Tu Maung Nyo – Thein Sein’s Hidden Fist

August 29, 2013

 ဗိုလ္သိန္းစိန္၏ လက္သီးပုန္း သုိ႔မဟုတ္ “ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး”
တူေမာင္ညိဳ  (၂၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃)
          စစ္တပ္ပုိင္ “ျမဝတီသတင္းစာ” (၂၉ ၾသဂုတ္) မွာ “ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး” အမည္နဲ႔ “ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုသလိုသံုး ဖို႔ ထင္သလိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကမည္လား” ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါး  ပါရွိလာပါတယ္။
          ေဆာင္းပါးရဲ႕ ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္က ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္၊ “ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ”  ကို လက္တုန႔္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။
          ဗုိလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္းကို ပီပီျပင္ျပင္ အေရလွန္ၿပီး ပညာေပးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ လို႔ေျပာ ရရင္လည္းရတယ္။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို နားမလည္ဘဲ၊ စိတ္ႀကိဳက္ထင္သလိုမသံုးနဲ႔လုိ႔ (နသယ္ကုိျဖတ္ရုိက္ၿပီး) ဟန႔္လိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရင္ လည္း မမွားေပဘူး။
          ဒီေနရာမွာ ႀကိဳေျပာထားခ်င္တာက “ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး” ဆုိသူဟာ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ”နဲ႔  ဗိုလ္သိန္းစိန္တုိ႔ သမၼတဂုိဏ္းဘက္ေနျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ကာကြယ္ၿပီး  ဗုိလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္းကို ေခ်ပတာသာျဖစ္တယ္။
          တစ္ဂုိဏ္းနဲ႔တစ္ဂုိဏ္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တယ္လုိ႔အျပန္အလွန္ႏႈတ္လွန္ထိုးေနၾကေလေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြအဖို႔ အျမတ္ ကေတာ့ “ဥပေဒဆုိတာ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးႏုိင္ၿပီး သူတုိ႔စိတ္ထင္သလို ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္အရာသာျဖစ္တယ္” အခ်က္ကို ထင္ထင္ရွားရွား သေဘာေပါက္သြားရတာေပါ့။ ရွင္းသြားတာေပါ့။   
          ထူးျခားတာတစ္ခုက အစုိးရပုိင္ (ျမန္မာ့အလင္း၊ေၾကးမံု၊ NLM) သတင္းစာေတြမွာ မေဖာ္ျပဘဲ။ စစ္တပ္ပုိင္ သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပလာတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကလည္းသမၼတဂုိဏ္းဘက္ကျဖစ္တယ္လုိ႔ယူဆႏုိင္တယ္။ “ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ”ဆုိတာကိုအနည္းဆံုးေတာ့စစ္တပ္ကသေဘာမေတြ႔ဘူးဆုိတာကိုေဖာ္ျပတာပဲျဖစ္တယ္။
          ေနာက္တစ္ခ်က္ ဒီေရးသားခ်က္နဲ႔ေဖာ္ျပခ်က္က ဗိုလ္သိန္းစိန္သမၼတဂုိဏ္းနဲ႔  ဗုိလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္း ၾကားက ျပႆနာ ရဲ႕ ထုထည္နဲ႔ စုဖြဲ႔မႈကိုလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ျပန္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။
ဒီျပႆနာဟာ အေျခခံဥပေဒခံုရံုးဥကၠ႒ေဟာင္း (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစုိးတို႔ ၉ေယာက္ကို ထုတ္ပယ္လုိက္တဲ့ကိစၥရဲ႕ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသး တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာပဲျဖစ္တယ္။
          ခံုရံုးျပႆနာေပၚလာေတာ့  က်ေနာ့္ရဲ႕ (၂၁ – ၈ – ၂၀၁၂) ရက္စြဲနဲ႔ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ခံုရံုးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ရဲ႕ကံၾကမၼာ”  ဆုိတာထဲမွာ အခုလုိေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 
“အခုကေတာ့ အရင္နဲ႔မတူ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အေရကိုၿခံဳထားရေလေတာ့ အာဏာစားခြက္လုမႈေတြဟာ “ဥပေဒ ဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈပံုစံ”နဲ႔ေပၚထြက္လာတာကိုက်ေနာ္တို႔ျပည္သူမ်ားရႈစားၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာပြဲဦးထြက္ပါ။ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္“ဥပေဒအရ၊ဥပေဒနဲ႔အညီ” အက်ိဳးစီးပြားအျငင္းပြားမႈေတြလာဦးမွာပါ။ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို မဖ်က္ သိမ္းႏုိင္ေသးသမွ်ေပၚထြက္ေနဦးမွာပါ ” လုိ႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
ျပႆနာေတြေပၚထြက္ေနတာ မဆန္းေပမယ့္ ဆန္းေနတာတစ္ခုကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အမွဴးျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဟာ ဗုိလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္းနဲ႔အလိုတူအလိုပါလႈပ္ရွားေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
 အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ဟာ ျဖစ္သင့္တဲ့အေနအထားတစ္ရပ္ကို တင္ျပၿပီး မိမိတို႔ ရပ္တည္ခ်က္ကို အမ်ားသိေအာင္ ေဖာ္ျပသင့္ပါလ်က္ မေဖာ္ျပတဲ့အျပင္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္းဘက္ကေန မဲေပးေနတာပဲျဖစ္ ပါ တယ္။ အေျခခံဥပေဒခံုရံုးကိစၥမွာ “ဥပေဒအရမွန္တဲ့ဘက္က ရပ္ခဲ့တာ” လုိ႔ ဒီခ်ဳပ္အမတ္တစ္ဦးက ထုတ္ေျပာဖူးပါတယ္။
က်ေနာ့္အျမင္နဲ႔သေဘာထားကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာရႈေဒါင့္၊ ဥပေဒပညာရပ္ဆုိင္ရာရႈေဒါင့္ေနရပ္တည္ၿပီး ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျပႆနာရဲ႕မူလဇစ္ျမစ္၊ ေျဖရွင္းရမယ့္နည္းလမ္းနဲ႔ အက်ိဳးဆက္ေတြကို စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး တင္ျပသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတာပါ။
မူမမွန္တဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ရဲ႕ သေႏၶပါအားနည္းခ်က္၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူေတြရဲ႕အုပ္စုစြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏ အစြဲ၊ အတၱေနာမတိ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔မသင့္ေပဘူးလား။ ဒီခ်ဳပ္ထဲမွာ ဥပေဒဘာသာရပ္နဲ႔ ကၽြမ္း ဝင္တဲ့ ေရွ႕ေနေတြ၊ ပညာရွင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ “ဆယ္ခါေလွ်ာက္လဲႏုိင္တယ္”ဆုိတဲ့ ပညာရွင္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ဒီလို မွိန္း ေန သလဲဆုိတာ က်ေနာ္ မေတြးတတ္ပါဘူး။
(၂ – ၉ – ၂၀၁၂ ) ရက္ေန႔၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆ မွာေဖၚျပထားတဲ့(ေဒါက္တာမာလာေအာင္ – ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္- ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠသိုလ္) ရဲ႕  “union level ဒြိဟ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၏ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဆန္းစစ္ခ်က္ ” ေဆာင္းပါး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေမးခြန္းေမးပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းကို ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဘရွိန္ က ျပန္လည္ေျဖၾကား  ရာမွာ “ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွစ္ေစာင္တြင္ ဤေဆာင္းပါး ပါရွိလာသည့္အတြက္ ေဆာင္းပါး၏ ေနာက္ကြယ္၌ ပေရာဂတစ္စံုတစ္ရာရွိ ေန သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း” ေျဖၾကားခဲ့ဖူးပါ တယ္။
 
“ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး”ရဲ႕ ယခုေဆာင္းပါးကိုလည္း  ဦးဘရွိန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးသို႔မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးဦးက “ေနာက္ကြယ္၌ ပေရာဂတစ္စံုတစ္ ရာရွိေနသလား၊ မီးေလာင္ရာေလပင့္မလုပ္သင့္ေၾကာင္း” ထပ္မံေျပာဆုိေလဦးမည္လား။
ဦးဘရွိန္ဟာ ထုိစဥ္က ေဒါက္တာမာလာေအာင္ရဲ႕ “ေဆာင္းပါး”ကို အခ်က္အလက္တိတိက်က်နဲ႔ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါဘူး။
 “တစ္ဖက္ သတ္အျမင္၊ မွန္ကန္မႈမရွိေသာ အျမင္” ေတြနဲ႔တင္ျပထားတာလို႔သာ စြပ္စြဲအျပစ္တင္သြားပါတယ္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ပါရွိလာ သင့္သည့္ဥပေဒေဆာင္းပါး အဆင့္အတန္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း”လုိ႔လည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ထိုစဥ္က ဦးဘရွိန္၏ထိုသုိ႔ေျပာဆုိခဲ့မႈေတြကို “ဥပေဒေလ့လာသူတစ္ဦး”အခုလို ထိထိမိမိထုိးႏွက္ၿပီး ပညာေပးသြားခဲ့ပါတယ္။
“ဥပေဒပညာနဲ႔ေဒါက္တာဘြဲ႔ရရွိထားသူဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ဥပေဒနဲ႔စပ္လ်ဥ္းသည့္အျမင္ေတြ၊ဥပေဒဆိုင္ရာအယူအဆေတြကိုေရးသားထားတဲ့ ဒီလိုေဆာင္းပါးမ်ိဳးကိုေဝဖန္သံုးသပ္ေနျခင္းဟာလည္းလြန္စြာနားလည္ရခက္လွသလုိတန္ဖုိးရွိလွတဲ့ ဥပေဒေထာက္ ျပခ်က္ေတြကို တန္ဖိုးမထားခဲ့တာဟာလည္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ကို ပညာပုိင္းအရသာ ေဝဖန္တုံ႔ျပန္ ႏုိင္ရင္တုံ႔ျပန္၊ မတုံ႔ျပန္ႏုိင္ရင္ေတာ့ နမူနာယူသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆမိတယ္”
“ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး” ဆုိသူက “နမူနာယူသင့္တယ္”လုိ႔ ဦးဘရိွန္ တစ္ဦးတည္းကို ပုဂၢလဓိ႒ာန္ေဝဖန္သြားတာမဟုတ္ဘဲ၊ ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္းတစ္ခုလံုးကိုပါ တတ္ေယာင္ကားေတာ့မလုပ္နဲ႔ဆုိၿပီး စိန္ေခၚလုိက္တာျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
 “အေမွာင္ထဲ ကေန ခဲနဲ႔ေပါက္ေနတာ”ေတာ့ ဟုတ္ဟန္ မတူပါဘူး။
က်ေနာ္ကေတာ့ “ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး” ဆုိသူဟာ “ထူးျခားတဲ့ စြမ္းရည္သတၱိတစ္မ်ိဳး လက္ဝယ္ရွိထားသူ” ျမဝတီသတင္း စာေပၚမွာ ကိုယ္ထင္ျပလာတဲ့ “ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား” မ်ား ျဖစ္ေနမလားဆုိၿပီး အေတြးသံသယပြားေနမိပါတယ္။
အကယ္၍အခဲမေက်ႏုိင္တဲ့ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္းက“ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး”ဘယ္သူလဲ၊စစ္တပ္ပုိင္ “ျမဝတီသတင္းစာ” က ဒီေဆာင္းပါးကိုဘာေၾကာင့္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရသလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ယေန႔လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးဟာ သဲထိတ္ရင္ဖုိ ဇာတ္ကားတစ္ခုလို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္းႏွင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ“ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္သမွ် ဇာတ္ထုတ္ေတြဇာတ္ရႈပ္ေတြကို ရႈစားၾကရပါဦးမယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလုိက္ပါရေစ။
  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုသလိုသံုးဖို႔ ထင္သလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကမည္လား” (ဥပေဒေလ့ လာသူတစ္ဦး) ျမဝတီသတင္းစာ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၈ – ၁၉)
-ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Op-Ed, Tu Maung Nyo

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)