ေမတၱာကြန္ရက္အဖြဲ ့မွ လူရည္ခြ်န္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ ဆယ္သိန္းက်ပ္ လွဴ

September 25, 2018

ေမတၱာကြန္ရက္အဖြဲ ့မွ လူရည္ခြ်န္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔  ဆယ္သိန္းက်ပ္ လွဴ

ကိုကိုကိုလတ္၊ ၂၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ (မိုးမခ)

အေမရိကားႏွင့္ ကေနဒါမွ ေစတနာတူသူမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေမတၱာကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ လူရည္ခြ်န္
ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က  အလွဴေငြ ၁၀ သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းခ့ဲပါသည္။

ေမတၱာကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ခ်ိသည့္ ကဗ်ာဆရာ ေက်ာ္ဟုန္း၏ ( မူလဇာစ္ျမစ္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ခဏ္း) စာအုပ္ေရာင္းရေငြ ၁၀ သိန္းက်ပ္ကို ဦးေက်ာ္မိုးလြင္၊ ေဒၚထိုက္စုၾကည္ တို႔မွတဆင့္ လူရည္ခြ်န္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေထြးထံသို႔ ေဆးခန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ကဗ်ာဆရာေက်ာ္ဟုန္းမွ ထိုသို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီခ့ဲၾကေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးကူညီသူ ကာတြန္းေမာင္ရစ္ (မိုးမခ စာတည္းခ်ဳပ္)၊ ကိုစ်ာန္-DVB၊ ေက်ာ္ဟုန္းႏွင့္ ေမတၱာကြန္ရက္အဖြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ စာအုပ္ကို အခမ့ဲေၾကာ္ျငာေပးသည့္ မိုးမခမီဒီယာ၊ ျမန္မာ့ဂဇက္သတင္းစာႏွင့္ ေနရာတကာဂ်ာနယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ေပးၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေအာင္ထက္- DVB၊ ကိုစ်ာန္ – DVB၊ ကိုကိုကိုလတ္၊ ႏွင္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ေနာင္- ဗိုလ္တေထာင္တို ့ကို
လည္းေကာင္း၊ အတြင္းသ႐ုပ္ေဖာ္အတြက္ ကိုေအာင္ထက္၊ အိုင္ကြန္ အိတ္ခ်္၊ ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္)၊
ကဗ်ာဆရာ မင္းၫြန္႔လိႈင္၊ ကိုကိုကိုလတ္ႏွင့္ ကာတြန္း ထိပ္ထားေလးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အတြင္းစာစီ ေနၾကယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံး Moe Z Dzai ၊ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးသူ ဦးေက်ာ္မိုးလြင္၊ ေဒၚထိုက္စုၾကည္တို႔ကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤေကာင္းမႈအတြက္ သာဓုေခၚရန္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

ေမတၱာကြန္ရက္အဖြဲ႕မွလည္း ဤစာအုပ္ကို ကူညီျဖန္႔ခ်ိေပးခ့ဲၾကေသာ အေမရိကားမွ ဆရာေတာ္ ဦးကုသလ(ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္)၊ ကိုဘိုဘို(ဝင္းဘို)၊ ခြန္ထြန္းေက်ာ္၊ ေစာေဌးေအာင္၊ ေစာဘိုလုကု၊ ကိုသန္းထြန္းေအာင္၊ ကိုေဇာ္ခႏိုင္၊ ကိုေမာင္ေမာင္သိန္း၊ ကေနဒါမွ ကိုတင္ႏြယ္၊ ကိုတင္ကိုကို၊ ကိုေဌးေအာင္၊ ကိုထြန္းထြန္းဦး၊ ကိုတင္ထြန္း၊ ကိုျမင့္ေဝ၊ ကိုဂြတို၊ အင္ယု၊ ေမသူျမင့္ျမင့္တို႔ႏွင့္ စာအုပ္ဝယ္ယူ ဒါနျပဳၾကသူ အေမရိကားႏွင့္ကေနဒါမွ ျမန္မာမိတ္ေဆြအားလုံး၏ အလွဴသာျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚပါရန္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

ေမတၱာကြန္ရက္ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာေက်ာ္ဟုန္းတို႔မွ စာအုပ္ထုတ္ျဖန္႔ေဝၿပီးတိုင္း အနည္းဆုံး ၁၀ သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ လွဴဒါန္းမႈကို ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ

၁) မိဘမ့ဲႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး ကူညီေနသည့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊
၂) ဆင္းရဲႏြမ္းပါး လူနာမ်ားအတြက္ ကူညီကုသေပးေသာ ပရဟိတက်န္းမာေရးအဖြဲ ့မ်ား
၃) မွီခိုမ့ဲ ဘိုးဘြားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားသို႔ စုံစမ္း၍ အလွည့္က်ေပးပို႔ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

လူရည္ခြ်န္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေဆးဝါးကုသစရိတ္မတတ္ႏိုင္သူ လူနာမ်ား၏ အေထြေထြေရာဂါမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးေနသည့္အျပင္ ဘီပိုး၊ စီပိုး အသည္းေရာဂါမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ခြဲစိတ္ကု ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ဝိတိုရိယေဆး႐ုံျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အခမ့ဲကုသေပးေနေသာ ေဆးခန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၎ လူရည္ခြ်န္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွာ ၆၄/၈၈ လူရည္ခြ်န္ျဖစ္ခ့ဲသည့္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ ့ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာဝန္ႏွင့္သမားေတာ္ အထူးကုမ်ားက ပညာဒါန၊ ေငြအလွဴဒါနတို႔ပါ ထည့္ဝင္၍ ကုသေပးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

လူရည္ခြ်န္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသည္ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ၿမိဳ ့ေတာ္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တခုတည္းရွိေသာ အေထြေထြေရာဂါ အခမ့ဲကုေဆးခန္းျဖစ္သည္။

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အလွဴရွင္မ်ားလွဴဒါန္းမႈ၊ လူနာရွင္တို႔၏ သဒၶါေၾကးအလွဴ၊ ဆရာဝန္ သူနာျပဳမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးတို႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည္မွာ ၄ ႏွစ္ျပည့္ခ့ဲၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုအခါ ေဆးခန္းေျမေနရာ ဝယ္ယူႏိုင္ေရးပါ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ကာလျဖစ္၍ ေစတနာရွင္မ်ားကလည္း အထက္ပါလိပ္စာအတိုင္း လူရည္ခြ်န္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ လွဴႏိုင္ပါေၾကာင္း ေမတၱာကြန္ရက္အဖြဲ ့မွ တိုက္တြန္းလႈံ ့ေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္ဟုုန္း, ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား, ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments