လွေက်ာ္ေဇာ – တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး- ေဆာင္းပါးအမွတ္(၁၅)

December 14, 2018

         
တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး- ေဆာင္းပါးအမွတ္(၁၅)
တပ္မေတာ္သာအမိ တပ္မေတာ္သာအဖ …ဆိုတာ ဘယ္လိုေပၚလာသလဲ
လွေက်ာ္ေဇာ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈

တပ္မေတာ္ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္မ်ားဟာ (အမ်ားစုႀကီး) မ်ဳိးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ ေက်ာင္းသားအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ျပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအေျခခံေပၚမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ ၾကတာပါ။

     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရည္မွန္းခဲ့တဲ့ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ႀကီးကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ရရွိလာခဲ့တဲ့အမ်ဳိးသားတရပ္လံုးရဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ၾကမယ္ဆိုရင္ ဗမာျပည္ႀကီး ဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့မွာပါ။

     ဒါေပမဲ့ ဗမာျပည္သူေတြ ကံဆိုးပါတယ္။
     ဗမာျပည္ႀကီးက ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အာရွတိုက္ရဲ႕အခ်က္အခ်ာေဒသျဖစ္ေနရံုမက အဲဒီကာလၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ေအာက္လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ပ္ရွားမႈႀကီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ တျပည္လံုး (ေတာင္ေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါ) ညီညြတ္တက္ႂကြစြာပါဝင္လာေနၿပီး ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္က အျပတ္အသတ္လြတ္ေျမာက္ေရး (ႏိုင္ငံေရး အရပါမက စီးပြားေရးအရပါ) ကို ေတာင္းဆိုလာေနပါတယ္။

     ဒါ့ေၾကာင့္ ေနမဝင္အင္ပါယာကိုလက္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား ဟာ (အနိမ့္ဆံုး မိမိတို႔ ၾသဇာေအာက္မွာ တစိတ္တပိုင္းက်န္ေရး) အတြက္ ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕ေရွ႕ေဆာင္အလံကိုင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုလုပ္ႀကံေျဖရွင္းလိုက္ျပီး လူထုၾကားမွာလည္း (ေတာ္လွန္ရးအတြင္းလည္းပါခဲ့လို႔) ၾသဇာရွိတဲ့ မ္ိမိတို႔နဲ႔လည္း တစံုတရာေစ့စပ္ႏိုင္တဲ့လူေတြကိုအာဏာထိုးအပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေပးလိုက္ပါေတာ့ တယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ဦးႏုကိုေရွ႕တင္ထားတဲ့ ဖဆပလ ဆ္ိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းအာဏာရလာပါတယ္။
ဒီဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းေက်းဇူးနဲ႔ပဲ ဗမာ့
တပ္မေတာ္မွာလည္း ဗိုလ္ေနဝင္းအာဏာရလာပါတယ္။
     ဦးႏုနဲ႔ ဖဆပလႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအကြဲကြဲအျပဲၿပဲျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္း မွာ ၾသဇာက်လာခ်ိန္နဲ႔ႏုိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းမွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ စေတာ့မယ့္အရိပ္အေရာင္ေတြ ေပၚလာခ်ိန္နဲ႔ သြားတိုက္ဆိုင္ပါ တယ္။ ၁၉၄၉- တရုတ္ျပည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ အာဏာရလာၿပီးေနာက္အေရွ႕အာရွတခြင္ လႈိင္းထလာေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရ(တနည္း ကြန္ျမဴနစ္လိႈင္း)ကိုကာဆီးပိတ္ဆို႔ဖို႔ အေမရိကန္အမႈးျပဳတဲ့ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက သူတို႔ကိုလိုနီဘဝမ်ားက လြတ္ေျမာက္စႏိုင္ငံမ်ားမွာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းျပီး (ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔ ဆန္႔က်င္တဲ့) စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ေထာင္တာကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလာပါတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ဒီလိႈင္းကိုစီးၿပီး ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္ေထာင္လိုက္ပါတယ္။
နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္အေျခခံျပီး ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးခ်မ္းသာလာဖို႔ လြတ္လပ္ေရးရေစ ေၾကာင္းရည္ရြယ္ ခ်က္ႀကီးနဲ႔ထူေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီးကို ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႔တ လက္ကိုင္ေၾကးစားတပ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူဖိႏွိပ္ေရး ယႏၱရားႀကီးအျဖစ္ေျပာင္းေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့သလဲ။
ေဖေဖကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ခန္းေတြမွာအေသးစိတ္ေျပာထားတာေတြ ရွိပါတယ္။
(တရားခံအစစ္ဘယ္သူလဲ။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာသတင္းဌာနမ်ားနဲ႔အင္တာဗ်ဴး ေနရီရီစာေပ။)
အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ေတာ့…. ဗိုလ္ေနဝင္းအေနနဲ႔စစ္တပ္ကိုအေျခခံမ႑ိဳင္ႀကီး (၄)ရပ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။
၁။

တပ္တြင္းမွလြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတိုက္ပြဲမ်ားကစလို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့လူေဟာင္းႀကီးမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး တပ္ျပင္ကို ပထုတ္ ပါတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ဝါစဥ္အရလည္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအသိလည္းျမင့္မား (ဗိုလ္ေနဝင္းငယ္ က်ဳိးငယ္နာေတြလည္းသိ) တဲ့ အဲဒီ လူေတြကို ဗိုလ္ေနဝင္းက လွည့္လည္းမလွည့္စားႏိုင္ ကိုင္ရတြယ္ရလည္း ခက္လာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူအေၾကာင္းလည္းမသိ ႏိုင္ငံေရးလည္းသိပ္နားမလည္(ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားတဲ့) မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးလိုက္ပါတယ္။

၂။
စစ္တပ္ကိုႏိုင္ငံေရးအရ တည္ေဆာက္ရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအေျခခံ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတို႔မွေပါက္ဖြားလာတဲ့ သမိုင္းအစဥ္ အလာႀကီးျမင့္လွတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းပံုရိပ္ကိုအေလးေပးၿပီး တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ပထမဖခင္လို႔ဆိုၿပီး သူကိုယ္သူေတာ့ ဒုတိယဖခင္လို႔ ဆိုလာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြဟာလည္း တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳး လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းစတာေတြကိုတပ္တြင္းမွာ ဖိအားေပးရိုက္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

    ဒီလိုနည္းနဲ႔တပ္မေတာ္သားမ်ားစိတ္ထဲမွာ မိမိတို႔သာလွ်င္ အနစ္နာအခံဆံုး တိုင္းျပည္ အခ်စ္ဆံုးဆိုတဲ့ ေမာက္မာစိတ္ေတြဝင္ၿပီး တပ္မေတာ္သာအမိ တပ္မေတာ္သာအဖဆိုတဲ့စကားမ်ိဳးကို အရွက္မဲ့စြာ ေျပာရဲလာၾက တာပါ။

၃။

ေနာက္တဖက္မွာတည္ေဆာက္တာကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အတြင္းမွာပါျပည္တြင္းစစ္ႀကီးစတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဝိဝါဒကြဲစရာေတြရွိေပမယ့္ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အတြင္း ဆြဲအႏွစ္ခံလိုက္ရတဲ့စစ္တပ္ဟာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါ ျပည္သူေတြကိုရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ရဲတဲ့ ေၾကးစားဖက္ဆစ္ စစ္တပ္ႀကီးျပည္သူဖိႏွိပ္ေရးကိရိယာ ယႏၱရားႀကီးျဖစ္သြားတာကေတာ့ အလြန္သိသာထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္ အာဏာရွင္ေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရွည္ၾကာသထက္ရွည္ၾကာေအာင္ နက္ရႈိင္းသထက္နက္ရႈိင္းေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြင္းလက္ယဥ္ေနေအာင္တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ဘယ္သူကိုမဆို သတ္ရဲျဖတ္ရဲ မုဒိမ္းက်င့္ရဲသူေတြျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

၄။
စစ္တပ္ကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီးရာထူးေတြကို ေရစီးသလို တိုးေပးတာ၊ အထူးအခြင့္အေရးေတြဖန္တီးေပးတာ၊ အရပ္ဖက္ရာထူးႀကီးေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးတာ..စတဲ့မက္လံုးေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးၿပီး
တပ္မေတာ္တရပ္လံုးကို မိမိၾသဇာခံအျဖစ္တည္ေဆာက္ထားႏိ္ုင္ခဲ့ပါတယ္။
       ဒီနည္းမ်ားနဲ႔ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္လို႔တေခတ္တခါက နာမည္ ရခဲ့ဖူးတဲ့ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီးဟာ ျပည္သူေတြေအာ့ေၾကာလန္တဲ့ စစ္ဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေဒါက္ေထာက္ ေပးသူႀကီး ျဖစ္လာပါ ေတာ့တယ္။

ေနာက္တပုဒ္မွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးေရစီးေၾကာင္းထဲ စစ္တပ္ပါလာေအာင္ ႀကိဳးစား သင့္တဲ့အေၾကာင္း ေရးပါဦးမယ္။

လွေက်ာ္ေဇာ
၁၂-၁၂-၂၀၁၈

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:လွေက်ာ္ေဇာ, သမိုင္းနဲ႔ အစဥ္အလာ, ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)