Blog Archives

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

February 7, 2008
>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – မိုးလုံးဴပည့္ ဖက္ဆစ္မဵား

> No tags for this post.

Read more »

>အကဵဥ္းစံတဦး – ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာ

February 6, 2008

> ေထာင္ထဲက လာတဲ့စာအကဵဥ္းစံတဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၆၊ ၂၀၀၈ အခု ေထာင္ထဲမႀာ လက္ရိႀ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး တင္ဴပဴခင္းဴဖစ္တယ္။ မင္းကုိႎုိင္တိုႛ ၁ တုိက္ကုိ ၁၅-၁၂-၀၇ မႀာ ေရာက္တယ္။ လက္ရိႀ ၁ တုိက္မႀာ ေနာက္ဆုံးအေဴခအေနက ၁တုိက္မႀာ မင္းကုိႎုိင္၊ မင္းေဇယဵာ၊ ဂဵင္မီ၊ တင္ထူးေအာင္၊ ဦးအုန္းသန္း၊ မဵႂိးသန္ႛ၊ ေအာင္ေကဵာ္ဦး၊ ကပ္ခန္းခၾာလ္၊ သန္းေဇာ္မဵႂိး၊ ဇင္လင္းေအာင္၊ စုစုေပၝင္း ၁၀ ေယာက္ ရိႀတယ္။ ဦးအုန္းသန္းက ရုံးထုတ္မႀာ စာေပးတာမိလုိႛ ၅ ေဆာင္တုိက္မႀ ၁ တုိက္သုိႛ ေဴပာင္း၊ ေအာင္ေကဵာ္ဦးက ရုံးထၾက္မႀာ ပုိက္ဆံယူလာလုိႛ သီးသန္ႛမႀ ေဴပာင္း၊ ပထမ မင္းကုိႎုိင္ကုိ မူးယစ္ ေသဒဏ္ႎႀင့္ တဲၾထား၊...

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

February 6, 2008
>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ေရငုတ္သမား

> ေရငုတ္သမားပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေကဵာမႀာ ပိုးထားတဲ့အႎုပညာကိုသာအသက္ရႁခၾင့္ မရခဲ့ရင္ဒီေလာကဳကီးထဲဒီေလာက္နက္နက္ငုတ္လဵႂိးႎိုင္လိမ့္မယ္မထင္ … (ဇၾန္ ၆၊ ၂၀၀၇) (ထိန္လင္းရဲႚ ပန္းခဵီကား “ညငုတ္ဴခင္း” ကို ဴပန္သုံးပၝတယ္။ ဒီကဗဵာကို ဴပည္တၾင္းက စာေစာင္မႀာ ထည့္သၾင္းခၾင့္ မရခဲ့ပၝဘူး။ ) No tags for this post.

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

February 6, 2008
>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀း

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဦးေဆာင္ႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵား ၃ လပတ္ စည္းေ၀းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၇ ဴပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃ ရက္ေနႚက သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္မဵားတိုႚ ၃ လပတ္ အစည္းအေ၀း ကဵင္းပခဲ့ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦပညာ၀ံသ တိုႚ၏ ဳသ၀ၝဒလမ္းညၾန္မႁမဵားႎႀင့္အညီ ကဵင္းပဳကရာတၾင္ စိတ္ပၝ၀င္စားေတာ္မူဳကေသာ ဆရာေတာ္မဵားလည္း တက္ေရာက္ ဳကားနာဳကသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာလက စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴပီးေနာက္ပိုင္းတၾင္ ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား အပၝအ၀င္ အမႁေဆာင္သံဃာေတာ္အသီးသီးက မိမိတိုႚ သီတင္းသုံးရာဌာနမဵားသာမက ႎိုင္ငံတကာသိုႚ ဳကၾခဵီဴပီး သာသနာ့အေရး ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား၊ အဖၾဲႚခၾဲမဵား တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္းမႁမဵား၊ လူပုဂၢႂိလ္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသိုႚ တရားေဟာေဴပာ...

Read more »

>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

February 6, 2008
>ခဵႂိစိမ့္ – ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ

> ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ၊ ဒၝ … ငၝတုိႛဗမာ ခဵႂိစိမ့္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၅၊ ၂၀၀၈ တေနႛက ေနာ္ေ၀ မိတ္ေဆၾတစ္ေယာက္ႎႀင့္ စကားေဴပာရင္း ထုိမိတ္ေဆၾက … ” မင္းတုိႛ ေထာင္ထဲမႀာ ႎႀိပ္စက္ခံရတာေတၾ စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညႀဥ္းပန္းမႁေတၾအေဳကာင္းကို အ႓မဲဳကားရပၝတယ္၊၊ မင္းတုိႛဘက္က တုံႛဴပန္ေတာ္လႀန္တာေတၾ ခုခံတာေတၾေရာ ရႀိဘူးလား“ ဟု ေမးလာပၝသည္၊၊ ကဵေနာ္က “ေတာ္လႀန္တာေရာ၊ ခုခံတာေရာ ရႀိခဲ့တယ္၊၊ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾကလည္း ဒု နဲႛ ေဒး၊ ဟုိး ေရႀးကတည္းက ရႀိခဲ့တယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ ေထာင္ထဲမႀာ ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္နဲႛ “ႎိုင္ငံေရး ေတာ္လႀန္ေရး သမားကၾ …“ လုိႛ ေနခဵင္ရင္ ပထမဦးဆုံး “ေကဵာ“ နဲႛ...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

February 6, 2008
>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ဇာတ္ညၿန္း – ၃

> ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း – ၃ဇာဂနာေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၈ ေနရာ။ ။ ပဲခူးေဆာင္အခ်ိန္။ ။ ည ရနာရီသရုပ္ေဆာင္။ ။ ေအာင္ဆန္း၊ သိန္းေဖ၊ သီဟန္၊ ေက်ာ္ျငိမ္း (ဖိုင္တဲြ ကို စားပဲြေပၚပစ္တင္လိုက္ျပီး) ေက်ာ္ျငိမ္း။ ။ အဲဒီေတာ့ ဒါ ဘာ ဆက္လုပ္ရမွာလဲ။သိန္းေဖ။ ။ ျပီးျပီေလ၊ ရပ္လိုက္ရံုပဲေပါ့။ ေအာင္ဆန္း။ ။ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ မင္းဟာ က ရွဳပ္ခ်ည္ ႏွပ္ခ်ည္ နဲ႔။သိန္းေဖ။ ။ ဒါ ႏိုင္ငံေရးပဲ။ ကိုယ္ မွားတယ္ထင္တဲ့ဟာကို ဇြတ္ေပေတ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ ျပင္သင့္ ျပင္ရမွာပဲ။ ေက်ာ္ျငိမ္း။ ။ ခု ေက်ာင္းသားေတြက မင္း လက္မွတ္လိုက္ထိုးခိုင္းလို႔...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

February 5, 2008
>ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးအား ဂုဏ္ဴပႂပၝ၏၊ ေနဘုန္းလတ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၄၊ ၂၀၀၈ ေနဘုန္းလတ္ ႎုိင္ငံေတာ္က ဘေလာ့ဂၝ ေနဘုန္းလတ္ကုိ ေခၞေဆာင္သၾားတာ ၇ ရက္ တစ္ပတ္ ဴပည့္သၾားပၝဴပီ။ မေနႛကေတာ့ မဇၤဵိမသတင္းဌာနက ေနဘုန္းလတ္ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံးကုိ ေရာက္ေနေဳကာင္း ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသူႎုိင္ငံေရးသမားေတၾကုိ ကုိးကားဴပီး ေရးသားခ့ဲပၝတယ္။ ေပဵာက္ေနတ့ဲ ဘေလာ့ဂၝ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံး၀င္းထဲမႀာ ရိႀေနတယ္ ဆုိတ့ဲ သတင္းေဳကာင့္ သူႛမိသားစုရဲႛ ေသာကအပုိင္းအစတခဵႂိႛ ေဴပေပဵာက္သၾားေကာင္းပၝရဲႛ။ ႎုိႛေပမ့ဲ ကဗဵာဆရာေစာေ၀လည္း အဲဒီ၀န္႒ကီးရုံး၀င္းထဲကေန အင္းစိန္ေထာင္ကုိ ေရာက္သၾားတာေဳကာင့္ ကာယကံရႀင္မိသားစုအဖိုႛ ခံစားခဵက္သက္သာမယ္မထင္ပၝဘူး။ ေနဘုန္းလတ္ရဲႛ သူငယ္ခဵင္း ဘေလာ့ဂၝတခဵႂိႛကလည္း သူတုိႛရဲႛခံစားခဵက္ကုိ ေဖာ္ဴပခ့ဲဳကပၝတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႎၨေလးက ဘေလာ့ဂၝမဵားလည္း သူတုိႛရဲႛဘေလာ့ဂ္ေတၾမႀာ ေနဘုန္းလတ္နဲႛပတ္သက္ဴပီး အနည္းဆုံး စာတစ္ေဳကာင္းႎႀစ္ေဳကာင္း...

Read more »

>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

February 5, 2008
>Cartoon Maung Yit – Beware of Dog or else!

> No tags for this post.

Read more »

>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

February 5, 2008
>ေရၿေးၝင္းဴဖႃ – ဂဵန္န၀ၝရီေနာလိတ္

> ဂ်န္န၀ါရီေနာလိတ္ေရႊေဒါင္းျဖဴေဖေဖာ္၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈ နအဖ အားကိုး ပုဆိန္ရုိးမ်ား ႏွစ္ကူး အစိုးရေပးတဲ့ ဘြဲ.စာရင္းထဲမွာ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းတုန္းက စြမ္းအားရွင္ေတြကို ေငြေပးျပီး လူေတြေခါင္းခြဲခိုင္းတဲ့ ဖိုးစိန္လမ္းက ဦးရဲေအာင္က လူမႈထူးခၽြန္ (ဒု)၊ သူ႔မိန္းမ ေဒၚခင္လဲ့လဲ့၀င္းက သုဓမၼသိဂၤ ီရတာေတြကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ဒီ့ျပင္လည္း ရဲမွဴးေတြ၊ စ သုံးလုံးေတြ၊ အက်ဥ္းဦးစီးအရာရွိေတြ၊ မ ယ က ေတြ စီမံထူးခၽြန္ ေတြ ရၾကေလရဲ႔။ လူမႈထူးခၽြန္မွာ ဘုန္းၾကီးေတြ၊ ေစ်းသည္ေတြနဲ႔ ေဗဒင္ဆရာေတြလည္း ပါပါေသးတယ္။အခါေပးလား၊ စြမ္းအားရွင္လား။ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂၤ ီရတဲ့ တိုင္းရင္းေဆးက ညႊန္မွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား လွဴတန္းေနပါလိမ့္။ မိဘအသိုင္းအ၀န္းက ခ်မ္းသာလို႔ လွဴတယ္ေျပာလည္း ၀န္ထမ္းနဲ႔...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

February 5, 2008
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၃၊ ၂၀၀၈ ခင္ေမာင္ရင္ – ဘိုးဘိုးေအာင္ သီခဵင္းသတင္းတိုထၾာ သီခဵင္းပေဒသာ၅၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႚ၀မ္းနည္းဖၾယ္ သတင္း ၂ ပုဒ္ဆူဟာတို ေနာက္ဆုံးေနႚမိုးမခ သတင္းစကား (ဦးေဖသိန္းေမၾးေနႚ နဲႚ ပင္ဂၾင္းေမၾးသူမဵား)ပထမံ ဆရာလိႁင္ ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္