ထက္ေခါင္လင္း (MyanmarNow) ● ရခိုင္ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေန

November 23, 2017

ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေန
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေရးပါသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑ကို
အစိုးရက စီမံေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုအပ္ျခင္းမ်ား ရိွေနသည္

 
ေျမပံု၊ မင္းျပား
(Myanmar Now)
—  ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အဓိကက်သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က မၾကာေသးခင္ကေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတြင္  ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္းရာႏႈန္းျပည့္ မခန္႔အပ္ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္  ရွိသည့္ဝန္ထမ္း၊ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားကို သံုးၿပီး ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
 

ႏိုဝင္ဘာ၉ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းဒရိတ္ေက်းရြာရိွ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုျမင္ကြင္း
(ဓာတ္ပံုမ်ား – ဇာနည္ဝင္း/Myanmar Now)

 
“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစိုးရက
အဓိကအေျခခံျဖစ္တဲ့ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြကိုဦးစားေပး လုပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက ရခိုင္ေဒသရဲ႕ ေမြးရာပါလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းက အဓိကပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘတ္ဂ်က္က အကန္႔အသတ္ရွိေနတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာျပသည္။

 

ဝန္ႀကီးကအသံုးစရိတ္အတြက္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ အမတ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားျပဳအမတ္မ်ား အားေကာင္းေသာရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရရိွရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

“အစိုးရအဖြဲ႕က တင္တဲ့ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းတဲ့အခါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သေဘာတူရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ လုပ္ႏိုင္မွာပါ။တစ္ခါတေလေတာ့ လႊတ္ေတာ္က တျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဦးစားေပးတာမ်ိဳး ရွိတာေၾကာင့္ဘတ္ဂ်က္ကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္”
 
ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က  ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းဒရိတ္ေက်းရြာ အမ်ားသံုးေသာက္သံုးေရကန္တြင္ ေတြ႔ရသူႏွစ္ဦး။ေဒသတြင္းနည္းပညာ၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးစပါး၊ စပါးေစ်းကြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေနၿပီး  တျခားေသာတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားထက္ မ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ေၾကာင္းသူက ဆက္ေျပာသည္။

● မရွိမျဖစ္ တာတမံမ်ား
ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ယခုႏွစ္မိုးစပါးစိုက္ဧက ၁,၁ဝ၃,၅၁၅ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တာတမံမ်ားသည္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြင္းဆားငန္ေရဝင္ေရာက္မႈကို ဟန္႔တားႏိုင္သည့္အတြက္ အထူးအေရးပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းအစိုးရက ျပဳလုပ္ထိန္းသိမ္းေသာတာတမံ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္ထိန္းသိမ္းေသာတာတမံ၊ေဒသခံတို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထျပဳလုပ္ေသာ တာတမံဟူ၍ သံုးမ်ိဳး ေတြ႕ရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
 
ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ေလာင္းဒရိတ္ေက်းရြာအျပင္ဘက္ လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ ေရတစ္တန္၊ ကုန္းတစ္တန္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကသူမ်ား။ဧက ၅,ဝဝဝ ေအာက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမအတြက္ တည္ေဆာက္သည့္တာတမံမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ထဲတြင္ရွိၿပီး  က်န္တာတမံမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စီမံ ေဆာင္ရြက္သည္ဟုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္ကေျပာသည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင္႔ စားနပ္္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (LIFT) က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္  Tat Lan/ IRC အဖဲြ႔က မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိေက်းရြာတခ်ိဳ႕တြင္ ေရငန္တားတမံ ၆၅ မိုင္ခြဲကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အတြင္း တာတမံအရွည္၁၄၈ ကီလိုမီတာ( ၉၁ မိုင္ေက်ာ္ ) ကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္ဟု  LIFT အဖြဲ႕၏
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစိုးရအကူအညီ
ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္
ဒုတိယစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွဴး ဦးေအာင္ႀကီးကလည္း အသံုးစရိတ္ အကန္႔အသတ္ရိွသည့္ အေျခအေနတြင္တျခားေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးတဲြၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
 မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာအတြင္းမွ လယ္စိုက္ခင္း။

 

“အဓိကကေတာ့
စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ဆိုရင္ တာတမံကိုမွီတည္ၿပီးမွ လုပ္လုိ႔ရမယ္ဆိုတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ အဲဒီတာတမံေတြစိုက္ပ်ိဳးလုိ႔ရေအာင္ ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္တာက ဘတ္ဂ်တ္ပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္းလက္လွမ္းမီသမွ် စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မွာ ေတာင္သူေတြကို ကူညီေပးေနသလို ဆည္ေျမာင္းဌာနအေနနဲ႔လည္းသူတုိ႔တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီေနၾကပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဂီရိမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အားေကာင္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာတမံပ်က္စီးမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း၊ ဝင္ေရာက္လာသည့္ဆားငန္ေရေၾကာင့္ လယ္မစိုက္ႏိုင္ေသးသည့္ လယ္ေျမ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း မၾကာေသးခင္ကေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည့္ ေျမပံု၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ေက်းလက္ေဒသတခ်ဳိ႕ရိွ  ေဒသခံတို႔က တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကသည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ဇင္ေယာ္ေမာ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ခင္ဆန္းက ၎တို႔ရြာတြင္ တာတမံပ်က္စီးေနမႈကိုမျပဳျပင္ႏုိင္သည့္အတြက္ စပါးမစိုက္ႏိုင္သည့္လယ္အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီကေရငန္တား တာတမံေလးေတြက ေဒသခံေတြ ကိုယ့္လယ္အတြက္ ကိုယ္လုပ္တဲ့တာေလးေတြဆိုေတာ့ နိမ့္လည္းနိမ့္တယ္၊ေသးလည္း ေသးတယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ကိုမန္မုန္တိုင္း တိုက္လိုက္တာမွ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ပ်က္စီးသြားတယ္”ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆိုသည္။

“အခုခ်ိန္ထိ
ျပန္မလုပ္ႏိုင္လုိ႔ စပါးမစိုက္ႏိုင္တဲ့လယ္ေတြဆို အမ်ားႀကီး။ ရြာက လယ္သမားေတြရဲ႕လယ္ထက္ဝက္နီးပါးေလာက္ရွိမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လို လယ္သမားေတြအေနနဲ႔က ဒီတာတမံႀကီးအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ေငြစိုက္ထုတ္ၿပီး လုပ္ႏိုင္ၾကမွာလဲ။ အစိုးရ မကူညီဘဲနဲ႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိိမွစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကဦးမွာ မဟုတ္ဘူး”  
မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာအတြင္းမွ လယ္စိုက္ခင္း။ 

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ရိွေလွဆိပ္တစ္ခု ျမင္ကြင္း။ ဤေဒသသည္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမအတြင္းဆားငန္ေရဝင္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ေနရသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)