ေက်ာ္ႏုိင္ ● ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီႏွင့္ ေကာင္စီဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇)၊ ပုဒ္မ (၄၀)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၀၂)

March 21, 2018

● ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီႏွင့္ ေကာင္စီဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇)၊ ပုဒ္မ (၄၀)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၀၂)
(မုိးမခ) မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒအရ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေကာင္စီဥပေဒပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔ကို အင္ဂ်င္နီယာအမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ နည္းဥပေဒထြက္လာ ေသာ အခါ ပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ပုဒ္မ (၁၀၂) ကိုပါတြဲ၍ ပိုၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ဥပေဒပုဒ္မ (၃၇)၊ ပုဒ္မ (၄၀) ႏွင့္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၀၂) တို႔သည္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် က်ိဳးေၾကာင္း ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေသာ၊ ယုတၱိလံုးဝမက်ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္သည္ကို အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအားလံုး သိၾကသည္။ ထိုအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အားလံုးဆိုသည့္အထဲတြင္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဝင္ (၆၀) ဦးေတာ့ ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။

USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသည္ အဆိုပါပုဒ္မမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္သူမ်ားသည္ တကယ္တရားစြဲခံရမည္ဟုပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုပုဒ္မမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ “တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ” ကိုသာဆိုလိုေၾကာင္း ေကာင္စီမွတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးစ၊ ႏွစ္ဦးစက “အလြတ္သေဘာ” ေျပာဆိုေျဖရွင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားကိုယ္တိုင္က သူတို႔သည္ေကာင္စီကို ကိုယ္စား ျပဳ၍ ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါဟုဆိုေသာေၾကာင့္ ထိုေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ ဘာမွအရာမေရာက္ခဲ့ေပ။

NLD အစိုးရတက္ၿပီးစကလည္း ေကာင္စီသည္ထိုပုဒ္မမ်ားအပါအဝင္ ေကာင္စီဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုဆက္လက္ကာကြယ္ ေျပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ထိုပုဒ္မမ်ားကို အဆက္မျပတ္၊ ခါးခါးသည္းသည္း ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ေနၾက ေသာေၾကာင့္ ေကာင္စီမွ ထိုပုဒ္မမ်ားကို ကာကြယ္ေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။

ေကာင္စီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦးကလည္း ထိုပုဒ္မမ်ားသည္ “တာဝန္ခံ” အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုသာဆိုလိုေၾကာင္း အလြတ္သေဘာရွင္းျပၾကေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အလြတ္သေဘာေျပာဆိုမႈသည္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို မည္သို႔မွ် မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာအားလံုးက နားလည္ၾကသျဖင့္ ထိုရွင္းျပမႈမ်ားမွာ သဲထဲေရသြန္သကဲ့သို႔ အရာမထင္ခဲ့ေပ။

လက္ရွိအေျခအေနအရ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔၏ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈကို ခံေနၾကရသည္မွာ ျငင္းပယ္၍မရေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ Post အစပိုင္းတြင္ေျပာခဲ့သလို ထိုပုဒ္မမ်ားသည္ လံုးဝယုတၱိကင္းမဲ့၍ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒသည္ ဥပေဒသာျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ရွိေနၿပီဟု ၾကားသိရသည္မွာ ႏွစ္ခ်ီ၍ ၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိ အရိပ္အေယာင္မျမင္ရေသးေပ။ ဖိုးသူေတာ္ကေတာ့ ဆန္မ်ားမ်ားလိုခ်င္သျဖင့္ မ်က္စိလည္ေလ သေဘာက်ေလျဖစ္ မည္မွာ မုခ်ဧကန္ပင္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနၾကရသည္ဆိုသည္မွာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုပုဒ္မမ်ားအရ ေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း အေရးယူလိုသည့္ အင္ဂ်င္နီယာကို အေရးယူခ်င္ သည့္အခ်ိန္တြင္ အေရးယူႏိုင္ခြင့္ရွိေနသည္မဟုတ္ပါလား။ ထိုသို႔အေရးယူမခံလိုလ်င္ ေကာင္စီမွာ မွတ္ပံုတင္ၾက ေပါ့ဟု ဆိုပါကလည္း ေကာင္စီတြင္မွတ္ပံုတင္ဘို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးဆြဲေဆာင္ရာေရာက္သျဖင့္ ethics လံုးဝကင္းမဲ့ေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား စိတ္ဖိစီးမႈ မခံရေစရန္ တကယ္ေစတနာရွိသည္ဆိုပါလ်င္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ official statement တစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

ထို statement တြင္

“အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔သည္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးမည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္သာ ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာအေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို လံုးဝရည္ၫႊန္းလိုျခင္းမရွိပါ။

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမ (၄) ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ထိုပုဒ္မမ်ားကိုသံုး၍ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာကိုမွ အေရးယူခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကလည္း ထိုအခ်က္ကို သိသာထင္ရွားေစပါသည္။

ေကာင္စီသည္ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ လြဲ၍ အျခားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔ျဖင့္ အေရးယူရန္မရွိပါ။”

ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေသာစာမ်ိဳး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေပးလ်င္မူ အင္ဂ်င္နီယာအမ်ား စိုးရိမ္ေသာက ကင္းေဝးၾက မည္ထင္ပါသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္မူဘဲ “ငါတို႔ကေတာ့ ဘာစာမွ တရားဝင္မထုတ္ႏိုင္ဘူး။ ေကာင္စီဥပေဒျပင္ႏိုင္ေအာင္သာ ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ၾက” ဟု ဆိုလာခဲ့ရင္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္ပူပမ္မိတာ တစ္ခုရွိပါသည္။

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသည္ အထက္တြင္ အၾကံျပဳထားသည့္ စာမ်ိဳးထုတ္ရန္ဆႏၵမရွိဘူးဆိုပါက ပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔ကို သံုးဆြဲလိုသည့္အခိ္ိ်န္တြင္ သံုးဆြဲရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလ်င္ ေကာင္စီအေနျဖင့္ ဝတၱရားပ်က္ ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္ဟူေသာတိုင္စာမ်ိဳးကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားၾကသူမ်ား ရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

တိုင္စာတြင္ …

“အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ ေကာင္စီဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေကာင္စီစတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား မ်ားျပားစြာရွိေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားကို ပုဒ္မ (၃၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း လံုးဝမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေကာင္စီအေနျဖင့္ မိမိေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပ်က္ကြက္ေနပါေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္”


ဆိုသည္မ်ဳိး ေရးသားတိုင္ၾကားသူမ်ားရွိလာေလမည္လားဟု စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)