လွေက်ာ္ေဇာ – တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္/ အပိုင္း(၄)။ရွီအေတြးအေခၚ

December 1, 2017

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္
 အပိုင္း(၄)။ရွီအေတြးအေခၚ။(တျခားနယ္ပယ္မ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္။)
လွေက်ာ္ေဇာ
(မိုးမခ)၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇
တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ကြန္ဂရက္အၿပီးတပတ္အတြင္းမွာပဲအသစ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတဲ့ပါတီရဲ႕အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္အစု (ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အျမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္-၇ ဦး) က တႏိုင္ငံလံုးကပါတီဝင္ေတြအတြက္ အလြန္အဓိပြာယ္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတခုကို လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္ေန႔မနက္မွာ ပါတီရဲ႕အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ (၇) ဥိီးရွန္ဟဲၿမိဳ႕ကိုေလယာဥ္နဲ႔ေရာက္ လာၾကၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရဲ႕ပထမဆံုးအႀကိမ္ကြန္ဂရက္ျပတိုက္က ပါတီအလံေတာ္ေရွ႕ ပထမဆံုး ပါတီကြန္ဂရက္ကိုယ္စလွယ္ (၁၂)ဦးရဲ႕ ေၾကးရုပ္ထုႀကီး ေဘးမွာ ရွီက်င့္ဖင္က က်န္(၆)ဦးကိုဦးေဆာင္ၿပီး၊ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီထဲစဝင္ေရာက္စဥ္မွာဆိုရတဲ့ ကတိသစၥာကိုဆိုၾကပါတယ္။
ဒါကေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္ရဲ႕ပါတီရဲ႕မူရင္းရည္မွန္ခ်က္မ်ားအေပၚနဲ႔ ျပည္္သူအကိ်ဳးေဆာင္ေရးတို႔အေပၚ ခိုင္မာတဲ့သႏၷိ႒ာန္ကိုျပသလိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ပါတီ၀င္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ရဲ႕မူရင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ထာဝစဥ္သစၥာရွိၾကဖို႔သတိေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရွီက်င့္ဖင္က တို႔တေတြ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာေၾကာင့္ တို႔ဒီလမ္းကိုေရြးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ဘူး၊ ပါတီဟာ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေပါက္ခဲ့ေပါက္ခဲ့၊ ဘယ္ေတာ့မွ မူရင္းလမ္းကိုမေမ့သင့္ဘူး။…တဲ့။
ဒါ့အျပင္ ပါတီဝင္စဥ္ဆိုရတဲ့သစၥာစကားဟာ မမ်ားလွပါဘူး။ မွတ္မိလြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကိုတသက္တာ လံုးလိုက္နာဖို႔ေတာ့ ခက္လွတယ္။ …တဲ့။
ဒီေနရာဟာ သမိုင္းဝင္ေနရာပါ။ ဒီေနရာကေန၂၀ရာစုရဲ႕အႀကီးက်ယ္ဆံုးအေရးအႀကီးဆံုးေတာ္လွန္ေရးႀကီးတရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါ တယ္။
၁၉၂၁၊ ဇူလိုင္လက တရုတ္တျပည္လံုးရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္(၅၀)ေက်ာ္ထဲက ကိုယ္စလွယ္(၁၂)ဦးဟာ ဒီေနရာမွာ ပထမဆံုးေသာ ကြန္ဂရက္ကို က်င္းပခဲ့တာပါ။ ဒီကိုယ္စလွယ္ေတြထဲမွာပါခဲ့တဲ့ေမာ္က ဒီအခန္းဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕မီးဖြားခန္းလို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။
အခုအႏွစ္(၉၀)ေက်ာ္ၾကာအၿပီး ပါတီဝင္သန္း(၈၀)ေက်ာ္လာၿပီးခိ်န္မွာေတာ့ ရွီက ဒီအခန္းဟာ ပါတီဝင္မ်ားရဲ႕ဝိညာဥ္အိမ္္(spiritual home) လို႔ ဆိုပါတယ္။
   
ဒါက ဒီေခါင္းေဆာင္မႈသစ္ဟာ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကိုမူလတာဝန္ႀကီးတရပ္အျဖစ္သေဘာထားေၾကာင္း ျပသလိုက္တာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ က်န္အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုရွီက်င့္ဖင္က သူ႔အစီရင္ခံစာမွာေျပာဆိုတဲ့အခါမွာလည္း ဒီပါတီတည္ေဆာက္ေရး ဟာ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ပါဝင္လာပါတယ္။
… တရုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ေခတ္သစ္ကာလပိုင္းဆိုင္ရာအေတြးအေခၚမ်ား ကို ကိုင္စြဲၿပီး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေျခခံေပၚလစီမ်ား။

၁။ လုပ္ငန္းအားလံုးအေပၚပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈအာမခံရွိေရး။

တိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ႔ကလုပ္ငန္းအားလံုးမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းကိုတည္ေထာင္ၿပီး အားေကာင္း ခိုင္ မာေစရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကိုခံယူရမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတိုင္းဟာပါတီဗဟိုရဲ႕ လမ္း ညႊန္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီရမယ္။

၂။ လူထု-ဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈကိုက်င့္သံုးေရး။

လူထုဟာ သမိုင္းကိုဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီနဲ႔တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကိုလည္း အဆံုးအျဖတ္ေပးမဲ့အင္အားစုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ပါတီဝင္ မ်ားရဲ႕အေျခခံလုပ္ငန္းလုပ္ညႊန္ဟာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ေရးသာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအားလံုးမွာ လူထုလမ္းစဥ္က်င့္သံုးရပါလိမ့္မယ္။ (ရွီခရုိင္အဆင့္မွာတာဝန္ထမ္းေနစဥ္က သူ႔ လက္ ေအာက္ ေက်းရ႔ြာအဆင့္ေကဒါတဦး (ယခုကြန္ဂရက္မွာကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါလာသူ) ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတခုမွာ ရွီရဲ႕ညႊန္ၾကားမႈတခုကို ဒီလိုေျပာသြားတာၾကားရပါတယ္။-
ခင္ဗ်ားတို႔တာဝန္ယူထားရတဲ့သူေတြက ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔စကားေျပာတဲ့အခါမ်ားမ်ားျပံဳးျပရင္ ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္တယ္။ လူထုက ေက်နပ္ေနတယ္ဆိုတာျပသတာ။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားျပံဳးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါ။ ….တဲ့)

၃။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဖက္စံုနက္ရႈိင္းစြာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေရး။

တရုတ္ျပည္ကိုဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကသာကယ္တင္ႏိုင္မွာ။ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီနဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ တရုတ္ထူးျခားခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဆိုရွယ္ လစ္စနစ္ရဲ႕လုပ္ငန္းရပ္ႀကီး(mission)ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာစနစ္နဲ႔အရည္အေသြးကို ဆက္လက္တိုးတက္ဖို႔ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကို ဖယ္ထုတ္ရမယ္။
အေဆာက္အအံုမ်ား(institutions)ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ရမယ္။ အက်ိဳးစီးပြားရရွိထားသူမ်ား(Vested interest groups)ရဲ႕ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊားရမယ္။ တျခား ယဥ္ ေက်းမႈမ်ားကေအာင္ျမင္ ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာ အတုယူရမယ္။ သန္႔စင္တဲ့၊ ေကာင္းမြန္ၿပီးအလုပ္ျဖစ္တဲ့၊ ခိုင္မာတဲ့၊ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့၊ အေဆာက္အအံုတစံုလံုး (a set of institutions)ကို တည္ေဆာက္ရမယ္။

၄။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအျမင္သစ္ကိုလက္ခံလုပ္ေဆာင္ေရး။

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံကိုေျပာင္းၿပီး၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးတြန္းအားသစ္မ်ား ရွာေဖြရမယ္။
ထုတ္လုပ္ေရးဖက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုျပဳျပင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ရမယ္။ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို အားေပးရမယ္။ ေက်းလက္ေဒသစီးပြားေရးမ်ားအားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေရး စနစ္တက်ႀကိဳးပမ္းရမယ္။ ထိမ္းညိႇလုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု တံခါးဖြင့္ေရးအတြက္ ေရခံေျမခံသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။

၅။ ျပည္သူလူထုက တိုင္းျပည္ကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစေရး။

ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကိုလက္ခံႏိုင္ဖို႔ႏိုင္ငံေရးအရတိုးတက္မႈေတြရွိရပါမယ္။ ဒီအတြက္ႏိုင္ငံရဲ႕ဘက္စံုလုပ္ငန္းေတြမွာ လူထုပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုက်င့္သံုးေနတဲ့ အဆင့္အသီးသီးကအတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဂရက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူထားတဲ့ပါတီစံု စနစ္၊ ပါတီဝင္မဟုတ္သူမ်ားရဲ႕သေဘာထားေတြရယူတာ၊ ေဒသဆိုင္ရာလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ေအာက္ေျခရပ္ကြက္လိုက္ဖြဲ႔ စည္းထားတဲ့အဖြဲ႔မ်ား၊ (grassroot organizations)၊တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းမ်ား၊ စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္အေျဖရွာတဲ့နည္း(socialist consultative democracy) ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီပံုစံကိုျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ရမယ္။

၆။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္အသီးသီးမွာတရာဥပေဒအရအေျခခံေရး-အတြက္အာမခံေရး။

(Law-based Governance) ဒါဟာ တရုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အာမခံခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္တရားဥပေဒမ်ားကို ျပဳစုၿပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအေျခခံတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကိုထူေထာင္မယ္။ ႏိုင္ငံ-အစိုးရ-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအတြက္-ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဥပေဒျပဳေရးစနစ္မ်ား(jurisdiction)ကိုျပဳျပင္ရမယ္။ ျပည္သူမ်ား-ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ေလးစားသူမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရမယ္။

၇။ ဆိုရွယ္လစ္တန္ဖိုးမ်ားရဲ႕အရင္းခံအခ်က္မ်ားကိုကိုင္စြဲေရး။

တရုတ္အေျခခံယဥ္ေက်းမႈေဟာင္းမ်ားထဲကေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးတြင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းၿပီး၊ ေရွ႕တန္းေရာက္တဲ့ဆိုရွယ္လစ္တန္ဖိုးမ်ား(values)ကို ျမႇင့္တင္ေပးရမယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ တရုတ္ျပည္သူတရပ္လံုးယဥ္ေက်း ရည္မြန္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

၈။ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကတဆင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈမ်ားကိုအာမခံေရးနဲ႔တိုးတက္ေစေရး။

လူထုရဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္ေရးကိုအဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး၊ လူထုတြင္းျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရမယ္။ လူမႈေရး တရား မွ်တမႈ (social justice) ရွိေစရမယ္။ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြကို လူတိုင္းတေယာက္မက်န္စံစားႏိုင္ရမယ္။ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိေစရ မယ္။

၉။ လူသားနဲ႔သဘာဝအၾကားသဟဇာတရွိေရးအတြက္ အာမခံေရး။

  
လူေတြရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖြ႔ံၿဖိဳတိုးတက္မႈပံုစံမ်ားေရးဆြဲရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ (eco-friendly) ျဖစ္ရမယ္။

၁၀။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးမွာတစံုလံုးအရေရာ၊ ဘက္အသီးသီးအရေရာ(holistic)၊ ဘက္စံုကခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေရး။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္။
လူထုလံုျခံဳေရး။ ျပည္တြင္းျပည္ပဘက္စံု၊ အစဥ္အလာအႏာၱရာယ္မ်ား(သဘာဝေဘးမ်ား)။ အစဥ္အလာမဟုတ္တဲ့အႏၱာရာယ္မ်ား (အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ)။ စတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ႏိုင္တဲ့ေဘးမ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ ထားရမယ္။
အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့စနစ္၊ အေဆာက္အအံု၊လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္ …စတာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္ ရမယ္။

၁၁။ ျပည္သူ႔လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအေပၚပါတီရဲ႕အႂကြင္းမဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈကိုင္စြဲေရး။

ေခတ္သစ္ကာလအတြက္အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့တပ္မေတာ္တရပ္တည္ေထာင္ေရးဆိုတဲ့ ပါတီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကိုအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအားလံုး ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကိုခံယူရမယ္။ ပါတီအေပၚသစၥာရွိမႈကိုျမႇင့္တင္ရမယ္။ ဒီအတြက္အေျခခံမူမ်ား၊ စနစ္မ်ားကိုအျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ နည္းပညာအသစ္မ်ားတပ္ဆင္ေရး စတာေတြကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကိုလည္းအားေပးရမယ္။ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္စုစည္း ေပါင္းစပ္ျခင္း (integration)ကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

၁၂။”တိုင္းျပည္(၁)ျပည္၊ စနစ္(၂)ခု”မူကိုကိုင္စြဲေရးနဲ႔တိုင္းျပည္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေရး။

—တရုတ္တျပည္လံုးျပန္လည္ေပါင္းစည္းလာေရးဟာတရုတ္အိပ္မက္(သို႔မဟုတ္)တရုတ္ျပည္ျပန္လည္ထြန္းေတာက္လာေရး(rejuvenation)အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္-မကာအို-တို႔ရဲ႕ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိမ္းသိမ္းေပးရမယ္။ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ဆက္ဆန္ေရး(cross-strait relation)ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေျခခံေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ရမယ္။
  

၁၃။ လူသားအားလံုးအတြက္ အနာဂတ္မွ်ေဝထားတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္တည္ေဆာက္ေရးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေရး။

…တရုတ္အိပ္မက္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားကျပည္သူမ်ားရဲ႕အိပ္မက္နဲ႔လည္း ဆက္စပ္ရမယ္။ တရုတ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္ၿပီးတည္ၿငိိမ္တဲဲ့ ႏိုင္ငံတကာပတ္ဝန္းက်င္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ လူသားအားလံုးအတြက္အက်ိဳးရွိမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပံုစံကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးကစီးပြားေရးေတြဟာ ပိုမိုပြင့္လင့္၊ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို မွ်ေဝခံစားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။

၁၄။ ပါတီအေပၚျပည့္စံုတဲ့၊ တင္းၾကပ္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ၾကပ္မႈ (governance) က်င့္သံုးေရး။

မိမိကိုယ္မိမိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ မိမိကိုယ္မိမိတင္းၾကပ္စြာေတာင္းဆို-အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း-သတၱိေတြဟာ-တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕အထူးျခားဆံုး လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ 
ပါတီဝင္မ်ားဟာ ပါတီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကိုအေျခခံစည္းကမ္းအျဖစ္ဆုပ္ကိုင္ၿပီး၊ ပါတီရဲ႕စြမ္းအင္ဘက္္စံုက ျပည့္ဝ လာေရးကိုႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။
အထူးသျဖင့္အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕လုပ္ဟန္မ်ားကိုၾကည့္ၾကပ္ရမယ္။ ပါတီတြင္းက်န္းမာတဲ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကိုထူေထာင္ၿပီး၊ ပါတီရဲ႕သန္႔စင္မႈ၊ တိုးတက္မႈကိုတုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆန္ေရးလုပ္ဟန္ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္း တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ 
ဒါေတြကေတာ့ ရွီက်င့္ဖင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာထဲက တရုတ္ျပည္ရဲ႕ေခတ္သစ္ကာလတြင္းလုပ္ေဆာင္ရမဲ့
အေျခခံလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ျပည္တြင္းအေရးသက္သက္သာမဟုတ္ပါဘူး။
တရုတ္ျပည္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ကမာၻျပဳမႈေခတ္(Globalization)ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အျမင္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ပါပါတယ္။

အပိုင္း(၅)မွာဆက္တင္ျပပါ့မယ္။

လွေက်ာ္ေဇာ
၂၉-၁၁-၂၀၁၇။   

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:လွေက်ာ္ေဇာ, သမိုင္းနဲ႔ အစဥ္အလာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)