ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား (၁၉၇၅ – ၁၉၈၀) – အပိုင္း (၇၂)

May 15, 2018

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား (၁၉၇၅ – ၁၉၈၀) – အပိုင္း (၇၂)
(မုိးမခ) ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၈


● အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား အင္အားအေျခအေန (၁၉၇၇ ခုႏွစ္)
၁၉၇၇ ခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ဦးေနဝင္းသည္ မဆလပါတီႏွင့္ အစိုးရပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူထားေသာ္လည္း တပ္အားေကာင္း စြာထိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ထားနိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ တပ္၏ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ထင္၊ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးကိုျဖစ္သည္။ CPB အပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ႏွင့္ၾသဂုတ္လအတြင္းက စတင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲေသာ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္ ၉ ခုရွိၿပီး တိုင္းမွဴးမ်ားမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္ ၉ ခုမွာ
၁။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ)၊ ျမစ္ႀကီးနား။
၂။ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရမခ)၊ လား႐ႈိး။
၃။ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရပခ)၊ ေတာင္ႀကီး။
၄။ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရတခ)၊ ေမာ္လၿမိဳင္။
၅။ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရကတ)၊ မဂၤလာဒံု။
၆။ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (နတခ)၊ ပုသိမ္။
၇။ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (နပခ)၊ စစ္ေတြ။
၈။ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(နမခ)၊ မႏၲေလး။
၉။ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (လပခ)၊ ေတာင္ငူတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားေအာက္တြင္ အမ်ားဆံုး တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းအထိရွိၿပီး ၎တပ္ရင္းမ်ားအား အေျခခ် စစ္ဗ်ဴဟာ၊ လႈပ္ရွားစစ္ဗ်ဴဟာမ်ားမွတဆင့္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ကြပ္ကဲသည္။ တိုင္းတတိုင္းတြင္ ဗ်ဴဟာ ၂ ခုမွ ၃ ခုထိရွိၿပီး ဗ်ဴဟာမွဴးမွာ ဗိုလ္ မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသည္။ တိုင္းတပ္မ်ားအျပင္ တပ္မ ၄ ခုဖြဲ႕စည္းထားခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မ ၇၇ ဌာန ခ်ဳပ္အား ေမွာ္ဘီတြင္၎၊ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မ ၈၈ ဌာနခ်ဳပ္အား မေကြးတြင္၎၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မ ၉၉ ဌာနခ်ဳပ္အား မိတၳီလာတြင္၎၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ တပ္မ ၆၆ဌာနခ်ဳပ္အား ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိခ့ဲသည္။ တပ္မမွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဒုတပ္မမွဴးသီးျခားမရွိေသးဘဲ နည္း ဗ်ဴဟာမွဴးမ်ားသည္ ဒုတပ္မမွဴးမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ တပ္မတခုတြင္ နည္းဗ်ဴဟာ ၃ ခု၊ ဗ်ဴဟာမွဴး ၃ ေယာက္ရွိသည္။ ဗ်ဴ ဟာ မွဴးမ်ားသည္လည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ ဝါစဥ္သာကြာျခားသည္။ တပ္မတခုတြင္ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းရွိၿပီး ရင္းမွဴးမ်ားမွာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ားေအာက္ရွိ ေျခလ်င္/ေျချမန္/သနက တပ္ရင္းမ်ားသည္ မိမိစစ္တိုင္းဧရိယာအတြင္း တာဝန္ယူရၿပီး တိုင္းတပ္ႏွင့္ ထိမ္းမနိုင္ေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ လႈပ္ရွားတပ္မမ်ားေစလႊတ္၍ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ကာလ တျပည္ လုံးတြင္ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္းအေနႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (ခလရ)၊ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ)၊ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (သနက) စုစုေပါင္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ၾကည္းေရေလစစ္အင္အား တသိန္းမွ တသိန္း ခြဲၾကားတြင္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္းမ်ားတြင္ ရင္းဌာနခ်ဳပ္၊ တပ္ခြဲ ၅ ခြဲ၊ လက္နက္ႀကီးတပ္ခြဲတို႔ပါဝင္ၿပီး စစ္ေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းခြဲ၍ လႈ ပ္ ရွားပါက ရင္းမွဴးဦးစီးစစ္ေၾကာင္း ၁ (စက ၁) တြင္ ခြဲ ၃ ခြဲ၊ ဒုရင္းမွဴးဦးစီး စစ္ေၾကာင္း ၂ (စက ၂) တြင္ တပ္ခြဲ ၂ ခြဲပါဝင္ ေလ့ရွိသည္။ တပ္ရင္းမ်ား၏အင္အားဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပုံမွန္ ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မွန္တမ္းစစ္ထြက္အင္အားမွာ ၅၀၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ ထိုစဥ္ကလက္နက္တပ္ဆင္မႈမွာ ဂ်ီ ၃၊ ဂ်ီ ၄ ဟု လူသိမ်ားေသာ BA ၆၃၊ BA ၆၄ ႏွင့္ BA ၆၂ တို႔အား ေခ်မႈန္းေရး႐ုိင္ဖယ္ အျဖစ္တပ္ဆင္ထားၿပီး တပ္စုအဆင့္တြင္ ၄၀ မမ လက္ေထာက္ေမာ္တာ၊ ၂ လက္မစိန္ေျပာင္းတို႔ တပ္ဆင္ထားသည္။ တပ္ခြဲအဆင့္တြင္ စက္လတ္တပ္ဆင္သည္။ တပ္ရင္းလက္နက္ႀကီး တပ္ခြဲတြင္ ၇၅ မမ ေနာက္ပြင့္၊ ၈၁ မမ ေမာ္တာ၊ ၃ လက္မ စိန္ေျပာင္းတို႔ တပ္ဆင္ထားသည္။

တိုင္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁၀၅ မမ၊ ၁၂၀ မမ တုိ႔တပ္ဆင္ထားသည့္ အေျမာက္တပ္ရင္း၊ သံခ်ပ္ကာကားတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ထားရွိၿပီး တိုင္း ဌာနခ်ဳပ္စစ္နယ္ေျမ အလိုက္ျဖန္႔ခြဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္တြဲ၍ ေထာက္ပို႔၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ် င္ နီယာတပ္ဖြဲ႕၊ ဝန္တင္လားတပ္၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္တပ္၊ ေဆးတပ္၊ တပ္ထိန္းစသည့္ စစ္လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေကာင္းစြာဖြဲ႕ စည္းထားၿပီး စစ္ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္းမ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေထာက္ပ့ံေပးနိုင္သည့္အေျခအေနရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုစဥ္က တျပည္လုံးတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ၇ တပ္ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ၉ ခု တြင္ ျဖန္႔ခြဲထားရွိသည္။

တပ္မမ်ားအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တိုက္႐ုိက္ကိုင္တြယ္သည္။ စစ္ဆင္ေရးဝင္ခ်ိန္၌ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း တပ္မ၏စစ္ဆင္ေရးကို ကကၾကည္းေခၚ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၾကည္း႐ုံး ကတိုက္႐ုိက္ကြပ္ကဲ ေလ့ရွိသည္။

ေျခလ်င္ၾကည္းတပ္ဖြဲ႕အျပင္ တပ္မေတာ္ ေလ အားလည္း ၾကည္းတပ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေထာက္ကူျပဳ ရန္ဖြဲ႕စည္းထားရွိနိုင္ခ့ဲ သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ မဂၤလာဒံု၊ ေမွာ္ဘီ၊ မိတၳီလာတုိ႔တြင္ ၅၀၁/၅၀၂/၅၀၃ ေလတပ္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအတူ နမ့္စမ္၊ လြယ္ေမြ၊ ကြတ္ခိုင္၊ ေမွာ္ဘီတုိ႔တြင္ အမွတ္ ၇၁/၇၂/၇၃/၇၄ အုပ္စသည့္ ေရဒါစခန္းမ်ားလည္း ဖြင့္ လွစ္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မွစ၍ လား႐ႈိးတြင္ ေလတပ္ဆြယ္တခု ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ အလားတူပင္ ျမစ္ႀကီးနား တြင္လည္း ေလတပ္ဆြယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။

တပ္မေတာ္ေလအေနႏွင့္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ပစ္ကူေပးရာ၌ ဗံုးၾကဲျခင္း၊စက္ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ျခင္း၊ ဒံုးက်ည္ႏွင့့္ပစ္ျခင္းတုိ႔အား အဓိကအားျဖင့္ တီ ၃၃၊ ပီစီ ၆၊ ပီစီ ၇ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ထုိ႔ျပင္ ဘဲလ္ ၂၀၅ ေအ ၁ ႏွင့္ အဲလူးဝက္အမ်ဳိးအစားရဟတ္ယဥ္မ်ားအပါရဟတ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ရိကၡာခဲယမ္းေထာက္ပ့ံျခင္း၊ လူနာသယ္ပို႔ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ခ့ဲၾကသည္။

တပ္မေတာ္ေရဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္ခ့ဲျခင္းမရွိပါ။ ယခင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ျပည္နယ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ တစုံတရာပါဝင္ျခင္းရွိခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရတပ္မ်ားအတြက္အေရးပါေသာ အျခား အဖြဲ႕မွာ ျပည္သူ႔စစ္၊ ေသာင္က်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕၊ ကာကြယ္ေရးစသည့္ အမည္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔ စစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၆၄ တပ္မွဴးမ်ားညီလာခံကအစျပဳ၍ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ျပည္သူ႔စစ္ အင္အား၏ သုံုးခ်ဳိးတခ်ဳိးအား လက္နက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားခ့ဲသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ပဲခူး႐ုိးမစသည့္ေဒ သမ်ား၌ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ရာတြင္ အဓိကထား၍ သုံးစြဲခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၇၄ အထိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၈၃၁ ရြာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ဝင္ေပါင္း ၆၇၇၃၆ ဦးရိွၿပီး ႐ုိင္ဖယ္၊ စတင္း၊ ႏွစ္လုံးျပဴး စသည့္လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၁၅၂၂၇ လက္ တပ္ဆင္ထားနိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္တည္ေဆာက္မႈအေျခအေနထိုစဥ္ကာလက တပ္ကို ေခါင္းေဆာင္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသူမွာ ဗိုလ္ေန ဝင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ စစ္မတိုင္မီက သခင္နိုင္ငံေရးသမားတေယာက္၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္တေယာက္ျဖစ္သည့္ျပင္ တပ္တြင္ သူႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္မရွိေသာသူျဖစ္ေနသည္။ တပ္ တြင္း၌ အစဥ္အလာႏွင့္ၾသဇာရွိသည္။ ျပည္မေဒသမ်ားျဖစ္ေသာပဲခူး႐ုိးမ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ မသုံးလုံးေဒသ၊ ျမစ္ဖ်ားတိုင္း (ပင္လယ္ဗူး၊ ဗန္းေမာက္ေဒသ) တုိ႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ားကို ေအာင္နိုင္ထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တပ္ထဲတြင္ အရွိန္ ၾသဇာရွိသည္။ သူ၏အရွိန္ၾသဇာႏွင့္ တပ္တြင္းရွိအရာရွိအဆင့္ဆင့္အား စည္းကမ္းတင္းၾကပ္စြာ ကိုင္ထားနိုင္သည္။ အလား တူပင္ သူ၏စစ္တပ္သည္လည္း ပဲခူး႐ုိးမ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၊ ျမစ္ဖ်ားတိုင္း၊ မသုံးလုံးေဒသတုိ႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔အား ေအာင္နိုင္ထားသည့္အေပၚတြင္ စစ္ေရးအရ မာန္ရွိေနသည္ကလည္း လက္ေတြ႕က်သည့္အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ တပ္အတြင္း ထိုစဥ္ကာလက အရာရွိျဖစ္ေနသူမ်ား ဗ္ိုလ္သင္တန္းတက္၍ စစ္ထဲဝင္သူအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္၊ ျပည္တြင္းပုန္ကန္ထႂကြမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္စိတ္၊ စစ္တိုက္ခ်င္သည့္ စစ္သားစိတ္ျဖင့္ ဝင္ လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုစစ္ဗိုလ္မ်ားတြင္ တိုက္စိတ္ခိုက္စိတ္ရွိေနသည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တိုက္္ ခိုက္မႈအား တုန္႔ျပန္သည့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲတြင္ တကၠသုိလ္အရံတပ္ရင္းမွ ေက်ာင္းသားဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းတြင္ ဗမာ အမ်ဳိးသားစိတ္ကို ေတြ႕ရသက့ဲသုိ႔ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ CPB အေရွ႕ေျမာက္ေဒသအား တ႐ုတ္တုိ႔ကူညီအားေပးျခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သား မ်ားဝင္ေရာက္ကူညီတိုက္ခိုက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရတပ္အတြင္ အမ်ဳိးသားစိတ္သည္ ျမင့္တက္ေနသည္။ ဤသုိ႔အမ်ဳိးသားစိတ္ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ပင္ တပ္၏တိုက္စိတ္ခိုက္စိတ္ကို ျမင့္တက္ေစသည္။

ထိုစဥ္က အစိုးရတပ္တြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာသသည့္ ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားမွာ ဗမာေက်းလက္လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို စဥ္ကာလက ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္လူငယ္မ်ား ၿမိဳ႕ေပၚတက္လာပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည္။ လဘက္ရည္ဆိုင္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ျပင္အလုပ္႐ံုမွ်သာ အလုပ္အကိုင္ရွိသည္။ အိမ္နီး ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ နိုင္ငံျခားအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမွာလည္း မရွိေသးေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေက် းလက္လူငယ္မ်ား အတြက္ စစ္မႈထမ္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးထြက္ေပါက္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုကာလက တပ္တြင္းရိကၡာ၊ ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္၊ အိုးအိမ္အေဆာက္အအံု၊ က်န္းမာေရးကုသမႈတုိ႔မွာ စစ္မႈထမ္းတုိ႔အတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္အေနအထားတြင္ ရွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ စစ္တပ္အတြက္ စစ္သားေရေသာက္ျမစ္ ေပါမ်ားသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်းလက္မွလူငယ္မ်ား သည္ မူလကထဲက အဆင္းရဲအပင္ပမ္းခံႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကရာ စစ္သင္တန္းတြင္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေတာေတာင္မ်ား အတြင္ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ စစ္သားမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္တြင္ အရာရွိမ်ားကလည္း တိုက္စိတ္ခိုက္ စိတ္ရွိေနသည့္ျပင္ တပ္သားမ်ားကလည္း အပင္ ပမ္းခံႏိုင္သည့္အေနအထား ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အရာရွိႏွင့္တပ္သားမ်ားၾကားတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈမႀကီးေပ။ ဗိုလ္ေန ဝင္း၏အရွိန္ၾသဇာႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္းအရ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသးရာ တပ္တြင္းအရာရွိမ်ားအတြင္း လာဘ္စားမႈႏွင့္ လြန္စြာခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈ မရွိေသးေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အစိုးရတပ္အတြင္း တပ္မွဴးတပ္သားဆက္ဆေရးေကာင္းေသးသည့္ကာလျဖစ္သည္။ တပ္တြင္းစည္းလုံးမႈေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထုိ႔ျပင္ CPB အား တ႐ုတ္က ကူညီေနသည့္အေျခအေနႏွင့္ CPB တြင္ တရုတ္ျပန္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ျပည္သားအခ်ဳိ႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေနသည္ ပကတိအေျခအေနေပၚေထာက္ျပ၍ တပ္အား အမ်ဳိးသားေရးအရ လႈံ႕ေဆာ္ေပးထားနိုင္သည္။ (လြန္ၾကဴးသည့္လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ပါေကာင္းပါမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း) အမ်ဳိးသား ေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈသည္ လူမ်ဳိးတိုင္းအတြက္ ေသြးဆူလြယ္ေစသည့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖစ္သက့ဲသုိ႔ စိတ္ဓါတ္အဟုန္ကိုလည္း လြန္စြာ တက္ႂကြေစသည္ဆိုသည္ကေတာ့ ျငင္းပယ္၍ မရႏိုင္ေပ။

တပ္မေတာ္တြင္ ရွိသည့္အားနည္းတခုမွာ စစ္တပ္အတြင္း အရာရွိအဆင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဆင့္ျဖစ္ေစတြင္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ပါဝင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က် လာေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ထိုစဥ္ကာလက အျခားအဆင့္ဟုဆိုသည့္ တပ္သားမ်ား အတြင္း ခ်င္းက အမ်ားဆံုးပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရခိုင္က ဒုတိယေနရာတြင္ရွိေနေသးသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္မႈ ကေတာ့အေတာ္ေလးေလ်ာ့က် သြားျပီျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေလ်ာ့က်မႈသည္ ပဲခူး႐ုိးမ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ား၊ ဗမာစကားေျပာ ၍ရေသးသည့္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ဗမာစကားမတတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အခက္အခဲရွိသည္။ လူထု စည္း႐ုံးေရး၊ ေျမျပင္သတင္းေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔တြင္ အခက္အခဲရွိသည္။ ၎ဟာကြက္ကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ အစားထိုးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္စစ္တပ္သည္ ေလ့က်င့္သားျပည့္ဝေအာင္ စစ္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ စစ္သင္တန္းမ်ားေပးထားနိုင္ျပီျဖစ္သည္။ အျခား အဆင့္မ်ားအတြက္ အေျခခံစစ္သင္တန္းအား ၆ လခန္႔ေပးထားသက့ဲသုိ႔ အၾကပ္ငယ္၊ အၾကပ္ႀကီးစသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ သင္တန္းမ်ား၊ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိနိုင္သည္။ အရာရွိမ်ားအတြက္ စစ္တကၠသုိလ္၊ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ တပ္စုမွဴးတပ္ခြဲမွဴးသင္တန္းမ်ားမွသည္ စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္အထိ အဆင့္ဆင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားၿပီး စစ္ေရးအရ ေလ့က်င့္သားျပည့္ဝေအာင္ စစ္တပ္အားတည္ေဆာက္ထားရွိသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္မ်ားထက္ အစိုးရစစ္တပ္က အားသာသည္မွာ ေလက်င့္ေရး၊ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ၊ ေလေၾကာင္းပစ္ကူတုိ႔ အျပင္ လက္႐ုံးတပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္းႏွင့္ ေခတ္မွီနည္းပညာပိုင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပသည္။

တပ္သည္သူ၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားၿဖိဳခြဲႏိုင္ရန္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။ စစ္ေရးအရသာမက စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရပါ စစ္ဆင္ခ့ဲသည္။

စစ္တပ္၏အဓိကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ စစ္ႀကိဳေခတ္က သခင္တေယာက္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ၿမိဳ႕ေပၚ နိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕အား သူ႔ဘက္ပါေအာင္ သိမ္းသြင္းထားနိုင္သည္။ တဖက္တြင္လည္း အေရွ႕ေျမာက္တြင္ တ႐ုတ္၏ အကူအညီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ အင္ႀကီးအားႀကီး ျဖစ္လာသည့္အေျခအေနအားတန္ျပန္နိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုကလည္း ဗိုလ္ေနဝင္းအား စစ္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေလယဥ္မ်ားေရာင္းခ် ေပးခ့ဲသက့ဲသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္ နင္းေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရဟတ္ယဥ္မ်ားအပါအကူအညီမ်ားရရွိခ့ဲသည္။

ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ မိမိတုိ႔က နို္င္ငံေရးအရ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္သည္ လူထုကလည္းဆန္႔က်င္သည္။ ဗိုလ္ ေနဝင္းအစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခ့ဲၾကသည္။ လက္ေတြ႕အရဗိုလ္ေနဝင္း၏ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျဖစ္သည္ စစ္တပ္သည္ အင္အားတစုံတရာေတာင့္တင္းသည္ဆိုသည္ကေတာ့ ေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္ လက္ ေတြ႕အေျခအေနျဖစ္သည္။ ယခင္ ေမာ္စီတုန္းက အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးေႂကြးေၾကာ္စဥ္က ဆိုခ့ဲဘူးသည္။ အေမ ရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ စကၠဴက်ားလည္းျဖစ္သည္။ တကယ့္က်ားလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ့ဲဘူးသည္။ နိုင္ငံေရးအရ စိတ္ ဓါတ္ခြန္အားအရ ရန္သူ သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္အား စကၠဴက်ားအျဖစ္ သေဘာထားနိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ရင္ ဆိုင္ရာတြင္ အထင္ျမင္မေသးဘဲ တကယ့္က်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဂရုျပဳႏိုင္ရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မိမိတုိ႔ ယခုရင္ ဆိုင္ရမည့္ ျပိဳင္ဘက္သည့္ ေလွ်ာ့တြက္၍မရသည့္ တကယ့္က်ားလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)