထင္ရွားသည့္ မူဆလင္ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနဦးကိုနီကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဂ်န္နဝါရီလတြင္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ လူအမ်ားၾကား ပစ္သတ္လုပ္ၾကံျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုေသနတ္သမားကိုငွားရမ္းခဲ့သူမွာ စစ္တပ္မွအျငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးတေယာက္ ျဖစ္ျပီး ထိုသူကမဘသကို အလွဴေငြသိန္း၅၀၀က်ပ္ လွဴဒန္းခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ထိုသူႏွင့္ၾကံရာပါမ်ားသည္လည္း စစ္တပ္ထြက္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေတြးအျမင္သမားတေယာက္ျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔ပဓါနက်က် လုပ္သူတေယာက္မဟုတ္ေခ်။ သူမကစစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားကို သူမ၏အစိုးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေစခြင့္ေပးခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ အေပးအယူလုပ္လာျပီး ေနာက္ဆံုးအေျခခံဥပေဒၾကီးကို ေျပာင္းလဲရန္ သေဘာတူညီလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထား သူျဖစ္သည္။

သူမအေနႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို တြင္တြင္ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒကိုေျပာင္းလဲပစ္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵအလွ်င္းမရွိၾကေခ်။ တဖက္တြင္ သူတို႔ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္းတြင္ သူမကိုဆန္႔က်င္ႏိုင္ဖို႔ က်ိဳးစားလ်က္ရွိၾကသည္။

တပ္မေတာ္မွ ထိပ္တန္းစစ္အရာရွိၾကီးမ်ားသည္ သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စစ္မႈထမ္းစဥ္ ကာလကေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာ္လည္း စစ္တပ္မွအနားယူသည့္အခါတြင္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မ်က္ကြယ္ ျပဳလ်က္ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီသို႔သာ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူတို႔၏သစၥာေစာင့္သိမႈကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သူတို႔အားဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ခန္႔ထားခဲ့သည္။

မဘသကိုမဟာသံဃနာယကအဖြဲ႔မွ တရားမဝင္ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔၏လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရက ကိုင္တြယ္ရန္မျပဳလုပ္ရဲဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ရခိုင္အေရးကိုေျဖရွင္းရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ အၾကံေပးေကာ္မတီ မွ ျပႆနာအတြက္ အေျဖရွာမႈအၾကံျပဳခ်က္ကို သမတဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မွ်တေရး ႏွင့္အနာဂါတ္အတြက္ ၾကီးပြါးခ်မ္းသာေရး တို႔ကိုေရွ႕ရွဳေသာ အၾကံျပဳခ်က္သည္ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုရရွိလာေစသည္။

သို႔ရာတြင္၂ရက္အၾကာ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ပုလိပ္စခန္း ၃၀ ကို သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အာရကန္ရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ အာဆာဟုေခၚေသာ အဖြဲ႔ကလွ်ပ္တပ်က္ တခ်ိန္တည္း တေန႔တည္း ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္။ေက်းရြာမ်ားရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၄ေသာင္းခန္႔ နီးရာ စစ္ေတြျမိဳ႕သို႔ထြက္ေျပးၾကရသည္။ အာဆာတိုက္ခိုက္မႈသည္ စနစ္တက်စီမံထားျပီး ေအာင္ျမင္စြာ သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အျပစ္မဲ့ရခိုင္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ဟိႏၵဴ ၁၀၀ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ေျမျမဳပ္ထားမႈကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အာဆာတိုက္ခိုက္မႈသည္ ကိုဖီအာနန္အၾကံျပဳခ်က္ေနာက္ ၂ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္းသည္ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ေခ်။ အာဆာသည္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရးကိုလိုလားသည့္အဖြဲ႔မဟုတ္ေခ် သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွခြဲထြက္ျပီး မူဆလင္ျပည္နယ္ထူေထာင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အင္အားျဖင့္တံုျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ဒါးလွံႏွင့္အိမ္လုပ္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အာဆာအဖြဲ႔ဝင္ ၃၀၀ခန္႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်က္ကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ေနပါသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရခိုင္ႏွင့္ဟိႏၵဴမ်ားကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထိုေျပာၾကားခ်က္ႏွစ္ခုလံုး မွန္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွအာဆာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကို မီးတိုက္ခဲ့ၾကျပီး ရြာသားမ်ားကိုေမာင္းႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက သူတို႔ရြာကိုမီးရွိဳ႕သူမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္္။ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ေျပာစကားမ်ားသည္ မွန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ၆ သိန္းခန္႔စုျပံဳ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။

ျမန္မာအစိုးရမွသတင္းသမားမ်ားကို ထိုျပႆနာျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ခြင့္မျပဳခဲ့သျဖင့္ အာဆာစစ္ေသြးၾကြမ်ားက မီးရွိဳ႕ေနသည္ဆိုေစကာမူ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။

အာဆာ၏နည္းဗ်ဴဟာသည္ သံသယျဖစ္စရာနည္းနည္း ရွိသည္။ ေသနတ္ႏွင့္ လူ အင္အားမယွဥ္ႏိုင္ပါဘဲလ်က္ လွ်ပ္တပ်က္ တိုက္ခိုက္ျပီး ေက်းရြာမ်ားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အကယ္၍ သူတို႔ရြာထဲတြင္ ဆက္ေနမည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔အားလံုး အသတ္ခံရ လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဝါဒျဖန္႔ခ်ီျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလူသိန္းႏွင့္ခ်ီျပီး ထြက္လာေအာင္ လုပ္လိုက္သည့္အတြက္ ကမၻာ၏ အာရံုစူးစိုက္မႈကို ရရွိသြားခဲ့ျခင္းသည္ အာဆာ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္သလို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုတင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုပဋိပကၡေၾကာင့္ စစ္တပ္ကိုျပစ္တင္မႈထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္တင္ရန္ ကိစၥျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကြင္းတြင္သူမသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈတြင္တားဆီးရန္တာဝန္ရွိသည္ဟုဆို၍ ျပစ္တင္ျခင္းကို ခံေနရျပီး ျပည္တြင္းတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ားက မူဆလင္မ်ားဖက္သို႔ ယိမ္းသည္ဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း ကိ္ုခံေနရသည္။

တခ်ိန္ကအေနာက္၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းခံရသူသည္ ယခုအခါရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဒုကၡခံစားေနရမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆို ရေကာင္း လားဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းကိုခံေနရသည္။ သူမ၏ခ်စ္လွစြာေသာ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ၾကီးမွ မၾကာခင္ ကာလက ခန္းမတြင္ ဂုဏ္ယူစြာ ခ်ိတ္ထားေသာ သူမ၏ပံုကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။

တဖက္တြင္လည္း မဘသႏွင့္ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီတို႔မွ သူမ၏အစိုးရကုိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီဟု မေခၚဆိုသည့္အတြက္ဟု ရွံဳခ်ျပစ္တင္ေနၾကသည္။ ယခင္သမတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ တေယာက္အျဖစ္ ခ်ီးမြန္းၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမရွိ ဘဂၤါလီမ်ားသာရွိေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဝဖန္မႈ မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ေဒၚစုအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မူဆလင္မ်ားဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုသံုးစြဲခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က တပ္မေတာ္က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေျခမွဳန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံပြဲၾကီးကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး သမတဦးတင္ေက်ာ္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံမႈ မျပဳသည့္ အတြက္ဟု ဆိုကာျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ျပီး တပ္မွဴးတေယာက္လည္းျဖစ္ခဲ့သူက တပ္မေတာ္ကိုမေထာက္ခံတဲ့သူဆိုတာ သူပုန္ပဲဟုေဟာေျပာခဲ့သည္။ သူက ရိုဟင္ဂ်ာေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ငွက္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေဒၚစုတို႔ပါတီ အမွတ္အသား ခြပ္ေဒါင္းကိုရည္ညႊန္းလ်က္ တိုက္ရိုက္ပုတ္ခတ္ခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစစ္အစိုးရမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့ၾက သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၀၊၂၀၀၇ခုႏွစ္တို႔တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားက စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျပီး သံဃာေတာ္ ေျမာက္မ်ားစြာ အဓမၼသကၤန္းခြ်တ္ခံရျခင္း ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းမ်ားခံခဲ့ၾကရသည့္အျပင္ ေထာင္ႏွစ္ရွည္က်ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္သည္ယခုအခါတခ်ိန္က သူတို႔ကိုဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာသံဃာေတာ္မ်ားကို သူတို႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ အားေပးရင္း သူတို႔ဖက္သို႔ေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာဖက္ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေၾကာင့္ရလာသည့္ရလာဒ္မွာ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးႏိုင္ငံအႏွံ ျဖစ္ပြါးလာျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က စစ္ဆန္႔က်င္ေရး သံဃာေတာ္မ်ားသည္ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ရရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ႏိုင္ငံေရးအျမင္ရွိေသာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ေရႊဝါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ေဒၚစုကိ္ုဆက္လက္ ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ထြန္းကားလာေရး အားနည္းလာျခင္း

ေဒၚစုသည္ယခုအခါ အမ်ိဳးသားေရးဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ တပ္ေနာက္ခံအားျပဳထားသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔၏ ဖိအားႏွင့္ အျခား တဖက္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဖိအားႏွစ္ခုၾကားတြင္ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းခံေနရသည္။ သူမ၏ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဗ်ဴဟာကို ၾကီးမားစြာ အားနဲမႈကုိျဖစ္လာေစသည္။ သူမ၏တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ၾကား ေစ့ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္အလုပ္မျဖစ္ေပ၊ သူမ၏ တခ်ိန္ကမဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္လည္း ျပိဳကြဲလ်က္ရွိသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ပစ္ပယ္ျခင္းခံေနရသည္ဟု ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတ္ကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးမွာ ဆက္လက္ေဝးကြာ ေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။

သူမအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ကာလ ထိုျပႆနာမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ သူမအေနႏွင့္ စစ္တပ္ကိုသာ ေစာင္းေပး၍ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဗ်ဴဟာကိုျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ျပီး သူမအေပၚ ဆက္လက္ သစၥာရွိေနေသာ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားကို ယံုၾကည္စြာလက္တြဲႏိုင္ဖို႔လိုေပသည္။ သူမအေနႏွင့္ႏိုင္ငံတြင္း မည္သည္တို႔ မွားေနသည္ကို စစ္တပ္ျငိဳျငင္မႈကို ၾကည့္မေနဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ လိုေပသည္။

အကယ္၍ သူမအေနႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ရဲရဲတင္းတင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သူမအေနႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္ျပီး အရာရာတြင္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးထားေသာ အေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲရန္ ပိုမိုအခြင့္သာေသာ အေနအထားကိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ – ထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းတဦးျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေကာ္နယ္တကၠသိုလ္တြင္ အာရွဆိုင္ရာေလ့လာေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ရယူထားသူျဖစ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments