ကိုသန္းလြင္ – ေတာင္ကိုးရီးယားမွ အလုပ္ခ်ိန္ျပႆနာ

September 6, 2018


ကိုသန္းလြင္ – ေတာင္ကိုးရီးယားမွ အလုပ္ခ်ိန္ျပႆနာ

(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၈
လီးဟန္ဘစ္ (Lee Han Bit) သည္ မၾကာခင္က “Drinking Solo”တယ္လီဗီးရွင္း အစီအစဥ္ကို ရိုက္ခဲ့သူျဖစ္ သည္၊ “တစ္ေယာက္တည္း ဘီယာေသာက္ျခင္း” ဟု အမည္ရသည္၊ ဇတ္လိုက္က ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ အေရးၾကီးလွေသာ အလုပ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္ ၾကိဳးစားရပံုမ်ားပါ၀င္သည္၊ မစၥတာလီးကိုယ္တိုင္က သူ႔အလုပ္ သမားမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၀ နာရီအလုပ္ရန္ ေဆာ္ၾသရသည္၊ သူကိုယ္တိုင္က မိမိအလုပ္က ဖိအားေပးသည္ ကိုမခံရပ္ႏိုင္။မစၥတာလီးမွာ သူ႔ပေရာဂ်က္ျပီးသည္ႏွင့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ မိမိကိုယ္ကိုအဆုံးစီရင္သြားခဲ့ပါသည္၊ သူ႔ ကိုယ္သူအဆုံးစီရင္ေၾကာင္းစာႏွင့္အတူ ေတာင္ကိုရီးယားမွ အလုပ္ႏွင့္အလုပ္ကေပးေသာဖိအား (Pressure) မိမိလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ရပုံမ်ားကို ေရးသားထားခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အလုပ္ေတြလုပ္ရတာပါဘဲ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူမ်ားကိုအလုပ္လုပ္ ေအာင္ ဖိအားေပးရတာဘဲဟု” ေျပာသည္။

မစၥတာလီးကေရးသားလိုက္ေသာ “ေသတမ္းစာ” မွာ အလုပ္ပိေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယားတစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားခဲ့ပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အလုပ္မ်ားသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ေသဆုံးရျခင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပဌမဆံုး ထင္ရွားစြာျပသခဲ့ပါသည္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔က ဂ်ပန္တို႔ထက္ပို၍အလုပ္ကိုရွည္ၾကာစြာလုပ္ရပါသည္၊ အေမရိကန္တို႔ထက္မူ ၂၄၀ နာရီ မွ်ပိုၾကာေအာင္လုပ္ရပါသည္၊ တနည္းဆိုေသာ္အေမရိကန္တို႔ႏွင့္စာလ်င္အလုပ္ခြင္တြင္ တစ္လမွ်ပိုမိုအခ်ိန္ကုန္္ ခံၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ရဲတို႔က တႏိုင္ငံလုံးမိမိဖါသာ အသက္အဆုံးစီရင္သူ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ အလုပ္ဖိအား ေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူ ၅၀၀ မွ်ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၄င္းကိုေျပာင္းလဲျပစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္၊ ယခုလတြင္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မည့္ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ပတ္စာအလုပ္ခ်ိန္ေပါင္းမွာ ၅၂ နာရီျဖစ္ရမည္၊ အစိုးရ အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ သူတို႔၏အလုပ္သမားမ်ား ညပိုင္းအခ်ိန္မွန္မွန္ အိမ္ျပန္ရန္၊ အလုပ္နားရက္ (Weekend) မ်ားတြင္ အိမ္မွာေနႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိသည္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္အလုပ္ကိုအလြန္အကြ်ံ လုပ္ျခင္းကိုအားမေပးပါ” ဟု အလုပ္သမားေရးရာဌာနကိုဖုန္းေခၚပါက စက္ကေျဖသည္။

အထူးသျဖင့္ အလုပ္နာရီေလွ်ာ့ရန္ အၾကံျပဳျခင္းကို ငယ္ရြယ္ေသာလုပ္သားမ်ားက သူတို႔မိဘမ်ားႏွင့္မတူဘဲ အားေပးေနၾကသည္။

အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းနာ တစ္ေယာက္က “သူ႔ကို အလုပ္ရွင္က ညေနပိုင္း မိုးခ်ဳပ္ ေနာက္က်လွ်င္ ေနာက္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ကို ေနာက္က်မွလာ၍ရသည္” ဟု ေျပာသည္၊ “Project Discussion” ေခၚ အစားအေသာက္ပါဖန္တီးေပးသည့္အခ်ိန္မ်ားရွိၾကသည္၊ ၇ PM မွ ၁ AM အထိ အခ်ိန္မ်ားကိုယခုအခါေစာေစာ သိမ္းျပီးအစားအေသာက္ကိုသုံးၾကိမ္အစားတၾကိမ္သာခြင့္ျပဳၾကေတာ့သည္၊ သူတို႔သည္အလုပ္ခ်ိန္ျပီး၍ေစာေစာ အိမ္ျပန္ျခင္းကို သေဘာက်ၾကျပီး အိုဗာတိုင္ ရသည္မွန္ေစ ေစာေစာျပန္လိုၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတို႔၏ အလုပ္အေပၚထားေသာ သေဘာထားမွာ ရႈတ္ေထြးပါသည္၊ အလုပ္အတြက္ ဂုဏ္ ယူျခင္း၊ အလုပ္ကိုၾကိဳးစားလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္မွလြတ္ကင္းခဲ့သည္၊ စစ္ေၾကာင့္ ခၽြတ္ခ်ံဳက်ေနရာမွ စီးပြားေရး ပါ၀ါ ရွိေသာႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္၊ Samsung၊ Hyundai စေသာ အမည္မ်ား မွာ ကမၻာႏွင့္တ၀ွမ္းထင္ရွားလာသည္။

အလုပ္ခ်ိန္ကိုမ်ားစြာလုပ္ျခင္းမွာလည္း ဂုဏ္ယူစရာၾကြား၀ါစရာ တစ္ခုျဖစ္လာသည္၊ ဤသည္မွာ မိသားစုတိုင္း ၏၀င္ေငြကိုရွာေပးေသာ အထူးသျဖင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတို႔တြင္ (Gapjil )ဟူေသာ အယူအဆတခုရွိသည္၊ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚအလုပ္ရွင္က ခိုင္းပိုင္ခြင့္၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚအလုပ္သမားက လုပ္ေပးရမည္ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္သည္၊ မၾကာေသးမီက ကိုရီးယားအဲယားလိုင္း ဥကၠဌ၏သမီးျဖစ္သူမွာ သူတို႔ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ေျမပဲေလွာ္ေကၽြးသူကို မေက် နပ္၍ ေျမပဲေလွာ္ ခြက္ကို ပစ္ေပါက္ဖူးေသာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္အတူ မစၥတာလီးေရးခဲ့ေသာစာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔၏ အလုပ္ခြင္သဘာ၀ (Work ethic ကိုေျပာင္းလဲျပစ္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္း အသစ္စက္စက္ မိခင္တစ္ေယာက္ တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ရက္တြင္ သူ႔ရုံး၌ လဲက်ျပီးေသဆံုးခဲ့ပါ သည္၊ ထိုစဥ္က သမၼတေလာင္းအျဖစ္အေရြးခံရန္ရွိေသာ သမၼတၾကီး ေဂ်အင္း (Moon Jae-In) က သူ၏ ေဖ့ဘြတ္တြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူေနမႈစနစ္တစ္ခုလံုး ေျပာင္းသင့္ရင္ေျပာင္းျပစ္ရမည္၊ အလုပ္ပိုလုပ္ရတာ တို႔ အလုပ္ကိုေနာက္က်တဲ့အခ်ိန္ထိလုပ္ရတာတို႔ မရွိရေတာ့ပါဘူး” ဟုေျပာခဲ့သည္။

သို႔မဟုတ္ ရွည္လ်ားေသာအလုပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသလား၊ လုပ္သားတို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ေလွ်ာ့က်ေနပါသည္၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရမွာ ၁၀% အထိျဖစ္ေနပါသည္။

မစၥတာမြန္းမွာ ယမန္ႏွစ္က အေရြးခံခဲ့ရျပီး သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္၊ အလုပ္ခြင္မွ ႏွစ္ျမိဳ႔ဘြယ္ရာမရွိေသာ အသံ မ်ားအတြက္ ေလဘာကၽြမ္းက်င္သူတို႔က အလုပ္ခြင္မွ ေခတ္ေနာက္က်ေနျပီ ျဖစ္ေသာ အခင္းအက်င္း မ်ားကို အျပစ္ဖို႔ၾကသည္၊ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚထင္သလို ဗိုလ္က်ႏိုင္ၾကျပီး၊ အလုပ္ရွင္မ်ားက အသင့္အေနအထား (On call) အျဖစ္အဓိပၸါယ္မရွိဘဲလည္းထားတတ္ၾကသည္၊ ထိုအေလ့အထမွာမန္ေနဂ်ာ မ်ား အလုပ္ျပီးေအာင္ ကူညီေကာင္းကူညီမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ခြင္တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္အက်ိဳးမရွိလွေပ။

“အဲဒီအက်င့္ဟာ ကိုရီးယားေတြ ဆာေလာင္ေနတုန္းကေတာ့ အက်ိဳးရွိခ်င္ရွိခဲ့မွာေပါ့ အခုခ်ိန္မွာေပါ့ အက်ိဳး မရွိ ေတာ့ပါဘူး”ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။

မစၥတာမြန္းကမူ ကုမၸဏီမ်ားကို အလုပ္ျပီးစီးရန္ လူပိုမို၍ငွားေစလိုသည္၊ သူက သုေတသနတစ္ခု၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ ျဖစ္ေသာ “အပါတ္စဥ္ အလုပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်သည္ႏွင့္ အလုပ္ပိုျပီးေသာ” ဥပမာကိုေျပာျပသည္။

သူက မဲဆြယ္စဥ္ကာလက အလုပ္ခ်ိန္ကို ၅၂ နာရီေလ်ာ့ခ်ျခင္း အတြက္ အလုပ္ေနရာ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္၊ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနက်အလုပ္ခ်ိန္ေတြ မ်ားေနတဲ့အတြက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ စြမ္းအား( Productivity) က်ရတာပါဟု ေျပာသည္။

သူ႔အေျပာကို ငယ္ရြယ္ေသာလုပ္သားမ်ားက ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ၾကပါသည္ သူတို႔ကအလုပ္မွ ကင္းေ၀းေသာ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို တန္ဘိုးထားၾကသည္၊ ၅ ရက္အလုပ္လုပ္ရေသာ စနစ္ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စတင္ျပဌာန္း ခဲ့ ေသာ္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔၏ စေနေန႔အားလပ္ျခင္းကို မၾကံဳခဲ့ၾကရေခ်။

ယခင္က ေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္အတြက္ အနစ္နာခံရမည္ဆိုတာ နားလည္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ အခုခ်ိန္ကေတာ့ အသီးအပြင့္ကို ခံစားၾကဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ျပီဟု ဆိုသူကဆိုၾကသည္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၆၇၂ ရွိရာမွ ကုမၸဏီၾကီး ၇၀၀ တို႔သည္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ား ငွါးရမ္းရန္ျပင္ဆင္ေနၾကျပီး အလုပ္ခ်ိန္ရွည္လ်ားေန ေသာ အေျခအေနကိုေျပာင္းလဲလိုၾကသည္။

အခ်ိဳ႕အစိုးရ ဌာနမ်ားကမူ အခ်ိန္ရွည္ၾကာကာ အိုဗာတိုင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကသည္၊ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီကမူ ေသာၾကာေန႔ ၇ နာရီေနာက္ပိုင္း ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုပိတ္ျပစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ညေန ၆ နာရီေက်ာ္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာမသုံးရေသာ ေပၚလစီကိုက်င့္သုံးၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အမ်ားဆံုးအလုပ္ခ်ိန္ ၅၂ နာရီမွာ ကုမၸဏိအငယ္ေလးမ်ားအတြက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရန္ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္မွ်ေစာင့္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ားကမူအလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေနာက္က်ေနျပီဟုယူ ဆေနၾကပါသည္၊

ကိုသန္းလြင္

Ref: Go Home, South Korea Tells Worker as stress take toll,By Su Hyun Lee 30 July 2018 New Yrork Times.


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)