fbpx

ကုိသန္းလြင္ ● သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရည္

March 14, 2018

ကုိသန္းလြင္ ● သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရည္
(မုိးမခ) မတ္လ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈

(၁)
လွ်ပ္စစ္လိုအပ္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ားကို ၂ဝ၂ဝ ခုတြင္ အေစာဆံုးထား၍ တင္ သြင္းေတာ့မည္ဟု Nikkei Asia Reviw စာေစာင္တြင္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ဇႏၷဝါရီလကုန္ပိုင္းက အစိုးရမွ စြမ္းအင္စီမံကိန္းသံုးခုကို အတည္ျပဳေပးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

၎တို႔မွာ တနသၤာရီေတာင္ပိုင္းတြင္ Total ႏွင့္ Semen ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ ၁၂၃ဝ မီဂါဝပ္ေပးႏိုင္မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုတခု၊ ဧရာဝတီကမ္း႐ိုးတမ္းတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာဖက္စပ္လုပ္ၾကမည့္ ၁၃၅ဝ မီဂါဝပ္စက္႐ံုတခုပါဝင္ သည္။ ပေရာဂ်က္ႏွစ္ခုလံုးမွာမွာ သိုေလွာင္ကန္ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔အျဖစ္ျပန္ေျပာင္းေပးရန္ စက္ကရိယာမ်ားပါဝင္ၿပီး ေဒၚလာ၂.၅ ဘီလီယံ စီတန္ဘိုးရွိသည္။ တတိယစီမံကိန္းမွာထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ စက္ရံုမွာရန္ကုန္တြင္ တည္ ေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျပည္ပမွ ဓါတ္ေငြ႕ရည္ကိုတင္သြင္းျပီး စက္႐ံုေရာက္မွ အေငြ႔ပ်ံေစကာ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာမ်ားကို လည္ေစမည္ျဖစ္သည္။

(၂)
သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တြင္ ေလာင္စာအေနႏွင့္ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ၎သည္ သန္႔ရွင္းစြာ ေလာင္ကြၽမ္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည္။ သံုးစြဲသူတို႔ထံ ပိုက္မ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိေဝငွႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပို႔ေပးျခင္းမ်ားကိုလုပ္ႏိုင္သည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကို ေလာင္စာဆီအျဖစ္ ေရနံႏွင့္ေက်ာက္မီးေသြးတို႔အစား ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း အသံုးျပဳေန ၾက ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ၎တြင္ ႀကီးစြာေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည္။ လိုအပ္ေသာ အပူပမာဏေပးရန္ ႀကီးစြာေသာ (Volume) ပမာဏ လိုအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကေလာင္စာဆီတစ္ခုအေနျဖင့္ကား ျဖစ္မလာေပ၊ ၎ကို အသံုးျပဳေသာေနရာမ်ားကိုပို႔ရန္ စီးပြားေရး အရ တြက္ေခ်မကိုက္။ သို႔အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းရွာၾကေသာအခါ ၎ကို အရည္အျဖစ္ေျပာင္းလဲတင္ပို႔ျခင္း နည္းကို ေတြ႔လာၾကသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကို အပူခ်ိန္ -၂၅၉ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ (- ၁၆၂  ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္) အထိေလွ်ာ့ ခ်ေသာအခါ မူလဓါတ္ေငြ႔ပမာဏ၏ ၁/၆ဝဝ သာ ရွိေတာ့သည္။ ထိုအရည္ကို သိုေလွာင္ရျခင္း၊ ပို႔ေပးရျခင္းမွာ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔ကို မပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ေပးရန္ စီးပြားေရအရပိုမို တြက္ေခ်ကိုက္ေၾကာင္း သိလာၾကသည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ LNG- Liquid Natural Gas ဆိုရာဝယ္ အဓိကအားျဖင့္ မီသိန္း (Methane) ဓါတ္ေငြ႔ကို ေခၚသည္။ ၎တြင္ အီသိန္းႏွင့္ ပ႐ိုပိန္း၊ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ အနည္းငယ္ (trace) အျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ အေရာင္မရွိ၊ ၾကည္လင္သည္။ အေငြ႕ပ်ံ အမွတ္နိမ့္က်သည္။ စြမ္းအင္အျဖစ္သံုးၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ပမာဏ ေသး ေသးေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး စည္တင္ထားေသာကားမ်ားျဖင့္လည္း ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဓါတ္ေငြ႔အရည္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ရသည္မွာ စက္႐ုံႀကီးျဖစ္ရမည္။ အျခားဓါတ္ေငြ႔မ်ားပါ ထုတ္လုပ္ေသာအခါ ၎တို႔ကိုပို႔ေပးအတြက္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာမ်ား (Ocean Tanker) ႀကီးမ်ားပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ား ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေရာက္ရွိလာေသာဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ားအတြက္ သိုေလွာင္ ကန္မ်ား ထားရွိရသည္။ သိုေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ အဓိကမွာ အေအးခံထားရမည့္ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ အပူကာ (Insulation) မ်ားရွိရမည္၊ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ျပင္ပသို႔လြတ္မထြက္သြားရန္ လံုျခံဳရမည္။ LNG မွာ ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားတင္ပို႔သလိုပင္ ဂ႐ု မစိုက္ပါကအႏၱရာယ္အမ်ားႀကီး ရွိလာႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္တြင္ ကလီဗာလင္းတြင္ျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆမႈတြင္ သိုေလွာင္ကန္တခုမွ အျပစ္တခုေၾကာင့္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ မ်ားသည္ ျပင္ပသို႔ထြက္ကုန္သည္။ စဦးက သိုေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ား ျပင္ပသို႔ ျပန္႔မထြက္ေစရန္ (Dike) မ်ား၊ ေျမျပင္၌ အကာအကြယ္မ်ားလည္း မရွိေပ။ ေအးေသာအရည္မ်ား ျပင္ပသို႔ေဖါက္ထြက္ၿပီး အေငြ႔ပ်ံ႕မီးေလာင္ေပါက္ကြဲရာတြင္ လူ ၁၂ဂ ဦး ေသဆံုးၾကရသည္။ ထိုမေတာ္တဆ ျဖစ္မႈျဖစ္ျပီး အႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ ဤလုပ္ငန္းမွာ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရာ ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ တိုးတက္မႈေနာက္က်ခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခါ ဓါတ္ေငြ႔ကို အရည္အျဖစ္ အေအးခံထားၿပီး လိုအပ္မွ အေငြ႔ပ်ံၿပီး အသံုးျပဳေစေသာအလုပ္ကိုလုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ေပါင္း ၆ဝ ခန္႔ အေမရိကားတြင္ ရွိပါသည္။

LNG ဓါတ္ေငြ႔ရည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ သေဘၤာမ်ားမွာ ၁၆၅,ဝဝဝ ကုဗမီတာမွ် သယ္ႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ ေဘာ လံုးတကြင္းစာကို ၄ဝ မီတာခန္႔ အနက္တူးၿပီး ရရွိေသာေနရာပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ သယ္လာေသာေသာ ဓါတ္ေငြ႕ ရည္မ်ားကိုသိုေလွာင္ကန္၏ ပမာဏမွာ ၅ဝ,ဝဝဝ ကုဗမီတာထက္ (၂) ဆ မွ (၄) ဆခန္႔ ႀကီးမားရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္က နယူေရာ့စီတီအနီး စေတတန္ကြၽန္း သိုေလွာင္ကန္တြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။ ထို ကန္အကာ နံရံမ်ားကို ကြန္ဂရိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အပူကာအျဖစ္ (Polyurethane) ကိုအသံုးျပဳသည္။ ဤေလွာင္ကန္မွာ အသံုးျပဳ၍ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ယိုေပါက္တခု ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၎ကိုျပဳျပင္ရန္အတြက္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ားကို စုတ္ထုတ္လိုက္သည္။ ထို႔ ေနာက္ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔ကို မီးႂကြင္း မီးစမ်ား ေျပၿငိမ္းရန္အတြက္ ေမာင္းသြင္းသည္။ ၿပီးလ်င္ ေလကိုမႈတ္သြင္းၿပီး အဆင္သင့္ျဖစ္မွ အလုပ္သမားမ်ား ဆင္းၾကသည္။

ထိုစဥ္တြင္ အပူကာပစၥည္းကို မီးေလာင္ၿပီး ေလွာင္ကန္အတြင္း ဖိအားတိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားသည့္ အတိုင္း အမိုးက အံုႂကြလာသည္။ ကန္မွာၿပိဳပ်က္သြားၿပီး လုပ္သား ၄ဝ ခန္႔ ပိတ္မိေသဆံုးၾကရသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ျပင္ပအျမင္မွာ မေကာင္းလွေပ။ သိုေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ အကာအရံမ်ား ကြန္ကရိ (Double wall) ျဖစ္ၿပီး အတြင္းတြင္ အပူကာအျဖစ္ Foam အထူ (၁) မီတာခန္႔ ပါဝင္ရသည္။

LNG ၏ထူးျခားေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားတြင္ ေရႏွင့္ထိေတြ႔ပါက မီးမေလာင္ဘဲ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္က စမ္းသပ္မႈတစ္ခုတြင္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္သည္ ေရႏွင့္ေတြ႔ထိေသာအခါ (Flameless Vapour Explosion) ျဖစ္ခါ ကြန္တိန္ နာတခု ပ်က္စီးသြားရဘူးသည္။ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ ပမာဏ (၁) ကုဗမီတာ၏ ေလးပံုတပံုခန္႔ ေရကန္ထဲသို႔ဖိတ္စင္က်ရာတြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မီးေလာင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မပါဝင္ေပ။ ထိုသို႔ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ရျခင္းမွာ ဖိတ္စင္က်ေသာ ဓါတ္ေငြ႔ရည္သည္ (Super Heat) ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္မွာ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည္။ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ကို ၁၈ နာရီျခား၍ သိုေလွာင္ ကန္တြင္းသို႔ ထည့္မိသည္။ အထဲမွာသိပ္သည္းျခင္းႏွင့္ အပူခ်ိန္မတူညီ ေသာအရည္ႏွစ္ခုသည္ ေပါင္းစပ္ေရာသြားျခင္းမရွိေပ၊ ထိုအခါ ကန္အတြင္း ဖိအားမ်ားတိုးပြားလာျပီး Safety Value မ်ားပြင့္ထြက္ခါ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ကီလိုဂရမ္မွ် ဖိတ္စင္ က်ခဲ့သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို (Rollover)  ျဖစ္ရပ္ဟုေခၚသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ေနာင္တြင္ ဤအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ လုပ္ နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးၾကရသည္။

ဓါတ္ေငြ႔ရည္ ဖိတ္စင္က်ပါက အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ေသာ္လည္း ပမာဏမ်ားျပားပါက ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ ေအာက္စီဂ်င္ကို စုတ္ယူခါ (Phyxiation) ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အလြန္ေအးခဲျပီး နိမ့္က်ေသာအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ေရခဲႏွင့္ ေတြ႔ေသာအခါ တြင္ၾကံဳရေသာ (Snow bite) ကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေနာက္ျပႆနာမွာ မီးေလာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ေငြ႔ရည္သည္ မီးတစ္ပြင့္ (Open Fire) ႏွင့္ေတြ႔ပါက ဓါတ္ဆီကဲ့သို႔ မီးေလာင္ေတာ့သည္။ မီးပြင့္ႏွင့္ မေတြ႔မီ ခ်က္ခ်င္းမီးမေလာင္လ်င္လည္း ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လ်င္ျမန္စြာ အုပ္စိုးသြားေတာ့သည္။ မီးပြင့္ႏွင့္ေတြ႔သည့္အခါ ေပါက္ကြဲမီးေလာင္ႏိုင္သည္။

သိုေလွာင္ကန္ထဲတြင္ ရွိေနေသာ ဓါတ္ေငြ႔ရည္သည္ အျပစ္ကင္းစင္သည့္အရည္တမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေငြ႔ပ်ံႏိုင္ၿပီး ျပင္ ပေလႏွင့္မေတြ႔မထိသမွ် အႏၱရာယ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပင္ပေလမုန္တိုင္းမ်ား၊ ငလ်င္လႈပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက အႏၱရာယ္ တစံု တရာမျဖစ္ရေအာင္  ေဆာက္လုပ္ေရးဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲၾကရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၅ဝ၊ ၁ဝဝ အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကို အေျခခံ၍ ထိုသို႔ေရးဆြဲၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၃)
သကၠရာဇ္ ၂ဝ၂ဝ တြင္ အေစာဆံုးေရာက္လာေတာ့မည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ားကို ျမန္မာတို႔ ကိုင္တြယ္ထိမ္းသိမ္းၾကရ ေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအသံုးျပဳဖူးေသာႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို သခန္းစာယူသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္

Ref: Scientific American, The importation Of Liquefied Natural Gas by Elisabeth Drake.
Nikkei Asian Review, Myanmar targets LNG imports to fuel nation’s power surge, Yuichi Nitt
a


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)