Zaw Aung (Moneyar) – Articles

September 4, 2013
ျမန္မာျပည္တြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း  
(6000 mW in 5 years by IPP SME)
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃


၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကာတြင္ တရုပ္ျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အရွိန္ဟုန္စတင္ခ်ိန္၊ လွ်ပ္စစ္မလံုေလာက္မႈမ်ား အၾကီးအက်ယ္အခက္ခဲေတြ႔ရသည္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံလည္း တရုပ္ျပည္ႏွင့္အျပိဳင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ျပသနာမွာ အဓိကျဖစ္ေနသည္။ အျခားအေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စင္ကာပူ၊မေလးရွား၊ထိုင္းႏို္င္ငံတို႔မွာသာ လွ်ပ္စစ္လံုေလာက္၊ မီးမပ်က္၊ အခက္ခဲသိပ္မရွိလွေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွား (လူဦးေရးသန္း၁၀၀၊ သန္း၂၀၀) ႏိုင္ငံၾကီး၂ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ခဏခဏပ်က္ေသာေၾကာင့္ အိုင္ပီပီ IPP Independent Power Provider မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ တရုပ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားႏွင့္အစိုးရကုမဏီမ်ား ၁၀၀% ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံေစသျဖင့္ အႏွစ္၂၀ၾကာျပီး၊ ၂၀၁၃တြင္ လွ်ပ္စစ္ျပသနာမၾကီးလွ၊ တနည္းအားျဖင့္လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ယူနစ္၊ ၁၀ဆင့္ေစ်းေအာက္သာရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားမွာ တစ္ယူနစ္၊ ၃၀ဆင့္အထိ ထုတ္လုပ္စရိတ္ၾကီးသြားရသည္။ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရက ေရနံေပါသျဖင့္၊ အထူးေစ်းေပးက လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ေစ်းကိုထိန္းေပးထားသျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ေလာက္ ေစ်းမၾကီးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားတြင္ လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းကေမာက္ကမ ျဖစ္ရသနည္းေမးခြန္းအေျဖမွာ .. အာဏာရွင္မားကို ့စ္(ဖိလစ္ပိုင္) ႏွင့္ ဆူဟာတို(အင္ဒိုနီးရွား) အေပါင္းအပါ ခရိုနီမ်ားက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ FDI ကို ၁၀၀% လုပ္ခြင့္မေပးပဲ ဖက္စပ္ဝင္လုပ္ကိုင္၊ ျခစား၊ မလုပ္တတ္၊ ေငြအားသံုးအျမတ္ထုတ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္သာမက၊ ဘက္စံုတိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ျဖစ္သြားရသည္။ အစိုးရက စီးပြားမလုပ္ပဲ၊ အခြန္ေကာက္ကို အင္အားၾကီးလွေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စာရင္းစစ္မ်ား၊ အာမခံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ စင္ကာ ပူ၊ မေလးရွား၊ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္၊ ဘက္စံုတိုးတက္ျပီး၊ အလုပ္ကိုင္ေပါမ်ားေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာသည္။  ႏိုင္ငံျခား သား ၁၀ သန္းခန္႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ ထို(၃)ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာဦးေရမွာ အနည္း ဆံုး ၆သန္းခန္႔ရွိသည္ဟု တရားမဝင္ခန္႔မွန္းၾကသည္။
● မီးထြန္းရန္ လွ်ပ္စစ္
ျမန္မာအစိုးရက ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားကို မီးမပ်က္ရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္သည္။ မီးပ်က္လွ်င္၊လူမ်ားဆူပူထိန္းသိမ္းဖို႔မလြယ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ လူမ်ားကိုထိန္းရသည္မွာ ယခင္လို စစ္အာဏာမသံုးေသာေၾကာင့္၊ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးေသာ ခရိုနီလူအုပ္စုႏွင့္ ဆင္းရဲသားအုပ္စု ၂ခုအျပိဳင္ရွိေနသည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအုပ္စုမွာ ျငိမ္သြားျပီျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးကို ျမိဳ႔ရြာမ်ားတြင္ 
၁။ ဘက္ထရီမီး (အစိုးရ EPC မီးလာလွ်င္အားသြင္းသည္။ မီးစက္ျဖင့္အားသြင္းသည္)။
၂။ ဂ်င္နီေရတာမီး (ဓါတ္ဆီကုန္သည္)။ 
၃။ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မီး (တရုပ္ျပည္မွ 1kW – က်ပ္၃သိန္းခန္႔ေစ်းရွိသည္၊ ထိမ္းသိမ္းမႈအေရးၾကီးသည္)။
● ေမာ္တာသံုးရန္၊ အပူဓါတ္္လွ်ပ္စစ္
ျမိဳ႔ေနလူထုအတြက္ ေရတင္စက္ေမာ္တာမ်ား၊ ပန္ကာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖို၊ ထမင္းအိုး၊ ေရေႏြးၾကိဳ၊ မီးပူတိုက္ အလြယ္တကူလုပ္ႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားျဖစ္သည္။ လူမ်ားကို ပ်င္းေအာင္၊ ဇိမ္ခံေအာင္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္၊ လူမ်ားဝင္ေငြေကာင္းလာေသာအခါ သက္ေတာင့္သက္သာ၊ လူအားမသံုးပဲ၊ စက္အားသံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ား စင္ကာပူမွလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းခ်ိဳသျဖင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္၊ ဝယ္သြားၾကစဥ္တြင္ ကီလိုဝပ္ဘယ္ေလာက္ကုန္သလဲ အေသခ်ာလိုက္ရွာၾကည့္ရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ တယူနစ္ ၃၀ဆင့္ (က်ပ္၃၀၀) က်သင့္ခ်ိန္တြင္၊ ဖိလစ္ပိုင္ထက္ ဝင္ေငြ၁၀ဆျမင့္ေသာ စင္ကာပူတြင္ တစ္ယူနစ္ ၄၀ဆင့္ (က်ပ္၄၀၀)ေစ်းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္ အိမ္ခန္းငွားစားသူမ်ားက အဝတ္ေလွ်ာ္ခြင့္၊ ထမင္းခ်က္ခြင့္၊ မီးပူတိုက္ခြင့္ တပတ္တစ္ၾကိမ္၊၂ၾကိမ္ပဲ လုပ္ခြင့္ေပးၾကသည္။ အဝတ္တခါေလွ်ာ္လွ်င္ ၂ေဒၚလာခန္႔ လွ်ပ္စစ္၊ေရဖိုး ကုန္သည္။ ထမင္းခ်က္၊ ေရခ်ိဳးလွ်င္ေရပူစက္၊ မီးပူထိုးျခင္းမ်ားက လွ်ပ္စစ္အလြန္ကုန္သျဖင့္ ေရဖိုးမီးဖိုးကို အိမ္ရွင္ႏွင့္မွ်တက်ခံရသျဖင့္ အိမ္ငွားေနသူမ်ားအား စည္းကမ္းလုပ္ထားရသည္။ အ ေမွတ္ခ်က္။ ဝင္ေငြမေကာင္းလွ်င္လွ်ပ္စစ္မသံုးႏိုင္ပါ။ 
● အဲယားကြန္းအေအးခန္းလွ်ပ္စစ္
ဝင္ေငြေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ အပူပိုင္းေဒသမွလူမ်ား အဲယားကြန္းကို အလြန္ၾကိဳက္ၾကသည္။ အလုပ္ပင္ပန္းခ်ိန္တြင္ အဲယားကြန္းခန္းတြင္ ခဏျဖစ္ေစ၊ ေနခြင့္ကို အလြန္ၾကိဳက္ၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သေဘၤာလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္စင္တာ၊ ရံုးကႏၷာၾကီးမ်ားတြင္ အဲယားကြန္းက ေရပန္းစားလွသည္။ အထူးသျဖင့္ စင္ကာပူတြင္ေနထိုင္၊လုပ္ကိုင္သူမ်ား အလုပ္ထဲမွာသာ ပူေလာင္စြာလုပ္ရသည္။ မတတ္ႏိုင္၊ ပိုက္ဆံရေသာေၾကာင့္ အပူေလာင္ခံႏိုင္သည္။ အိမ္ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ပန္ကာေလးျဖင့္ မေက်နပ္ေတာ့၊ အဲယားကြန္းကို ဖြင့္သံုးသည္။ တစ္လ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ လုပ္ခရသည္။ အဲယားကြန္း၊ ညပိုင္း၃နာရီေလာက္ဖြင့္ျပီးအိပ္သည္။ အိပ္ေပ်ာ္လွ်င္ ေအာ္တိုရပ္သြားသည္။ တစ္လကို ေဒၚလာ၂၀၀ေလာက္ က်သင့္ေသာ္လည္း ဇိမ္ခံလိုသျဖင့္၊ အဲယားကြန္းဖိုးကို မႏွေမ်ာပါ။ တရုပ္ျပည္ ၁၉၉၀ လွ်ပ္စစ္အခက္ခဲျဖစ္စဥ္က အဲယားကြန္းကို စပါးခြံ၊ေကာက္ရိုးမွထုတ္လုပ္ေသာ Biogas ဓါတ္ေငြျဖင့္လည္ပတ္သည့္ စက္မ်ားတီထြင္ေရာင္းခ်သူမ်ားစြာ ခ်မ္းသာလာသည္။ အႏွစ္၂၀အၾကာတြင္ ေတာမွာသာ ဂက္စ္အဲယားကြန္းကိုသံုးၾကေတာ့သည္။ ထိုတီထြင္သူမ်ားမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခုအခါ ေဒၚလာဘီလွ်ံခ်မ္းသာေသာ သူေဌးၾကီးမ်ားျဖစ္ေနသည္။
● စက္ရံုသံုးလွ်ပ္စစ္
ဤအဆင့္သို႔ေရာက္ရန္ မလြယ္လွပါ။ ထိုင္း၊တရုပ္ျပည္မွာ ဓါတ္အားကို ျပန္လည္ဝယ္ယူသံုးရန္သာ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖစ္သည္။
စက္ရံုၾကီးမ်ားအျမန္ေဆာက္လုပ္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားလုပ္ကိုင္ပါက၊ ေနာက္၅ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ ဟာ..သြားျပီျဖစ္သြားပါက၊ အစိုးရလက္မွတ္ထိုးသူ သမၼတလဲမရွိေတာ့၊ ထိုနည္းျဖင့္ ကမၻာ့လူလည္ B.O.T ဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာခရိုနီမ်ားေပါင္းျပီး တိုင္းျပည္ကို ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႔ ေရာင္းစားသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျခစားမႈမ်ားလွသည္ ဆိုေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ကို မမွီပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ဆရာဝန္မွအစ၊ သေဘၤာသား၊ သူနာျပဳ၊ အလုပ္ၾကမ္းသမား၊ အိမ္ေစအထိ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ကြ်န္ခံ၊ အလုပ္သြားလုပ္ေနသူ သန္း၂၀ခန္႔ရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္းေျပာႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသြားအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ စက္ရံုသံုးလွ်ပ္စစ္ကို ေစ်းမခ်ိဳသာႏိုင္ပါက ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းမယ္မယ္ရရ ဘာမွမထုတ္ႏိုင္၊ ႏိုင္ငံျခားသြားလုပ္ရေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းက မိသားစု၊စားဝတ္ေနေရး သံုးရသည္။ အမ်ိဳးသားထုတ္ကုန္ GDP တြင္ ျပည္ပလုပ္သားဝင္ေငြက ၂၅%ခန္႔ျဖင့္၊ အလြန္မ်ားျပားလွသည္ဟု ဆိုသည္။ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား (တစ္သိန္းခန္႔)၊ တရုပ္၊ကုလား (တစ္သန္းခန္႔) အလုပ္သမားမ်ားက စင္ကာပူေရာက္၊ ၅သိန္းေက်ာ္လူဦးေရရွိေသာ အိမ္ေဖာ္ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရီးစားထားၾကသည္။ ျမန္မာမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္အိမ္ေစမ်ားကို ဖဦးထုပ္ ဟုေခၚျပီး အထင္ေသးၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ေသာ ကမၻာေက်ာ္ Schneider Electric ကုမၸဏီၾကီး ျမန္မာျပည္တြင္အေရာင္းႏွင့္ဆားဗစ္ရံုးခန္းၾကီးဖြင့္ျပီး၊ စင္ကာပူသို႔ Job Fare ၂၉၊၃၀၊၃၁ (၃)ရက္ ျမန္မာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လာရွာသည္။ စင္ကာပူရွိ ထိုကုမၸဏီၾကီးတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမန္ေနဂ်ာ ၃ေယာက္သာ ရွိသည္။ တစ္ေယက္က ျမန္မာျပည္သြားလုပ္ေနသည္။ ထိုကုမၸဏီၾကီးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္မန္ေနဂ်ာေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကျပီး၊ ဒါရိုက္တာ၊ ဥကၠဌရာထူးမ်ားပင္ ဖိလစ္ပိုင္မ်ား လစာေငြ တစ္လေဒၚလာ ၂ေသာင္းအထိ ရရွိေနသူမ်ား ရွိၾကသည္။ ဖို၊ဖ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ လာစာနဲပါးလွေသာ ဖိလစ္ပိုင္အိမ္ေစမကိုသာ ျမင္ဖူးေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္ကိုအထင္ေသးၾကသည္။ Schneider Electric သည္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ႏွစ္သက္စြာ အလုပ္ခန္႔ၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ပညာတတ္မ်ားစြာ လစာေကာင္းေကာင္း၊ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ေနၾကပါသည္။    
ျမန္မာျပည္ကို အလုပ္သမားေရာင္းစားေသာ ဖိလစ္ပိုင္လို မျဖစ္ေစလိုပါ။ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ထက္သာလြန္ျပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္၅၀က ျမန္မာတို႔ ေဘာ္လံုးအားကစားတြင္ ပခံုးယွဥ္ခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တိုးတက္ေစလိုပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မရွိပါက ျမန္မာျပည္တြင္းထုတ္ ၾကက္ဥမ်ားသည္ ထိုင္း၊ တရုပ္ၾကက္ဥမ်ားထက္ ထုတ္လုပ္စရိတ္ ေစ်းၾကီးေနမည္ျဖစ္သည္။ ဆန္ၾကိတ္စက္စရိတ္ ၾကီးေသာေၾကာင့္၊ ျမန္မာ့ဆန္သည္ ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္၊အိႏၷိယကို ့ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ဥပမာ ျမန္မာျပည္ထုတ္ ေရခဲေသတၱာ၊ မီးပူ၊ ေဘာပင္၊ ဖန္ခြက္၊ ကြန္ျပဴတာမွအစ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားအထိ လွ်ပ္စစ္ေစ်းၾကီးလွ်င္ ထုတ္လုပ္စရိတ္လည္းေစ်းၾကီးမည္။ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖို႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ 
ေတာင္ကိုးရီးယား၊ တရုပ္ႏိုင္ငံတို႔ စက္ရံုသံုးလွ်ပ္စစ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သြားသည္ကို အတုယူရပါမည္။ ခရိုနီစိတ္ရွိသူ အစိုးရအရာရွိမ်ားက သူေဌျဖစ္လို၊ ေငြရလိုေသာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း လွွ်ပ္စစ္ထုတ္ေသာ IPP B.O.T မ်ားကို အတုယူ၊ ျခစားသြားရန္ၾကိဳးစားၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
● အေကာင္းၾကိဳက္ေသာ ျမန္မာစိတ္ဓါတ္
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္တြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြတာဘိုင္ (၁)Gas Turbine (ေစ်းအၾကီးဆံုး)၊ (၂) ေရေႏြးေငြ ့တာဘိုင္ Steam Turbine (ဒုတိယေစ်းအၾကီးဆံုး)၊ (၃) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ Diesel Engine (ေစ်းအခ်ိဳဆံုး) စသျဖင့္  အဓိကတန္ဘိုးၾကီးပစၥည္းျဖစ္သည္။ ဘြိဳင္လာႏွင့္ဂ်င္နေရတာတို႔လည္း တန္ဘိုးၾကီးသည္။ အဓိက ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး Maintenance အလိုအပ္ဆံုးမွာ တာဘိုင္ (သို႔)အင္ဂ်င္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ကိုဝယ္မည္ဆိုပါက ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္တြင္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားသည္ အေကာင္းၾကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ာမန္စက္မ်ားကို ေစ်းၾကီးေပးျပီးဝယ္ယူခ်င္သည့္ စိတ္ဓါတ္ရွိသည္။ ျမန္မာမ်ားစိတ္တြင္ ဂ်ာမဏီဆို အလြန္အထင္ၾကီးျပီး၊ ေစ်းၾကီးေပးျပီးဝယ္ယူလိုသည္။ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစတြင္ ဥေရာပ၊အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကုမဏီမ်ား တပါတည္းလာေရာက္ စကားေျပာဆိုၾကသည္။ ဥပမာတစ္ခု ေရးလိုပါသည္။ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးဝယ္ေတာ့မည္ဆိုပါက ေဒၚလာတစ္ေထာင္ခန္႔တန္ေသာ iPhone, Sumsung 4G တယ္လီဖုန္းကို ဝယ္ယူလိုေပမည္။ သို႔ေသာ္ မိမိလက္ရွိဝင္ေငြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေဒၚလာ၂၀၀ခန္႔တန္ေသာ Huahui တယ္လီဖုန္းကိုဝယ္သံုးရခ်ိန္မ်ားရွိပါသည္။ ေဒၚလာတစ္ေထာင္တန္ဖုန္းတစ္လံုး က်ကြဲသြားပါက သူေဌးသားအဖို႔ အသစ္ဝယ္ဖို႔ မေထာင္းတာလွပါ။ တန္ဖိုးၾကီးတယ္လီဖုန္းအတြက္ နားက်ပ္၊ အားသြင္းစက္၊ ကြန္ျပူတာႏွင့္ဆက္ေသာၾကိဳး … စသည့္တန္ဆာပလာအားလံုး ေစ်းၾကီးျပီး၊ တခုခုျဖစ္ပါက ျပင္ဆင္စရိတ္လည္းၾကီးလွသည္။ ဟြားေဟြးတယ္လီဖုန္းအတြက္ တန္ဆာပလာႏွင့္ျပင္ဆင္စရိတ္မွာ ေစ်းနဲပါသည္။ အလားတူ Toyota Lexus 3.0 cc  ကားႏွင့္ Korea 1.3cc ဘယ္ဟာ ဝယ္ရမည္နည္း ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ေငြရွိတိုင္း ေကာင္းမြန္၊ေစ်းၾကီးေသာ Toyata Lexus ဝယ္၍မျဖစ္ပါ။ ထို႔အတူ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္တြင္လည္း အလြန္ေစ်းၾကီးေသာ ဂ်ာမန္စက္ၾကီးမ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါက စဥ္းစားစရာမ်ားစြာရွိသည္။ သူတို႔ေခ်းေငြျဖင့္ဝယ္ယူရပါက ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါ။ ေပးတာပဲယူရပါသည္။ အေကာင္းေတာ့ ျမန္မာ တိုင္းၾကိဳက္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာစီးပြားေရးအေျခအေနသည္ အေကာင္းစားမ်ားနွင့္ ထိုက္တန္ျပီလား၊ ျမန္မာစက္မႈ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ျပီလား.. လစာေကာင္းေကာင္းေပးျပီး၊ အရည္ခ်င္းရွိသူမ်ားကိုခန္႔ထားႏိုင္ျပီလား။ ေမးခြန္းမ်ား စြာရွိပါသည္။ 
● အေသးစား၊ အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္မ်ား
လွ်ပ္စစ္ကို ပုဂၢလိက တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ထုတ္လုပ္ရန္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို တင္ျပထားပါသည္။ တစ္မီဂၢါဝပ္မွ ၁၀မီဂၢါဝပ္ လွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားစြာ ၅ႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္သြားရန္။ တပတ္ရစ္(သို႔မဟုတ္)စက္အသစ္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးရန္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဘိုင္အိုဂက္စ္၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ဒီဇယ္ စသည္တို႔ကို သံုးရန္၊  ဦးစားေပးအျဖစ္ Combined Gas Turbine (သို႔မဟုတ္) Coal – Boiler စနစ္ကိုသံုးရန္။ ဦးစြာပထမ အစိုးရ EPC ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ား ၂ဖက္မွ်တ ခံစားခြင့္ရွိျပီး၊ တစ္ယူနစ္ ၁၅၀ေစ်းႏႈန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ IPP SME Law အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ဥပေဒတစ္ခုကို အျမန္ဆံုးေရးဆြဲအတည္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အၾကီးစားမ်ား (moer than US$ 10 million investment) မ်ားကို အစိုးရႏွင့္တိုက္ရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာလည္း အေသးစား၊အလတ္စားမ်ားအတြက္ သူတို႔ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံေငြကို ကာကြယ္ေပးသည္ ခိုင္မာေသာဥပေဒတခု အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည္။
၅ႏွစ္ေက်ာ္လာလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေသာ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုၾကီးမ်ား စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ၁၀ဆင့္ (၁၀၀က်ပ္)ျဖင့္ ေရာင္းခ်လာခ်ိန္တြင္ အေသးစား၊ အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္မ်ား စက္ရံုလုပ္ငန္းသို႔ ေရာင္းခ်၊ရပ္နားရန္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းအင္အားကို အသံုးျပဳျပီး၊ ျပည္ပ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ၊ အာရွဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူူးေပါင္း၊လုပ္ေဆာင္၊ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အလြန္မလြယ္ကူေသာ ျမန္မာမ်ားညီညြတ္စြာ အစိုးရဦးစီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းအစိုးရျဖစ္ရံုသာမက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ၊တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ တခဲနက္ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သျဖင့္ အိမ္မက္ပမာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ၅ႏွစ္အတြင္ 1-10mW IPP Power Station အေရအတြက္ ၁၂၀၀ ေပၚထြက္လာျပီး၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 6000mW ရရွိေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ 3142 mW ထုတ္ေနျပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ 1341 mW ရွိသည္။ 
စီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္နည္းပညာကိုအေျချပဳသည္။ ဥေရာပနည္းပညာမွာေကာင္းေသာ္လည္း ဥေရာပအစိုးရမ်ား ဂ်ာမဏီမွလြဲျပီး စီးပြားပ်က္ေနသည္။ အေၾကြးက ထုတ္ႏိုင္စြမ္းထက္ အမ်ားၾကီးျဖစ္ေနသည္။ ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယားနည္းပညာလည္း တရုပ္ထက္ အမ်ားၾကီး ေကာင္းပါသည္။ 
စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေဒါင္းလုပ္ၾကည့္ရႈ၊ ေလ့လာရန္ (Web Link)
BLACK PEARL ENGINEERING (Yangon) & MINGALAR ONLINE (Singapore)
Reference Documents.
    Appendix I   eia.org Energy Information Administration USA     
    Appendix II  American Generator (Diesel Generators) USA
    Appendix II  Market Price List (Electricity Price, Power Plant cost ..etc)
    Appendix IV  Reference documents

    Appendix V  Myanmar Power Grid (Plants Network)

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags