ဇင္လင္း ● ပို၍ခိုင္မာေသာ ပို၍က်ယ္ဝန္းေသာ အမ်ားကို ပို၍ေနရာေပးႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ေရွး႐ႈေရး

February 20, 2018

ဇင္လင္း ● ပို၍ခိုင္မာေသာ ပို၍က်ယ္ဝန္းေသာ အမ်ားကို ပို၍ေနရာေပးႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ေရွး႐ႈေရး
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လက္ရွိျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းျပႆနာအေထြေထြကို အေမြခံ ယူခဲ့ရသျဖင့္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အဂတိမလိုက္စားဘဲ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔အား ေကာင္းေမြေပးႏိုင္ ေစရန္ အလုပ္ လုပ္ျပခြင့္ရသျဖင့္ ကံေကာင္းသည္ဟုဆိုလွ်င္လည္း မမွားပါ။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ခံယူခဲ့ရသည့္ အဆိုးဆုံး အေမြမွာ ျဖစ္သည္။ အဆိုးဆုံးအေမြဟုဆိုရသည္မွာ ဤျပည္တြင္းစစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဘက္ေပါင္းစုံ ေခတ္ေနာက္က်ေစခဲ့ရုံမက၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ နာတာရွည္ေရာဂါကိုလည္း စြဲကပ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ကို ျပန္စစ္လွ်င္ ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို အစိုးရအဆက္ဆက္ အေကာင္အထည္မေဖၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

ယခုအခါ လက္ရွိအစိုးရကို ဦးစီးဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ပင္လုံ စာ ခ်ဳပ္ဟာ စကၠဴေပၚမွာေရးထိုးထားတဲ့စာခ်ဳပ္မွ်သာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုကို လိုလားယုံၾကည္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ သားအားလုံးက ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ယုံၾကည္ပါတယ္ဆိုၿပီး ႏွလုံးသားေပၚမွာထိုးထားတဲ့ ကတိကဝတ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဖၚညႊန္းေျပာဆိုထားသည္။

ထို႕အျပင္ ဤ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ “ယခုအခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၂ဝ ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးက မျပီးျပတ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားအား ယေန႔ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးက လက္ဆင့္ကမ္းလွ်က္ အေျဖေကာင္းႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္း မ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးကုပ္အားထုတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၏ အေျခခံအႏွစ္သာရမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္ ေပၚထြန္းေရးျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ လူထုလက္မခံေသာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း လုံ႔လျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္” စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္တကြ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ ပဓာနျပႆနာမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးျဖစ္သျဖင့္ NLD ၏ ယခုေၾကညာခ်က္သည္ အလြန္ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

၎ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ ၄ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းညႊန္မူဝါဒစကားတစ္ရပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထား သည္။ “တခါတေလ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕မူဝါဒေတြ၊ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕အေနအထားေတြ၊ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္ သက္ျပီး အားလုံးကေန သေဘာတူခ်င္မွ သေဘာတူမွာပါ။ ဒီလိုသေဘာတူမႈ မရွိတာကလည္း သဘာဝက်ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုသေဘာတူညီမႈေတြ မရွိတာေၾကာင့္ ကြၽန္မညီညြတ္မႈ မရွာႏိုင္ဘူးဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမ တူ ကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံၿပီးေတာ့ မတူကြဲျပားမႈေတြကို အင္အားတစ္ခုလိုျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္မတုိ႔ လက္တြဲသြားမယ္ဆို ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု၊ ပိုျပီးေတာ့ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စု၊ ပိုၿပီးေတာ့ အမ်ားကို ေနရာေပးႏိုင္တဲ့ ျပည္ ေထာင္စုမ်ဳိးျဖစ္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္မေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းညႊန္မူဝါဒစကားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပည္ေထာင္စုေန႕ေၾကညာခ်က္တုိ႔ တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အဓိ႒ာန္ျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အလား အလာေကာင္းမ်ားကို ျမင္ေနရသည္။ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္း ျဖစ္သည္ကို ဘက္အသီးသီး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက နားလည္လက္ခံဖို႕လည္း လိုအပ္သည္။ လက္ငင္း အေျခအေနတြင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ စစ္ေရးနည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းတုိ႔ အားျပိဳင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္ေတာ္အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ေနၾကသူ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျဖသည္ စစ္အင္အားမဟုတ္၊ မတူေသာသေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္း (Political Dialogue) ျဖစ္သည္ ကို လက္ခံၾကရန္ လိုေပသည္။ အမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈ မျပဳႏိုင္ဘဲ တရားေသ တစ္ယူသန္အစြဲမ်ားကို ဖက္တြယ္ေနပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ၾကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေပးအယူအေလွ်ာ့ အတင္း မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္တကြ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးလည္း သဲထဲေရသြန္ျဖစ္သြားမည္ကို ဆင္ျခင္သင့္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ရွိခဲ့ျပီ။ အစိုးရအဆက္ဆက္ မူဝါဒ နည္းလမ္း အဖုံဖုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ညိွႏိႈင္းမရႏိုင္ၾကသျဖင့္ စစ္မီးမျငိမ္းႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္ပြဲ ၾကာေလ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုနစ္နာေလ ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို လက္နက္ကိုင္ ဖက္ျပိဳင္တိုင္ခိုက္ေနၾကေသာ အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ ပုဂၢလဓိ႒ာန္မူဝါဒမ်ားကိုသာ   လက္ကိုင္ျပဳေနၾကသည္။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစသည္ျဖင့္ ေလးေလး နက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳၾက သည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ္လည္း ယခုတက္တိုင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြင္း ပုဂၢလဓိ႒ာန္ အစြဲမ်ားမကြၽတ္ေသး၍၊ ပဋိပကၡမ်ား ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္က ယာယီစစ္ေျပျငိမ္းေရးမွ်ပင္ မလုပ္ႏိုင္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ စစ္ေရးဖိအား ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္း မရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) အၾကား ယုံၾကည္မႈက်ဆင္းကာ သံသယမ်ား တိုးပြားလာေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းက်င္းပေနစဥ္ တပ္မေတာ္က ယာယီမွ် ျဖစ္ေစ  အပစ္ရပ္ထားႏိုင္မွသာ သံသယမ်ား ေလွ်ာ့ပါးႏိုင္မည္။

ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္ပါက၊ သာမန္အလုပ္သမား လယ္သမား ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားက စစ္ပြဲတြင္ ဓါးစာခံျဖစ္ေနရသည္ကို ျမင္ရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ႀကဳံ ခံစားေနရသည့္ စစ္ပြဲအတြင္း ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို စာနာေထာက္ထားၾကေသာအားျဖင့္ တစ္ျပည္လုံးတြင္ ယာယီ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာသင့္သည္။ လက္ငင္းအေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ပါက EAOs နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္ က စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လုပ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေစသည္။

မၾကာေသးမီက ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက NMG သတင္းသို႕ေျပာၾကားသည္။ တိုုက္ပြဲမ်ားမွာ တႏိုုင္း၊ မန္စီႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ သည္။ တႏိုင္းေဒသ၊ လီဒိုလမ္းမ တစ္ေလ်ွာက္ တိန္ေကာက္ေက်းရြာ၊ ရွဒူးဇြပ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု တႏုိင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“တုိက္ပြဲက ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနတာ။ ဒီ ညေန ႏွစ္နာရီေလာက္ေပါ့ အခုနကေပါ့ ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းနဲ႔ ႏွစ္ေခါက္ျပန္ေပါ့ လာပစ္သြားတယ္။ လက္နက္ႀကီးသံေတြ ေသနတ္သံေတြကလည္း တႏိုင္းကေန ၾကားေနရတာ။ ဒီေန႔ တိန္ေကာက္ ဒီဂ်န္ဘြမ္ေတာင္မွာလည္း တုိက္ပြဲျဖစ္တယ္။ အခုဒီ တိုက္ပြဲေတြမွာ ဒီနန္းကြမ္းဘက္၊ ရွဒူးဇြပ္နဲ႔ တိန္ေကာက္ဘက္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ၊ စခုန္တိန္းယိန္းရဲ႕ အဖြဲ႕ေတြ၊ ရင္း ၁၄ ဘက္မွာက လီဆူျပည္သူ႔စစ္ေတြလည္းပါတယ္။ တိုက္ပြဲက ျပန္ထြက္လာတဲ့လူေတြေျပာျပတာေပါ့ေနာ္” ဟု တႏုိင္းေဒသခံတစ္ဦးက NMG သတင္းသို႕ေျပာသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမဖက္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက ဆို သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္း ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အစိုးရတပ္မေတာ္ ဘက္က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု NMG သတင္းက ဆိုသည္။ ယခုုကဲ့သိုု႔ေသာ တိုုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာကို ပိုမို၍ အလွမ္းေဝးေစႏိုုင္သည္ဟုု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူ က ဆိုသည္။

“အခုလိုမ်ဳိး စစ္ေရးႏွင့္ပဲ ဖိအားေပးေနတာ တိုက္ပြဲပဲဆင္ႏႊဲေနတာဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ သိပ္ၿပီးမွ အေျခအေနက မေကာင္းဘူးထင္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုလို႔ပဲေျပာေျပာ ဖက္ဒရယ္လို႔ပဲေျပာေျပာ အတူတူေနထိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ တပ္မေတာ္ဖက္ကေတာ့ အခုလိုမ်ဳိး စစ္ေရးႏွင့္ပဲ သူကဖိအားေပးတယ္ဆိုေတာ့ အခ်င္းခ်င္းကေတာ့ အယံုအၾကည္မရွိဘူး။ အယံုအၾကည္မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတာဟာလည္း ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး။” ဟု သူက ဆိုသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္၍ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုုက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း တစ္ျပည္လုံး စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲေရးအလားအလာမွာ ယခုတိုင္ မေကာင္းေသးဟု ဆိုရေပမည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ တာလီၿမိဳ႕တြင္ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္ KIA တပ္္မဟာ ၄ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၆  တုိ႔ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘက္က အသိအမွတ္မျပဳ ေၾကာင္း KIO အားေျပာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကို KIO က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က KIA တပ္ရင္း ၁၄ ဌာနခ်ဳပ္အပါအဝင္ KIA တပ္စခန္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ KIA တပ္မဟာမ်ား တည္ရွိမႈကို အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဖိအားေပးေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ KIO ဘက္က ၎ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ဟုသာ တုန္႔ျပန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ KIO ဘက္က လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲကိစၥ အပါအဝင္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး၊ တိုက္ပြဲမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ပင္လံုကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေလးထားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္ဟု KIO ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထား ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ KIO ဥကၠ႒တို႔ ေတြ႕ဆုံအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မုိး ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္စခန္းမ်ားကို KIA လာေရာက္တုိက္ခိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က KIA တပ္ရင္းဌာနမ်ားသို႔ထုိးစစ္ဆင္၍ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သည့္ သေဘာသာျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူကဆုိသည္။ အမွန္တကယ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထုိးစစ္ ဆင္ျခင္း မဟုတ္ပါဟု ၎က ဆိုသည္။ ကခ်င္ေဒသ တုိက္ပဲြေလွ်ာ့ခ်ေရးဆာင္ရြက္ရန္ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ အဓိကသက္ဆုိင္ေၾကာင္း KIA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဆုိသည္။

KIO ဒုဥကၠ႒ ေဟာင္း ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာ က တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပဲြမ်ား ရပ္ဆုိင္းေရးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

‘‘တုိက္ပဲြရပ္ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဦးတည္ေစခ်င္တယ္။ အနည္းဆုံး ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူညီ ၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြက စစ္ေဘးဒုကၡေတြ ထပ္ၿပီးေရာက္ေနရမွာ။’’ ဟု ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ မုိးေကာင္းရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားအား KIA က တုိက္ခုိက္ျခင္း သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိဟုဆိုသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔သည္ ၂ဝ၁၁ ဇြန္လက စတင္၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပဲြမ်ား ရပ္တန္႔ေရးကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးဘဲ ၂ဝ၁၇ ႏုိဝင္ဘာမွ စ၍ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ကခ်င္ေဒသ၌ တုိက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ဦးေရ တုိးျမင့္ လာသည္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ စာနာေထာက္ထားၾကဖို႕သင့္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႕ က ကခ်င္ျပည္နယ္ တနိုင္းေဒသ တိုက္ပြဲမ်ား အၾကားပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခ အေန အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အစိုးရက အျမန္ဆံုး ကူညီကယ္ဆယ္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ေလးနက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ တိုက္ပြဲၾကားတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေန စိုးရိမ္ရသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႕ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆို ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ‘စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အေရးအေပၚကယ္ဆယ္ကူညီေရးေကာ္မတီ’ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ဂ်က္ က NMG သတင္းဌာနသို႕ ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနသည့္သူမ်ားသည္ အလြန္ေအးသည့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုခံစားရျပီး၊ အစားအေသာက္ ခက္ခဲလွ်က္ရွိ သည့္အျပင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာအစရွိေသာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ခံစားေနရသည္ဟု စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အေရးအေပၚ ကယ္ဆယ္ကူညီေရး ေကာ္မတီက ေျပာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစေၾကာင္း သိသာေနသည္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား သနားငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ လက္ရွိတိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ယာယီမွ်ျဖစ္ ေစ ရပ္တန္႕ရန္ နည္လမ္းရွာေစလိုသည္။

ဤအေတာအတြင္း ေဖေဖၚဝါရီ ၁ဝ ရက္ေန႕က ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္း-ဖားကန္႔လမ္းေပၚ နန္႔ဟိုင္ရြာအနီးတြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲအတြင္း KIA က ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အစိုးရတပ္မေတာ္သား ၃ ဦးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ထံ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း RFA သတင္းအရ သိရသည္။ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရမည္ဆုိေသာ မူဝါဒအရ လႊတ္ေပး ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း KIA ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက ေျပာသည္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ဝ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ပိုင္းက ကထန္ယန္ရြာတြင္ KIA တပ္ရင္း ၆ တပ္ရင္းမွဴးက ျမစ္ႀကီးနားအေျခစိုက္ PCG ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏွစ္ဘက္စစ္ေရးအရ တင္းမာေနဆဲ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္တပ္အၾကား ယခု ကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ၾကိဳဆိုေသာ္လည္း စစ္ျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားက အရပ္သားမ်ားကို တပ္မေတာ္ဘက္က ဖမ္းဆီး ထားသည္ကိုလည္း အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ‘ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္’ က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လက္ငင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ရလွ်င္ လက္ေတြ႕နစ္နာေနသူ အမ်ားစုႀကီးမွာ တိုင္းရင္း သားျပည္သူလူထုျဖစ္သည္ကို ေတြႏိုင္သည္။ စစ္ေရးျဖင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ အိုးအိမ္ပစၥည္း ဥစၥာမ်ား တန္ဖိုး ခန္႕မွန္းမရႏိုင္ေအာင္ ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္င့ံဘ႑ာမ်ားလည္း စစ္စရိတ္အတြက္ ကုေဋကုဋာက်ခံခဲ့ရ သည္။ စစ္ပြဲတြင္ လူသားသယံဇာတ လူငယ္လူရြယ္မ်ားစြာ၏ အသက္နွင့္ ဘဝမ်ား အလဟႆဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ထိုသို႕ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အႀကီးအက်ယ္ နစ္နာေစခဲ့သည္။ စစ္ျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ လူထုချမာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္အသက္ေမြးခြင့္ မရဘဲ ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုရွိေနျပီ။ စစ္ဒဏ္မခံႏိုင္ေတာ့သည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသျဖင့္၊ တိုင္းျပည္၏ အဖိုးတန္ ဦးေႏွာက္မ်ား အဆက္မျပတ္ ယိုစီးဆုံးရႈံးေနရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ ျပည္ေထာင္စု၊ ပို၍ က်ယ္ဝန္းေသာ ျပည္ေထာင္စု၊ အမ်ားကို ပို၍ ေနရာေပးႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိး ထူေထာင္ေရးအတြက္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳး ေရွးရႈကာ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကေစလိုေၾကာင္း ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Related posts

Tags: , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္