ဇင္လင္း ● စစ္ပြဲမ်ားမရပ္စဲႏိုင္သေရြ႕ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဘဝနိမ့္က်ေနမည္

July 20, 2018

ဇင္လင္း ● စစ္ပြဲမ်ားမရပ္စဲႏိုင္သေရြ႕ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဘဝနိမ့္က်ေနမည္

(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၀၊ ၂၀၁၈


ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ မွ ၁၆ ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ တန္႔ရပ္ေနခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဗဟို ဌာန (NRPC)၌ က်င္းပခဲ့သည္။ UPDJC က ခ်မွတ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တင္ျပလာသည့္ စာတမ္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေနာက္ ၂၁ရာစုပင္လုံ၌ ႏုိင္ငံေရးက႑အပါအ၀င္ ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ရရွိေၾကာင္း အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဇူလုိင္ ၉ ရက္ညတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ စသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္းရာ ႏုိင္ငံေရး က႑အဆုိျပဳခ်က္ ၇ ခ်က္အနက္ ၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑အဆုိျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္အနက္ ၁ ခ်က္၊ ေျမယာက႑ အဆုိျပဳခ်က္ ၅ ခ်က္အနက္ ၂ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ အဆုိျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္အနက္ ၇  ခ်က္ သေဘာတူခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု ညီလာခံ၌ လုံၿခံဳေရးက႑ကုိ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း သိရသည္။

ယခု တတိယအေက်ာ့ ၂၁ ရာစု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႕ FPNCC ေခၚ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာေစေရးအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံက ၾကားဝင္ညႇိႏႈိင္းေပး သည္ ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမႈအရ ညီလာခံတက္ေရာက္ၾကမည့္ ေျမာက္ပိုင္း FPNCC မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ၏ အေရးႀကီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ျပည္တြင္းမွတဆင့္ အစည္းအေ၀းသို႕သြားၾကသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လုံၿခဳံေရးကိစၥ အာမခံ ထားခဲ့သည္ဟုလည္း ျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA အဖြဲ႕၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းဆုက ဆိုသည္။ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ FPNCC  ၌ ပါသည့္ ၇ ဖြဲ႕စလုံးသည္ NCA  အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ မထိုးေသး ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္း FPNCC မဟာမိတ္ အဖြဲ႕တြင္ KIA လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ၊ ျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ၊ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ၊ ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕ MNDAA ၊ ၀ ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ UWSA ၊ မိုင္းလား NDAA ၊ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ AA တို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ က်င္းပေနသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္မတိုင္မီ ေနာက္ထပ္ ၃ ႀကိမ္က်င္းပျပီး ဒီမိုကေရစီနွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႕က ယခု ညီလာခံဖြင့္ပြဲမိန္႕ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ တအာင္းအဖြဲ႕(TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔(MNDAA)၊ ရကၡိဳင့္အဖြဲ႔ (AA) တုိ႔အား NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌး က ဆုိသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္ မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ တအာင္းအဖြဲ႔(TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔(MNDAA)၊ ရကၡိဳင့္ အဖြဲ႔(AA) တုိ႔အား NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အဆုိပါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ၃ ဖြဲ႕အား ရန္သူလုိ သေဘာထား၍ တိုက္ခိုက္ေနမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မည္သူမွ် အႏုိင္မရခဲ့ေၾကာင္း (UWSA)  ‘ဝ’တပ္ဖြဲ႔ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနႀကီးမႉး ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္းက ဆိုသည္။ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိထားသည့္ ေဒသမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိ္င္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က လက္ေတြ႕ အေျခအေနကုိ ႐ႈျုမင္၍ အားလုံးပါ၀င္ေရးမူကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလိုေၾကာင္း  ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္းက တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

FPNCC အဖြဲ႕၀င္ ၇ ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ၎ တို႕သည္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကို အေျချပဳ စစ္ေရးလႈပ္ရွားၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ယခု ညီလာခံတြင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္လာေရး ဖိတ္စာမ်ားေပးပို႕ရာ၌ပင္ တရုတ္သံရုံးမွ တဆင့္ ေပးပို႕ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႕ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုက ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈသည္ အေပၚယံ အျမင္အရ အက်ိဳးရွိပုံရေသာ္လည္း၊ အႏွစ္သာရအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစသည္။ ‘၀’အဖြဲ႕ (UWSA) ၊ ကခ်င္ အဖြဲ႕ (KIA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) ၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႕ (MNDAA) ႏွင့္ ရခိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဖြင့္ ပြဲေန႔တြင္ တက္ေရာက္ေသာ္လည္း  ညီလာခံ မၿပီးဆံုးမီ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားမ်က္ႏွာစာတြင္ ရခိုင္ကိစၥေၾကာင့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္ အုပ္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကြာဟလာ၍ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္လာသျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ တရုတ္၏ ထီးရိပ္၌ ၀င္ေရာက္ ခိုလႈံရသလို ျဖစ္ေနသည္။ တရုတ္အဖို႕ သူ၏ ႀကီးမားလွေသာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယခု အေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္း-One Belt One Road (OBOR) လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ျမန္မာ့ပထ၀ီ၀င္အေနအထားက ေရွာင္မလြတ္ဘဲ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ တ႐ုတ္၏ ဘ႑ာေငြေၾကး စိုက္ထုတ္မႈအေပၚ မွီခုိကာ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္၍ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္သတင္းမ်ားအရ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအၾကား ပူးတြဲ စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၏ ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၈၅% အထိရရွိရန္ တရုတ္အစိုးရက ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒၚလာ သန္း ၇,၃၀၀ တန္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၏ ရာခိုင္နႈန္း အမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ တရုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတြ႕ ထားသည္ဟု ရိုက္တာ(Reuters)သတင္းဌာနက ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည့္ ညီတူ ညီမွ် ၅၀-၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပိုင္ဆိုင္ေရး အႀကံျပဳခ်က္ကို တရုတ္ကုမၸဏီဘက္က လက္မခံခဲ့ဟုဆိုသည္။ တရုတ္၏ CITIC ကုမၸဏီက ၇ဝ% မွ ၈၅% အထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ေမလ ၅ ရက္ေန႕ ဘီဘီစီသတင္း၌ ေဖၚျပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ အတြင္းက တ႐ုတ္ အစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ CITIC (China International Trust and Investment Corp) အုပ္စုဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးက ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ CITIC လုပ္ငန္းစု ႀကီးကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ တန္ေရွာက္ပင္း(Deng Xiaoping) ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ထူေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  CITIC သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ကမၸဏီႀကီးအျဖစ္မွ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ သို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည္။ CITIC က ေက်ာက္ျဖဴ မွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမ်ား ကို  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

၎အျပင္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ရွမ္း၊ ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၆ ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနျခင္းကို “သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ရက္” က ၂၀၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ေန႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၁၈ ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ သေဘာတူထားၿပီး စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဇယားအရ တရုတ္နိုင္ငံက ထိပ္ဆံုး၌ ရွိေနသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က ထုတ္ျပန္သည့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ အစီရင္ခံစာအရ တရုတ္နိုင္ငံ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္း ၂၄၂ ခု လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၀,၀၁၁.၅၈၂  ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးရွိ FDI စုစုေပါင္း၏ ၂၆.၂၇% သည္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက အာရုံစုိက္လာျခင္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ လိုမႈအတြက္ ျဖစ္သည္။ အာရွႏွင့္ ဥေရာပ အၾကား ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖါက္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ တရုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ပင္ (Xi Jinping) ၏ ေခတ္သစ္ ပုိးလမ္းမစီမံကိန္း (OBOR) ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ ပုိးလမ္းမ စီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၉ ဘီလီယံ ထည့္၀င္ရန္ တရုတ္ဗဟုိဘဏ္အား သမၼတ ရွီက်င့္ပင္က တုိက္တြန္းခဲ့ျပီး၊ ျပည္ပမွ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၄၃ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကရန္လည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။ ၎ ေခတ္သစ္ ပုိးလမ္းမ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အပါအ၀င္ စီမံကိန္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၂ ႏုိင္ငံ ပါ၀င္လာမည္ဟု ဆိုသည္။  ေနာက္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅၀၂ ဘီလီယံအထိ ေရာက္လာႏုိင္သည္ဟု Credit Suisse Group က ခန္႔မွန္း ထားသည္။

လိုရင္းကို ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ လက္ငင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမ စီမံကိန္း လမ္းမအလယ္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေစလိုပုံ ရေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါေသာေနရာမွ တရုတ္ႏိုင္ငံပါ၀င္လာသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ား က ယူဆၾကသည္။ မည္သို႕ဆိုေစ တရုတ္က ျမန္မာ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၌ ပါ၀င္လာျခင္းသည္ ၎၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ကို ျမန္မာတို႕ သိထားသင့္သည္။

တရုတ္၏ ထူးျခားေသာ ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တို႕ ႏိုင္ငံေရးသတိ ရွိသင့္သည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ ၂၀၁၈ ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္းက ေမာ္လဒိုက္ကြ်န္းစုႏိုင္ငံ (Maldives) ၏ သမၼတေဟာင္းျဖစ္သူ မိုဟာမက္ ရာရွစ္ (Mohamed Nasheed)က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ တရုတ္ထံမွ ေခ်းယူထားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံခန္႕ကို ျပန္ မဆပ္ႏိုင္သျဖင့္  ကြ်န္းငယ္ေပါင္း ၁၆ ကြ်န္းကို တရုတ္လက္သို႕ထိုးအပ္ရေတာ့မည္ဟု Nikkei Asian Review သတင္းဌာနသို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာသည္ဟု မိုဟာမက္ ရာရွစ္ က ဆိုသည္။ ယခု တရုတ္လက္သို႕ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အဆိုပါကြ်န္းမ်ားကို အပ္လိုက္ရေသာ္ လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္လာႏိုင္ကာ  တရုတ္ေရတပ္စခန္းျဖစ္လာႏိုင္ သည္ဟု သူက ဆိုသည္။ ေမာ္လဒိုက္ကြ်န္းစုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးျမီ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တရုတ္ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အလားတူ ‘သီရိလကၤာ’ သည္လည္း တ႐ုတ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည့္ ‘ဟမ္ဘန္တိုတာ’ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ အေႂကြး မဆပ္ႏုိင္သျဖင့္ ထိုဆိပ္ကမ္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို တ႐ုတ္ ထံ ၉၉ ႏွစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လႊဲအပ္ခဲ့ရသည့္ ဥပမာလည္း ရွိသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာကို ကူညီလိုသည္ဟူေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အတိုးႀကီးလွသည့္ ေခ်းေငြ မ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ သံမဏီ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားရွိေနသည္ကို မေမ့ဖို႕လိုသည္။ မၾကာေသးမီက Nikkei Asian Review သတင္းဌာနႏွင့္ အထူးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက “အလြန္အကြ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မေကာင္း” ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မိမိတို႔ အိမ္နီးႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေလ့လာရရွိ ထားသည့္ အေလ်ာက္ ထိုသခၤန္းစာမ်ားကို အေလးထားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း၏ စကားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ေခ်းေငြမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ျမင္သည္ဟု ဆိုလိုပုံရသည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျခဳံငုံသုံးသပ္ပါက လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စရိတ္ေထာင္းေသာေၾကာင့္ အေၾကြးအေျမာက္အျမားတင္ကာ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေရးဆီ ေရွးရႈၾကေစလိုသည္။ စစ္ပြဲမ်ား ရွိေနသေရြ႕ အေၾကြးမ်ား အထပ္ထပ္ တင္ေနမည္။ ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႕မႈေအာက္၌ ႏိုင္ငံ့နယ္ေျမမ်ားကို အေၾကြး ျဖင့္ အသိမ္းမခံလိုလွ်င္ စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္မေန ရပ္ရမည္။ သီရိလကၤာ ႏွင့္ ေမာ္လဒိုက္ကြ်န္းစုႏိုင္ငံမ်ားက ေပးေသာ သခၤန္းစာကို ေလးနက္စြာ ဆင္ျခင္ၾကည့္ ေစလိုသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , , , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)