ေမာင္ေမာင္စိုုး – NCA ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ 

June 1, 2018

ေမာင္ေမာင္စိုုး – NCA ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ 

၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယညီလာခံ

(မိုုးမခ) ဇြန္ ၁၊ ၂၀၁၈
NCA ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား NCA-S EAOs မ်ား၏ ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ့ PPST အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ့တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ ထိုအစည္းအေဝး အဖြင့္မိန့္ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲ သည့္ KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးေဖါ က ေအာင္ျမင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေျချပဳ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ ၾကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမထားရွိဘဲ အမ် ဳိ းသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ့ရွဳ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတိ့ုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ ရသင့္သေလာက္မရရွိခ့ဲေသးျခင္းသည္ အစိုးရ၊တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO မ်ားၾကား ေယဘူယ် ၾကည့္ရင္ တူသေယာင္ေယာင္ႏွင့္ ကြဲျပားမွဳ ရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကိုယ္စီရွိၾက၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို့ေၾကာင့္ ဘုံသေဘာ ဆန္သည့္ တူညီသည့္ရည္မွန္းခ်က္ ရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ယေန့ရင္ဆိုင္ရေသာ တစ္ဆိ့ုမွဳ မ်ားသည္ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေလာ သုိ့မဟုတ္ အခ်က္အလက္အရ ညိွႏွဳိင္းရာမွာ ကြာဟခ်က္ၾကီးမား၍ေလာဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုသည္ဟု KNU ဥကၠဌကဆိုပါ သည္။ အကယ္၍ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိလာျပီဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးအရ အက် ဳိ းစီးပြါးကြာျခားမွဳေၾကာင့္ေသာ္၎ တဖက္ဖက္က စိုးရိမ္စိတ္ ၾကီးမားေန၍ေသာ္၎ ျဖစ္တတ္သည္ျဖစ္ရာ သင့္ေတာ္သည့္အေျဖရွာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ဘုံဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ သေဘာထားေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ရွာေဖြနိုင္ပါက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ တိုးတက္မွဳ ရရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။ NCA အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ မည္မ်ွ အခက္အခဲၾကံဳ ရသည္ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ ျခင္း၊ ညိွႏွဳိင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ အေၾကအလည္ညိွႏွဳိင္းျခင္း၊ အင္အားမသုံးျခင္း အစရွိသည္တိ့ုပါဝင္သည့္ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက် းမွဳ သစ္ကို အေျခခံျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားဖိ့ု KNU ဥကၠဌက တိုက္တြန္းသြားပါသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မရျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္ရက္ၾကာ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေနသည့္အေၾကာင္း ျပည္သစ္ပါတီ ဒု ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာ
ခ့ဲပါသည္။

အစိုးရဘက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က လံုး၀ခြဲမထြက္ေရးဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္စာတမ္္း မပါရင္ တျခားကိစၥေတြ သူတို႔က လက္မခံဟုဆို၍ ဆက္ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ား တစ္ဆို႔ေနသည္ဟု နိုင္ဟံသာကဆိုပါသည္။ EAO အေနႏွင့္ ခြဲထြက္လို၍ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၊ ထိုအခ်က္ကို ထည့္ထားပါက တစ္ခုခု ကန္႔သတ္ထားသက့ဲသု္ိ့ျဖစ္မည္ကို စိုရိမ္ေၾကာင္းဟ၊ ထိ့ုျပင္ ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ ဥပမာ ဖိႏွိပ္ခံရပါက၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက မည္သုိ့ လမ္းဖြင့္ထားမည္ကို စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေနျပည္ေတာ္မွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕က ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြကေန ရရွိလာေသာ အခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္း သားလက္နက္္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၀ ဖဲြ႔က ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပန္လည္ ညိွႏွဳိင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

DDR/SSR လို႔ ေခၚေသာ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္နက္ျဖဳတ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကိစၥမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ
ျခင္း မရိွေသးဘဲ တပ္မေတာ္ ဘက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ေတြ ရဲ႕တပ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ဆိုသည့္ပံုစံမ်ိဳးကိုသာ ေျပာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို မည္သည္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို ေျပာဆို ဆံုးျဖတ္နိုင္ၾကျခင္းမရွိေသးေပ။

ျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ကလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သူတို႔ ရည္မွန္းထားေသာ ေတာင္ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ပင္လံုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခဲမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ိဳးကို ေတြ႔ရသည္ဟု႔ ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ေပး လိုက္ပါက၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အားလံုးပစ္ပယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုေသာ ပံုစံအထိ ေတာင္းဆိုလာမည္ကို တပ္မေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္စိတ္ေတြရွိေနႏိုင္သည္ဟု႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒု ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာကဆိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္အား ေပါင္းစည္းျခင္းဟူ၍သာ နားလည္လက္ခံထားေၾကာင္း နိုင္ဟံသာက ဆိုပါသည္။

၂၁ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးအား တတိယအၾကိမ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တခုအျဖစ္ NCA ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္
စားလည္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာတြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏႕ တပ္မ်ားအားဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး ရွိခဲ႔သည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္တြင္ ဒီမိုုကေရစီစံႏႈန္းေတြ မရွိေသး၍ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားဘက္က ဖ်က္သိမ္းေရးကို လက္ခံနိုင္မည္မဟုတ္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးႏုိင္ဟံသာက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခ့ဲပါသည္။

“အစိုးရတပ္ဘက္ကေတာ႔ သူတို႔ကေတာ႔ ဒီ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကိုပဲ မျပဳျပင္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ႔သေဘာမ်ိဳး ရွိေနတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမင္က လက္ရွိတပ္မေတာ္က ဒီမိုကေရစီ မဆန္ဘူးေပါ႔ဗ်ာေနာ္။ ေနာက္ျပီးေတာ႔မွ တာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကလည္း ဘာမွအာမခံခ်က္မရွိေသး ဘူး။ အဲဒီေတာ႔ အဲလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ေတြ ဖ်က္သိမ္း ရမယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ဘယ္သူမွလက္မခံခ်င္ဘူးဗ်။ တစ္ဘက္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီပံုစံ မဟုတ္ေသးဘဲနဲ ႔ေပါ႔ေနာ္ အမည္ခံဒီမိုကေရစီပဲ ျဖစ္ျပီးေတာ႔မွ စစ္တပ္ကအာဏာေတြ အမ်ား ၾကီးယူထားတယ္။ အဲဒီပံုစံမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္မခံႏိုင္ေသးဘူးဗ်ာ။” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၁၀ ဖြဲ့ႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တိ့ု နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာမွ တစ္ဆိ့ုေနေသာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ျပီး တတိယပင္လုံက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယပင္လုံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက လိုအပ္ေနသည္မွာ  အဆိုပါတတိယပင္လုံညီလာခံ၌ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူသြားမည္ ဆိုျခင္းကို ညိွႏွဳိင္းသေဘာတူညီမွဳ ရရွိရန္ပင္ျဖစ္သည္။ တစုံတရာ သေဘာတူညီခ်က္ ဝါ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ဆိုသည့္အခ်က္တစုံတရာမရရွိဘဲ တတိယအၾကိမ္ညီလာခံက်င္းပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန့တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့ ၁၀ ဖြဲ့ ကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ့ဆံုၾကမည္ျဖစ္ျပီး သေဘာတူညီမွဳ ရရွိပါက UPDJC အစည္းအေဝးေခၚဆိုျပီး တတိယပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး

(ကိုုးကား – ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ား)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)