ကုိသန္းလြင္ ● အိႏၵိယမွ အက္ဒဟာစီမံကိန္း

March 22, 2018

ကုိသန္းလြင္ ● အိႏၵိယမွ အက္ဒဟာစီမံကိန္း
(မုိးမခ) မတ္လ ၂၂၊ ၂၀၁၈

(၁)
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကႏိုင္ငံေတာ္တြင္ e-government စနစ္ကို လုပ္ကိုင္ရမည္ဟု မူ၀ါဒခ်ကာေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မ်ားစြာၾကိဳဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး Smart Nation ျဖစ္ေရးအတြက္ ဤေျခလွမ္းကိုလွမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္မည့္အေရးျဖစ္သျဖင့္ ပိုမိုအားတက္ဘြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္သာသြားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသခံေနပါသည္။

(၂)
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ (Aadhaar) အက္ဒဟာ စီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးလွ်င္ ဂဏန္း ၁၂ လံုးပါ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၁.၈ ဘီလီယံရွိသည့္အနက္ ၁.၃ ဘီလီယံကို ထုတ္ေပးျပီးျဖစ္သည္။ အစက မိမိႀကိဳက္မွသာ ဂဏန္းကို ထုတ္ယူရန္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မလုပ္မေနရ ျဖစ္သြားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ဂရက္ပါတီအစိုးရကစခဲ့ေသာစီမံကိန္းမွာလူတဦး၏ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ (Biomedical data) ေဒတာ ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ID ( Identification Card) စနစ္ ျဖစ္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အရပ္ရပ္ကို လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရကေပးေသာ လူမႈေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ အစိုးရ ေဆာင္းေပးေသာ (Subsidize) ပစၥည္းမ်ားမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားထံ မေရာက္ပဲ မသမာမႈမ်ားျဖင့္ တဝဲဝဲလည္ေနခဲ့သည္။

BJP (Bharatiya Janata Party) ပါတီက ဤစီမံကိန္းကို ကြန္ဂရက္ပါတီစတင္ေဆာင္ရြက္စဥ္က ေငြကုန္ ေၾကးက်မ်ားလြန္း သည္ဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လွည့္ကြက္တမ်ဳိးအျဖစ္ျမင္ခဲ့သည္။ ဘီေဂ်ပီပါတီက ၂၀၁၄ ခုေမလတြင္ အာဏာလြဲေျပာင္းယူျပီးေသာအခါ ကြန္ဂရက္က စိတ္ကူးယဥ္ထားခဲ့သည္ထက္ပင္ အဆမ်ားစြာ ခရီးေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိိုအခ်ိန္ကစ၍ အက္ဒဟာ (ဟင္ဒီဘာသာျဖင့္ အေျခခံဟုအဓိပၸါယ္ရသည္) မလုပ္မေနရသတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိ သည္မ်ားကို မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္ဟု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

အက္ဒဟာသည္ ျပည္သူကို ကူညီရာမေရာက္၊ ျပည္သူတို႔လုပ္စရာရွိသည္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မကူညီႏိုင္၊ ျခစားျခင္းကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ကိစၥမွာလည္းလူေတြက္ုပိုမိုခ်စားေအာင္ ဖန္တီးေနျပီး ျပည္သူတို႔၏ ပ႐ုိက္ဗိတ္ဘဝမ်ား မွာလည္း ထိခိုက္ကုန္ပါသည္။

ဇန၀ါရီလ ပဌမပါတ္အတြင္းက ျပည္သူအမ်ား စုေပါင္းတင္သြင္းေသာ အယ္ဒယာဆိုင္ရာအေရးသည္ အိႏၵိယ အျမင့္ဆံုး တရား႐ုံး ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားက အက္ဒဟာစံနစ္က္ု မျပဌာန္းရန္ အဆိုျပဳ တင္သြင္း ၾကသည္။ အက္ဒဟာ ကိုသာ အျပည့္အဝျပဌာန္းလိုက္ပါက ဤနံပါတ္ (၁၂ လံုးပါနံပါတ္) မရွိလ်ွင္ ေသတာႏွင့္ အတူတူပါဘဲ ဟုေျပာၾကသည္။

တဖက္က အက္ဒဟာနံပါတ္မရွိျခင္းသည္ အိႏၵိယလူမႈေရးေထာက္ပံ့ေငြကို မရဘူးဟု ဆိုလိုရာေရာက္သည္။ ထိုေငြပမာဏမွာ ကမၻာအဆင့္အတန္းႏွင့္ဆိုပါက မ်ားသည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ၊ မိမိ၏ အက္ဒဟာနံပါတ္ကို ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ ဆက္တြဲထားဖို႔လို သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လူမႈေရးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ေငြကို မရေတာ့ဘူးျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ မိမိအတြက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္အစားအစာရလိုပါက မိမိနံပါတ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားရမည္။ အေရွ႕ပိုင္း ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္ Jharkhand တြင္ (၇) ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ လံုေလာက္ေအာင္ အစားအစာရရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ စက္ တင္ဘာလက အသက္ ၁၁ ႏွစ္ရြယ္မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ေျပာသူတို႔က အက္ဒဟာကတ္ႏွင့္ အစားအစာ ရာရွင္စနစ္မတြဲမိေသာေၾကာင့္ အစားအစာကို မရရွိ၊ အစိုးရကမႈ ကေလးမကေလးကြယ္လြန္သြားရျခင္းမွာ အစာအာဟာရေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ လူ ၆ ဦးထက္မနည္း ဤနည္းမ်ားျဖင့္ပင္ ေသဆံုးၾကရ သည္။ ဤသို႔ေသဆံုးရျခင္းမွာ အဆိုးဆံုးဥပမာသာ ျဖစ္ျပီး အက္ဒဟာ စနစ္တြင္ ခ်ိဳယြင္းခ်က္ မ်ားရွိေနျခင္းကိုျပသည္။

ဆင္းရဲသားကို အကူအညီေပးရမည့္စနစ္က အိႏၵိယလူမ်ဳိးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ (သန္းခ်ီ၍ရွိႏိုင္ပါသည္) သည္ ေသဆုံးျခင္း မဟုတ္သည့္တိုင္ အစားအစာ၊ ပင္စင္ စသည္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခံေအာင္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ေဗြႏွိပ္ယူရာတြင္ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ကေလးမ်ားကို လက္ကိုင္စက္ကိရိယာတစ္ခုျဖင့္ မွတ္တမ္း ယူရသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုကိရိယာအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လိိုသည္။ အင္တာနက္ လိုအပ္သည္။ (Operation Server)  မ်ားလည္းလိုအပ္ပါသည္။ ထိုကိရိယာအားလံုးမွာ အိႏၵိယဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ မရွိႏိုင္ပါ၊ ဤကဲ့သို႔ေသာစနစ္ႀကီးတြင္ တေနရာရာမွာ တစ္ခုခုလြဲေခ်ာ္ေနပါက အစားအေသာက္ အေထာက္အပံ့ ရဘို႔အေရးမွာ ခက္ခဲသြားသည္။

ေရွးယခင္က အသက္ၾကီးရင့္သူ၊ အိပ္ယာတြင္လဲေနသူမ်ားအဖို႔ မိမိတို႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ငယ္ရြယ္သူတို႔ႏွင့္ ေပးလိုက္ ႐ုံသာျဖစ္သည္။ ဘိုင္အိုစနစ္ေပၚလာေသာအခါ လူကိုယ္တိုင္ရွိရမည္ဆိုေသာအခ်က္က ပါလာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေလ့ လာမႈတစ္ခုတြင္ အက္ဒဟာစနစ္က်င့္သုံးသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ သီးႏွံမ်ား၀ယ္မရေသာဦးေရမွာ မရွိေသာ ေနရာမ်ား ထက္ ၅ ဆခန္႔ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အက္ဒဟာစီမံကိန္း အတည္ျဖစ္ေသာျပည္နယ္က ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ မျဖစ္ ေသးေသာျပည္နယ္က ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။လူကိုယ္တိုင္လာမွ ေငြထုတ္ေပးရေသာ စနစ္ေၾကာင့္ ေငြေပ်ာက္ဆုံးရမႈမ်ားမွာ ပိုမ်ားျပားလာပါသည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားက စည္းကမ္းကိုခ်ဳိးေဖါက္ ေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ျပည္နယ္ရွစ္ခုမွ မိသားစု ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္တစ္အိမ္၏ ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရး၏ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရေနၾကပါသည္။

အက္ဒဟာေၾကာင့္ မသမာမႈလုပ္ျခင္းကို မေပ်ာက္သြားေစသည္ဟု မေတြ႔ရပါ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ေကာက္ယူေသာစစ္တမ္းအရ မေတာ္မတရားအလုပ္ခံရေသာ (Level) အဆင့္အတန္းမွာ အက္ဒဟာရွိရွိ၊ မရွိရွိ၊ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ရွိပါသည္။

ဤျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္အထဲတြင္ ဘီေဂ်ပီအစိုးရက ဤစနစ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္၍ လက္ထက္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္  အေကာက္ခြန္ စနစ္ႏွင့္ ပါအသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ေနျပန္ပါသည္။ အက္ဒဟာနံပါတ္ကို ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း တို႔ကိုပါ တြဲခ်ိတ္ထားသျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ  ဖိနပ္တစ္ရံ၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ဝယ္ရန္ကိုပင္ လူတစ္ဦးစီ၏ အက္ဒဟာနံပါတ္ကို ေမးျမန္းေနသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္႐ံုးမ်ား၌ မိမိနံပါတ္ကိုေျပာ၍ ပံုႏွိပ္လွ်င္ မိမိေမြးေန႔၊ ေနရပ္ အလုပ္အကိုင္ စသည္တို႔ကို ႐ိုက္ထုတ္ႏိုင္ ရန္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေနသည္မွာ ယခုႏွစ္ထဲတြင္အစိုးရ၏ Website ႏွစ္ရာတို႔တြင္ အိႏၵိယလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ID နံပါတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈ၍ရေအာင္ မွားယြင္း၍ဖြင့္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းစာတစ္ေစာင္က ႐ူပီး ၅၀၀ ($ ၈) ေပးလွ်င္ လူတစ္ဦး၏ ID နံပါတ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလတ္မ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤစနစ္အတြင္းမွ ထြက္သြားလိုသူတို႔ကို ထြက္ခြာခြင့္ေပး၍ ထိုသူတို႔ထြက္သြားလ်င္ သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္း မ်ားကို ဖ်က္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေရွ႕ေရးကို ေမ်ွာ္ၾကည့္တတ္မႈႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ ေကာင္းေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိ ေသာ္လည္း ထိုစနစ္ကပင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို အင္အားသံုး၍ ႏိွက္စက္ေနသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္ လူတစ္ေယာက္ ၏ဘဝ (Private) အတြင္းသို႔ အတင္းဝင္ေရာက္လာသည့္သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီ ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မရွိသူကို နစ္နာေစသည္။ လူတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္တို႔ကို ေပါက္ၾကားေစသည္။ အစိုးရ၏ ေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းကို ျပရမည့္အစား စနစ္တခု၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းပံုကို ျပသေနသည့္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။

(၃)
အိႏၵိယသည္ Smart Nation ျဖစ္ရမည္ဟုေႂကြးေၾကာ္ကာ ဤစီမံကိန္းကိုစခဲ့ျဖင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပဌာန္းသည္ႏႈန္းက ျမန္ဆန္ လြန္းသျဖင့္ မထိမ္းႏိုင္မသိမ္းႏိုင္ျဖစ္ရပါသည္။ ေနာက္မွလိုက္မည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔အေတြ႔အၾကံဳမွ သခန္းစာ ယူၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: Why India Big Fix Is a Big Flub, By Reetika Khera  New York Times Jan 21 2018


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)