ကုိသန္းလြင္ ● ဖက္ဆစ္ဝါဒတားဆီးေရး

May 8, 2018

ကုိသန္းလြင္ ● ဖက္ဆစ္ဝါဒတားဆီးေရး
(မုိးမခ) ေမ ၈၊ ၂၀၁၈

(၁)
လြန္ခဲ့ေသာ ၇၃ ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီတို႔သည္ သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ မူဆိုကိုနီ (Benito Mussolini) အေလာင္းကို မီလန္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီဆိုင္တဆိုင္၏အနီးတြင္ ေဇာက္ထိုးခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ ၂ ရက္ ၾကာေသာအခါ ဟစ္တလာ (Adolf Hitler) သည္ စစ္ျဖစ္ေနေသာ ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္၏လမ္းမ်ားေအာက္ ဘန္ကာတစ္ခုတြင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။ ဖက္စစ္စနစ္သည္ အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီဟု ထင္ခဲ့ရပါသည္။

ထိုအျဖစ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ေနာက္လူတို႔က ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (United Nations) ကို တီထြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ (Universal Human Rights) ေၾကညာစာတမ္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒလႊမ္းမိုးမႈကို အေလးအျမတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တြင္ ဘာလင္တံတိုင္းကို ၿဖိဳခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာအစိုးရမ်ားသည္ ဥေရာပအလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္အေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွတိုက္တို႔တြင္ အသီးသီးေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ေနရာတိုင္းလိုလို အာဏာရွင္ မ်ားက်ဆံုးၿပီး ဒီမိုကေရစီ၏ အရိပ္အေရာင္မ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့ပါသည္။

(၂)
ယေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခတ္သစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္တိုးတက္ေရးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ မသ မာေသာသူမ်ား၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားၾကားတြင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖို႔ ေျပာစရာရွိသည္မွာ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို၌ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာေနလိုၾကပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဖက္စစ္ဒါဒ၏ အင္ အားသည္ တစစႏွင့္ စုေဝးကာ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ဘယ္ကာလႏွင့္မွ်မတူေအာင္ ေရွ႕သို႔ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

ဤဖက္ဆစ္ဝါဒ ဦးေဆာင္လာမည့္လကၡဏာမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ပါတီမ်ားကအာဏာကို ပို၍ ေတာင္းဆို လာျခင္းကစပါသည္။ ဟန္ေဂရီ၊ ဖီလိပိုင္၊ ပိုလန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုမို ေတာင္းဆိုလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုသူတို႔အားလံုးမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာဥေရာပေကာင္စီကို အလိုမရွိသူတို႔က အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ အင္အားေတာင့္တင္း လာပါသည္။ ႐ုရွားျပည္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ေျဗာင္က်က်လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မျမင္ခ်င္အဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ ႐ုရွားသည္ ယူကရိန္းကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ခ႐ိုင္မီးယားကို အတင္းအၾကပ္ သိမ္းပိုက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရြးေကာက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္သည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ ေနၿပီး KGB ေခတ္က ေခါင္းမာမႈ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို သတိရေစပါသည္။ ပူတင္ကေနာက္ထပ္ ၆ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ မၾကာမီက ေရြးခ်ယ္ခံထားရပါသည္။ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ မာဒူ႐ိုက (Mr. Nicholas Maduro) က ေနာက္လထဲတြင္ အတုအ ေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ရွီဂ်င္ပင္းသည္ ဘာမွ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မရွိေသာ ကြန္ဂရက္က သူ၏သမၼတသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ကို ပယ္ဖ်က္ေသာဥပေဒကို ျပဌာန္းေစခဲ့ပါသည္။

ေျမထဲပင္လယ္တ၀ိုက္ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လ်င္ ယခင္က အာရပ္ေႏြဦး၏ ေကာင္းေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ပ်က္ျပယ္ ကုန္ၾကပါသည္။ အီဂ်စ္ျပည္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ စီစီ (Abdel Fattah el-Sisi) မွာ မၾကာမီက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရပါသည္။ သူကလံုျခံဳေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ရရွားႏွင့္အီရန္တို႔၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဆီးရီးယားတြင္ အာဆဒ္ (Bashar-al-Assad) မွာ နယ္ေျမအားလံုးနီးပါး ျပည္လည္ရရွိေနပါၿပီ။ အာဖရိကတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးမွာ အက်င့္အပ်က္ဆံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔အႏၱရာယ္ မွာ အာဖရိကားတြင္ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ အဆတိုးပြားလာေနပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ သက္ဆိုးရွည္ေစေရးအတြက္ အမ်ားဆံုးလႈံ႕ေဆာ္ေပးေနသည္မွာ ေဒၚနယ္ထရန္႔ျဖစ္ၿပီး သူ၏ သမၼတ သက္တမ္းစသည္ႏွင့္ ပို၍ ပို၍ သိသာလာခဲ့ပါသည္။
လြတ္လပ္မႈရရွိရန္မွာမ်ားျပားစြာေသာခ်ဲလင့္လုပ္မႈမ်ားကို ခံရပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အေမရိကန္၏ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အလို အပ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မ်ားမွာ ၂၀ ရာစု တေလွ်ာက္လံုးျဖစ္ခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ထင္ရွားသိသာ ေသာအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အေမရိကန္သမၼတ၏အေျပာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တကြလုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ မ်ားကိုၾကည့္လ်င္ အေမရိကားသည္ ကမာၻကိုဦးေဆာင္သူအျဖစ္မွ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိပါသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါ သည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈကိုရယူမည့္အစား “ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မိမိဘာသာတာဝန္ယူရမည္” ဟူေသာမူဝါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါ သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑တို႔တြင္ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ တကိုယ္ေကာင္းမူဝါဒမ်ားသာ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

သံတမန္ေရးရာတို႔တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ရမည့္အစား အိမ္နီးႏိုင္ငံမ်ားကို ေစာ္ကားေမာ္ကား စကားမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ အေရးႀကီးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကိုပစ္ပယ္ခဲ့သည္။ျပည္ထဲေရးဌာန (State Department) ၏ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ကို လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ သူသည္ အာဏာရွင္တို႔ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသလိုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္တို႔သည္ လူမႈအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏႐ႈံ႕ခ်ျခင္းကို ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါ၊ သူ၏စကားလံုးမ်ား သူ႔အေျပာအဆိုမ်ားမွာ ၎တို႔ကို အားေပး ရာေရာက္သျဖင့္ ကိုးကားစရာပင္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

(၃)
ထိုမလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္ကိုကာကြယ္ရန္ ဘာေတြလုပ္ဖို႔လိုသနည္း။ အဆိုပါေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တက္လာၾက သည္မွာ ဒီမိုကေရစီမဲမ်ားအရသာျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာကို ပိုင္စိုးထားသည့္အျပင္ အစိုးရကခ်မွတ္လိုက္ေသာစကားအတိုင္းလိုက္လုပ္ၾကမည့္လူမ်ားကလည္း အဆင္သင့္ရွိၾကပါသည္။ ဤသည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ျမင္ဘူးခဲ့ၾကပါသည္။ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သူတို႔ဘက္ကအႏိုင္ရ၍ သူတို႔လိုခ်င္သည့္နည္းအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္ လည္း ျပည္သူအမ်ားစုလိုအပ္သည္က တျခားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္မျပဳရန္ လိုပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာစာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ရန္သူမဟုတ္ ၾကပါ။ သူတို႔သည္ ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည့္အလုပ္ကို လုပ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဥပ ေဒ၏လႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ် ဥပေဒ၏အထက္တြင္ မရွိရပါ၊ တိုင္းျပည္၏သမၼတသည္လည္း ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔က်ရာေနရာမွာေန၍ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: Can we Stop Fascism, or is it too late, Madeleine Albright New York Times April 6 2018.


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to ကုိသန္းလြင္ ● ဖက္ဆစ္ဝါဒတားဆီးေရး

  1. Dr. Maung Maung Gyi on May 9, 2018 at 8:50 pm

    A lie repeated over and over again became indistinguishable from the truth”.

    အလိမ္အညာကို အမွန္တရားျဖစ္သြားေစေသာနည္း။ ဆက္တိုက္လိမ္ပါ။ ၾကာေသာ္ လူတို႔သည္ ထိုအလိမ္အညာစကားကို အမွန္စကားဟုထင္သြားတတ္၏။ (ဂ်ာမန္အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ)

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

ဒီလိုု ေၾကာ္ျငာခ်င္သလား

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)