Tu Maung Nyo – Honoring Naw Ohn Hla

August 31, 2013

သတၱိခဲအမ်ိဳးသမီးႀကီး ေနာ္အုန္းလွ

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္)

            ေနာ္အုန္းလွသည္ ကင္မရာမီးေရာင္တုိ႔ ၿပိဳးျပက္ေသာ စင္ျမင့္ေပၚက “ဒီမုိကေရစီကိုယ္ဟန္ျပမယ္” မဟုတ္။

            ေနာ္အုန္းလွသည္ လက္ပံေတာင္းတုိက္ပြဲခြင္မွ တုိက္ပြဲဝင္ သတၱိခဲအမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ားရွိရာ သုိ႔  ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ကာ ပါဝင္တုိက္ပြဲဝင္သူလည္းျဖစ္သည္။ တမင္ေမ့ေလ်ာ့စြန္႔ပယ္ထားခဲ့ၾကေသာ “ မတရားတဲ့ အမိန္႔ အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက”ဆုိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံကိုကုိင္စြဲကာ အေျပာသက္သက္မဟုတ္၊ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႔တုိက္ပြဲျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

            ေနာ္အုန္းလွသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ မတရားမႈ၊ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳမူမႈမ်ားကို  လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ အေရးႀကီးလွ်င္၊ ေသြးနီးၿပီး၊ ေသြးစည္းသည္ဆုိေသာ မူျဖင့္ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းထဲရပ္တည္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ “ေဒသခံမဟုတ္လွ်င္ ဝင္မေျပာနဲ႔” ဆုိေသာစကားကို ေနာ္အုန္းလွ က လက္ပံေတာင္းတြင္ လက္ေတြ႔ကိုယ္တုိင္ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေခ်ပလုိက္သည္။ 

            သမၼတ(ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၏ မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားသည္ တျပည္လံုးေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး အေရၿခံဳဗန္းျပၿပီး၊ လူသတ္မီးရိႈ႕အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔လုပ္ႀကံဖန္တီးလ်က္ရွိ၏။ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မစၥတာကင္တားနား၏ ယာဥ္တန္းကိုအၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳႏုိင္ေစရန္ ကာဖ်ဴးထုတ္ထားသည့္အၾကား မွပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ရွဴးတုိက္ေပးခဲ့၏။

            သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ၊ အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျဖင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးေနေသာအစုိးရျဖစ္သည္။ မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာ၊ ဥပေဒမ်ားအနက္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” သည္ မတရားဆံုးေသာ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

            ေနာ္အုန္းလွ သည္ “၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း လံုးဝဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးလွထြန္း အလိုမရႇိ၊ ျပည္သူကို ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ေသာရဲမ်ား အေရးယူေပးေရး” စသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵျပခြင့္ရရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွအႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံခဲ့၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ  ေနာ္အုန္းလွ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို အေလးမမူလ်စ္လ်ဴရႈခဲ့၏။

ေနာ္အုန္းလွႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မံုရြာၿမိဳ႕အတြင္း ဆႏၵျပျခင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္သံတုိင္ျခင္း၊ ပုိစတာကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာလမ္းလ်ာက္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွအၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးကာ ပုဒ္မ၅၀၅(ခ)ျဖင့္အမႈဖြင့္ၿပီးတရား စြဲ ဆိုၿပီး ေထာင္ခ်ပစ္ခဲ့၏။

            ေနာ္အုန္းလွ၏ကိစၥတြင္မူ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၏ အညွိဳးႏွင့္အာဃာတသည္ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ေပၚလြင္လွ ေပ၏။ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး အေရၿခံဳဗန္းျပၿပီး၊ လူသတ္မီးရိႈ႕ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအေပၚသက္ညွာစြာျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေနေသာ္လည္း ေနာ္အုန္းလွတို႔ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးၿပီး အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့၏။

            သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ သည္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု (ဗလီ) ဖ်က္ဆီးမီးရႈိ႕သူအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားေတာင္းဆိုသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အညွိဳးအေတးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ေနသည္မွာပုိ၍ထင္ရွားေပ၏။

            သုိ႔ျဖင့္ ယခုအခါတြင္  အဂၤါေန႔၊ အဂၤါေဒါင့္ ဆႏၵျပသူ ေနာ္အုန္းလွသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႔ံအျပားရွိ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ိဳးစံုကို ရဲရင့္စြာ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာသူမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ အလံကိုင္အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။

 က်ေနာ္တို႔သည္ မတရားမႈႏွင့္မမွ်တမႈအေပၚ ေခါင္းငံု႔မခံ၊ တြန္းလွန္ေသာ ေနာ္အုန္းလွ၏ စိတ္ဓါတ္၊ သတၱိႏွင့္ရဲရင့္ေသာ လုပ္ ဟန္ကိုအတုယူၾကရမည္။ ေလးစားဂုဏ္ျပဳရမည္။ ေနာ္အုန္းလွ လက္ေတြ႔တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲဝင္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း တုိက္ပြဲဝင္ၾကရမည္။ ဤနည္းလမ္းကသာလွ်င္ ေနာ္အုန္းလွကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ေလးစားျခင္းမည္ေပလိမ့္မည္။

 ေနာ္အုန္းလွ၏  စိတ္ဓါတ္၊ သတၱိႏွင့္လုပ္ဟန္သည္ ယေန႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စံထား ဂုဏ္ျပဳစရာျဖစ္ သည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ခင္ဝင့္ဝါ ၏ “ရင္- ခါး- တင္” အတိုင္းအထြာႏွင့္ဘီကီနီအေပၚတြင္သာ အာရုံေတြ ထား၊ အာရံုေတြမ်ားၿပီး ၊ အမ်ိဳးသားေရး မုန္တုိင္းထန္မေနသင့္ေခ်။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီပါဝါစံုခ်ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအမတ္မ်ားသည္လည္း အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းဟူေသာ စာနာစိတ္ထားျဖင့္ပင္ ေနာ္အုန္းလွႏွင့္ မေကြမကြာအတူရွိေနေၾကာင္း ဆႏၵသေဘာထားတစ္ခုခုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသင့္ေပသည္။

ေနာ္အုန္းလွအတြက္ တစ္စံု တစ္ရာမွ်ထုတ္မေျပာဘဲ၊ ပုဝါစံုခ်ၿပီး အသာၿမံဳေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သြယ္ ဝုိက္ေသာနည္းျဖင့္ လက္ခုပ္ၾသဘာေပးေနျခင္းဟု မွတ္ယူရပါလိမ့္မည္။

ေနာ္အုန္းလွသည္ ကင္မရာမီးေရာင္တုိ႔ ၿပိဳးျပက္ေသာ စင္ျမင့္ေပၚက “ဒီမုိကေရစီကိုယ္ဟန္ျပမယ္” မဟုတ္။ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွ႔ံ အျပားရွိ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ိဳးစံုကို ရဲရင့္စြာ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာသူမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ အလံကိုင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။
(Photo – Facebook, Naw Ohn Hla waving from window of prison van, 2013)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Op-Ed, Tu Maung Nyo

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments