fbpx

Blog Archives

>Letter from the Reader – Boke Htine Notes

December 24, 2007
>Letter from the Reader – Boke Htine Notes

> ဘုတၳိဳင္း ျဖတ္စု ဘုတၳဳိင္းဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ဘုန္းၾကီး ဘုန္းမၾကီး ‘ဘုန္းၾကီး ခြက္ၾကီးနဲ႔ ေတာင္းစား ေနတယ္’။ ၁၉၅၀ေက်ာ္က ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ပါ။ ဘိုဆန္ေသာ ကြန္ဗင့္ ေက်ာင္းသူေလး၏ စကား ျဖစ္သည္။...

Read more »

>ေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း

December 24, 2007
>ေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း

> ေတာ္လႀန္ေရးသမား ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေ၀းႎႀင့္ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္း မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ကဗဵာဆရာေအာင္ေ၀းသည္ စက္တင္ဘာလ လူထုလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ထင္ထင္ရႀားရႀား ဦးေဆာင္ ပၝ၀င္ခ့ဲသူ တစ္ဦးဴဖစ္သည္။ မဳကာေသးမီက ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ လုံ႓ခႂံသည့္...

Read more »

>မုိးမခ ၀င္း – ေဒ၀ဒတ္ လူမဵား

December 24, 2007

> ေဒ၀ဒတ္ထုံးႏွလုံးမူတဲ့သူမုိးမခ ၀င္းဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ေဟာဒီျမန္မာျပည္ကိုအုပ္ခ်ဴပ္ေနတဲ့စစ္အစုိးရကခ်ျပခဲ့တဲ့လမ္းစဥ္ေတြ၊တာ၀န္ေတြ၊ အေရး ၃ ပါး၊၄ ပါး မကပါ။ အကုန္လုံး အေကာင္းခ်ည္းပါ။ အဲဒီအခ်က္ေတြ ၾကည့္ျပီး မေကာင္းဘူးလုိ႕ မေျပာ၀ံ့ပါဘူး။ ကဲ မယုံရင္...

Read more »

>အရႀင္ ဉာဏိက – သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္

December 23, 2007
>အရႀင္ ဉာဏိက – သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္

> သက္ဇုိ၀္းရာမက ရႀည္ေစေသာ္ အရႀင္ ဉာဏိကဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀ရ ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္၊ ည ၆ နာရီ ၃၀ မႀာ၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ၊...

Read more »

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ -၂၀၀၆ အစိုးရ စာေပဆု (ဝၝ) ေတာင္စမုခ္ကေထာင္ထုပ္

December 21, 2007
>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ -၂၀၀၆ အစိုးရ စာေပဆု (ဝၝ) ေတာင္စမုခ္ကေထာင္ထုပ္

> ၂၀၀၆ အစိုးရ စာေပဆု (ဝါ) ေတာင္စမုခ္ကေထာင္ထုပ္ေရႊေဒါင္းျဖဴဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ (၁) ရဲေဘာ္ေအာင္ေဝးေရွာင္ေျပးရခ်ိန္၌ လူငယ္ေရွ႔ေဆာင္္ ဦးေက်ွာ္ဝင္း စာေပဆုရ၏၊ ဤ ၄၊ ၅ ႏွစ္ အတြင္း၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇

December 21, 2007

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ မိုးမခ (ရန္ကုန္) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇ စၾမ္းအားရႀင္ အမည္ေဴပာင္းဴပီလားေလယာဥ္ပဵက္ကဵမႀႂအတၾက္ ဖမ္းဆီးမႀႂမဵားေန ့စဥ္သတင္းစာထုတ္ဖို ့ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ဴမန္မာတိုင္းမ္ဗီစီဒီ ကူးေခၾေတၾ သတိထားဂဵပန္သတင္းေထာက္ေသဆံုးမႀႂ အေပၞတုန္ ့ဴပန္လိုက္တဲ့...

Read more »

>Burmese Movement in Singapore to Free Burma – Weekly News

December 21, 2007

> Burmese Movement in Singapore to Free Burma – Weekly News – On 19th Dec 2007 No tags for...

Read more »

>ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္

December 20, 2007
>ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္

> ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ေနႛစၾဲ – ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ မႀ စတင္ဴပီး...

Read more »

>မဂၢင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵယ (သက္ေတာ္ ၈၀) ကို ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္းရံေပးရန္လို

December 19, 2007

> မဂၢင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵယ (သက္ေတာ္ ၈၀) ကို ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္းရံေပးရန္လိုမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ မဂၢင္ေက်ာင္းကို စစ္အစိုးရက မတရားပိတ္ပစ္ခဲ့သည္ကို ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္ကူးရန္ ၾကိဳးစားသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရသည္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇

December 18, 2007
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဒၝမနစ္တင္ရဲႚ ခရစ္ယာန္ေတး ေဳကးမုံ ဦးေသာင္း တင္ဴပခဵက္ သန္းေရၿ ကံဳကီးထိုက္ဴပီေလာ ေဒၞဳကိႂင္ဳကိႂင္ ယဳတာေခဵ၊ ေဴခကဵႂိး...

Read more »

>သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္

December 18, 2007
>သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္

> သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္းသိုႚ သာသနေမာဠိ ခရီးစဥ္ လႀည့္လည္လာေသာ ပဓာနာေစရ...

Read more »

>Masoeyein Sayadaw’s Speech at USF on behalf of Burmese Monks

December 17, 2007

> Masoeyein Sayadaw’s Speech at USF on behalf of Burmese MonksVideo Archive at Dec 14th 2007, San Francisco No...

Read more »

>မိုးမခ ၀င္း – မာရ္နတ္ကို သာဓုေခၞမႀာလား

December 16, 2007
>မိုးမခ ၀င္း – မာရ္နတ္ကို သာဓုေခၞမႀာလား

> အေၾကာင္းရွိလို႔ ျဖစ္တာ – မာရ္ နတ္ ကို သာဓု ေခၚမွာလားမုိးမခ ၀င္းဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ တေန႕က ေဘာလုံးပဲြဲႏုိင္တဲ့့ သတင္းၾကားတယ္။အကယ္ဒမီ ပဲြ ေတြ က်င္းပၾကေတာ့မယ္္ ၾကားတယ္။...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းပေဒသာ – Dec 15th 2007

December 16, 2007
>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းပေဒသာ – Dec 15th 2007

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းပေဒသာမိုးမခ (ရန္ကုန္) ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇တာ၀န္ေတၾထမ္းရၾက္ေနဆဲ တပ္ခဵႂပ္႒ကီးဴမန္မာဴပည္မႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး လူကို ကူးစက္ဴပီ တာ၀န္ေတၾထမ္းရၾက္ေနဆဲ တပ္ခဵႂပ္႒ကီး (ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇) – ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿ...

Read more »

>ခဵန္ပီယန္ဆုနဲ ့ လၾဲဴပန္တဲ့ ဴမန္မာေဘာလံုးအသင္း

December 16, 2007
>ခဵန္ပီယန္ဆုနဲ ့ လၾဲဴပန္တဲ့ ဴမန္မာေဘာလံုးအသင္း

> ခဵန္ပီယန္ဆုနဲ ့ လၾဲဴပန္တဲ့ ဴမန္မာေဘာလံုးအသင္းသစ္ရၾက္ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ (ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ၁၄) – ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ဴပီးမႀ ေနာက္တစ္႒ကိမ္ ဴပန္မက္ခၾင့္ရတဲ့ ဴမန္မာတိုႚရဲႚအေရႀ ့ေတာင္အာရႀ ခဵန္ပီယန္ဴဖစ္ေရးအိပ္မက္ဟာ ဒီတစ္႒ကိမ္လည္း ဒုတိယဆုနဲႚပဲ ေကဵနပ္ခဲ့ရပၝဴပီ။...

Read more »

>ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

December 16, 2007
>ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

> ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္တၾင္ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ ႓ပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဳက႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအား...

Read more »

>U Kovida’s speech in detail at USF

December 15, 2007
>U Kovida’s speech in detail at USF

> သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒအေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္မႀာ ေဴပာဳကားတဲႛ မိန္ႛခၾန္းဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ အို ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ သံဃာေတာ္မဵား ဘုရား၊ ဒီေနႛဟာ ၁၃၆၉ခု နေတၨာ္ လဆန္း ၅ရက္ေနႛ...

Read more »

>Masoeyein U Kovida gave speech at USF on behalf of Burmese Monks

December 15, 2007
>Masoeyein U Kovida gave speech at USF on behalf of Burmese Monks

> သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒUSF ဘၾဲဲဲႚႎႀင္းသဘင္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္ သံဃာေတာ္မဵားကိုယ္စားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ လက္ခံစဥ္ ဴမန္မာ သံဃာေတာ္မဵားထံႎႀင့္ကမာၲဳကီးသုိႚ မိန္ႚဳကားသည့္ မိန္ႚခၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – Dec 13th 2007

December 14, 2007

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ မီး ဴပန္ ဴပတ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္မီးဴပတ္လို ့ မီးေလာင္တယ္အေရအတၾက္ ပိုမိုတိုးဴမႀင့္ထားတဲ့ ေထာက္လႀမ္းေရးအင္အားဴပည္ပတယ္လီဖုန္းေခၞဆိုသူမဵား အဳကား Pfingo ေခတ္စားမဟာဗႎၭႂလပန္းဴခံေရႀ ့မႀာ ဖၾင့္မယ့္ညေစဵး...

Read more »

>ငိုရစ္ေလဦးေတာ့ ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

December 14, 2007
>ငိုရစ္ေလဦးေတာ့ ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

> ငိုေလဦးေတာ့ ခ်စ္ေသာဗမာျပည္အရွင္ ဂမၻီရ၊ အရွင္ နာယက၊ (ေမာင္စြမ္းရည္ ဘာသာျပန္သည္)ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ခံယူတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ၀ိနည္းတရားေတာ္ အရာမွာ ဒုကၡဆင္းရဲ ၾကံဳေတြ႔ေနရတာကို ေတြ႔ျမင္ရတိုင္း ကယ္မ ေစာင့္ေ႐ွာင့္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)