ဇင္လင္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ နီးလွ်က္ ေဝးေနရသနည္း

February 11, 2019

ဇင္လင္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ နီးလွ်က္ ေဝးေနရသနည္း
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဉ္ကို စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနၾကေသာ ျပည္သူတို႕အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ မည္သူတို႕က ေစတနာမွန္၍ မည္သူတို႕က ေစတနာမမွန္ ဆိုသည္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ရိပ္မိ ေနၾကျပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိသေရြ႕ မရပ္ႏိုင္။ စစ္ပြဲမ်ားရွိေနသေရြ႕ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ လာဖို႕လည္း ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏိုင္။ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်သည့္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ ခန္႕ ရွိေနသျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ စစ္စရိတ္သည္ ၀န္ႏွင့္အား မမွ်ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္း ဘ႑ာေငြ ပမာဏသည္ GDP ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အထူးသတိျပဳ သင့္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္က ျပီးခဲ့သည့္ တတိယ အၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ မ်ား အျပီးအျပတ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကို ရည္မွန္းကာ ၾကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ မေအာင္ျမင္ေသး။ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မွသာ အေသးစိတ္မူမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညီလာခံ(၃) ၾကိမ္အတြင္း အေျခခံမူမ်ားကို အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးျပီးျပတ္ခဲ့ပါက ဖက္ဒရယ္မူဆိုင္ရာ ခိုင္မာသည့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။  သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးေဖၚ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ အားနည္းလြန္းသျဖင့္ ယခုအထိ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးေပ။

NLD အစိုးရက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ဟု ေၾကညာလုပ္ေဆာင္ခဲ့စဉ္က အားမရျဖစ္စရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္ပါအတိုင္း တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

“အဲဒီေတာ့ အားမရတဲ့သူေတြက ဝင္ၿပီးလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အားမရဘူးဆိုတဲ့သူေတြ အားလုံးကသာ ဝုိင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ကူညီမယ္ ဆိုလို႔ရင္ မုခ် မေသြ က်မတို႔ေအာင္ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔ဟာ ညီလာခံတခုထဲနဲ႔ အားလုံး ေအာင္ျမင္မႈရမယ္လို႔လဲ — ဒီလိုလည္း က်မတို႔ မေမွ်ာ္မွန္းပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆိုတာ တျခားႏုိင္ငံေတြ ၾကည့္လိုက္ ပါ၊ ေတာ္ေတာ့ကို လုပ္ယူရတဲ့ကိစၥပဲ။ က်မတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဆိုလို႔ ႐ွိရင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ အျပည့္အဝ မ႐ွိခဲ့ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္စြဲျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ရုံးမွ ‘ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္’ တစ္ေစာင္  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဟု ရည္ညႊန္းထားသျဖင့္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႕လိုလားေသာ ထာ၀ရ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာၾကေပလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္း စစ္ ရပ္စဲေရးကိစၥသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈပ်က္ယြင္းေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းထြက္သင့္ပါလွ်က္ မယုံ သကၤာစိတ္မ်ား လႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္ လိုက္ေလေ၀းေလျဖစ္ေနသည္။

တပ္မေတာ္၏ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွ ၂၀၁၉ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ အလိုက္ စစ္ေရး ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ အားလံုး ရပ္ဆိုင္းေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျခင္းကို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တပ္မေတာ္၏ စစ္တိုင္းအားလံုးတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ အားလံုးတစ္ၿပိဳင္တည္း ရပ္ဆိုင္းေပး ရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခိုင္အဖြဲ႕(AA)တို႔က ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ထိုသို႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တာ ဘုန္းေက်ာ္ (TNLA အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး) က ေျပာေၾကာင္း 7Day Daily သတင္းအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ ေဒသအတြင္း AA ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ အျမန္ဆံုးရပ္ တန္႔ေပးရန္ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕ က ေတာင္းဆိုသည္။ အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ကစစ္ ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌ ေျမာက္ ပိုင္းမဟာမိတ္ေလးဖြဲ႕အတူတကြ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္းတြင္ ‘ဝ’ အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) တို႔မွ သက္ေသမ်ား ပါ ဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲေတြလည္းျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားထဲမွာ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းေနေသး ေတာ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေနရာတစ္ခု၊ တစ္ခု မွာပိုၿပီး ေကာင္းတယ္။ အရင္ တုန္းကလည္း ကူမင္းမွာ ေတြ႕ေနက်ဆိုေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ ထပ္လိုေသးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (KIO/KIA) အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕အား တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရန္ KIO ကေတာင္းဆိုထားမႈကို အစိုးရဘက္ကသေဘာတူထားေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ၾကား၀င္ညႇိႏိႈင္းေပးေန သည့္  ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕’(PCG)  မွ ဦးဆန္းေအာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ေျပာေၾကာင္း သတင္းေကာင္းတစ္ခုလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ KIO တုိ႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကူမင္းၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီးေနာက္၊ တရား၀င္ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

KIO/KIA၊ တအာင္းအဖြဲ႕  (TNLA)၊ကိုးကန္႔အဖြဲ႕(MNDAA)၊   ရခိုင္အဖြဲ႕ (AA) ဟူသည့္ေျမာက္ ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ သည္ စစ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အဆိုပါ ေလးဖြဲ႕ကိုတစ္ၿပိဳင္ တည္းေပါင္း၍ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖင့္ NCA ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္ႏိုင္သည္ဟု ဦးဆန္းေအာင္က ဆိုသည္။

ထိုအေတာအတြင္း တပ္မေတာ္က ၄ လ အပစ္ရပ္ထားခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္မႈရွိေစရန္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအား လံုးပါဝင္သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) က တုိက္တြန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ မွ၂၈ ရက္အထိက်င္းပခဲ့ေသာ PNLO ၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအၿပီး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရး ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ABSDF တပ္ဖြဲ႕မွ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ သံုးဦးကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ RCSSႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးပါဝင္သည့္ညီလာခံ တစ္ရပ္ အျမန္ဆံုးက်င္းပရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ုပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကရင္အမ်ိုးသား အစည္း အရံုး (KNU)၊ ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႕ကလည္း တပ္မေတာ္၏ ၄ လ အပစ္ရပ္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေလးလၾကာစစ္ရပ္စဲျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုရန္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း၊ ညွိႏိႈိုင္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ NCA စာခ်ုပ္ပါ အဓိက အခ်က္ မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳျခင္းနွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား မူလေနရပ္ ျပန္ႏိုင္ေရး စီစဉ္ျခင္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ သေဘာထားအစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆို ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕မတိုင္မီွ ေနရပ္ သုိ႔ အျပီး ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရမည္ဟု တပ္မေတာ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျပန္ သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA အတြင္းေရးမႉး ၂ ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းငင္း က ေအာက္ပါ အတိုင္း ‘သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း’ သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို က်ေနာ္တို႕ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက တျခားလူေတြထက္ ပိုျပီး လိုခ်င္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့လို့ နွစ္ေပါင္း (၇၀)ခန္႕ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာက္ခဲ့ တာကို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေန့ခ်င္းညခ်င္း ကုစားႏိုင္ဖို႕ ေျဖရွင္းႏို္င္ဖို႕ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိန္ယူရမယ္၊ စိတ္ရွည္ရမယ္။ ယံုၾကည္မႈ ပိုမို တည္ေဆာက္ဖို႕လိုမယ္၊ ရိုးသားမႈ ရွိဖို႕လိုမယ္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ရွိရမယ္၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္ထားရွိရမယ္။ အာလံုးအက်ိုးစီးပြားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ နိုင္ရမယ္။ အာလံုးအတြက္ Win Win Solution ျဖစ္ဖို႕ဆနၵျပင္းျပရမယ္။ အဲဒီလို သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္ကို ခံစားႏိုင္ျပီး က်ေနာ္တို႕ အားလံုး လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္ဟာ တခါတရံမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္တတ္လို႕ အဲဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ရာဇသံဆန္ဆန္ တစ္ဖက္သတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ အႏွစ္မဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြျပဳလုပ္ရင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ေတြကို တံု႕ေႏွးတြန္႕ဆုတ္ ေစတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ရပ္ေတြကို ေဆြေႏြးေဖာ္ ေဆြးေႏြးဖက္အၾကားမွာ မျပဳလုပ္မိဖို႕ ဂရုျပဳသင့္ပါတယ္။ အေလး ထားသင့္ပါတယ္။ သတိထားသင့္တယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ နီးလ်က္နဲ႕ေဝးေနဦးမွာျဖစ္ျပီး သဲထဲေရသြန္ သလို အျဖစ္မ်ိုး ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္မိတယ္။” ဟု ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA အတြင္းေရးမႉး ၂ ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းငင္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အပစ္ရပ္ကာလ ၄ လ ဆိုသည္မွာ အလြန္တိုေတာင္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ၁၂ လမွ် အခ်ိန္မေပးႏိုင္သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနသည္။ ၄ လ အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပီးျပတ္ပါက မည္သုိ႔ ဆက္သြားၾကမည္နည္း။ ထိုကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဉ္၍ EAOs မ်ားဘက္က စိုးရိမ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ၄ လတာ ကာလ အတြင္း NCA စာခ်ဳပ္၌ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို တိတိ က်က် ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၾကဖို႕လိုသည္။ သုိ႔မွသာ တပ္မေတာ္၏ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္” သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ား အႀကံျပဳသည့္ ‘ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ’ မွအပ တစ္ျပည္လုံး ယာယီအပစ္အခတ္ ရပ္ထားႏိုင္လွ်င္ မူ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာဖြယ္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ NLD အစိုးရသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ ရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ျမင္ေနရပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေသေက် အနာတရျဖစ္ကာ ဆုံးရႈံးနစ္နာလွွ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က စာနာေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးသည္။  ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရပိုင္ခြင့္ Self-Determination ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း မွ်တစြာ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရန္ ကတိ ေပးဖူးပါသည္။ အစိုးရက စစ္ေရးပဋိပကၡအားလုံး ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ လက္နက္ ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အေပၚစာနာလွ်က္ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ အေျဖရွာသည့္နည္းကို စြန္႕လႊတ္သင့္ပါသည္။ ယင္း လုပ္ဟန္မွာမူ လက္ရွိအစိုးရ၏ မူ၀ါဒႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ မရွိဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို စစ္အင္အားသုံး၍ အေျဖရွာပါက၊ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားပါလိမ့္မည္။ တန္းတူရည္တူ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည့္ ဗ်ဴဟာျဖင့္ ရိုးသားမႈကို ေဖၚျပကာ  စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (Candid Political Dialogues) မွတဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းေစလိုပါသည္။။။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႕ထုတ္ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖၚျပေသာ ေဆာင္းပါး။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဇင္လင္း, သူတိုု႔အာေဘာ္

စာဖတ္သူေတြရဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)