ကုိသန္းလြင္ ● ဒီဂ်စ္တယ္ သန္းေခါင္စာရင္း

February 14, 2018

ကုိသန္းလြင္ ● ဒီဂ်စ္တယ္ သန္းေခါင္စာရင္း
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈

(၁)
၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္ကဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နိုင္ငံနွွင့္အဝွမ္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားအရြယ္က က်ရာေနရာမွာပါဝင္ရ၏  မုံလွဆိုေသာ ရြာကေလးတရြာမွာ တာဝန္က်သည္။ ထိုရြာတြင္ တပတ္ခန္႔ ေနရသည္။ ရြာလူႀကီးလုပ္သူ၏အိမ္မွာ အိပ္ရ စားရသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ဟု ထင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းေပးထားေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ တအိမ္တက္ဆင္း လူစာရင္းေကာက္ၾကရသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုသည္မွာ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ လူေျခတိတ္ခ်ိန္ အိမ္မွာလူစံုေသာအခ်ိန္မွာ ေကာက္ရသည္ဟုလည္း ၾကားဖူးသည္။

လုပ္အားေပးေတြ ေကာက္လာသမွ် စာရင္းေတြမွာ တစ္အိမ္ေထာင္စုတြင္ A 4 စာရြက္ ၄ ရြက္စာ ဆိုဒ္ၾကီးနွင့္ တစ္ရြက္ျဖစ္ သည္။ ထိုအရာမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး မွီခိုေတြ အိမ္ရွိလူကုန္ တစ္ဦးမွ် မက်န္ရေလေအာင္ ေမြးေန႔၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အလုပ္ အကိုင္ စသည္ျဖင့္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာက္ယူရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တာဝန္မွာ ကေလးေတြထည့္လာတာ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တာဝန္ယူရေသာ စာရင္းတြင္ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးပါလာသည္။ က်ား၊ မ ခြဲတာကအစ ေနရာမက်၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေမြးေန႔ထည့္ရမည့္ေနရာမထည့္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မစစ္ဘဲ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ အထုပ္အပ္ ေသာအခါ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ၾကရသည္။ မွန္မမွန္ကိုမသိ၊ ျပန္၍ အိမ္ေပါက္ေစ့ျပင္ရန္မွာလဲ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ျပီ၊ ေနာက္ဆံုးမွတ္ပံုတင္အရာရွိက ဒုိင္ခံ ျပင္ဆင္ရေတာ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ငယ္ေသးသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ေကာက္ရသည္ဆိုျခင္းကို ေက်ေက်ညက္ညက္မရွိ၊ နိုင္ငံေတာ္က ေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားၾကီးခံ၍ စာရင္းေကာက္ယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုကား ရိပ္စားမိသည္။

စာရင္းခ်ဳပ္ရသည္ဆိုသည္မွာလည္း လြယ္စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ အားလံုးလက္နွင့္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ရျခင္းေၾကာင့္ စာရြက္အထုပ္ေတြ အထုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိသည္။ ထိုစာရြက္မ်ားကို တစ္ရြက္စီလွန္ကာ လယ္ဂ်ာ သြင္းၾကရသည္။ ထိုမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္၊ ခ႐ိုင္ေပါင္းခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ တျပည္လံုးေပါင္းရသည္။ တစ္ခုခုသိခ်င္ တာရွိလွ်င္ အထုပ္ကိုေျဖ၍ လိုအပ္သလုိ ၾကည့္ၾကရသည္။

ယခု ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာ ဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ျပီ၊ စာရင္းမွန္သမွ်ကို ကြန္ပ်ဴတာမွာ ရိုက္သြင္းထားပါလွ်င္ လိုခ်င္ ေသာအခ်က္ အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွိပ္လိုက္႐ံုသာ၊ က်ား၊ မ အလုပ္အကိုင္ ရွိ/မရွိ၊ အသက္ ၃ဝ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ အသက္ ၆ဝ အထက္၊ တိုင္းရင္းသား၊ ျမန္မာ၊ ကုလား၊ တ႐ုတ္ စသည္ျဖင့္ (Category)  ခြဲခ်င္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ ခလုပ္ႏွိပ္လိုက္႐ံုသာ၊ အေရအတြက္ အတိအက်ရသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာရင္းေကာက္ဖူးသည္။ ျမန္မာ စစ္တမ္းဟုေခၚ၏၊ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္မွ တျပည္လံုးစာရင္းေကာက္ရသည္။  ၁ဝ ႏွစ္လွ်င္ တႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ သည္ဟု မွတ္သားရဘူးသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၅၃ ႏွင့္ ၁၉၅၄ တြင္ စတင္္ေကာက္ရသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြား နႈန္းက ေသနႈန္းထက္ အမ်ားႀကီးကြာျခားမႈေၾကာင့္ လူဦးေရမ်ားျပားလာပံု၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုလားလူမ်ဳိးတို႔၏ အခ်ဳိးအစား၊ နႈန္းထား ေျပာင္းလဲလာပံု၊ သန္းေခါင္စာရင္းကို ဆန္းစစ္ၾကည့္႐ံုျဖင့္ သိသာသည္။

နိုင္ငံႀကီးငယ္မေရြး နိုင္ငံျခားသားတို႔၏ တိုးဝင္မႈနႈန္းထားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ အစိုးရမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ၎မွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (Control) တစ္ခု၏ေအာက္တြင္ ရွိေနရမည္၊ အျမဲတေစ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူညီ သည္မွာလည္း လူဦးေရကိုေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္အလက္တခုျဖစ္သည္။
(၂)
ႏိုင္ငံလူဦးေရကို အခ်ိန္မေရြးသိရွိႏိုင္ေစရန္ နိုင္ငံသားတိုင္း Control Card (သို႔) Identification Card တစ္ခုကို ထုတ္ေပး ရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ထိုလူကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျဖစ္ေစရန္လည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိစနစ္မွာ တိုင္းအလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ ၁/မကန (နိုင္) ၁၂၃၄၅၆ ဟူေသာ ဂဏန္းေျခာက္လံုးပါ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ၅/ရဥန (နိုင္) မွာ ေရဦးၿမိဳ႕သားတေယာက္အတြက္ ျဖစ္လာသည္။

အိႏၵိယျပည္၏စနစ္မွာ နို္င္ငံသားတဦးကို ဒီဂ်စ္တယ္နံပါတ္ တခုစီေပးျခင္းျဖင့္ ၁၂ လံုးပါ ဂဏန္းတြဲတစ္ခုကို တျပည္လံုးခြဲေဝေပးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၁.၆ဝ ဘီလီယံတြင္ ၁.၁၈ မွ်ေသာလူတို႔မွာ ဤဂဏန္းကို ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ လူတဦး လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္တစ္ခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ကဒ္တစ္ခုရရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထိုသူက မိမိနံပါတ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ံုး ေတြမွာ ဝင္ၿပီးပံုႏွိပ္ပါလွ်င္ မိမိနာမည္၊ ေနရပ္၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ အလုပ္အကိုင္ စသည္ျဖင့္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္တို႔ပါဝင္ေသာ မွတ္တမ္းတခုကို ရရွိနိုင္သည္။

အိႏၵိယလိုစနစ္မ်ိဳးျဖစ္ရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔ နက္ဝပ္ၾကီး (Net works) တခု ခ်ိတ္ဆြဲ ထားရန္လိုအပ္ သည္။ လက္မွတ္တခု ထုတ္ေပးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန႔္ကို ခ်ေပးနိုင္မည့္ လူရွိရန္ လိုအပ္သည္။ နက္ဝပ္ကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာ ကြၽမ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္းရွိရမည္၊ ကြန္ပ်ဴတာထိန္း သိမ္း နည္းတို႔ကို တတ္ကြၽမ္းထားရန္လိုအပ္သည္။

အိႏၵိယတစ္ျပည္လံုး ကိုလုိနီအဂၤလိပ္တို႔က မီးရထားလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္လိုက္ေသာအခါ အိႏၵိယနိုင္ငံမွ သယံဇာတပစၥည္း မ်ားကို ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးတက္ထုတ္ယူနုိင္ၾကသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ယခု နီရန္ဒါမိုဒီ (Narendra Modi) က ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္ ေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏အင္အားကို မ်ားစြာထိန္းခ်ဳပ္သြားနုိင္ ၿပီျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေနရွင္နယ္အိုင္ဒီႏွင့္ကဒ္ကို ထိုသူ၏ ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ တြဲစပ္ေပးထားသည္။ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြ အမေတာ္ေၾကး စသည္တို႔ကို ထိုအိုင္ဒီအတိုင္း ထုတ္ေပးနုိင္ျခင္းျဖင့္ ဘဏ္ဝန္ထမ္း၊ စာတုိက္ဝန္ထမ္း၊ ဆယ္အိမ္မႈး စ သည္ျဖင့္ ၾကားထဲမွ ဝင္ရႈပ္၍မရေတာ့ေပ။ ဤသည္မွာ ေငြေပးေဝမႈတြင္ အနည္းဆံုး ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္သြား ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယခုအခါ ဘဏ္အေကာင့္ကို မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ေပးလိုက္ေသာအခါ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ေဝွ႔ရမ္းရံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ၿပီးျဖစ္ သြားေတာ့သည္။ အမ်ဳိးသားအိုင္ဒီေပၚလာျခင္းျဖင့္ အစိုးရနွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးမွာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျပီျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီသည္ ဘဏ္အေကာင့္ ဘယ္ႏွစ္ခုဘဲဖြင့္ဖြင့္ အိုင္ဒီရွိေနသျဖင့္ လြယ္ကူသည္။ ထိုဘဏ္အေကာင့္ တစ္ခုစီမွ် ေငြထုတ္ကဒ္ကို လုိအပ္သလုိ ခြဲေဝေပးသျဖင့္လည္း လိုသည့္ေနရာမွာ သံုးစြဲႏိုင္သြားေတာ့သည္။

အစိုးရေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း ဘဏ္ဝန္ထမ္းကဲ့သို႔ေသာ ၾကားခံလူမရွိေတာ့ဘဲ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးနိုင္သည္။ လစာေပးျခင္း၊ လစာတိုးျခင္း၊ ရာထူးအေျပာင္းအလဲ အားလံုးမွာ ထိုေနရွင္နယ္အိုင္ဒီကပင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားျပီး ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ ကဒ္စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းျဖစ္ဖို႔ လိုသည္။ တစံုတဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတမ်ိဳးတည္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ရွိ လုပ္သားတိုင္း ပါဝင္ဖို႔လိုပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းသို႔ နက္ဝပ္ မ်ားခ်ိတ္ဆြဲထားျပီး မွတ္ပံုတင္ရံုးမွတဆင့္ ေနရွင္နယ္အိုင္ဒီမ်ားကို ထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္သူေပါမ်ားလာေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံတြင္ အတတ္ပညာပိုင္းမွာ ဘာမွေျပာစရာမရွိေပ၊ လူငယ္အမ်ားအျပား အလုပ္အကိုင္ ရရွိ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဤနက္ဝပ္သာရွိလွ်င္ ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ရြာမွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသည္ကိုလည္း ခလုပ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ သိနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ က်ား၊ မ ဦးေရ လူအမ်ိဳးအစား၊ ဦးေရကို အလြယ္တကူသိႏိုင္သည္။
လူအမ်ိဳးအႏြယ္၊ နိုင္ငံျခားသား စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားရန္အတြက္လည္း ခလုပ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုသာ၊ လူဝင္လူထြက္ Control ကို အလြယ္တကူ လုပ္နိုင္ေပလိမ့္မည္၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ နုိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မိမိတိုင္းျပည္ တြင္ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသည္ကို အခ်ိန္မေရြးသိနိုင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။

အိႏၵိယျပည္တြင္ ကြန္ဂရက္ပါတီအစိုးရက စခဲ့သည့္စီမံကိန္းမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နီရန္ဒါမိုဒီလက္ထက္မွ အဆံုးသတ္ နို္င္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ (Land Record) မ်ားကိုပါ ဤနက္ဝပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ နက္ဝပ္၏ သဘာဝမွာ ပိုမိုၾကီးထြားလာရန္သာရွိသည္။ နက္ဝပ္ၾကီး မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ (Block Chain) ေခၚ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ရိွျပီးျဖစ္ သည္။

ထိုမွတဆင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ၿပီဆိုလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အေတာ္ပင္ လြယ္ကူသြားမည္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွာ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မ်ား စြာ အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္၏၊ ဤနက္ဝပ္တြင္ တရားဝင္ တင္ခြင့္ရရွိေရး၊ မသမာမႈ ကင္းစင္ေရးကိုသာ ၾကီးၾကပ္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။

(၃)
ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မံုလွမွာ ေကာက္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္းစာရင္းမ်ိဳးကို ဆယ္ႏွစ္တႀကိမ္စသည္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ ထပ္ ေကာက္ေနစရာမလိုေတာ့ေပ။ တႀကိမ္ေကာက္႐ုံျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ေဒတာ (data base) တခုကိုရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ကို ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသျခင္း စသည္ျဖင့္ ထပ္ဆင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ုံ (Update) သာ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ တ ႀကိမ္ေကာက္ရုံျဖင့္ ျပည့္စံုေသာရီေကာ့ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)