ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၾကား၀င္ေျဖရွင္းၿပီးေနာက္ ဖုယြင္အလုပ္သမား ျပႆနာ ေျပလည္ဖြယ္ရွိ

October 31, 2018

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၾကား၀င္ေျဖရွင္းၿပီးေနာက္ ဖုယြင္အလုပ္သမား ျပႆနာ ေျပလည္ဖြယ္ရွိ

ထက္ေခါင္လင္း/ Myanmar Now

(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈

မနက္ျဖန္တြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သပိတ္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၾကား၀င္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ လနီးပါးၾကာ မေျပမလည္ျဖစ္ေနသည့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇံုရွိ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ျပႆနာ သည္ ေျပလည္သြားဖြယ္ရွိေနသည္။

ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ အလုပ္ရွင္ဘက္က ႏႈတ္ျဖင့္ ကတိက၀တ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ညွိႏိႈင္းျဖန္ေျဖေရးရံုးတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကို မနက္ျဖန္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကမည္ျဖစ္သည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားက ၄င္းတို႔ဖြင့္ထားသည့္ စက္ရံု၀င္/ထြက္ေပါက္ရွိ သပိတ္စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ မသက္ထားေဆြက အခ်ိန္ပိုေၾကးျပသနာအပါအ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ထဲမွ ၆ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့သည္ဟုေျပာသည္။

စက္ရံုဘက္က ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စည္ကမ္းလိုက္နာရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားက သေဘာတူညီၾကသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ၾကား၀င္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုခဲ့
ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္ခန္းမေရွ ႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၿမိဳ ႔လည္မွ ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ လမ္းေလ်ာက္ၿပီး တိုင္းအစိုးရရံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ လက အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္ကို မေက်မလည္ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အလုပ္သမား သပိတ္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားက ၄င္းတို႔ကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီး စက္ရံုဘက္ကမူ ၄င္းတို႔သည္ စက္႐ုံ စည္းကမ္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီး သတိေပးစာထုတ္ရာတြင္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကို မလိုက္ၾကသည့္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ဟု တုန္႔ျပန္ထားသည္။

စက္ရံု၀င္ထြက္ေပါက္မ်ားေရွ ႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အမည္မသိ လူအုပ္စုက ေအာက္တိုဘာ ၁၅တြင္ ၀င္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္အၾကား တင္းမာမႈအရွိန္ ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းက အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရဘဲျဖစ္ခဲ့သည္။

ည ၉နာရီခန္႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အစိုးရ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးေနာက္ လူစုခြဲခဲ့ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ေဆြးေႏြးမႈ

ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ အတိုင္း ယေန႔ ေန႔လည္တြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ ထုတ္ပယ္ထားေသာ အလုပ္သမား ၃၀ ကို အလုပ္ျပန္ခန္႔မည္ဆိုပါက အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပန္၀င္မည္ကို ကန္႔ကြက္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား စက္ရံုတြင္းရွိေနသျဖင့္ ေနာက္တႀကိမ္ ပဋိပကၡျဖစ္မလာရန္ ၾကား၀င္ညွိႏိႈင္းေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ထပ္မံကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ယေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ စက္ရံုသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ကနဦးတြင္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ ကန္႔ကြက္သည့္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ ႔ႏွင့္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ဆင္းေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားက သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားကို ယခုသပိတ္ေမွာက္ေနသည့္ကိစၥ ေျပလည္ေစရန္ မိမိတုိ႔အစိုးရအဖြဲ႕မွ အပင္ပန္းခံကာ ညွိႏိႈင္းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေျပလည္ပါက ဥပေဒအရ စက္ရံုပိတ္သိမ္းသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ဘက္အၾကား နာရီႏွင့္ခ်ီ ညွိႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မနက္ျဖန္တြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သပိတ္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေပးရမည္ ဟု အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္။

ဖုယြင္စက္ရံုကိုသြားေရာက္ ညွိႏိႈင္းေန ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ႏွင့္ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ( ဓာတ္ပံု – ေကဇြန္ေႏြး / Myanmar Now)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းပေဒသာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments