ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ – ၁၉၇၅) – အပုိင္း (၄)

March 27, 2018

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ● သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ – ၁၉၇၅) – အပုိင္း (၄)

(မုိးမခ) မတ္လ ၂၇၊ ၂၀၁၈

● မဒညတနဲ႔အတူ
၁၉၅၉၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သခင္ဇင္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု(မဒညတ) သဘာပတိအဖြဲ႕(ဗဟို)အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ထံကို တိုက္ရိုက္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေပးစာမွာ  ”တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ သူမနာကိုယ္မနာ ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ တင္ျပျခင္း ”ေခါင္းစီးနဲ႔” —- လူမ်ိဳးစံုအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္တို႔အတြက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။” ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီစာမွာ သခင္ဇင္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ မန္းဘဇန္၊ ေကအဲန္ယူပါတီ၊ ႏိုင္ဘလြင္၊ ျပည္သစ္ပါတီတို႔က အသီးသီး လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾက ပါတယ္။

သခင္ဇင္ဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မဒညတကို ရဲေဘာ္ေဌးနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေၾကညာခ်က္မ်ားနဲ႔ ေပးစာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မဒညတမွာ သခင္ဇင္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတူတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္းဦးေစာ ရင္က အခုလို သံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

”၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ သခင္ဇင္မွာ ေပၚလစ္ျဗဴရိုအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး တပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ေတာ္ လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုမဒညတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ မဒညတေခါင္းေဆာင္တာဝန္ယူရင္း လူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈကို အခံရဆံုးပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။”

ဆက္လက္ၿပီး မဒညတအတြင္းညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရာမွာ က်င့္သံုး ခဲ့တဲ့ သခင္ဇင္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာတဲ့လုပ္ဟန္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳရာမွာေတာ့

”မဒညတအတြင္း မည္မွ်ပင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေစကာမူ၊ တိုက္ပြဲတြင္ မည္မွ်ပင္ ရံု႕ရင္းခက္ထန္ၿပီး မည္မွ်ပင္ ရိုင္းပ်သည့္ စကားလံုး မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကေစကာမူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသခင္ဇင္မွာ တဖက္သားအား လံုးဝ အာဃာတ မထား။ စိတ္ လႈပ္ရွားမႈ လံုးဝမရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာပင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရင္း ညီညြတ္မႈကို မရမေန ႀကိဳးပမ္း ႏိုင္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အခ်င္း ပူးေပါင္းကာ တစ္ခုတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ မဒညတ လက္နက္ကိုင္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းကပင္ ၎၏စြမ္းရည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသခင္ဇင္၏ အထူးျခားဆံုးမွာ ေဝဖန္ေရးကို အာဃာတ ကင္းစြာ အေလးအနက္ခံယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မိမိအမွားကို ရဲဝ့ံစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိမွားခဲ့သည့္အမွားကို ပါတီတြင္းသို႔ ရဲဝံ့စြာထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့သည္။” ဆိုၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာ တြင္း လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီရဲ႕ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚ ခ်က္အရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ေကအဲန္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီတို႔ ပါဝင္တဲ့ ၃ ပါတီတို႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

အဲဒီပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕ကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပႆနာကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ မဒညတ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးပါဝင္ၿပီး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မန္းဘဇန္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ရဲေဘာ္တင္ထြန္းတို႔က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးကေတာ့ (၁) မန္းဘဇန္ (၂) စေကာလယ္ေတာ (၃) ဗိုလ္က်င္ေဖ (၄) ဗိုလ္သန္းေအာင္ (၅) ႏိုင္ဘလြင္ (၆) ႏိုင္ထင္ (၇) ႏိုင္တက္ထြန္း (၈) ေစာေမာ္ရယ္ (၉) ဗိုလ္စံလင္း (၁ဝ) ဆလိုင္းစံေအာင္ (၁၁) ဆလိုင္းသာဦး (၁၂) ရဲေဘာ္ေဌး (၁၃) ရဲေဘာ္ဇင္ (သခင္ဇင္) (၁၄) ရဲေဘာ္တင္ထြန္း (၁၅) ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး (၁၆) ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႕ အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ပါတီ မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား အၾကပ္ကိုင္ရန္ဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ၆ ခရိုင္္ဆႏၵျပပြဲကို ေတာနယ္လူထုအား မတက္ မေနရစည္းရံုးျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ကိုင္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ေငြေကာက္ခံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ေကအဲန္ယူပါတီအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၿပီး လုပ္ၾကံဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ အလြန္တင္း ၾကပ္တဲ့စည္းကမ္းေတြသတ္မွတ္ၿပီး ၁၄၊ ၁၁၊ ၁၉၆၃ မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေဆြးေႏြးပြဲကို တဖက္သပ္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားၿပီး မဒညတက ေနာက္ဆံုးအေၾကာင္းျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့

”—-ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္သြားေစကာမူ မိမိဘက္ကတပ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏တပ္မ်ားကို စတင္တိုက္ ခိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ လက္ေတြ႕ရထားၿပီးျဖစ္ေသာ တစံုတရာ ေအးၿငိမ္းလာေသာ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကလည္း ဤအေျခအေနကို အလားတူပင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားၿပီး ယခု အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးတြင္ တူညီမႈရထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယခင္ ပါတီလိုက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရရွိထားေသာ သ ေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း မပ်က္ေစဘဲ မဒညတပါတီဝင္မ်ား၏ ပါတီဗဟိုအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ေခၚယူ ေဆြးေႏြး သြားရန္ ေလးနက္စြာ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါ သည္။

မဒညတအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဤသေဘာထားအတိုင္း တျပည္လံုး အာသာ ငမ္း ငမ္း ေတာင့္တေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႀကီးအား တင္ျပအပ္ ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္။ ” ဆိုၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မဒညတကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ သခင္ဇင္တက္ေရာက္လာတဲ့အခါ မိသားစုနဲ႔ေတြ႕ပံုကို ေဒၚခင္ လက္်ာက အခုလိုေရးသားခဲ့ပါတယ္။

”၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ သခင္ဇင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္ကို လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဖခင္ကိုေတြ႕ေပမယ့္ မဟားက ဝိုးတိုးဝါး တားျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ေကာင္းေကာင္းမမွတ္မိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေမ ဘယ္ကလူႀကီးနဲ႔ စကားေျ ပာေနပါလိမ့္လို႔ ျဖစ္မိသတဲ့။ ဖခင္နဲ႔ကြဲခဲ့စဥ္က တစ္ႏွစ္ခြဲအရြယ္သာ ရွိေသးတာကိုး။ ေဆြးေႏြးပြဲကပ်က္သြားၿပီး သခင္ဇင္လည္း ေတာကိုျပန္သြားပါ တယ္။ ”

● ေတာ္လွန္စစ္ ဥကၠ႒
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းဟာ သာယာဝတီခရိုင္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳေဒသ၊ ၾကပ္ညိဳရြာရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ ၂ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးတဲ့ ဆင္ေသေခ်ာင္းနဲ႔ ဝါးနက္ေခ်ာင္းတို႔ရဲ႕ ေရေဝကုန္းတန္းေ တာင္ေၾကာေပၚမွာ တည္ရွိပါ တယ္။ အဲဒီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေ ကာ္မတီအစည္းအေဝးကေန သခင္ဇင္ကို ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၈ အရ မဒညတ (ဗဟို) မွာ သြားေရာက္တာဝန္ယူေစခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကာလမွာ ေဝဖန္ေရး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိစစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သခင္ဇင္ရဲ႕  ”ေဝဖန္ေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း” ေခါင္းစဥ္ ငယ္နဲ႔ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုမွာ အခုလို ေတြ႕ရပါတယ္။

”ေဝဖန္ေရးနဲ႔ စိစစ္ေရးဆိုတာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးက်ဖို႔၊ ရွိေနတဲ့အေတြးအေခၚနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကိုလည္း ဘယ္ဟာကအမွန္၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ မွားတယ္ဆိုတာကို ရွာေဖြတာျဖစ္ တယ္။ ဒီလိုရွာေဖြလို႔ အမွားေတြ႕ရင္ ဒီ အမွားမ်ိဳး ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ အမွားရဲ႕အႏၱရာယ္ကို ေဖာ္ထုတ္တာ၊ အမွားရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ကို တူးေဖာ္တာသာ ျဖစ္တယ္။ ”

”ေဝဖန္ေရးတို႔ စိစစ္ေရးတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေရာဂါကိုကု၊ လူနာကို ကယ္တင္ေရးသာျဖစ္တယ္။ ေရာဂါသည္ကို အေသ သတ္ဖို႔ ေဝဖန္ေရးနဲ႔ စိစစ္ေရးလက္နက္ကို အလြဲသံုးစား လုပ္တာမ်ိဳးကို ပါတီက နည္းနည္းမွ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူး။ ေဝဖန္ေရး၊ စိစစ္ေရးတို႔ကိုေၾကာက္တယ္ဆိုတာဟာ တကယ့္အမွားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတာသာ ျဖစ္တယ္။ အမွန္ကို ေၾကာက္တာ သာ ျဖစ္တယ္။ ”

၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ပဲခူးရိုးမ၊ ျမရာပင္ေၾကာရဲ႕ အေရွ႕ေစာင္း ေက်ာက္ေခ်ာင္းကမ္းပါးမွာ သစၥာ ေဖာက္ ရဲေဘာ္ျမႀကီး လက္ခ်က္နဲ႔ ဥကၠ႒ႀကီးသခင္သန္းထြန္း လုပ္ႀကံခံရပါတယ္။

သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို သခင္ဇင္ ဦးေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေခါင္းေဆာင္ရခ်ိန္မွာ သခင္ဇင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္း ဦးေစာရင္က အခုလို သံုးသပ္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါတယ္။

”ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးၿပီးေနာက္ သခင္ဇင္မွာ ဒု-ဥကၠ႒မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူလာရသည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ တျပည္လံုး ေတာ္လွန္စစ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ သခင္ဇင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူရသည့္ အေျခ အေနသည္ အလြန္ဆိုး သည့္အေျခအေနတြင္ တာဝန္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးၿပီးစ ေအာက္ေျခပါတီတြင္ အားငယ္ေန ခ်ိန္ႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီမ်ားမွာလည္း တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ စုစည္းမိသည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သာ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေလေလ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား စုစည္းရေလေလ။ ဥကၠ႒ အား ပိုမိုဝန္းရံၾကရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗဟိုေကာ္ မတီ အမ်ားစုႀကီးကို စုစည္း၍ မရႏိုင္ရံု သာမက စုစည္းမိေနေသာ၊ အနည္းငယ္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ အထဲမွပင္ တိုက္ပြဲတြင္ တခ်ိဳ႕က်ဆံုးသြားျပန္ရာ ေနာက္ဆံုး ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုေကာ္မတီ ၂ ဦးျဖင့္သာ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ေခါင္းေဆာင္ရျခင္းသည္ အလြန္ပင္အႏၱရာယ္ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝါဒ ေခါင္းေထာင္ထလာကာ အမွားမ်ားကို က်ဴးလြန္ႏိုင္သည္။ အားငယ္စရာအေျခအေန ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥကၠ႒ႀကီးသခင္ဇင္မွာ အားငယ္မႈ၊ ေတြေဝမႈ လံုးဝမရွိဘဲ လူထုကိုသာ အားကိုးအားထားျပဳၿပီး ေအာက္ေျခပါတီဝင္ထုႏွင့္ပင္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈကို ရယူကာ ရဲဝံ့စြာ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။”

ဥကၠ႒သခင္ဇင္ဟာ ေတာ္လွန္စစ္ရဲ႕အခက္အခဲေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံေျဖရွင္းရင္း မဟာမိတ္ေကအဲန္ယူပါတီနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြကို ႏွစ္သိမ့္ကာ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ့ေတာ္ လွန္ေရးေန႔ မိန္႔ခြန္းမွာ သခင္ဇင္က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။

”လူတန္းစားတိုက္ပြဲ သေဘာတရားအရ ေတာ္လွန္စစ္ အဆင့္ျမင့္ေလ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားဟာလည္း ပိုႀကီး၊ ပိုမ်ား ေလဆိုတဲ့အတိုင္း ေတာ္လွန္စစ္ ေရွ႕တဆင့္ ခုန္ကူးေတာ့မယ့္အေျခအေနမွာ ပိုၿပီးႀကီးမား မ်ားျပားတဲ့ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရမွာဟာ ဓမၼတာ တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ပြဲနဲ႔ အခက္အခဲဆိုတာ အျမႊာညီေနာင္ျဖစ္တယ္။ ”

သခင္ဇင္ရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ျဖစ္တဲ့ တပ္မွဴးဦးဘေက်ာ္က ထိုစဥ္က အေျခ အေနမ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့ရာမွာ –

”ေတာ္လွန္ေရးမုန္တိုင္းၾကားတြင္ အေျခအေနဆိုးကို ေခါင္းေဆာင္ေနရေ သာသူအတြက္ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား မျဖစ္သင့္၊ မရွိသင့္ဟု ဆို၍မရေပ။ ျဖစ္သင့္၊ ရွိသင့္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမွားမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား မျဖစ္ရဟု ေျပာ၍ မရေပ။ အမွန္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ျပႆနာမ်ား မဟုတ္ေပ။ ၄င္းအမွားမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ကို ျပင္ႏိုင္၊ မျပင္ႏိုင္သည္သာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ႀကီးသည္ အမွား မ်ားကို ရဲဝံ့စြာ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ ျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ ထင္ရွားလွေပသည္ ”  ဆုိၿပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

● သူရဲေကာင္းတဦးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးခရီး
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁း၅ဝ နာရီအခ်ိန္ ပဲခူးရိုးမ၊ ရဲႏြယ္၊ ဖြတ္ၾကားေခ်ာင္း ဖုန္းဆိုးမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ သခင္ဇင္နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္တို႔ဟာ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အစိုးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ေတာ္လွန္တဲ့ သူရဲေကာင္း ပီသစြာ က်ဆံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ဆံုးခ်ိန္အထိ လူထုအက်ိဳးကိုကာကြယ္ရင္း ပါတီရဲ႕လမ္းစဥ္ကို အစဥ္အၿမဲ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ကိုင္စြဲခဲ့တယ္။ သခင္ဇင္တုိ႔ကုိ ရုပ္ခႏၶာအရ သတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ရွင္သန္ေနတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္မႈကုိ တားဆီးဖုိ႔ မစြမ္းႏုိင္ၾကပါဘူး။

ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ကုိ သတ္ပစ္လုိ႔ရခ်င္ရမယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ရႈံးေအာင္ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဆုိတဲ့စကားလုိပါဘဲ သခင္ဇင္တုိ႔ ဟာ မိမိကိုယ္က်ိဳး လံုးဝမငဲ့ကြက္ဘဲ လမ္းစဥ္အတြက္ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကတာဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္း အတုယူဖြယ္စိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ၂၉၊ ၂၊ ၂ဝ၁၆

(သခင္ဇင္ စာအုပ္၊ ယဥ္မ်ဳိး စာအုပ္တုိက္၊ ၂၀၁၆ မွ)

● ကုိးကား
ဦးဘေက်ာ္ ဦးဘေက်ာ္၏သခင္ဇင္
သခင္ေစာရင္ သခင္ေစာရင္၏သခင္ဇင္ ကေလာင္ပ်ံဦးဘကုိး ကုိဇင္ (သုိ႔) ေစ့စပ္ေသခ်ာသူ
ဦးရဲလင္း ဦးရဲလင္း၏သခင္ဇင္
ဖုိးသံ (လူထု) သခင္ဇင္၊ သခင္ခ်စ္
ခင္ေဆြဦး သခင္ဇင့္မ်ဳိးဆက္တဦး
ေဒၚခင္လကၤ်ာ ေဒၚၾကည္ၾကည္
သခင္တင္ျမ ဘုံဘဝမွာျဖင့္
လူထူေဒၚအမာ ကြၽန္မေရးတဲ့သူ႔ဘဝ လူထုဦးလွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမိုင္းဌာန
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတၱိ (မူၾကမ္း)
သခင္ဇင္ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
မဟာနႏၵၵာစာေပ ဇင္ ခ်စ္ ေနာက္ဆုံး ၂


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ထြန္း၀င္းျငိမ္း, ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)