ေမာင္မိုးသူ – က်ဥ္းထဲ က်ပ္ထဲႏွင့္ ဘႀကီးမိုး

June 23, 2018


ေမာင္မိုးသူ – က်ဥ္းထဲ က်ပ္ထဲႏွင့္ ဘႀကီးမိုး

(ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အြန္လိုင္း၊ ရန္ကုန္) မိုးမခ၊ ဇြန္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲျဖစ္ေနသူမွာ ဘႀကီးမိုး ကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း က်ဥ္းထဲ က်ပ္ထဲ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေန ရတာက ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဘႀကီးမိုးကလည္း က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ျဖစ္ ေနရျခင္းပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ျပႆနာႏွစ္ခုမွာ (၁) ျမန္ မာျပည္အေနာက္ျခမ္း ရခိုင္အေရးျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အေရးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေနသည့္ဒုကၡသည္ေပါင္း ေျခာက္သိန္း ကိစၥျဖစ္ၿပီး ၄င္းဒုကၡသည္ မ်ားကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ လက္ခံေရးမ်ား စီမံလုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ ပထမအက်ပ္ အတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (၂) ထိုစဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ျခမ္း ေဒသတြင္လည္း ျမန္မာတပ္မ ေတာ္ နဲ႔ ေကအိုင္ေအ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည္ ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ သိန္းခ်ီၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အက်ဥ္းအ က်ပ္ ျဖစ္ရပ္ အတြက္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ၊ ၄င္းဒုကၡသည္ မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အစ ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ျခမ္းနဲ႔ အေရွ႕ ျခမ္း အေရးတို႔မွာ အဆက္စပ္ရွိသည္ဟု လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အ ေနာက္ျခမ္း ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသရွိ သဘာ ဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ရရွိသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-တ ႐ုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေရနံစိမ္း တင္ပို႔မႈကို ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းသည္ အခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေႏွာင့္ ေႏွးခဲ့ၿပီးမွ တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေ႐ႊစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိ ေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျမန္မာ- တ႐ုတ္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖင့္ တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ ေ႐ႊ၊ ျမ၊ ေ႐ႊျဖဴ သဘာ ဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားသည္ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ အ၁ နဲ႔ အ၃ တို႔တြင္ တည္ရွိၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပ သန္း ၅၆၀ ဝန္းက်င္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္သို႔ ကုဗေပသန္း ၄ဝဝ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွသာ စတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းသည္ မိုင္ ၄၈၀ ရွည္ လ်ားၿပီး ေဒၚလာ ၁ ့ ၅ ဘီလ်ံ အကုန္အက် ခံ တည္ ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေရနံ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရနံ စိမ္း တင္ပို႔မႈအတြက္ လမ္းေၾကာင္း သစ္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ၏ တစ္ခု တည္းေသာ ရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္း ေသာ လမ္းေၾကာင္း ရည္မွန္းခ်က္၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ကာ အေရွ႕အ လယ္ပိုင္း နဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းမည့္ ေရနံ စိမ္းမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ ပိုင္း ျပည္နယ္ မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေရး အ တြက္ အေရးပါ ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာ့ေရနံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း သည္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္တာ အတြင္း လုပ္ကြက္သစ္ေျခာက္ခုနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးတြင္း ၅၁ တြင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ကုန္းတြင္းနဲ႔ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ မ်ားမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုဗေပ ၆၅၂,၈၀၇ သန္း ရွိၿပီး၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကုဗေပ ၆၄၄,၇၆၁ သန္း ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားကို တ႐ုတ္ အစိုးရက ပိတ္ဆို႔လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား သီးႏွံအေရာင္း အဝယ္ ေငြေပးေငြယူမ်ား ရပ္တန႔္သြား ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာ တယ္။ ယူနန္နဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ တစ္ခုတည္း ေသာ ကုန္းလမ္းဆက္သြယ္ေရးမွာ မူဆယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရး စခန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္ သြင္း ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ တရား ဝင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမွတင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ား၊ သီးႏွံမ်ားအားလုံးသည္ တရားမဝင္ မ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ ျမင္ ရ ပါ တယ္။

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ျခမ္း လူမ်ိဳးစုလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ဟု ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ၄င္းအဖြဲ႕တြင္ ေက အိုင္ေအပါတယ္၊“ဝ” ပါတယ္၊ ကိုးကန႔္ပါ တယ္၊ မိုင္းလားပါတယ္၊ ေအေအအဖြဲ႕ပါ တယ္၊ ゞအဖြဲ႕အားလုံးဟာ ျမန္မာအစိုး ရ တပ္မ်ားနဲ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီး အဓိက အားျဖင့္ ေကအိုင္ေအနဲ႔ ျမန္မာတပ္ မေတာ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနရာ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡ သည္မ်ား သိန္းခ်ီ၍ ရွိေနသည္ ဟု ဆိုၾက ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ ရခိုင္နဲ႔ေျမာက္ေဒသတြင္ ရွိေနေသာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားနဲ႔ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံသြားၾက သည့္ ဘဂၤ ါလီဒုကၡသည္မ်ားနဲ႔ တူညီသည့္ သေဘာရွိသည္ကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္း ဌာနမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါတယ္။

ゞင္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္း စုသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီ လာခံ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလိုင္းတြင္ မတူကြဲျပားေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအဖြဲ႕ မ်ား သည္ တ႐ုတ္နဲ႔ နယ္ ထိစပ္ေနေသာ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမႈမ်ား အထင္အရွား ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပင္ လုံ ညီလာခံအစည္းအေဝးသို႔ ေကအိုင္ ေအနဲ႔ ‘ဝ˘ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ယူနန္ ျပည္နယ္ ခ်င္းမိုင္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ တက္ ေရာက္ေစ ခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤ ါလီ ဒုကၡသည္အေရးနဲ႔ပတ္သက္၍ အေနာက္ အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ေဝ ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ျမန္မာနဲ႔ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈ ေရး ဆက္ဆံ ကူညီမႈမ်ားစြာ လုပ္ေနသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။ အေနာက္အုပ္စု က ျမန္မာကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနစဥ္တြင္ ျမန္မာအား တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ပို၍ နီးစပ္ ေရာက္ရွိေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္သလို ျဖစ္ေနပါ တယ္။

တ႐ုတ္အတြက္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အလြန္အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ မူဆယ္လမ္းမ ႀကီးမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းမႀကီးျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တ႐ုတ္ တို႔က ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေနရာ ရခိုင္ကမ္းလြန္မွ ထြက္ ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ယူနန္ သို႔ တိုက္႐ိုက္ပိုက္လိုင္းသြယ္၍ ပို႔ေဆာင္ေနသည္ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရး စီမံကိန္းသည္ ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းမွာ အ လြန္အေရးပါလွတယ္။ ပိုးလမ္းမစီမံ ကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ ခန္းက႑မွာလည္း အေရးပါေသာအေျခ အေနတြင္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိပါတယ္။ တ ႐ုတ္က ယခင္ေခတ္ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့ရာတြင္ တစ္ဖက္ေစာင္း နင္းရွိခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ သားမ်ားအတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ရ သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။

အားလုံးၿခဳံငုံၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ျမန္မာျပည္အေနာက္ျခမ္းမွ ဘဂၤ ါလီဒုကၡ သည္မ်ားအေရး၊ အေရွ႕ျခမ္းမွ ေကအိုင္ ေအနဲ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအေရးတို႔အျပင္ နယ္စပ္ေဒသမွာ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနသည္ကို ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ အားလုံး ၿခဳံငုံၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္ ရွိေနၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနၾက ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့ ဘႀကီးမိုး သည္လည္း က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲက ဘႀကီးမိုး ျဖစ္ပါတယ္။

က်ဥ္းထဲ က်ပ္ထဲႏွင့္ ဘႀကီးမိုး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေမာင္မိုးသူ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)