ဘက္မတူခဲ့သူမ်ားမွသည္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္သို႔

December 1, 2018

ဘက္မတူခဲ့သူမ်ားမွသည္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္သို႔
NLD အစိုးရ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းအမ်ားအျပားကို တာဝန္ေပးထားသည္
ထက္ေခါင္လင္း/Myanmar Now
(မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂ဝ၁၈

 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပါတီအတြင္းလူမ်ား၊ ပါတီႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ ပါတီျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက ၿပိဳင္ဘက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္တခ်ဳိ႕၊ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတခ်ိဳ႕ကိုပင္ အေရးပါသည့္ ထိပ္ပိုင္း ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာေပး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ဆုံး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးအျဖစ္ လက္ရွိသမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူကို အတည္ျပဳခန္႔အပ္လိုက္ရာ NLD အစိုးရအဖြဲ႕ လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းအျဖစ္မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည့္ သုံးဦးေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ “အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးမူ”မေျပာင္းလဲေသးေၾကာင္း ဆက္လက္ျပသလိုက္ျခင္းဟု ယူဆ၍ရႏိုင္သည္။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုမွလြဲ၍ NLD ပါတီအစိုးရျဖစ္လာၿပီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ အျခား အေရးပါသည့္ ထိပ္ပိုင္းရာထူးႀကီးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည့္ တပ္ဘက္မွအရာရွိေဟာင္း (သို႔မဟုတ္) ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က လူေဟာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၅ ခု၌ ဝန္ႀကီး/ဒုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ NLD မွ ၁၁ ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေလးဦး (ဝန္ႀကီး ၃ + ဒုဝန္ႀကီး ၁)၊ တပ္မေတာ္မွ ေျခာက္ဦး၊ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ ၂၇ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၀ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

(ေအာက္ပါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းပါ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္အရ စီထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)


ဦးတီခြန္ျမတ္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒) (ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္ အဆင့္ ၅)

ႏိုင္ငံေရးဘဝမ်ိဳးစုံကို ျဖတ္သန္းဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သြားသျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္သို႔ NLD ႀကီးစိုးသည့္လႊတ္ေတာ္က အဆိုတင္သြင္း တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Jeffrey (ဂ်က္ဖရီ) ဟုလည္း အမည္တြင္သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ကြတ္ခိုင္ အေျခစိုက္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖူးသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ ဟုလည္းေကာင္း သတင္းဌာနအခ်ိဳ႕က စြပ္စြဲ ေရးသားခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ၎က ျငင္းဆန္ဖူးသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ကာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ပါ တာဝန္ယူခဲ့သည္။၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ အႏိုင္ရကာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာဝန္လည္း ယူခဲ့ရသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ အလြန္ နီးစပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဦးေ႐ႊမန္းမွ တစ္ဆင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တစ္ဖန္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ဦးေ႐ႊမန္း၏တျခားလက္႐ုံးမ်ားႏွင့္ အတူ ပါတီမွအထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD ၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒၊ ထို႔ေနာက္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။


ဦးထြန္းထြန္းဦး (ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္) (ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္ အဆင့္ ၇)

ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ယခင္က တပ္မေတာ္တြင္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ဗိုလ္မႉးအဆင့္ျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အထိလည္းေကာင္း တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎ကို အသစ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္အရ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္ တင္သြင္းသည္။ ၎သည္ NLD အစိုးရလက္ထက္ေရာက္မွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ခံရသူမဟုတ္ေသာ္လည္း အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ အႀကီးဆုံး ရာထူးကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၁ (က) အရ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ အသက္ ၇၀ အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသျဖင့္ အသက္ ၆၂ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ၎သည္ ေနာက္ထပ္ ရွစ္ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။


ဦးသိန္းေဆြ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး) (ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ အဆင့္ ၁၄)

တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းဦးသိန္းေဆြသည္ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ၿပီး ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ကလည္း ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ထုတ္ေပးသည့္ အေထာက္အထားလက္မွတ္ (Certificate of Identity) ကိစၥတြင္ အမွန္ ကုန္က်ေငြထက္ အလုပ္သမားမ်ား အပိုေၾကးမ်ားစြာ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္း ျငမ္းသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္ဘက္ကမူ ၎တို႔ မသိပါဟု ျငင္းဆိုသည္။


သူရဦးေအာင္ကို (သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး) (ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ အဆင့္ ၁၄)
သူရဦးေအာင္ကိုသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရာထူးအဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ နအဖအစိုးရ လက္ထက္က သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ဒဏ္ခတ္သည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္မွ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ပထမ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနား ခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေရးကိစၥကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာစုေဝးျခင္း ႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္လည္း တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ NLD ပါတီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္လာေစေရးအတြက္ သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ အတူ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ကာ NLD ပါတီႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ NLD ႏွင့္ နီးကပ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးကို မ်က္ႏွာသာမေပးဟု ယူဆရျခင္း၊ ဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းၾကီးတခ်ဳိ႕ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး အမည္ခံထားေသာ အဖြဲ.ကိုု တရားမ၀င္ အသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့မွႈ တို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီဆိုုသူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

လက္ယာစြန္း အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမဟုတ္ဟု အမ်ားက ယူဆၾကေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္၏ ဈာပနတြင္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေလၽွာက္ထားရာ၌ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ တစ္လင္တစ္မယားဥပေဒအရ ယုန္ေထာင္ေၾကာင္မိျဖစ္ေနသည့္ကိစၥ၊ “အစြန္းေရာက္ဘာသာႀကီး တစ္ခု”ကိစၥမ်ား ထည့္သြင္း ေလၽွာက္ထားခဲ့သျဖင့္ အေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။


ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ (ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး) (ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ အဆင့္ ၁၄)

အသက္ ၇၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိသည့္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း စစ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုးရဘက္မွ စြမ္းစြမ္းတမံ ကာကြယ္ခဲ့သည့္ သက္ေတာ္ရွည္သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစကာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အစၥေရး၊ မေလးရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ဖူးသည္။ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအၿမဲတမ္းကိုယ္စားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူဖူးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသအေရး ေလ့လာစုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တြင္လည္း ပါဝင္ဖူးသည္။


ဦးေသာင္းထြန္း (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး)

ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီး ရာထူး ရယူထားစဥ္ မၾကာေသးမီကမွ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ရသူ ျဖစ္လာသည္။ ၎သည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစကာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးအႀကံေပးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လမွစကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၇၂ မွစကာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလက ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူစဥ္ မနီလာၿမိဳ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ ထိုစဥ္က ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ (အမ်ိဳးသားညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းျဖင့္) “ျပႆနာ မရွာဖို႔လိုတယ္ (must not rock the boat)” ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။


ဦးမင္းသူ (ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး) (ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ အဆင့္ ၁၄)

တပ္မေတာ္ေလမွ ေလယာဥ္မႉး ဦးမင္းသူသည္ ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္တကၠသိုလ္မွ သိပၸံဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးပညာမွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ရခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တပ္မွ အၿငိမ္းစား ယူၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွစကာ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား၊ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ပါရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ရံုး ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကို မၾကာေသးမီက အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ရန္ တာဝန္ေပးလုိက္ရာ လစ္လပ္သြားသည့္ေနရာသို႔ ဝင္လာသူမွာ ဦးမင္းသူ ျဖစ္လာသည္။


ဦးထြန္းထြန္းဦး (ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္) (ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္ အဆင့္ ၁၅)
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရာထူးကို ရယူထားသူ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္၊ ဘာသာေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အစီအမံမ်ားကို ထိန္းၫွိရန္အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့သည္။ NLD အစိုးရဖြဲ႕ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။


ဦးေအာင္ၾကည္ (အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒)

တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ဆိုသည့္ တာဝန္ႏွစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈအၿပီး ထိုစဥ္က တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အၾကား ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးရာထူးကို ဖန္တီးကာ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုးႀကိမ္အထိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လမ္းစ ေပၚမလာခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ၎တို႔၏လမ္းျပေျမပုံကို မေလၽွာ႔သကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ေရာက္သည့္အခါ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၄ အထိ ထမ္းေဆာင္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလမွစကာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ ရာထူးငယ္ႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ အစိုးရအရာရွိအခ်ိဳ႕၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရာထူးအႀကီးပိုင္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ိဳ႕၏ အဂတိလိုက္စားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုမူ စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

သူရဦးေ႐ႊမန္း ( ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေရးအပါဆုံး မဟာမိတ္ဟု ဆိုၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ တစ္ခ်ိန္က စစ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း နံပါတ္ (၃) ေနရာတြင္ ရွိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ၏ ညာလက္႐ုံးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၁ ဆင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ တပ္မေတာ္သား ဘဝက စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေအာင္ျမင္စြာ ကြပ္ကဲႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ထိပ္ပိုင္း ရာထူးသို႔ လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမႇင့္ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ကို ဖယ္ရွားခဲ့စဥ္က အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ခဲ့ၿပီး “ဥပေဒအထက္မွာမည္သူမၽွမရွိ”ဟု ေျပာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးပါသူျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အရပ္ဝတ္လဲၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တစ္ဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရာ ေဇယ်ာသီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္ အႏိုင္ရသည္။ ၎ကို သမၼတျဖစ္လာမည္ဟု အမ်ားက ထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ရာထူးသာ ရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဦးေ႐ႊမန္းသည္ ထိုအခ်ိန္က အေပ်ာ့ဂိုဏ္း၊ အမာဂိုဏ္းဟူ၍ လူအမ်ားထင္ျမင္ယူဆၾကသည့္ ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္းတြင္ အေပ်ာ့ဂိုဏ္းသားမ်ားထဲမွ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္႐ြက္သည္ဟု ယူဆရျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း NLD ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အမွတ္မ်ားစြာ ရခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ား၏ ၿငိဳျငင္ခံ ရသည္ဟုလည္း သတင္းထြက္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုအခ်ိန္မွစကာ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ဦးေ႐ႊမန္း၏အႀကံဉာဏ္ကို ရယူသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

သမၼတျဖစ္လိုသည့္ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေျပာခဲ့ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ ဦးေ႐ႊမန္း သမၼတျဖစ္လာမည္ဟုပင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေခတၱရွိခဲ့ဖူးသည္။ NLD အုပ္စုႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရသည္ဟုလည္း ထင္ျမင္စရာရွိသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္ စာရင္းဝင္ ရာထူးႀကီးႀကီးတစ္ခု မရေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဆိုသည္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ဦးေ႐ႊမန္းအား ဥကၠ႒ရာထူးေပးထားရသည္အထိ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္အေရးပါေနဆဲ ျဖစ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)