ေအးျငိမ္း – ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း – ၄

April 14, 2018

– ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း – ၄
အခန္း (၄) – အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး
(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

ေနအိမ္တြင္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

၁။ ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္ ဖုန္းလာပါက မီးပိတ္ၿပီးမွ ဖံုးေျပာပါ။

၂။ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစုေနစဥ္၊ လူႀကီးသူမမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေနစဥ္ ဖံုးမသံုးပါႏွင့္။

မီးအႏၱရာယ္ကင္းေဝးေရး
၁။ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္၊ မီးပူတုိက္ေနစဥ္ တျခားမသြားပါႏွင့္။

၂။ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ စကၠဴ၊ အဝတ္စသည္တို႔ကို မီးဖိုအနီး မထားပါႏွင့္။

၃။ မီးပူတိုက္ေနစဥ္ ဖုန္းလာပါက မီးပူခလုတ္ကိုပိတ္၊ မီးပူေထာင္ရမည့္ သံစင္ေပၚတြင္ ေထာင္ထားခဲ့ပါ။

၄။ အျပင္ထြက္ေတာ့မည္ဆိုပါက လွ်ပ္စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ခဲ့ပါ။

၅။ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ၿပီးသည့္အခါ ဓာတ္ေငြ႔မီးဖိုခလုတ္ကို ေကာင္းစြာပိတ္ခဲ့ပါ။

၆။ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ပါက အနံ႔ရပါသည္။ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ၿပီဆိုလွ်င္ ျပတင္းတံခါးအားလံုးကို ဖြင့္ပါ။ အိမ္ေရွ႔တြင္ရိွေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းဗားကိုပိတ္ပါ။ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္၊ ေရပိုက္၊ မီးပိုက္စသည္တို႔ကို နံရံျမႈပ္ဘီရိုလုပ္ၿပီး တံခါးပိတ္ထားပါသည္။ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္အတြက္ တံခါးေပၚတြင္ Gas ဟု ေရးထားပါလိမ့္မည္။ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ကုိင္ကို ကန္႔လန္႔ျဖစ္သြားေအာင္ ဆဲြခ်လိုက္လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္ ပိတ္ၿပီးျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေနာက္ 1800-752-1800 သို႔အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပ အကူအညီေတာင္းပါ။ ပံု – ၁၂

ေခ်ာ္မလဲေစရန္
၁။ ၾကမ္းတိုက္ၿပီးလွ်င္ အဝတ္ေျခာက္ျဖင့္သုတ္ပါ။

၂။ ေရစိုေနသည့္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ မေျပးပါႏွင့္။ သတိထားေလွ်ာက္ပါ။

အျမင့္မွ လိမ့္မက်ေစရန္
၁။ ေခြးေျခ၊ ထိုင္ခံု၊ စားပဲြ စသည္တို႔အေပၚတက္ရပ္လွ်င္ ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္။

၂။ မ်က္ႏွာၾကက္ပန္ကာစေသာ အျမင့္မွပစၥည္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ လူရပ္လို႔ရသည့္ ေလွခါးကို သံုးပါ။

၃။ ျပတင္းေပါက္ ေဘာင္ေပၚ စသည္တို႔အေပၚ မတက္ရ။

မႈခင္းကာကြယ္ေရး

၁။ အျပင္ဘက္သို႔ ခဏတျဖဳတ္ထြက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ျပတင္းေပါက္အားလံုးပိတ္ခဲ့ပါ။ တံခါးမ်ားကို ေသာ့ခတ္ခဲ့ပါ။

၂။ ေသာ့ကို ေျခသုတ္ဖံုေအာက္၊ ပန္းအိုးအတြင္း၊ မီတာပံုးေပၚ စသည္တို႔တြင္ မထားခဲ့ပါႏွင့္။

၃။ အိမ္သို႔ တစိမ္တရံဆံလာလွ်င္ ၎ကိုလက္ခံစကားေျပာေနစဥ္ သံပန္းတံခါးကို ေသာ့ခတ္ထားပါ။ တံခါးဖြင့္ မေပးပါႏွင့္။

၄။ ယံုေလာက္ေအာင္ ကဒ္ျပားမ်ားျပၿပီး အိမ္တြင္းဝင္ဘို႔ ေတာင္းဆိုလာပါလည္း မယံုပါႏွင့္။ အိမ္ရွင္ကို ဖုန္းေခၚၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

၅။ အျပင္မွ ျပန္လာစဥ္ ေနာက္မွ တစ္ေယာက္ေယာက္လုိက္လာပါက အိမ္ထဲသို႔ အျမန္ဝင္ၿပီး တံခါးပိတ္ပါ။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ အတူ အိမ္တြင္း ဝင္လိုက္လာတတ္သျဖင့္ အထူးသတိထားပါ။

၆။ ဓာတ္ေလွခါးစီးစဥ္ တစိမ္းေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း မစီးပါႏွင့္။ ေနာက္ဓာတ္ေလွခါးကို ေစာင့္စီးပါ။

၇။ အိမ္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ အိမ္အတြင္း အဝင္မခံပါႏွင့္။ မိမိမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း အိမ္ထဲေခၚမလာပါႏွင့္။

၈။ အိမ္အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မသကၤာစရာလူမ်ား ေတြ႔ပါက အိမ္ရွင္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

၉။ တစိမ္းတရံဆံမ်ားထံမွ ပိုက္ဆံမေခ်းပါႏွင့္။ လူလိမ္မ်ားသည္ ယံုေလာက္ေအာင္ေျပာတတ္ေၾကာင္း သတိရပါ။ ၎တို႔သည္ သင့္ကို ေဖ့စ္ဘုတ္၊ တယ္လီဖုန္း မက္ေဆ့ခ်္၊ ဗိုက္ဘာစသည္တို႔မွ ဆက္သြယ္လာတတ္သည္။ သင့္တြင္ အေရးေပၚေငြလိုပါက သင့္အလုပ္ရွင္ကို ဖြင့္ေျပာ အကူအညီေတာင္းပါ။

ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

၁။ လမ္းျဖတ္ကူးရာတြင္ လူကူးရမည့္ ေနရာမ်ားမွသာ ကူးပါ။ လူကူးရန္ေနရာမ်ားမွာ မီးပြိဳင့္၊ လူကူးမ်ဥ္းၾကား၊ ခံုးေက်ာ္တံတား၊ ေျမေအာက္လမ္းကူး (ညဥ့္နက္လွ်င္ မကူးပါႏွင့္။) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၂။ လမ္းျဖတ္မကူးမီ မီးပိြဳင့္ သို႔မဟုတ္ လူကူးေနရာတြင္ ကားမ်ားရပ္ေပးသည္အထိေစာင့္ပါ။ အစိမ္းေရာင္ လူရုပ္ေပၚမွ လမ္းျဖတ္ကူးပါ။ အစိမ္းေရာင္လူရုပ္သည္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္လင္းလာျပီဆိုပါက လမ္းကို စတင္မကူးပါႏွင့္။

၃။ နေမာ္နမဲ့လမ္းျဖတ္ မကူးပါႏွင့္။ ကားမ်ားသည္ သင္လမ္းျဖတ္ကူးရန္ ရပ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လမ္းကိုဘယ္ေတာ့မွ ကေသာကေမ်ာ ျဖတ္မကူးပါႏွင့္။

၄။ လမ္းျဖတ္ကူးေနစဥ္ လက္ကိုင္ဖုန္း မသံုးပါႏွင့္။ မက္ေဆ့ မပို႔ပါႏွင့္။

၅။ လမ္းျဖတ္ကူးေနစဥ္ ကေလး သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို လက္တြဲထားပါ။

၆။ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဂရုျပဳလိုက္နာပါ။ ဥပမာ –
o အမႈိက္မပစ္ရ။
o အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စကားက်ယ္ေလာင္စြာ မေျပာရ။
o လူစီး ရထား၊ ကားေပၚတြင္ စကားက်ယ္ေလာင္စြာမေျပာရ။
o လမ္း၊ လူကူး ခံုးေက်ာ္တံတား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စုရံုး၍ပိတ္မရပ္ရ။ ဥပမာ-(လူကူးကုန္းတံတားေပၚတြင္) အျခားသူမ်ား သြားလာေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။

အခန္း (၄) ၿပီး၏။
ဆက္ပါဦးမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)