သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၃)

February 20, 2019

သန္း၀င္းလိႈင္ – သူရေရႊမန္းကို ေလ့လာျခင္း (၃)

(မိုးမခစာအုပ္စင္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၉

ပါတီတြင္း အႁဖဳတ္ခံရႁခင္း

ယခုကဲ့သို႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အလြန္နီးကပ္လာခ်ိန္မွ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီ၏ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၂ ဦး ကို ႁဖဳတ္ခ်ကာ အသစ္ႁပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ႁခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႁပည္သူလူထုႂကား၌ ေဝဖန္ေႁပာဆိုမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ ေပၚလာခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ အႃငိမ္းစားယူသြားႃပီႁဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး သန္းေရြႊႏွင့္သာမက သူ၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ပါ အလြန္အကြ်မ္းတဝင္ရွိ၍ လူသိ အလြန္မ်ားသူ ႁဖစ္သည္။ သူရ ဦးေရႊမန္း တပ္မေတာ္တြင္း ရာထူး အဆင့္ဆင့္ ထမ္းရြက္ခဲ့စဥ္ကလည္း ႁပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ဖူးသူ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၀ မတိုင္မီ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး ေမာင္ေအးတို႔ႃပီးလွ်င္ သူသည္ နံပါတ္ (၃)အဆင့္ ရွိသူပင္ ႁဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္မွဴးႏွင့္ ဝန္ႄကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ပူးတြဲ ရယူထားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီးခင္ညြန္႔ကို ဖမ္းဆီခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီး သူရေရႊမန္းက တာဝန္ ယူ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီးခင္ညြန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေႂကာက္မက္ဖြယ္ အမွားမ်ားကို အခ်ိန္တန္လွ်င္ ႁပည္သူလူထုကို အသိေပး မည္ဟု သူကိုယ္တိုင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ကမၻာသိ ေႁပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္ထိ ထုတ္ေဖာ္ေႁပာႂကားႁခင္း မရွိေသးေပ။

သူရဦးေရႊမန္းအား ႂကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရသည့္ အေႂကာင္း မ်ား၌ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး ပါတီတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ စီနီယာ စစ္ဘက္ အရာရွိႄကီး ၁၄၃ ဦးအနက္ ၅၉ ဦးကိုသာ ပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လက္ခံခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ စစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္ ၈၄ ဦးကို ဖယ္ရွားလိုက္သည့္ အတြက္ စစ္တပ္မွ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားသာမက အလြန္အမင္း မေက်မနပ္ ႁဖစ္ခဲ့ႂကသည္။

ဦးသန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႁပည္တြင္းအတိုက္ အခံမ်ား၏ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေဝဖန္ႁခင္းခံထားရေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အလို႔ငွာ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳး ပါတီထဲသို႔ ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ စစ္ဘက္မွ အႃငိမ္းစားစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ထည့္သြင္း ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဤနည္းႁဖင့္ အေမရိကန္ႁပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) တို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ပိုမိုရရွိေအာင္ ဖန္တီးလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသန္းေရႊ၏ အစီအစဥ္ကိုပ်က္ရန္ ဦးေရႊမန္းက စစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါတီတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ပယ္ခ် လိုက္ေသာအခါ ကြ်ဲႃမီးတိုသြားခဲ့သည္။

ထို႔ႁပင္ ဦးသန္းေရႊသည္ ၎၏အာဏာကို ႃခိမ္းေႁခာက္လာသူဟု ယူဆရသူ၊ ႁပည္သူမ်ားအႂကား၌ ေရပန္းစားလာသူမ်ားကို လက္ဦးမႈယူကာ အႃမဲတေစ ႁဖဳတ္ခ်ေလ့ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး သန္းေရႊသည္ အႃငိမ္းစား ယူသြားႃပီဟု ထုတ္ႁပန္ ေႂကညာေနေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ႁမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေႁပာင္းလဲမႈကို ေစာင့္ႂကည့္ေလ့လာေနသူ ႁဖစ္သည္။

ထို႔ႁပင္ သူရဦးေရႊမန္းကို ဦးသန္းေရႊ အလိုမက်မႈတစ္ခုမွာ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး တည္ ေဆာက္လိုမႈႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည့္ သမၼတႁဖစ္ခြင့္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ ထားေသာ အေႁခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ႁပင္ဆင္လိုမႈေႂကာင့္ ပင္ ႁဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္တိုင္တိုင္ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒ ႁပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ မဲခြဲဆံုးႁဖတ္ရာ၌ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) တစ္ခုကိုသာလွ်င္ ႁပင္ဆင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)၊ ပုဒ္မ ၆၀ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၄၁၈ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) တို႔မွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီတို႔မွ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ေသာေႂကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)၌ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးအရာမ်ား ႁဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး စသည့္အႁမင္မ်ား ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ႁပထားသည္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ)၌ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦး၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံႁခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံႁခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ႁဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားႁဖစ္သူမ်ား မႁဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႁခားအစိုးရ၏ လက္ ေအာက္ခံ ႁဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္ လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မႁဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ ၆၀ (ဂ) ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အာဏာကို လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ႁပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားမွအပ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ႁဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္မွရပ္စဲႃပီးႁဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ ရမည္။

ႁပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႁပည္သူ ၅ သန္းေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ဆႏၵ ႁပဳထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ မွ ၆၀ ထိ၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၀ဝ၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄ တို႔ရွိ ႁပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ႁပင္ဆင္လိုလွ်င္ ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ႁပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူႃပီးေနာက္ ႁပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုး၏ ထက္ ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲႁဖင့္သာ ႁပင္ဆင္ရမည္။
ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) တြင္ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ေဖာ္ႁပထားသည့္ ႁပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားမွအပ အႁခားႁပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲႁဖင့္သာ ႁပင္ဆင္ ရမည္။

ထို႔ေနာက္ ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ သူရဦးေရႊမန္းကို လြႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္အႁဖစ္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႁခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႁပ႒ာန္း ေပးရန္ ႁပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၁၃ ရက္စြဲႁဖင့္ အေႂကာင္းႂကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒႂကမ္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႁပဳစုႃပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႂသဂုတ္လ ၂၇ ရက္၌ ပထမအႄကိမ္၊ ၂၀၁၃ ႂသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ဒုတိယအႄကိမ္၊ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္တြင္ တတိယအႄကိမ္၊ ၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၁၃ တြင္ စတုတၳအႄကိမ္ ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ထံ တင္ႁပခဲ့ႂကသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္အႁဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းႁခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႂကမ္းကို ေလ့လာပါက ပုဒ္မ (၇)၌
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ႁခင္း။
(၂) ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒပါ ႁပ႒ာန္းခ်က္ကိုေဖာက္ဖ်က္ က်ဴး လြန္ႁခင္း။
(၃) အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ႁပားႁခင္း။
(၄) ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းႁခင္း။
(၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ကို မေက်ပြန္ႁခင္း စသည္ တို႔ တစ္ခုခုကိုက်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိသည္ ဟူ၍ ေဖာ္ႁပထားသည္။

ထို႔ႁပင္ ပုဒ္မ (၈)၌ မူလ မဲဆႏၵနယ္မ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး (၁) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ႂကားခ်က္ကို ပို႔ရမည္ဟု ေဖာ္ႁပထားသည္။

ဤေနရာ၌ သတိႁပဳရမည့္အခ်က္မွာ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၉ (ခ)တြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ႁပထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၉၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၉၇ တို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႁခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႁပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ) ပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အား တာဝန္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ႁပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သို႔ တိုင္တန္းႏိုင္သည့္ မူလမဲဆႏၵရွင္ အနည္းဆံုး (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႁပင္ဆင္ ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေႁခခံ ဥပေဒကို ဦးစြာႁပင္ဆင္ႏိုင္ရမည္ ႁဖစ္သည္။ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၉ (ခ) ပါ ႁပ႒ာန္းခ်က္ကို ႁပင္ဆင္ႏိုင္ႁခင္း မရွိသေရြ႕ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႁခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႁပ႒ာန္း အတည္ႁပဳေရးမွာ ႂကန္႔ႂကာေနဦးမည္ ႁဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေႁခခံဥပေဒ ႁပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္စြဲပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ) ႁပင္ဆင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရး တိုင္တန္းခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္၏ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ ႁပည္ခိုင္ႃဖိဳးပါတီက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီး သီး ႁပင္ဆင္သင့္ေႂကာင္း အဆိုႁပဳေသာ္လည္း ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႁပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ႁခင္း မရွိေပ။

ႁပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနႁခင္းကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရာတြင္ အတားအဆီးႁဖစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တာဝန္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေႁခ မရွိလွ်င္ တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ေပ။
အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အႁဖစ္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႁခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒႂကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ပါတီ ၁၉ ပါတီ အနက္ ၁၃ ပါတီက ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႁဖင့္ တိုင္ႂကားႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အလြယ္တကူ တိုင္ႂကားႏိုင္ႁခင္း၊ မသမာသည့္နည္းႁဖင့္ တိုင္ႂကားလာႏိုင္ ႁခင္းတို႔ေႂကာင့္ က်ယ္က်ယ္ႁပန္႔ႁပန္႔ ေဆြးေႏြးႃပီးမွသာ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ သင့္ေႂကာင္း သေဘာထားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ႂသဂုတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ယင္းဥပေဒႂကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ႃပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုအႁဖတ္ရယူကာ စက္ခလုတ္ အသံုးႁပဳ မဲခြဲဆံုးႁဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၆၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၃၅ မဲ၊ ႂကားေနမဲ ၁၂ မဲႁဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို တာဝန္မွ ႁပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒႂကမ္းကို ေခတၲဆိုင္းငံ့ထားရန္ အတည္ႁပဳခဲ့ေလသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, သန္း၀င္းလႈိင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)