သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၁)

February 6, 2019

သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၁)

(မိုးမခစာအုပ္စင္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၉

သန္းေခါင္ယံ အာဏာသိမ္းပြဲ
၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ၊ ည ၉ နာရီ


ထိုရက္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနႁပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိႃမိဳ႕နယ္ရွိ ႁပည္ေထာင္ စုႂကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ႃဖိဳးေရး (ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး) ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ လံုႁခံဳေရး အေစာင့္အႂကပ္မ်ား ထူထပ္စြာခ်၍ ကားအဝင္အထြက္မ်ား ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနေလသည္။

ထို႔ေနာက္ မႂကာမီမွာပင္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ႁပဳလုပ္၍ အာဏာရပါတီ၏ ဥကၠ႒ႁဖစ္ေနသူ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၂ ဦးကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အမိန္႔ႁဖင့္ ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမပါ႐ုတ္တရက္ ႁဖဳတ္ခ်လိုက္ႂကသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ႁမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တတိယေႁမာက္ အာဏာပါဝါ အႄကီးဆံုးအႁဖစ္ အမ်ားက သတ္မွတ္ႁခင္းခံခဲ့ ရေသာ သူရဦးေရႊမန္းကို ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒အႁဖစ္မွ ဖယ္ရွားရာတြင္ စစ္အစိုးရအာဏာရွင္ႄကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီးသန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အႃငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီးမ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေပသည္။

ညအခ်ိန္မေတာ္ ပါတီတြင္းႁဖဳတ္၊ ထုတ္၊ ပယ္မႈသည္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး ပါတီတြင္း ကိစၥတစ္ရပ္ ႁဖစ္ေသာ္လည္း ႂကားသိရသူ ႁပည္သူလူထုမွာ သည္းတုန္ရင္တုန္ ႁဖစ္ခဲ့ရသလို တိုင္းႁပည္ကိုပါ ဂယက္႐ိုက္ေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ အေႁပာင္းအလဲ လုပ္ေနပါသည္ဟု ကမၻာသိေႂကြးေႂကာ္ေနေသာ အႏွီအာဏာရ ပါတီႄကီး၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ အႁပင္ အာဏာရွင္ဆန္လွေပသည္။

ဤေနရာ၌ ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ မူ ဝါဒ အေႁပာင္းအလဲ၊ လူပုဂၢိဳလ္အေႁပာင္းအလဲကို လုပ္ရာ၌ မည္သည့္အတြက္ ေႂကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ လံုႁခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားက လံုႁခံဳေရးယူေပးခဲ့ရသနည္း။ အာဏာရပါတီ ႁဖစ္ေသာေႂကာင့္ အာဏာႁဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေန၍ေလာ။ တစ္ဖန္ ပါတီအေႁပာင္းအလဲကို ပြင့္လင္းႁမင္သာမႈ မရွိသည့္အႁပင္ ညႄကီး သန္းေခါင္ယံ၌ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကလည္း ပံုစံမက်ေပ။ အမ်ားေႁပာစရာပင္ ႁဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ပါတီတစ္ရပ္အေနႁဖင့္ အေရးေပၚပါတီ ညီလာခံေခၚယူ၍ အမ်ားဆႏၵအရ မဲစနစ္ႁဖင့္ႁဖဳတ္ပယ္ကာ ဣေ`ႏၵရရ သိကၡာ ရွိရွိ လုပ္သင့္ေပသည္။ ယခုမူ ေတာတြင္း ဗကပတို႔၏ တစ္ခ်ိန္က ႁဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လုပ္ရပ္ႏွင့္ မႁခားလွေပ။

အခ်ိဳ႕က ပါတီတြင္းႁဖဳတ္ ထုတ္မႈကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအား စစ္ ယူနီေဖာင္း ခြ်တ္၍ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္သို႔ ကူးေႁပာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တိုက္ပြဲဝင္ စိတ္ဓာတ္ စစ္အာဏာရွင္ စ႐ိုက္တို႔က မေပ်ာက္ေသးဘူးဟု ဆိုႂကသည္။ ေႁပာလည္း ေႁပာစရာပင္။ သန္းေခါင္ယံ စီးနင္းလိုက္မႈဟု ဆိုရမလို ႁဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို အဓမၼႁဖဳတ္ခ်ႃပီး ေနာက္ တစ္ေန႔၌ပင္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒ရာထူးေနရာ၌ ဆက္ရွိေနေသးေသာ ဦးေရႊမန္းကို ႁပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက လာမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အႁဖစ္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒႂကမ္းကို အႁမန္ဆံုး အတည္ႁပဳ ႁပ႒ာန္းေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုတင္ႁပခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ရပ္မွာ ေႁမြေခါင္း ဖားေက်ာ္ဆိုသလို ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ နာယက၊ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒တစ္ဦးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း က ဖိအားေပးမႈပင္ ႁဖစ္သည္။

ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ ၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ၁၂ ဦးကို ႁဖဳတ္ခ်ႃပီးေနာက္ ႂသဂုတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ႁပဳလုပ္ေသာ ပါတီညီလာခံ ဒုတိယေန႔တြင္ ပါတီဥကၠ႒အႁဖစ္ ဦးသန္းေ႒း၊ ဒုတိယဥကၠ႒အႁဖစ္ ဦးႁမတ္ဟိန္းႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အႁဖစ္ ဦးပိုက္ေထြး၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေ႒း၊ ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ႂကသည္။

ယင္းညီလာခံမွ ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ဗဟိုနာယကအဖြဲ႕ ပါတီဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးႁဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ဗဟိုနာယကအဖြဲ႕တြင္-
(၁) ဦးသိန္းစိန္
(၂) ဦးေဌးဦး
(၃) သူရဦးေအးႁမင့္
(၄) ဦးေသာင္း
(၅) ဦးစိုးသာ
(၆) ဦးလြန္းသီ
(၇) ဦးတင္ထြတ္
(၈) သူရဦးႁမင့္ေအာင္
(၉) ဦးခင္ေအာင္ႁမင့္ တို႔ ပါဝင္သည္။
(ယင္းဗဟိုနာယက အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ အႂကံႁပဳခ်က္ႁဖင့္ ႁပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။)

ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဒုတိယအႄကိမ္ ပါတီညီလာခံ၌ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ-
(၁) ဦးသန္းေဌး (ဥကၠ႒)
(၂) ဦးႁမတ္ဟိန္း (ဒု-ဥကၠ႒)
(၃) ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
(၄) ဦးပိုက္ေထြး (အတြင္းေရးမွဴး)
(၅) ဦးသန္းေထြး (အတြင္းေရးမွဴး)
(၆) ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး (အတြင္းေရးမွဴး)
(၇) ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္ (အတြင္းေရးမွဴး)
(၈) ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ (အတြင္းေရးမွဴး)
(၉) ဦးစိုးႏိုင္ (ဥကၠ႒၊ ပါတီလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ)
(၁၀) ဦးခင္ရီ (ဥကၠ႒၊ ပါတီစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ)
(၁၁) ဦးႁမင့္စိုး (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၁၂) ဦးေသာင္းေအး (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၁၃) ဦးေအာင္ထြန္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေအာင္ ေကာ္မတီ)
(၁၄) ဦးလွသိမ္းေဆြ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၁၅) ဦးသူရိန္ေဇာ္ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၁၆) ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၁၇) ေဒါက္တာေမာင္သင္း (ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္ မတီ)
(၁၈) ေဒၚနန္းနီနီေအး (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၁၉) ေဒါက္တာစိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၀) ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း (ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၁) ဦးေအာင္တင္ႁမင့္ (ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၂) ေဒါက္တာေအာင္ႁမတ္ဦး (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္ မတီ)
(၂၃) ဦးလွသိန္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၄) ဦးရာဝမ္ဂ်ံဳ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၅) ဦးပိုရယ္ေအာင္သိန္း (ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၆) ဦးေစာႁမင့္ဦး (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၇) ေဒါက္တာမူထန္ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၈) ေဒါက္တာႁမင့္သိန္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၂၉) ဦးခ်စ္သန္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၃၀) ဦးေစာေမာ္ထြန္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၃၁) ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ)
(၃၂) ဦးဝင္းေမာင္ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
(၃၃) ဦးေအာင္ႂကည္သိန္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
(၃၄) ေဒါက္တာစန္းေရႊ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
(၃၅) ဦးခင္ေမာင္စိုး (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
(၃၆) ဦးသန္းဝင္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
(၃၇) ဦးဉာဏ္လင္း (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
(၃၈) ဦးေဝလြင္ (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
စသည္တို႔ ႁဖစ္သည္။

ဒုတိယအႄကိမ္ ပါတီညီလာခံတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၂၇၃ ဦးကို လည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ သူရဦးေရႊမန္းအား ႁဖဳတ္ခ်သည့္ေန႔ ႂသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသစ္ ႄကိဳဆိုပြဲႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပႁပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း အသစ္မ်ားထဲတြင္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္မည့္ စစ္ဘက္ အရာရွိ ၅၀ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္သည္။ မူလက ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီဘက္မွ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ႃပိဳင္မည့္ စစ္ဘက္အရာရွိ ၁၄၃ ဦး စာရင္းကို သူရဦးေရႊမန္း ထံ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေရႊမန္းက ၅၀ ေက်ာ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ က်န္လူ မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ဇူလိုင္လ အတြင္းကလည္း သူရဦးေရႊမန္းသည္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ကန္႔ကြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသးသည္။ သူ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ႃပိဳင္မည့္ ေနႁပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ လက္မွတ္ ၁၇၀ဝ ခန္႔ စုေဆာင္းေကာက္ယူ၍ သူရဦးေရႊမန္းအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အႁဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ႁခင္းႁဖစ္သည္။ ကန္႔ ကြက္သူမ်ားက ဦးေရႊမန္းသည္ စစ္တပ္အခန္းက႑ကို ထိခိုက္ေစေရးကို လုပ္ေဆာင္ကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႂကသည္။

ထို႔ေႂကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႄကီးႃပီး သမၼတႁဖစ္လို ေႂကာင္း ထပ္တလဲလဲ ေႁပာဆိုခဲ့ဖူးသည့္အႁပင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္ (ယခု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္) ႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနႃပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အလားအလာ ေကာင္း သူဟု ထင္ေႂကးေပးႁခင္း ခံေနရသူလည္း ႁဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ပူး ေပါင္းမႈႏွင့္ ႏွစ္ဦးသား နားလည္မႈအေႁခအေနကို မည္သူမွ် အတိအက်မသိ ႂကေပ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းတို႔ ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္း သည္ အာဏာႃပိဳင္ဆိုင္မႈ တႁဖည္းႁဖည္းတိုးလာသည္ကိုမူ အားလံုးက သတိ ထားမိႂကသည္။

၂၀၁၀ ႁပည့္ႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေႁပာင္းေပးရန္ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ႄကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး သန္းေရႊ(ႃငိမ္း) ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ အလြမ္းသင့္ေနသည္ ကို မႏွစ္ႃမိဳ႕လွေပ။ ဦးေရႊမန္းကို ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဖယ္ရွား၍ အာဏာရ ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ စစ္တပ္၏ေနာက္တြင္ အာဏာကို တစ္စုတည္း အႁဖစ္ ႁပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးကိုသာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားေပသည္။

သို႔ေသာ္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ ေႂကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံေသာ သူ႔လူမ်ားက ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို မဲမေပးခဲ့ေသာေႂကာင့္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ သည္ အေႁခအေနေကာင္းသြားခဲ့ေလသည္။

(အခန္းတစ္ ျပီးျပီ)

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, သန္း၀င္းလႈိင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags