ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ● အသစ္အတိုင္း

October 31, 2018

● အသစ္အတိုင္း
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဟူသည္ လူတုိင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ မည္သည္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည္နည္းဟု ေမးဖြယ္ရွိလာပါက မေပ်ာက္ပ်က္ေစခ်င္သည့္အရာမွန္သမွ်ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု ေယဘုယ်ေျဖဆိုပါမည္။

“ထမင္းအိုးအဖုံးေလး ဖြင့္ၿပီး အုပ္ေဆာင္းေလးနဲ႔ ဖုံးထားလိုက္” ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ထမင္းမသိုးေစရန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ထဲတြင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တံျမက္စည္းလွည္းျခင္းသည္ ဖုန္မတက္ေစရန္၊ အမွိဳက္မ်ားႏွင့္ ရွဳပ္ပြေနျခင္း မရွိေစရန္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း ထိုအလုပ္သည္ အိမ္တြင္းစီမံေရးတြင္ အေျခခံက်ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္ သာမက အိမ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း တနည္းတဖုံျပဳျပင္ေပးေနသည့္ အလုပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆီ ဆား ငံျပာရည္ အခ်ိဳ ေလွ်ာ႔ခိုင္းျခင္းသည္ ေရာက္လာႏုိင္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကို မျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ျခင္းျဖစ္သည္။ မနက္တိုင္း မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း၊ သြားတိုက္ျခင္းတို႔သည္လည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

လူေနအိမ္ခန္းသန္႔ရွင္းေတာက္ေျပာင္ေနျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေန႔စဥ္အိမ္မွဳကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အိမ္ရွင္မ သည္ ရွိ၏။ က်န္းမာသက္ရွည္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရွိ၏။ သြားမ်ား မက်ိဳးမပဲ့ျခင္း၊ သြားပိုးမစားျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းမႈသည္ ရွိ၏။ ဆိုရ ပါမူ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေပသည္။

ပစၥည္းတစ္ခု၏ သက္တမ္းသည္ ထုတ္လုပ္စဥ္ကပင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သုံးစြဲသူတို႔၏ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမွဳ၊ ရိုေသစြာကိုင္တြယ္အသုံးျပဳမွဳတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ၎၏သက္တမ္းမွာ ပိုၾကာရွည္တတ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားသည္လည္း လုိက္နာက်င့္သုံးသူမ်ား၊ ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား၊ ဆက္ခံသင္ ယူသူမ်ား၏ တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ ျပဳျပင္မွဳ၊ မေလ်ာ့ပါးရန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းမွဳတို႔အေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး ခိုင္ျမဲ တတ္ပါသည္။

လူ႔ဘ၀တြင္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္တစ္ခုမွာ က်န္းမာစြာ ရွင္သန္ေနဖို႔ ျဖစ္သည္။ ရွင္သန္ေနဖို႔ဆိုသည္တြင္ အက်ိဳးရွိရွိရွင္ သန္ရန္မွာ ပို၍အေရးၾကီးသည္။ အက်ိဳးရွိစြာရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမားေရးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနဖို႔လိုသည္။ ရွင္သန္ ေနမွလည္း အမ်ားအက်ိဳး ကိုယ့္အက်ိဳးကို မအိုမင္းခင္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ခႏၶာကို အျမဲတမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေနရပါမည္။ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနေသာ အစားအေသာက္မွ စတင္ရပါမည္။ အာဟာရျပည့္၀ေစေသာ အစားအ ေသာက္မ်ားကို မစားသုံးႏိုင္သည့္အခါတြင္ ေရာဂါေဘးဘယျဖစ္ေစမည့္ အစားအစာေတြကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရပါမည္။ တခါေလာက္ ေရွာင္၍ မရ။ သတိထားကာ စားသင့္သည္ကို စား၊ မစားသင့္သည္ကို ေရွာင္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္။ ၎ကို က်န္းမာေရးအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု မွတ္ယူရေပမည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရးဟု ေျပာၾကဆိုၾကသည္။ က်န္းမာေရးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနသူတစ္ေယာက္သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ ျပႆနာမရွိဘဲ အဆင္ေျပေနပါက တတ္သိပညာရပ္အ၀၀ကိုလည္း ေလ့လာဆည္းပူးသည့္အခါတြင္ အခက္အခဲမရွိ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆည္းပူးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည္ ဆို သည္တြင္ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀မွ လက္ရွိအရြယ္အထိ ေလ့လာေနဆဲ ပညာရပ္မ်ားအထိ ျပဳျပင္ေနရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပညာရပ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း မရွိပါက ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ ေမ့သြားတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိပါသည္။ ငယ္စဥ္က ေလ့လာခဲ့၊ သိရွိခဲ့သည္မ်ားသည္ အျမဲမွန္ကန္ေနမည္ဟု မမွတ္ယူသင့္။ သူ႔အရြယ္ႏွင့္သူ သိရမည့္အပိုင္းကိုသာ ေျပာျပသင္ၾကားခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္လည္း လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလာရန္ ၾကိဳးစားရပါမည္။ ပိုမိုသိရွိရန္ ၾကိဳးစားရသည့္နည္းတူ တတ္ေျမာက္နားလည္ထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိေစရန္ စာျပန္ေႏႊးျခင္းသေဘာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထိုအလုပ္သည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။

“အစေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾက၊ အစေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾက” ဟု ေျပာေလ့ရွိၾကပါသည္။ အစတြင္ ေကာင္းေသာ္လည္း အ လယ္ႏွင့္ အဆုံးတြင္ ညံ့သြားၾကေသာ သာဓကမ်ားစြာရွိပါသည္။ စမိသည့္အခါမွသည္ အလယ္ အဆုံး ကာလတေလွ်ာက္လုံး မပ်က္စီးေစရန္ မေပ်ာက္ကြယ္ရန္ မေလ်ာ့ပါးရန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုသည္ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါသည္။

တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားသည္ “ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္” ဟု ဆိုေနဆဲကာလမွာပင္ တစတစ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ အေလးမေပး တန္ဖိုးမထားသည့္ အရပ္တြင္ အဖိုးတန္ပညာရပ္မ်ား ၾကာၾကာမေနၾကေၾကာင္း၊ ဂရုစိုက္ ထိန္းသိမ္းသည့္ေဒသေနာက္ လိုက္ပါသြားၾကေၾကာင္း မ်ားကို အေထာက္အထားမ်ားစြာျဖင့္ ေတြ႔ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွိေနသည့္အပိုင္းကို မေပ်ာက္ပ်က္သြားရန္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုသည္မွာ အေရးပါေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေရးပါေသာလုပ္ရပ္သည္ အတုိင္းအတာတခုအထိ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးမပါသည္ဟုယူဆကာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ႔တြက္ခ်က္ၾက ေလ့ရွိသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ပစၥည္းတခု၏ ႏွစ္စဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္သည္ မူလတန္ဖိုးထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္သြား တတ္ေလ့ရွိသည္။

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ေခ်ဖ်က္ျခင္းတြင္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ေနာက္ျပန္လွည့္မၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အကုန္အက် အဆုံးအ႐ႈံးမ်ားေစသည္။ အကုန္အက် အဆုံးအ႐ႈံးမမ်ားေစရန္ ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ အေဟာင္းအႏြမ္းတို႔ကို ၾကာ ရွည္ခံေစဖို႔လိုအပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)